Програма з української літератури для 10-12 класів

Скачати
Програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Вірш “Чого являєшся мені у сні...” — поетична перлина збірки. Оригінальність тропів, зокрема порівнянь, у змалюванні образу коханої. Майстерне використання повтору для вираження повені почуттів ліричного героя, зміни його настроїв, розкриття драми його кохання. Оригінальність побудови строфоїдів з усіченою стопою, ритмомелодики.

Утвердження переконання у здійсненні поступу не шляхом насилля, а через розвиток духовності людини.

Усвідомлення того, що українці — представники народу, що “вгору йде”, що відкидає занепад у будь-якій формі.

Усвідомлення облагороджуючого впливу мистецтва на людину.


Уміти дати загальну характеристику збірки “Зів’яле листя”, виділити у ній характерні поезії.

Прокоментувати оцінку збірки М.Коцюбинським.

Характеризувати поезії “Чого являєшся мені...”, “Ой ти, дівчино, з горіха зерня...”, “Безмежнеє поле...”, “Хоч ти не будеш цвіткою цвісти...”, виділяти в них поетичні образи, художні засоби, пояснювати їх.

Поетичне протиставлення краси дівчини її характерові в поезії “Ой ти, дівчино, з горіха зерня...”. Яскравість поетичних-порівнянь у вірші. Роль риторичних запитань.

Поетичний образ нестерпного людського болю у вірші “Безмежнеє поле в сніжному завою...”.

Утвердження невмирущості справжніх людських почуттів, ідеалів кохання (“Хоч ти не будеш цвіткою цвісти...”).

Музика М.Лисенка., Я.Степового, С.Людкевича, Б.Лятошинського. К.Данькевича, А.Кос-Анатольського до віршів цієї збірки. Її місце серед шедеврів світової інтимної лірики (поезії Ф.Петрарки, В.Шекспіра, Р.Бернса, О.Пушкіна, О.Блока, С.Єсеніна). Продовження традицій І.Франка в інтимній ліриці В.Сосюрою, Д.Павличком, Л.Костенко.


Збірка “Мій Ізмарагд”, де зібрані зразки філософської та громадянської поезії. Використання в ній біблійних мотивів і образів, звернення до жанрів легенди та притчі (“Притча про приязнь”, “Легенда про Пілата”). Змістовий зв’язок “Легенди про вічне ниття” з поезією “Зів’яле листя”. Драматизм людських стосунків. Роздуми про доцільність безсмертя людини, взаємне кохання як критерій щастя, неможливість його досягнення.

“Декадент” — поетичне кредо І.Франка. Полемічний характер вірша. Вираження в ньому життєствердної позиції ліричного героя-митця, думки про високе призначення поета і поезії, які повинні служити народові. Особливість поетичної форми (ораторія, поетичний монолог). Пристрасне громадянське звучання поезії. Роль риторичних художніх прийомів.


Інші поетичні збірки І.Франка (“Із днів журби”, “Semper tiro”). Змалювання в них важкої жіночої долі, утвердження надії на краще життя, звеличення рідної мови.


Особливості поетичного стилю І.Франка.
Вивчити напам’ять 2 вірші І.Франка (з громадянської та інтимної лірики).


Уміти пояснити зв’язок збірки “Зів’яле листя” з музикою, розкрити її місце серед шедеврів світової інтимної лірики.

Усвідомлення того, що любов — найвеличніше з людських почуттів, яке необхідно берегти і цінувати.


Вміти пояснити використання біблійних мотивів і образів, умовність художнього світу легенд і притч у збірці “Мій Ізмарагд”.

Сформулювати провідну думку “Легенди про вічне життя”.


Характеризувати вірш “Декадент”. Висловлювати власні роздуми про мету і сенс художньої творчості людини.

Усвідомлення неуникного драматизму людського життя.


Визначати особливості поетичного стилю І.Франка.
Філософська поема “Мойсей” — одна з вершин творчості І.Франка. Однойменна скульптура Мікельанджело як поштовх до написання поеми. Біблійна основа твору, його проблематика: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті народу, віра в його щасливе майбутнє і гідне місце України у світовій історії. Композиційне та ідейне значення прологу до поеми як духовного заповіту українському народові.

Образ Мойсея у поемі, розкриття складності його характеру, близькість до сподвижницької постаті самого Франка. Зіставлення Мойсея з демоном пустині Азазелем, зрадниками віри Авіроном та Датаном. Висока художня майстерність твору (роль церковнослов’янізмів у забезпеченні урочистого, піднесеного тону поеми, вставні притчі, діалоги, монологи). Світове значення поеми, її актуальність.

Інші поеми І.Франка (“Іван Вишенський”, “Смерть Каїна”, вступ до поеми “Лісова ідилія” з посвятою М.Вороному).


Загальна характеристика прози І.Франка (ідеї, проблеми, художні шукання по шляху модернізму).

Цикл “Бориславські оповідання”, зображення в ньому трагічної долі заробітчан (“Ріпник”). Правдиві картини життя тогочасної школи, образи дітей (“Грицева шкільна наука”). Повість “На дні” як високохудожній твір про “соціальне дно”. Інші повісті І.Франка (“Захар Беркут”, “Борислав сміється”, “Основи суспільності”, “Для домашнього вогнища”). Новаторство у створенні образу Бенедя Синиці як організатора робітничого страйку в повісті “Борислав сміється”, її місце у світовій літературі поряд із твором Е.Золя “Жерміналь”.


Повість “Сойчине крило”, зображення в ній жіночої долі в новітній інтерпретації. Образ героя-адресата — уособлення боротьби між “естетикою” і “живим чоловіком”. Гуманістичний пафос новели.
Вміти з’ясувати основну сюжетну лінію поеми “Мойсей”, визначати найнапруженіші фрагменти. Пояснити біблійну основу сюжету, його актуальність для епохи національно-визвольних рухів.

Розкрити алегоричність образу Мойсея, передати зміст його сумнівів, роздумів і сформулювати думку-підсумок цих роздумів.

Висловлювати власні міркування про майбутнє свого народу.

Вивчити напам’ять уривок з прологу до поеми “Мойсей”.


Осмислення поняття нації як повноправного суб’єкта історії, безмежність перспективи поступу.

Уміти дати загальну характеристику прози І.Франка, назвати основні прозові твори митця, схарактеризувати їхню тематику.


Розглянути і прокоментувати композицію повісті “Сойчине крило”. Розкрити образ Марії, її неоднозначність. Схарактеризувати образ героя-адресата. Вміти визначати основний морально-етичний пафос новели.

Скульптура Мікеланджело “Мойсей”.

Повість “Перехресні стежки”. Особливість жанру (соціально-психологічна повість). Змалювання життя і побуту провінційної інтелігенції. Трагічна доля Регіни, її нерозділеного кохання. Протиставлення образів Рафаловича і Стальського, зображення громадської діяльності першого. Феміністичні ідеї у творі, їхній перегук із творчістю О.Кобилянської. Художня майстерність твору.


Драматургія І.Франка. Соціально-психологічна драма “Украдене щастя”. Фольклорна основа твору (“Пісня про шандаря”). Соціально-психологічний конфлікт у п’єсі. Майстерність зображення трагічної долі героїв (Анни, Михайла, Миколи). Роздуми над тим, у кого з героїв украдено щастя. Сценічна історія п’єси.


Публіцистична діяльність І.Франка (стаття “Що таке поступ?”). Літературознавча праця “Із секретів поетичної творчості” (уривки).


Значення творчості І.Франка, її зв’язок із зарубіжним літературним процесом (О.Бальзак, Т.Драйзер, Л.Толстой, Ф.Достоєвський).

І.Франко — переклапач творів Дж.-Г.Байрона, Дж.Мільтона, Й.Гете, Г.Гейне, В.Гюго, А.Міцкевича та ін.

Продовження традицій І.Франка у творчості М.Рильського, Д.Павличка, В.Стуса. Вшанування пам’яті митця. Видання 50-томного зібрання творів письменника.


ТЛ: Поглиблення поняття про ліричні жанри (сонет, веснянка, гімн, терцини, філософcька лірика). Ліричний цикл. Філософська поема. Ліричний герой. Поетичний образ, його різновиди. Віршові розміри (повторення). Образотворчі засоби ліричного твору.
Уміти розкрити ідейний зміст повісті “Перехресні стежки”. Характеризувати її головних героїв. Брати участь у дискусії на основі прочитаного твору, обстоюючи власну думку.


Усвідомлення неминучості перемоги добра над злом, “великодушності над невдячністю”.

Характеризувати образи Анни, Михайла, Миколи у драмі “Украдене щастя”. Пояснити смисл її назви, характер конфлікту. Брати участь у дискусійному обговоренні проблеми твору.


Усвідомлення думки, що для справжнього щастя потрібне взаємне кохання.


Уміти складати тези, виписувати цитати із статті “Із секретів поетичної творчості”.

Уміти пояснити значення творчості І.Франка у вітчизняній і світовій літературах. Наводити конкретні приклади про вшанування пам’яті митця продовження його традицій в літературі.

Назвати коло тих художніх, історико-політичних проблем, до яких долучився письменник, що актуальні і сьогодні.

Виконувати творчу роботу на проблемну літературну тему з вираженням власного ставлення до прочитаного або на літературно-публіцистичну тему.

Робити самостійно ідейно-художній аналіз поезії.


Шанобливе ставлення до творчості І.Франка як до великого надбання української культури. Усвідомлення внеску І.Франка у світову культуру, загальнолюдський поступ.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця ХІХ-початку XX ст.


Національно-визвольний рух в Україні на початку ХХ ст. та його вплив на літературний процес, Початок нового етапу в розвитку новітньої української літератури епохи модернізму. Новаторські пошуки письменників у контексті розвитку світової літератури (європейський літературний імпресіонізм К.Гамсуна, А.Чехова).

Розширення тематичних обріїв української прози, її художнє оновлення (поетизація, психологізм).Збагачення літературних жанрів та їх взаємопроникнення, урізноманітнення новелістичного жанру. Неоромантизм у творчості Лесі Українки та О.Кобилянської.

Риси імпресіонізму в творчості М.Коцюбинського, символізму та експресіонізму в творчості В.Стефаника.

Новаторські пошуки в поезії. “Молодомузівці” та зародження українського модернізму.

Творчі здобутки української драматургії (жанрова різноманітність неоромантичних драматичних поем Лесі Українки, символістські твори О.Олеся таС.Черкасенка).


ТЛ: Поняття про модернізм та його напрямки.

1Характеризувати особливості літературного процесу в Україні в кінці ХІХ-на початку ХХ ст. як нового етапу в розвитку новітньої української літератури епохи модернізму.


Наводити конкретні приклади вияву новаторства в поезії, прозі, драматургії.


Мати загальне уявлення про модернізм у літературі та мистецтві.Європейський літературний імпресіонізм (К.Гамсун, А.Чехов).

Малярство художників-імпресіоністів Сезанна, К.Моне, К.Піссаро, О.Ренуара.

Український імпресіонізм (М.Бурачек “Овини”).


Михайло Коцюбинський (1864—1913)

На камені”. “Intermezzo”, “Цвіт яблуні”,

Тіні забутих предків”


Життєвий і творчий шлях письменника, який вивів українську прозу на світові обшири. Гуманізм його світогляду. Еволюція художньої свідомості: від народництва і реалізму до модернізму.

Михайло Коцюбинський-новеліст. Ранній період творчості, перевага у ньому жанру оповідання і новели.


Новелістична акварель “На камені”. Майстерність художньої деталі та зорових образів. Своєрідність композиції. Образи Алі та Фатьми у новелі.

Майстерність психологічного аналізу внутрішнього світу людини у новелі “Цвіт яблуні”.


Посилення соціальної спрямованості новел і оповідань у другий період творчості.


Лірико-психологічна новела “Intermezzo” з жанровими ознаками “поезії в прозі” як невеличкий імпресіоністичний шедевр. Автобіографічна основа твору. Оригінальність жанру, своєрідність композиції, смисл назви. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу. Майстерність зображення картин природи у творі у стилі імпресіонізму. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього світу людини, оригінальність побудови внутрішнього монологу та діалогу. Символічні звукові і світлові образи, ускладнені метафори.


Останні новели М.Коцюбинського (“Хвала життю!”, “На острові”), вираження в них оптимістичної віри в торжество життя на землі.


Повість “Fata morgana” висвітлення у ній проблеми людини і землі (образ Маланки). Ідейне і композиційне значення опису “Ідуть дощі…”. Місце повісті серед визначних прозових творів світової літератури початку XX ст.

7Знати основні події життєвого і творчого шляху письменника.


Вміти розпізнавати і характеризувати новелістичний твір.

Давати загальну характеристику оповіданням і новелам письменника, виділяти їхню тематику.

Характеризувати новелу “На камені”,зокрема образи Алі та Фатьми, виділяти імпресіоністські елементи в новелі.

Уміти проаналізувати новелу “Цвіт яблуні”, розкрити у ній засоби психологічної характеристики персонажа.


Визначити проблематику “Intermezzo”, пояснити глибокий психологізм твору, особливості його композиції. Аналізувати імпресіоністичну поетику (роль пейзажу, звукових образів, світлотіні). Пояснювати символічні образи, ускладнені метафори. Розкривати образотворчі засоби (внутрішній монолог, діалог, антитеза). Уміти пояснити назву твору.


Мати загальне уявлення про повість “Fata morgana”.

Повість “Тіні забутих предків”. Фольклорно-етнографічна основа твору, її романтичний характер. Поетичне змалювання в повісті кохання Івана та Марічки, невмирущості їхніх почуттів та трагічної долі як наслідок супепечності між мрією та дійсністю. Літературні паралелі з образами драми В.Шекспіра “Ромео і Джульєтта”.

Використання імпресіоністських та символічних засобів зображення дійсності, світу людини у зв’язку зі світом природи.

Екранізація повісті (С.Параджанов). Її місце серед визначних творів неореалістичної літератури цього періоду (Я.Райніса, Лесі Українки, О.Олеся, О.Кобилянської). Зіставлення твору М.Коцюбинського із романами норвезького письменника К.Гамсуна “Пан” та колумбійського письменника Г.Маркеса “Сто років самотності”.


Особливості стилю прози М.Коцюбинського, її новаторство, місце в українській і світовій літературах. Вшанування пам’яті письменника.


ТЛ: Імпресіонізм, психологічна новела.

Знати зміст повісті “Тіні забутих предків”. Вміти пояснювати символи твору, аналізувати образи Марічки та Івана, розкривати пантеїзм світобачення героїв, виражений через побут, звичаї, обряди. Вміти показати протиставлення реалій життя внутрішньому світові душевно багатих натур. Пояснити роль природи у творі. Схарактеризувати мовний колорит повісті, використання імпресіоністських засобів зображення дійсності.

Уміти пояснити місце повісті серед творів світової літератури.


Характеризувати особливості художнього стилю письменника.


Усвідомлення гуманізму як основи світоглядних переконань розвиненої особистості, оптимізму і життєствердження як важливих духовних цінностей буття людини. Усвідомлення краси природи, її благотворного впливу на людину. Прищеплення рис співчуття, співпереживання як важливих компонентів гуманістичних поглядів людини. Усвідомлювати красу глибокого почуття кохання і деспотизм антигуманних звичаїв.


“Ромео і Джульєтта” В.Шекспіра.

Екранізація повісті “Тіні забутих предків” (режисер С.Параджанов)

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації