Програма з української літератури для 10-12 класів

Скачати
Програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


ТЛ: експресіонізм.

3

Знати основні віхи життєвого і творчого шляху письменника.

Вміти коментувати зміст новели “Кам’яний хрест” як модерністичного твору, пояснювати сюжетно-композиційні особливості, емоційно напружений драматизм ситуації. Характеризувати образ головного героя Івана Дідуха. Вміти розкрити історичну основу новели, пояснити багатозначність символіки камінного хреста, горба, прізвища головного героя.


Виховання співчуття, співпереживання до драматичних напружених життєвих ситуацій. Усвідомлення того, що прагнення готовності допомогти є виявом громадянської позиції людини.Європейський експресіонізм

(Ф.Кафка, М.Шагал, Г.Кайзер).


Еміграція українців за кордон наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (історія України). .

Леся Українка (Лариса Косач)

Contra spem spero”, “І все-таки до тебе думка лине...”, “To be or not to be?...”, “І ти колись боролась мов Ізраїль...”, “Хвиля”, “Лісова пісня”.

Життєвий і творчий шлях. Роль родини, культурного оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту (“Contra spem spero”). Громадянська лірика (“І все-таки до тебе думка лине...”).

“Contra spem spero” як світоглядна декларація сильної вольової особистості.

Драма-феєрія “Лісова пісня”. Фольклорно-міфологічна основа сюжету. Символічність образів Мавки і дядька Лева – уособлення духовності і краси. Мати Лукаша і Килина – антиподи головній героїні Мавці. Симбіоз високої духовності і буденного прагматизму в образі Лукаша.


Природа і людина у творі. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією. Почуття кохання Мавки і Лукаша як розквіт творчих сил людини. Художні особливості драми-феєрії.


ТЛ: неоромантизм, драма-феєрія.

6

Знати основні віхи життєвого і творчого шляху письменниці.

Вміти розкрити основні теми і мотиви віршів, схарактеризувати композиційні і ритмомелодичні особливості, образи-символи, алегоричні образи.

Вивчити напам”ять вірш “Contra spem spero”.

Знайти біблійні мотиви і образи у вірші “І ти колись боролась, мов Ізраїль...”, пояснити їх.


Вміти визначити основні проблеми, порушені в “Лісовій пісні”, розкрити фольклорну основу сюжету, характеризувати образи. Порівнювати образи Мавки і Килини.

Вміти показати на прикладах з тексту духовну бідність Килини і матері Лукаша, їхню меркантильність, байдужість до краси, природи, мистецтва. На прикладах з “Лісової пісні” розкрити красу глибокого почуття, антигуманність меркантильності і користолюбства. Висловити власні судження про життя і творчість Лесі Українки.


Шана і повага до життя-подвигу славетної українки.

Усвідомлення духовної цінності неоромантичного світогляду.

Розуміння того, що любити “слово у вірші” – могутній засіб впливу на духовність, інтелект людини. Розвиток почуття любові до краси природи рідного краю. Усвідомлення кохання як життєствердного почуття, творчої сили, що стимулює духовне піднесення, збагачення, розквіт людини.

Вміти бачити переваги високої духовності над буденністю.Поезія Г.Гейне.

Типологічна спільність “Лісової пісні” із західно-європейською драмою (М.Метерлінк, Г.Гауптман).


“Лісова пісня” Лесі Українки і “Тіні забутих предків” М.Коцюбинського.


Музика П.Чайковського, Ф.Шопена, Ф.Шумана, Л.Бетховена – улюблених композиторів Лесі Українки.


Живопис І.Айвазовського, О.Мурашка.

Микола Вороний

Іванові Франкові”, “Блакитна панна”, “Vae victis!”, “Інфанта”
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації