Програма.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва запрошує до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Література для дітей та юнацтва в соціокультурному контексті розвитку суспільства»
В. Г. Короленка, Міжнародного університету розвитку людини "Україна" та ін. А також: видавці та літературні редактори видавництв «абабагаламага», «Грані-Т», «Видавництва Старого Лева», «Теза», «Богдан», мбф «Смолоскип» та ін.; письменники, вчителі, бібліотекарі, психологи та ін
Програма виховання Автори: Андрейчук О. Б
Львова (2 школи, бібліотека, філія музичної школи, каплиця). Певна віддаленість не лише від центру Сихова, але й міста з його науковими, культурними інституціями створює своєрідний мікросоціум і робить значущими не тільки освітню, а особливо виховну діяльність педагогічного колективу
Затверджую” (посада) (підпис) (ініціали, прізвище) “ ” 2005р. Навчальна програма дисципліни “Ґендерні дослідження
Проблему формування ґендерної культури одночасно й комплексно слід розглядати як філософсько-світоглядну, соціальну, гуманітарну, культурну, демографічну, управлінську та державно-політичну
Діє оновлений сайт «Крилатих» Програма ІІІ конференції виховників сум в Україні
Крайова Управа сум в Україні відбула своє засідання 27 вересня у Чернігові
Археологія Київської Русі робоча навчальна програма
Дана дисципліна є "Археологія Київської Русі" викладається на 1 курсі магістратури 1 семестру в обсязі 90 години, з них лекцій – 36 год., самостійна робота – 54 годин та форма підсумкового контролю (іспит)
Програма курсу за вибором пояснювальна записка
Мета курсу — ознайомлен­ня учнів з історіографією, фактажем та методи­кою історичних реконструкцій трипільської про­тоцивілізації за археологічними даними, розви­ток у них навичок самостійної наукової роботи, зокрема з використанням сучасних інформацій­них джерел у мережі Інтернет
Реферат з української літератури Утвердження критичного реалізму у Тараса Шевченка
Це був період, коли всі питання зводилися до проблеми ліквідації кріпацтва, а «пере­дова думка Росії під гнітом небачено дикого і реакційного царизму жадібно шу­кала правильної революційної теорії»
Програма семінару бібліотечних працівників цбс заліщицького району
Калінка О. А. – завідувачка відділу інформаційно-бібліографічної та методичної роботи ЦБ
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 10 11 класи рівень стандарту 10-й клас (35 год) Дата
Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Методологія побудови підручника. Додаткова навчальна література та електронні й інтернет-ресурси
Програма курсу "Політична історія України" для студентів магістеріуму спеціальності "Політологія"
Важливою складовою предмета політичної історії є вивчення властивих для того чи іншого суспільства на різних історичних етапах політичних ідей, погля­дів, настроїв, які істотно впливали на все політичне життя
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 10 11 класи рівень стандарту пояснювальна записка
Державному стандарті освіти (освітня галузь “Суспільствознавство”) та відповідно вимог до профільної школи. Представлено курси історії України ХХ – початку ХХІ століття, які складають хронологічно послідовну лінійну систему історичної освіти
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 10-12 класи Рівень стандарту, академічний рівень 10 й клас (35 год) Дата
Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Методологія побудови підручника. Додаткова навчальна література та електронні й інтернет-ресурси
Програма І навчально-тематичне планування історія україни 10 клас рівень стандарту 10-й клас (35 год) Дата проведення
Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Методологія побудови підручника. Додаткова навчальна література та електронні й інтернет-ресурси
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації