Програма лекційних та лабораторно-практичних занять з курсу „Енергетика для учнів 10-12 класів

Скачати
Програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Тема 11.4. Генератори. Поняття генератора. Принцип дії генератора. Види функції та призначення генераторів. Загальна характеристика будови генераторів.

Лабораторно-практична робота: Вивчення будови генератора.

2

знає поняття генератора, його принцип дії; будову генератора.

вміє вибирати генератор залежно від заданих умов.

Тема 11.5. Трансформатори. Призначення та характеристика трансформаторів. Класифікація трансформаторів. Будова основних видів трансформаторів. Коефіцієнт корисної дії трансформатора.

Лабораторно-практична робота: Визначення коефіцієнта корисної дії трансформатора.

3

знає поняття, призначення та принцип дії трансформатора; загальна характеристика основних видів трансформатора.

вміє розраховувати коефіцієнт корисної дії трансформатора.

Тема 11.6. Техніка безпеки при експлуатації електричних двигунів, генераторів та трансформаторів. Загальні вимоги безпеки праці при використанні енергетичних машин.. Види електричних травм. Безпечні параметри електричного струму. Засоби захисту від уражень електричним струмом.

Лабораторно-практична робота: Перевірка ізоляції електричної мережі. Вивчення зразків ізоляторі електричних мереж візуальним контролем та спеціальним приладом.

2

знає техніку безпеки при експлуатації електричних двигунів, генераторів та трансформаторів.

усвідомлює безпечні параметри електричного струму для організму людини.

вміє перевіряти ізоляцію електричної мережі.

РОЗДІЛ 12. ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ (ДВЗ) ТА ІНШІ СУЧАСНІ ДВИГУНИ. ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИКИ НА БІОСФЕРУ.

Тема 12.1. Історія розвитку ДВЗ. Застосування ДВЗ в автомобільному транспорті та народному господарстві. Етапи розвитку ДВЗ. Дизельні, бензинові та газові ДВЗ. Загальна характеристика сучасних типів ДВЗ.

Лабораторно-практична робота: Будова кривошипно-шатунного механізму. Деталі циліндро-поршневої групи. Основні конструктивні елементи колінчастого валу. Поршневі кільця. Схеми кривошипно-шатунного механізму різних типів ДВЗ.

15

3


знає етапи розвитку ДВЗ; види ДВЗ; загальна характеристика сучасних типів ДВЗ; будову кривошипно-шатунного механізму.

уявляє принцип дії ДВЗ; роботу колінчастого валу та кривошипно-шатунного механізму.


Тема 12.2. Конструкція, принцип дії та робочий процес ДВЗ. Загальна будова ДВЗ. Види палива для ДВЗ. Процеси впуску, стиску, робочого ходу та випуску. Способи запалювання суміші в ДВЗ.

Лабораторно-практична робота: Будова газорозподільного механізму ДВЗ. Штовхачі, коромисла, штанги, клапани та їх сідла. Конструктивні елементи валу газорозподільного механізму. Основні схеми газорозподільчих елементів ДВЗ.

2

знає загальну будову ДВЗ; види палива для ДВЗ; способи запалювання горючої суміші в ДВЗ; будову газорозподільного механізму.

уявляє процеси в ДВЗ: впуск, стиск, робочий хід та випуск.


Тема 12.3. Особливості конструкції ДВЗ в залежності від області застосування. Перспективні ДВЗ. ДВЗ для автотранспорту, малої механізації та потужніх енергетичних установок. Альтернативні види палива, особливості будови паливних систем ДВЗ та особливості їх конструкції.

Лабораторно-практична робота: Системи живлення ДВЗ. Особливості будови паливних систем дизелів, безинових і газових двигунів та газодизелів.

3

знає область застосування ДВЗ; принципи вибору типу ДВЗ залежно від робочих умов; особливості будови паливних систем ДВЗ.

вміє вибирати тип ДВЗ.

Тема 12.4. Теоретичні цикли ДЗВ. Цикли ДВЗ в P-V координатах при різних способах підводу теплоти (при сталому тиску, при сталому об’ємі та при змішаному способі). Показники термодинамічних циклів.

Лабораторно-практична робота: Розрахунок термодинамічних циклів ДВЗ. Хімічні реакції при згоранні палива в ДВЗ. Розрахунок індикаторних та ефективних показників ДВЗ.

2

знає теоретичні цикли ДВЗ при різних способах підводу теплоти; показники термодинамічних циклів.

вміє розраховувати термодинамічні цикли ДВЗ; індикаторні та ефективні показники ДВЗ.

Тема 12.5. Дійсні цикли ДВЗ. Дійсний цикл бензинового ДВЗ. Дійсний цикл дизельного двигуна. Порівняльна характеристика дійсного циклу дизельного та бензинового двигунів.

Лабораторно-практична робота: Розрахунок конструктивних параметрів ДВЗ. Технічні характеристика ДВЗ. Розрахунок літражу ДВЗ. Визначення потужності ДВЗ.

3

знає дійсні цикли ДВЗ різних типів. усвідомлює відмінності між теоретичними та дійсними циклами ДВЗ.

вміє розраховувати конструктивні параметри ДВЗ; розраховувати літраж та потужність ДВЗ.

Тема 12.6. Вплив роботи ДВЗ на біосферу. Типи забруднювачів навколишнього середовища. Зміна мікроклімату під впливом первинних та вторинних забруднювачів навколишнього середовища. Боротьба із забрудненням навколишнього середовища.

Лабораторно-практична робота: Аналіз екологічних проблем енергетики.

2

знає вплив роботи ДВЗ на біосферу; типи забруднювачів навколишнього середовища.

усвідомлює необхідність боротьби із забрудненням навколишнього середовища.

12 КЛАС

ГІДРОЕНЕРГЕТИКА. АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА.

ЕНЕРГЕТИКА НА ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛАХ ЕНЕРГІЇ.

ПЕРСПЕКТИВНІ СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ.

РОЗДІЛ 1. ГІДРОЕНЕРГЕТИКА.

Тема 1.1. Вода і водні ресурси. Фізичні властивості води з очки зору гідроенергетики. Гідроенергетичні ресурси світу і України. Історія використання водних ресурсів у процесі розвитку людства. Географія водних ресурсів. Стан використання водних ресурсів.

Лабораторно-практична робота: Гідроресурси планети Земля.

Чисельні показники гідроресурсів світу. Розподіл гідроресурсів по континентах. Ступінь використання гідроресурсів світу. Гідроресурси України. Водні басейни України ріки України. Енергетичні характеристики рік України. Історія використання гідроресурсів в Україні.


3


знає чисельні значення гідроресурсів світу, континентів України;

уявляє ступінь використання водних ресурсів;

усвідомлює перспективи використання водних ресурсів у майбутньому;

бачить проблеми подальшого нарощування гідроенергетики.Тема 1.2. Водосховища. Способи стимулювання гідроенергії води в сховищах типи водосховищ. Характеристики водосховищ. Поняття бєф, витрати, напір, швидкість потоку у водосховищах. Елементи водосховища (канали, шлюзи, відстійники). Комплексне використання водосховищ для рибоводства, водозабезпечення, судноплавства.

Лабораторно-практична робота: Гідроресурси і гідро об‘єкти регіону.

Ознайомлення з картою гідроресурсів регіону.

Нанести на карту основні об‘єкти гідроенергетики (водосховища, канали, шлюзи, ГЕС). Встановити численні показники гідро об’єктів регіону.

2

знає роль водосховища при використанні водних ресурсів, його параметри;

уявляє роботу гідро об’єкта в різних напрямках використання суспільством;

володіє знаннями про переваги гідроенергетики;

передбачає проблеми, пов’язані з використанням гідроресурсів.


Тема 1.3. Технологічні системи ГЕС. Класифікація ГЕС. Основні компоненти ГЕС. Технологічне обладнання ГЕС. Техніко-економічне обґрунтування місця будівництва ГЕС. Будівництво ГЕС. Модулі ГЕС.

Лабораторно-практична робота: Вивчення технологічних систем ГЕС. Умовні позначення на технологічних схемах. Компоненти ГЕС агрегатами та устаткуванням. Вибір типу ГЕС в залежності від наявних гідроресурсів. Малі ГЕС. Використання місцевих гідроресурсів на потреби енергетики.

3

моделює технологічну систему ГЕС;

знає основні агрегати ГЕС ;

усвідомлює роль місцевих гідроресурсів у забезпеченні енергетикою регіону;

бачить проблеми при використанні місцевих енергоносіїв.


Тема 1.4. Гідравлічні турбіни. Класифікація гідротурбін. Будова гідротурбіни принцип роботи гідротурбіни принцип роботи гідротурбін геометрія гідротурбіни. Історія розвитку гідротурбін. Вклад вчених у розвиток конструкції сучасних гідротурбін. Характеристики гідротурбін. Монтаж і монтування гідротурбін.

Лабораторно-практична робота: Вивчення будови гідротурбіни.

Матеріали для виготовлення гідротурбін. Будова гідротурбіни. Техніко економічні характеристики турбіни. Особливості режиму роботи гідротурбін. Регулювання швидкості гідротурбін. Експлуатація гідротурбін у різні періоди року. Обслуговування гідротурбін.

2

знає принцип роботи різних типів турбін;

вміє визначати характеристики турбін;

володіє методикою підбору типу турбіни;

передбачає особливості монтажу, експлуатації різних типів турбін.


Тема 1.5. Робота ГЕС в енергетичній системі. Поняття енергетичної системи, та електроенергетичного об’єкта. Доля ГЕС в генерації електроенергії в світі та в Україні. Зміна структури енергетики України в XX та XXI столітті. Режими роботи ГЕС на протязі року та доби.

Лабораторно-практична робота: Робота електричної системи на протязі доби. Побудова гідрограми завантаженості електричної системи. Визначення періодів «пікового» навантаження на електричну систему та періодів навантаження. Способи вирівнювання навантаження на електросистему: обмін електроресурсами між країнами та регіонами з різними часовими поясами;

використання електричної енергії для резервування роботи;

особливості режимів роботи електроенергетичних об’єктів.

3

знає електричної системи світу, провідних країн та України;

розуміє об’єктивні обставини, які приводять до нерівномірного споживання електроенергії протягом доби та року;

володіє інформацією про шлях регулювання режимів генерації та споживання електричної енергії .


Тема 1.6. Гідравлічні та гідроакамулюючі електростанції (ГЕС та ГАЕС)

Структура ГЕС та ГАЕС. Основні об’єкти та обладнання ГЕС та ГАЕС. Особливості роботи ГЕС та ГАЕС в електричній системі географічне розміщення найбільших ГЕС світу та України

Лабораторно-практична робота: Екскурсія на найближчі гідро об’єкти енергетики (ГЕС, місцеву ГЕС, ГАЕС). Ознайомлення з структурою гідро електростанції її основними агрегатами (гідротурбінним відділенням, генераторним відділенням, трансформаторними підстанціями) та об’єктами (плотиною, водосховищами, шлюзами).

2

уявляє географію розміщення ГЕС та ГАЕС світу та України;

знає структуру та будову ГЕС та ГАЕС;

усвідомлює роль ГЕС та ГАЕС у роботі енергетичної системи світу та України.


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації