Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра філософії філософського факультету

Скачати
Робоча програма
1   2   3   4   5
  1. Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Вступ до філософії. Проблема предмету філософії


2

2.

Світогляд та його структура

2

3.

Виникнення філософії у давньому Китаї та Індії


2

4.

Натурфілософія до сократівського періоду

2

5.

Антична класика: запит про суще

2

6.

Проблема універсалій та середньовічна філософія

2

7.

Особливості філософії доби Відродження. Ннеоплатонізм

2

8.

Філософія Нового часу

2

9.

Німецька класична філософія

2

10.

Ірраціональна філософія 19 ст

2

11.

Феноменологія та герменевтика 20 ст

2

12.

Екзистенційна філософія 20 ст.

2

13.

Аналітична філософія та філософія мови

2

14.

Структуралізм, семіотика та пост-модерн 20ст.

2

15.

Психоаналіз 20 ст., свідомість та підсвідомість

2

16.

Філософія на Україні

2

17.

Метафізика, онтологія, гносеологія.

2

18.

Філософська антропологія та соціальна філософія

2
Разом

36
  1. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Праця М.К. Мамардашвілі «Как я понимаю философию»

2

2.

Проблема буття і свідомості у текстах Дао де цзин та Ланкаватара сутра.

2

3.

Філософія Демокріта та Емпедокла.

2

4.

Вчення про державу та політику в класичній античній філософії

2

5.

Праця П. Абеляра «Так і ні»

2

6.

Праця Дж. Бруно «Про героїчний ентузіазм»

2

7.

Праця Р. Декарта «Роздуми про метод»

2

8.

«Критика чистого розуму» І. Канта: трансцендентальне вчення про метод

2

9.

Праця Ф. Ніцше «Народження трагедії»

2

10.

Праця М. Гайдеггера «Кант і проблеми метафізики»

2

11.

Есе А. Камю «Бунтівна людина»

2

12.

Праця Л. Вітгенштейна «Логіко-філософський трактат»

2

13.

Праця К. Г. Юнга «Душа і міф. Шість архетипів»

2

14.

Праця Ю. Лотмана «Культура та вибух»

2
Разом нас багато

28
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації