Програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено

Скачати
Програма
1   2   3   4   5

ПРОГРАМА ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ,

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
МОДУЛЬ 1.


ТЕМА 1. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ, ІСТОРИЧНІ УМОВИ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ КАНОНІЧНОГО ПРАВА ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ.


Лекційне заняття (2 години). Предмет канонічного права як навчальної дисципліни. Методологія та принципи вивчення канонічного права. Історичні умови виникнення та розвитку канонічного права. Історіографія канонічного права.

Завдання для самостійної роботи студентів.

Проблеми актуальності вивчення канонічного права. Характеристика схоластичного методу дослідження. Його розробка у працях Ф. Аквінського та П. Абеляра.

Форма контролю: усне опитування, реферат.


ТЕМА 2. ХРИСТИЯНСТВО – МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА КАНОНІЧНОГО ПРАВА.


Лекційне заняття (4 години). Формування християнства як світової релігії. Релігійний, правовий та ідеологічний зв'язок з іудаїзмом. Основні положення, течії, джерела іудаїзму .

Причини виникнення, ідеологія та основні догми християнства. Ранні віки християнства. Розвиток християнства та особливості його основних напрямків: католицизм, православ’я, протестантизм. Вплив християнства на розвиток європейської культури.

Семінарське заняття. Християнство – методологічна основа канонічного права (2 години).


Монографічна література до теми:ТЕМА 3. ПОНЯТТЯ КАНОНІЧНОГО ПРАВА. КАНОН –

ВИД ПРАВОВОЇ НОРМИ, СТРУКТУРА, КЛАСИФІКАЦІЯ


Лекційне заняття (4 години). Поняття канонічного права. Канони як форми правових норм. Канони і догмати. Місце канонічного права в системі права. Соціальна обумовленість та актуальність вивчення канонічного права. Канонічне право як об’єкт соціально-наукового пізнання. Система канонічного права. Канонічне право як різновид корпоративного права.

Східна та західна традиції канонічного права. Візантійський період церковного права. Формування «нового» канонічного права в Західній Європі.

Виникнення європейських університетів. Роль церкви у становленні європейської системи освіти.

Семінарське заняття. Поняття канонічного права (2 години).

Монографічна література до теми:
ТЕМА 4. ДЖЕРЕЛА КАНОНІЧНОГО ПРАВА. РОЛЬ ВСЕЛЕНСЬКИХ СОБОРІВ У ФОРМУВАННІ КАНОНІЧНОГО ПРАВА ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ


Лекційне заняття (4 години). Історичні типи та види джерел канонічного права. Поняття та особливості джерел канонічного права. Система джерел канонічного права, ієрархія норм. Матеріальні та формальні джерела. Право природне та позитивне, внутрішнє та зовнішнє, загальне і приватне. Біблійне право. Церковне законодавство. Звичаєве канонічне право.

Загальні джерела канонічного права. Правила Святих Апостолів. Правила Вселенських соборів. Кодекси канонічного права. Правила святих отців. Державне законодавство по церковним відносинам. Особливі джерела канонічного права православної та католицької церкви. Протестантські джерела канонічного права.

Семінарське заняття. Джерела канонічного права (4 години).

Монографічна література до теми:ТЕМА 5. РОЗВИТОК КАНОНІЧНОГО ПРАВА

Лекційне заняття (4 години). Періодизація розвитку канонічного права. Виникнення канонічного права в період раннього християнства (I – початок IV ст.). Канонічне право в епоху вселенських соборів (IV – VIII ст.). Формування канонічних основ життя церкви. Формування Східної та Західної традицій в канонічному праві.

Взаємовідносини держави та церкви у ретроспективі. Доктрина «двох мечів» та «примату римських пап». Симфонімічні відносини між державою та церквою на Сході.

Канонічне право – середньовічна система права в Західній Європі. Канонічне право у рішеннях Латеранських соборів. Виникнення юридичної освіти та перших університетів. Концепція середньовічного університету.

Розвиток канонічного права в епоху Реформації. Становлення державного суверенітету і розвиток канонічного права. Вплив секуляризації на правове регулювання канонічних відносин.

Особливості розвитку канонічного права на землях України. Поширення християнства та формування церковного права на Русі. Розвиток канонічного права у рішеннях помісних соборів та судебниках. Реформи митрополита Петра Могили. Синодальний період у розвитку канонічного права. Відродження патріархату.

Канонічне право у XX – XXI cт. Кодифікація права латинської церкви. Роль Ватиканських соборів у розвитку канонічного права. Помісний собор РПЦ 1988 р. та прийняття Статуту. Характеристика Статуту УПЦ.


Семінарське заняття. Розвиток канонічного права на землях України (2 години)


Монографічна література до теми:ТЕМА 6. УСТРІЙ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦЕРКОВ ТА ЇХ ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ


Лекційне заняття (2 години). Адміністративно-територіальний поділ церкви. Устрій та правове становище католицької церкви. Устрій та правове становище православної помісної церкви. Автокефальна православна церква: суть, устрій та правовий статус.

Устрій, організація та функціонування парафії, церковно-адміністративного благочинного округу, єпархій. Особливості правового становища монастирів та чернецтва.

Церква як суб’єкт канонічного права. Види церковної влади. Законодавча влада церкви. Церковне управління та нагляд.

Особливості правового статусу служителів церкви та мирян.

Поняття та зміст правового статусу служителів церкви. Ієрархія священицьких санів і посад. Вимоги до кандидатів кліру. Права та обов’язки служителів церкви. Правовий статус чернецтва. Канонізація та беатифікація.


Семінарське заняття. Устрій християнських церков та їх правове становище (2 години).

  1. Поняття автокефальної та автономної церкви за канонічним правом

  2. Адміністративно-територіальний поділ церкви.

  3. Устрій та правове становище католицької церкви.

  4. Устрій та правове становище православної помісної церкви.

  5. Автокефальна православна церква: суть, устрій та правовий статус.

Монографічна література до теми:
ТЕМА 7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СЛУЖИТЕЛІВ ЦЕРКВИ


Лекційне заняття (2 години). Особливості правового статусу служителів церкви та мирян. Права та обов’язки служителів церкви.

Поняття та зміст правового статусу служителів церкви. Ієрархія священицьких санів і посад. Вимоги до кандидатів кліру. Порядок зайняття посади. Канонічна відповідальність кліриків.

Правовий статус чернецтва. Монастирський статут – джерело канонічного права. Процедури канонізації у православній та католицькій церквах. Процедура беатифікації.

Завдання для самостійної роботи студентів.

Виникнення та розвиток рицарських та духовно-просвітницьких орденів. Статут Мальтійського ордену («Єрусалимський орден госпітальєрів»).

Форма контролю: усне опитування, реферат.


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації