Практикум на тему: «Мета, завдання та організація роботи територіальних мкмр. Діловодство»

Скачати
Практикум
Про стан виконання протягом 2008 року Програми правової освіти населення Черкаської області на 2006-2010 роки


На виконання Програми правової освіти населення Черкаської області на 2006-2010 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 03.03.2006 № 27-26/ІV, її виконавцями протягом 2008 року здійснено наступну роботу.

Протягом 2008 року проведено 4 засідання обласної МКМР, на яких було розглянуто 20 актуальних правоосвітніх питань. Територіальними міжвідомчими координаційно-методичними радами проведено 114 засідань, на яких було заслухано 326 питань з правової освіти та прийнято біля 350 рішень. Відповідно до графіку проведення навчань з заступниками голів та секретарями районних, міських МКМР з правової освіти населення на 2008-2009 роки, 10 червня 2008 року на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців (м. Черкаси) для заступників голів і відповідальних секретарів районних, міських МКМР проведено семінар-практикум на тему: «Мета, завдання та організація роботи територіальних МКМР. Діловодство».

Особлива увага органами юстиції області приділяється правоосвітній та правовиховній роботі у навчальних закладах. Так, у 2007 році проведено комплексну перевірку стану правоосвітньої та правовиховної роботи у 24 професійно-технічних навчальних закладах області, що складає 86 % від загальної кількості; комплексну перевірку стану правоосвітньої роботи у 363 бібліотечних закладах області (48 % від загальної кількості).

У 2008 році із залученням представників Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, управлінь у справах сім’ї, молоді та спорту, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено комплексну перевірку стану правоосвітньої та правовиховної роботи 28 вищих начальних закладів І-ІV рівнів акредитації області, що складає 100 % від загальної кількості працюючих ВНЗ. Результати перевірок були узагальненні та з відповідними пропозиціями і рекомендаціями щодо покращення роботи надіслані до Головного управління освіти і науки облдержадміністрації.

На підставі здійсненої роботи Головним управлінням юстиції були впроваджені такі форми надання методичної допомоги, як: щорічна організація та проведення для вчителів, викладачів права навчальних закладів, бібліотечних працівників навчальних семінарів, надання методичної допомоги у формі порадників, буклетів правового характеру, узагальнення та поширення позитивного досвіду правоосвітньої роботи для запровадження її іншими відомствами, проведення різноманітних правових конкурсів, тижнів правових знань в області та інше.

Належну увагу виконавці Програми у 2008 році приділяли методичному забезпеченню діяльності навчальних закладів. Так, органами юстиції області, протягом 2008 року було розроблено та поширено 145 методичних рекомендацій та порадників навчальним закладам області з правоосвітньої тематики.

Обласним науково-методичним центром професійно-технічної освіти спільно з Головним управлінням юстиції розроблено методичні рекомендації для викладачів предмету «Основи правових знань» на тему: «Організація правоосвітнього та правовиховного процесу у професійно-технічних навчальних закладах».

Робочою групою у складі представників Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, Головного управління юстиції, обласного інституту післядипломної освіти, міського методичного кабінету Черкаського міськвиконкому, методистів відділів освіти райдержадміністрацій було скомпоновано методичний посібник з початкового правового виховання для дошкільників дитячих садків області, який поширено на допомогу методистам та вихователям ДНЗ.

Кабінетом історії і правознавства обласного інституту післядипломної освіти готується до друку методичний посібник «Правова освіта на Черкащині: досвід кращих». Творча група вчителів права м. Сміла працює над розробленням навчально-методичного посібника «Тестові завдання з основ правознавства у 9-класі за програмою 12 - річного терміну навчання».

Структурними підрозділами з реалізації молодіжної політики райдержадміністрацій та міськвиконкомів проведено роз’яснювальну роботу серед соціальних педагогів, практичних психологів шкіл та секретарів селищних, сільських рад з правових питань. Розповсюджено методичний посібник «Збірка інформаційних матеріалів та нормативно-правових актів з питань попередження насильства у сім’ї».

Заслуговує на увагу практика проведення в області навчальних семінарів для вчителів правознавства та викладачів права навчальних закладів.

Так, Головним управлінням юстиції взято участь у проведенні: у лютому - обласного семінару для керівників міських та районних груп з правової освіти вихованців дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів – методистів та вихователів ДНЗ області на тему: «Правовій освіті дошкільнят – кращі авторські видання»; у квітні - семінару-практикуму для заступників директорів з навчально-виховної роботи та практичних психологів професійно-технічних навчальних закладів області; на базі Черкаського гуманітарно-правового ліцею проведено навчальний семінар-практикум на тему: «Організація правоосвітнього та правовиховного процесу у навчальних закладах: методика та практика».

Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації у жовтні 2008 року на базі обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників для вчителів правознавства був проведений методично-практичний семінар на тему: «Інтеграційні процеси України: політично-правовий аспект». Відбулися виїзні семінари з теми: «Захист благополуччя дітей в Україні» для методистів районних, міських методичних кабінетів Жашківського, Канівського, Христинівського, Черкаського районів та м. Сміли.

18 листопада 2008 року проведено науково-практичну конференцію на тему: «Роль правової освіти у вихованні підростаючого покоління» для директорів з виховної роботи, керівників методичних об’єднань, вчителів права та інших предметів.

28 листопада 2008 року на базі Черкаського кулінарного професійного ліцею відбувся семінар для педагогічних працівників на тему: «Правова освіта і правове виховання молоді у сучасних умовах».

Працівники обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка залучаються до участі у семінарах на теми: «Робота бібліотек по правовому вихованню», «Бібліотеки – центри правової культури населення», «Публічні бібліотеки – центри соціально-правової інформації».

Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації 25 лютого 2008 року на базі Черкаського комерційного технікуму проведено семінар на тему: «Діяльність громадських організацій Черкащини та шляхи активізації участі в них студентства». Під час заходу відбулася презентація буклету на тему: «Насилля серед підлітків: як сказати «Ні»», розробленого Черкаським жіночим центром.

Обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, протягом 2008 року, для 2420 слухачів 42 навчальних потоків, серед яких державних службовців – 1033 особи, посадових осіб місцевого самоврядування – 1036 осіб, депутатів місцевих рад – 224 особи, керівників та спеціалістів підприємств, установ і організацій – 127 осіб, проведено навчання, в ході яких, було поглиблено та систематизовано знання у галузі конституційного законодавства, з основ державного та суспільного ладу України, прав і свобод людини і громадянина України тощо.

У квітні, травні та жовтні 2008 року працівники Центру провели виїзні тематичні семінари на тему: «Підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування – складова кадрової політики держави» - у Жашківському, Чигиринському, Уманському районах, у яких взяли участь 460 державних службовців, 418 посадових осіб місцевого самоврядування, 224 депутата місцевих рад.

Рішенням засідання обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення від 10 жовтня 2008 року, було затверджено План заходів по проведенню з 13 по 20 жовтня 2008 року Тижня правових знань в області. На виконання Плану заходів, членами обласної та територіальних МКМР з правової освіти населення було проведено 701 правоосвітній захід, якими було охоплено 14 293 особи, з них: 321 – бесіду, годину-спілкування, заняття, виховну годину правової тематики; 34 - виставки юридичної літератури; 23 - засідання «круглих столів», правознавчих клубів, лекторіїв; 17 - правових брейн-рингів, конкурсів, вікторин для учнівської молоді; 15 – правоосвітніх тренінгів, 13 - конференцій, семінарів; 9 – анкетувань, тестувань, соціологічних досліджень; 6 – виїздів у навчальні заклади районів, міст області та інші заходи і здійснено 116 виступів правороз’яснювального характеру через місцеві засоби масової інформації.

З метою впровадження досвіду щодо організації правоосвітньої роботи управлінь юстиції та МКМР – переможців оглядів-конкурсів на краще забезпечення управліннями юстиції координаційно-методичної діяльності з правової освіти населення та з метою залучення обдарованої молоді до державної служби, Головним управлінням юстиції відповідно до Положення проведено обласний конкурс серед учнів загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів на тему: «Знавці права». Конкурс проведено з 1 січня по травень 2008 року. Переможці Конкурсу були нагороджені грамотами Головного управління юстиції та направленнями на навчання до Харківської та Одеської національних юридичних академій. У 2009 році, також, розпочато проведення зазначеного Конкурсу.

Рішенням обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення (протокол № 1 від 25.04.2008 року) було затверджено Положення про порядок організації та проведення обласного конкурсу серед учнів загальноосвітніх шкіл міста Черкаси та Черкаської області «Світ моїх прав» у номінаціях кращий твір, реферат, малюнок. Конкурс є спільним заходом Головного управління юстиції, Головного управління освіти і науки, обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління молоді та спорту облдержадміністрації, УМВС України в Черкаській області. Конкурс проводиться з вересня по квітень 2009 року. У Конкурсі взяли участь учні 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Черкаси та Черкаської області. У січні поточного року у районах та містах області проведено І тур Конкурсу, за результатами відібрано 227 робіт, з них: 76 творів, 74 реферати, 77 малюнків, які стали переможцями І туру. Наразі проводиться ІІ підсумковий тур Конкурсу.

Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації 11 жовтня 2008 року для учнів загальноосвітніх навчальних закладів області проведена інтернет-олімпіада з правознавства, в якій взяли участь 57 школярів. 30 жовтня 2008 року для переможців олімпіади, в рамках роботи олімпіадної школи «Інтелектуальний резерв Черкащини», проведено перше заняття, в ході якого, учні отримали домашнє завдання із системи дистанційного навчання.

Відповідно до наказу Головного управління юстиції № 614-О від 27.08.2008 року, проведено обласний огляд-конкурс на кращу організацію правоосвітньої діяльності територіальними управліннями юстиції. Огляд-конкурс проводився у два тури: перший – визначальний, другий – підсумковий . Рішенням організаційного комітету (протокол № 2 від 26.12.2008 року), Кам’янське, Жашківське районні та Золотоніське міськрайонне управління юстиції визнано переможцями ІІ туру огляду-конкурсу на кращу організацію правоосвітньої діяльності територіальними управліннями юстиції у 2008 році.

Крім того, Головним управлінням юстиції організовано проведення огляду-конкурсу на кращу організацію роботи районних, міських МКМР з правової освіти населення Черкаської області. Рішенням організаційного комітету від 26.12.2008 року протокол № 2 визначено переможців ІІ туру огляду-конкурсу на кращу організацію роботи районних, міських міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення Черкаської області: Канівську, Уманську міські МКМР, МКМР Кам’янської райдержадміністрації.

На виконання Програми в бібліотеках оформляються тематичні книжкові виставки, стенди, правові куточки: “Політична реформа – вимога часу”, “Конвенція ООН про права дитини”, “Держава. Право. Закон” (Звенигородська, Чигиринська, Уманська районні централізовані бібліотечні системи – далі ЦБС), “На терезах Феміди”, “Жити за законами держави”, “Право людини на життя: проблемні питання українського законодавства” (Черкаська, Шполянська, Чорнобаївська ЦБС).

Значна увага бібліотечних закладів зосереджена на роботі з підростаючим поколінням, молоддю. Серед популярних форм роботи використовуються години права, правові перехрестя, діалоги, правові брей-ринги та інші дискусійні заходи. В ряді бібліотек молодь об’єднується в тематичні клуби та любительські об’єднання за інтересами, як: “Феміда” (Тальнівський район), “Ерудит” (Жашківська центральна районна бібліотека), “Тет-а-тет” (Драбівська центральна районна бібліотека), “Патріот” (Звенигородський район).

В Корсунь-Шевченківському, Черкаському районах практикується проведення правових лекторіїв – “Домашнє насильство… Як захистити себе”, “На варті закону, в інтересах людини”. До Дня прав людини бібліотеки проводять тижні права “Я і мої права”, тижні правової культури “Жити за законами держави” . Бібліотеки провели ряд заходів по відзначенню державного свята Дня Конституції України та Дня Державного прапора, на яких йшла мова про етапи становлення Конституції України та державних символів. Всі бібліотеки організували експрес-виставки „Тернистими шляхами до української Конституції”, „Конституція незалежної України”, „Основний закон нашого життя”.

Позитивний вплив на вивчення правових знань молоддю мають вечори-діалоги, вечори-зустрічі з працівниками правоохоронних органів, юристів, психологів, лікарів. Такі зустрічі проводять більшість закладів культури області. Працівники Смілянської міської ЦБС тісно співпрацюють з міськрайонним управлінням юстиції. Ними розроблено та прийнято спільний план правоосвітніх заходів, яким передбачено проведення в кожному з міських філіалів масових заходів, розрахованих на різні вікові категорії молоді.

Протягом 2008 року Головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації спільно з обкомом профспілки працівників соціальної сфери постійно проводилася інформаційна та роз’яснювальна робота серед населення з питань захисту прав дітей та жінок. Так, протягом 2008 року проведено 4 семінари з питань колективно-договірного регулювання трудових відносин, захисту прав жінок, з охорони праці.

На виконання Резолюції соціального форуму, що відбувся у 2007 році в обласній філармонії, здійснено випуск газети «Черкаський вісник». Хід виконання Резолюції та інші юридичні консультації з прав дітей та жінок висвітлюються у газеті «Черкаський вісник» обласного центру зайнятості населення, «Профспілкові вісті» Федерації профспілок України, журналі «Соціальний захист». Майже в усіх обласних газетах, на радіо та по телебаченню надаються інформативні матеріали про виплату зарплати, надання відпусток, консультації з усіх питань щодо захисту прав жінок та дітей. У газеті «Нова доба» постійно надаються відповіді на звернення громадян стосовно роз’яснень чинного законодавства щодо пільг і законних прав жінок та дітей. У Головному управлінні праці та соціального захисту населення облдержадміністрації проведено загальні збори на тему: «Посилення ролі жінки у демократичному суспільстві».

На виконання Програми службою у справах дітей облдержадміністрації у травні 2008 року до Міжнародного Дня захисту дітей у рамках обласного місячника «Діти в Україні мають права» проведено зустріч з переможцями обласного конкурсу дитячої творчості «Свято дитячої фантазії» серед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, в якій взяло участь 36 представників з усіх міст та районів області.

Також, з метою пропаганди і виконання положень Конвенції ООН про права дитини служба у справах дітей облдержадміністрації щорічно організовує проведення правовиховного заходу «Подорож по алеї правових знань». До 19-ї річниці Конвенції ООН про права дитини – 20 листопада відбулось нагородження переможців районних, міських конкурсів «Подорож по алеї правових знань» (55 учасників з усіх міст та районів області).

Крім того, з дітьми-вихованцями обласних притулків планово здійснюються правовиховні заходи. У 2008 році проведено пізнавально-дискусійне заняття на тему: «Ти і закон», тематичне заняття «Конституційні обов’язки громадян України», філософський стіл «Права і закони у твоєму житті», лекторій «Твоя правова культура», брейн-ринг «Знавці права», конкурс «На терезах Феміди» та інше.

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді удосконалюють шляхи надання соціальних послуг неповнолітнім та молоді, звільненим з місць позбавлення волі, умовно засудженим, які звертаються у центри та перебувають під соціальним супроводом.

З метою поширення правових знань та профілактики правопорушень Черкаський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить з учнями шкіл та професійно-технічних закладів у віці від 13 до 18 років бесіди на тему: «Юридична відповідальність неповнолітніх». Протягом 2008 року проведено 47 бесід за даною тематикою, на яких були присутні 1260 осіб. Проведено бесіди, засідання «круглих столів» по роз’ясненню положень Закону України «Про попередження насильства у сім’ї».

Упродовж 2008 року підрозділами органів внутрішніх справ області в школах, ліцеях, гімназіях, професійно-технічних навчальних закладах здійснено 5981 виступ, бесід, прочитано лекцій на правову тематику. На виконання Указу Президента України від 11 липня 2005 року «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» спільно з державними структурами, відомствами, організаціями, громадськістю в період з 1 по 10 вересня 2008 року в області було проведено Всеукраїнський профілактичний захід «Урок». За час проведення заходів перевірено 29511 неповнолітніх, які повинні були бути охопленими навчанням, виявлено 73 неповнолітніх, які не приступили до занять, 62 підлітка повернуто на навчання та 6 працевлаштовано.

20 листопада 2008 року відділом кримінальної міліції у справах дітей УМВС України в Черкаській області спільно з обласним центром зайнятості та представниками адміністрацій професійно-технічних училищ м. Черкаси в приміщенні БК «Дружба народів» м. Черкаси проведено регіональні профорієнтаційні заходи під назвою «Обираючи професію – обираєш майбутнє» для дітей із девіантною поведінкою та тих, які звільнились з місць позбавлення волі, а також для майбутніх випускників шкіл м. Черкаси.

Відділом кримінальної міліції у справах дітей УМВС України в Черкаській області з метою проведення профілактичної роботи з окремими категоріями дітей, які перебувають на обліку в органі внутрішніх справ, за сприянням Державного департаменту України з питань виконання покарань в Черкаській області, 09.12.2008 організовано та проведено ознайомчу екскурсію до Черкаського слідчого ізолятору (арештного дому) для підлітків, які перебувають на профілактичному обліку. Для висвітлення проведення даного заходу було залучено Центр громадських зв’язків УМВС України в Черкаській області, спеціалістами якого знято короткометражний фільм. Відзнятий відеоматеріал було продемонстровано обласними телеканалами.

Управлінням МВС в області започатковано створення короткометражних фільмів профілактичної спрямованості із залученням до цього творчих колективів обласних телекомпаній. Постійно транслюються на обласному телебаченні: відеофільм, присвячений пам’яті загиблих працівників міліції «Згадаємо всіх поіменно», фільм про охорону громадського порядку в м. Умані «Безпеку гарантуємо завжди», про роботу та умови проживання бійців ОРШРМ «Беркут» «Звичайні історії» - телекомпанія «Вікка», профілактичний фільм щодо протидії наркоманії – ОДТРК «Рось». Триває робота по створенню серії відеофільмів про окремі галузеві служби УМВС та стройові підрозділи.

З метою правового виховання підростаючого покоління та запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму працівниками ДАІ області в навчальних закладах, місцях відпочинку та оздоровлення дітей обладнано 470 куточків з безпеки дорожнього руху, 46 автомайданчиків та автомістечок.

Співробітниками ВБНОН УМВС із залученням ЗМІ знято документальний фільм в якому висвітлюється спосіб життя та умови проживання осіб, які вживають наркотичні засоби, факти незаконного посіву наркотичних засобів снодійного маку, місце незаконного виготовлення та вживання наркотичних засобів.

Ефективність виконання заходів, спрямованих на виконання Програми правової освіти населення в Черкаській області на 2006-2010 роки, безумовно, пов’язана з питанням її фінансування.

Нажаль, не зважаючи на вжиті заходи, позитивно питання фінансування програми на сьогодні не вирішено.

Попри наявні проблемні питання, робота по виконанню Програми продовжується.


Відділ правової освіти та роботи,

державної реєстрації, міжнародного

правового співробітництва
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації