“затверджую” проректор з навчальної роботи

Скачати
Документи
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   36

додатковА літератури:


1. Гребенев А.Л., Шептулин А.А., Основы общего ухода за больными // "М: «Медицина», 1991. - 356с.

2. Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи // Сімферополь: "Таврида", 1995.- 248с.


3. Никула Т.Д., Шевчук С.Г., Мазниченко Л.Г., Новікова Т.Г. Загальний догляд за хворими: посібник для самостійного освоєння практичних навичок студентами медичних вузів // К: ЦМК з ВМО МОЗ України, КМІ. 1992. - 186с.

4. Щулипенко И.М., Общий й специальный уход за больными терапевтического профиля: Учеб.-метод. пособие для самостоятельной подготовки студентов мед. ВУЗов // К: ЦМК з ВМО МОЗ України, КМІ, 1991. - 256с.


5. Шуліпенко І.М. Загальний та спеціальний медичний догляд за хворими з основами валеології // К.: "Кий", 1998.- 384с.
Довідник для студентА з дисципліни ”Медсестринство у внутрішній медицині”

на 2007-2008 навч. рік


ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ДИСЦИПЛІНИ ”Медсестринство у внутрішній медицині” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “Сестринська справа” (ОКР – "молодший спеціаліст")

 1. Проведення опитування.

 2. Заповнення паспортної частини амбулаторної карти та медичної карти стаціонарного хворого.

 3. Проведення огляду.

 4. Проведення пальпації, перкусії, аускультації.

 5. Сестринська оцінка стану пацієнта хворого на підставі скарг і даних об'єктивного обстеження.

 6. Заповнення листа сестринської оцінки стану пацієнта (хворого).

 7. Складання плану догляду, організація і реалізація його.

 8. Підрахунок частоти дихання, реєстрація даних.

 9. Визначення життєвої ємності легенів за допомогою спірометра.

 10. Визначення пульсу, його характеристика, реєстрація даних.

 11. Вимірювання артеріального тиску, його оцінка, реєстрація даних.

 12. Надання екстреної долікарської допомоги при гострих станах патології органів дихання (кровохарканні, легеневій кровотечі, бронхоспазмі).

 13. Надання екстреної долікарської допомоги при гострих станах патології органів кровообігу (гіпертонічній кризі, больовому нападі, кардіогенному шоку, серцевій астмі і набряку легенів).

 14. Надання екстреної долікарської допомоги при гострих станах патології органів травлення (стравохідній, шлунковій, кишковій кровотечі, перфоративній виразці, печінковій кольці).

 15. Надання невідкладної допомоги хворому при нирковій кольці.

 16. Надання невідкладної допомоги хворому при гіпоглікемічному стані, гіпоглікемічній і гіперглікемічній комах.

 17. Надання невідкладної допомоги при виникненні анафілактичного шоку.

 18. Проведення повної і часткової санітарної обробки хворого.

 19. Транспортування та перекладання хворого.

 20. Заміни постільної і натільної білизни лежачому хворому.

 21. Користування функціональним ліжком.

 22. Підкладання металевого і гумового судна лежачому хворому; дезінфекція судна.

 23. Подавання сечоприймача лежачому хворому. Дезінфекція.

 24. Догляд за шкірою при наявності пролежнів.

 25. Комплексна профілактика пролежнів; користування гумовим колом.

 26. Догляд за очима.

 27. Догляд за порожниною рота.

 28. Складання порційної вимоги.

31. Складання приблизного меню на день згідно з рекомендованою дієтою.

32. Проведення штучного харчування хворого.

33. Вимірювання температури тіла; дезінфекція й зберігання медичного ртутного термометра.

34. Догляд за хворими в гарячці.

35. Виконання найпростіших фізіотерапевтичних процедур (гірчичники, банки, компреси).

36. Використовувати гумові грілки, міхур із льодом.

37. Правила введення документації при застосуванні наркотичних засобів .

38. Виконання внутрішньошкірної імунологічної проби на туберкульоз (проба Манту).

39. Виконання скарифікаційної і внутрішньошкірної проби на чутливість організму до лікарського препарату.

40. Розведення антибіотика для постановки діагностичної проби індивідуальну чутливість організму.

 1. Розведення і розрахунок дози антибіотика для парентерального введення.

 2. Виконання підшкірних, внутрішньом'язових, внутрішньовенних ін”єкцій та вливань.

43. Інсулінотерапія: користування інсуліновим шприцем. Розрахунок дози інсуліну для введення його звичайним шприцем. Особливості введення препарату.

44. Дезінфекція голок, шприців одноразового і багаторазового користування.

45. Передстерилізаційна обробка голок, шприців.

46. Взяття крові із вени для лабораторних досліджень.

47. Надання допомоги під час блювання.

48. Надання допомоги при аспірації блювотних мас.

49. Промивання шлунки.

50. Взяття блювотних мас і промивних вод шлунка для лабораторного дослідження.

51. Підготовка пацієнта до фракційного зондування шлунка, техніка.

52. Підготовка пацієнта до дуоденального зондування, техніка.

53. Проведення сліпого зондування (тюбажа).

54. Введення газовивідної трубки.

 1. Постановки клізм (очисної, сифонної, лікувальної, олійної).

 2. Взяття калу для лабораторного дослідження копрологічного, бактеріологічного, на приховану кров, яйця гельмінтів.

 3. Підготовка пацієнта до рентгенологічного дослідження шлунка, кишок, сечовидільної системи до холецистографії.

58. Підготовка пацієнта до ендоскопічного обстеження (бронхоскопії, гастродуоденоскопії, колоноскопії, ректороманоскопії).

59. Підготовка пацієнта до ультразвукового дослідження печінки, жовчовивідних шляхів, нирок.

60. Підготовка хворого до радіоізотопних методів дослідження.

61. Підготовка хворого і інструментарію до виконання плевральної пункції.

 1. Асистування лікарю під час проведення плевральної пункції.

 2. . Визначення добового діурезу, водного балансу. Оцінка результатів.

64. Підготовка хворого, оснащення, асистування лікарю при прове­денні абдомінальної! пункції.

65. Підготовка пацієнта та взяття сечі для загального дослідження.

66. Підготовка пацієнта та взяття сечі для дослідження за Зимницьким, Амбурже, Нечіпоренко, Аддіс-Каковським.

67. Взяття сечі для визначення глюкоза.

68. Взяття сечі для бактеріологічного дослідження.

69. Катетеризація сечового міхура м'яким катетером.

70. Промивання сечового міхура.

71. Визначення груп крові.

72. Заповнення системи одноразового використання кров'ю та її компонентами.

73. Підключення системи, заповненою кров'ю або одним із компонентів крові хворому. Спостереження за хворим під час маніпу­ляції та після неї.

74. Дезінфекція системи одноразового використання.

75. Промивання шкіри та слизових оболонок ротової порожнини.

76. Догляд за агонуючими хворими. Правила поведінки з трупом.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ “Медсестринство у внутрішній медицині” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “Сестринська справа” (ОКР – "молодший спеціаліст")

на 2007-2008 навч. рікЗміст лекцій

К-сть годинУявлення про хворобу. Етіологія. Патогенез. Клінічні прояви. Симптоми, синдроми, перебіг. Лікування. Мед сестринський діагноз. Прогноз.

2Гострі, хронічні бронхіти. Бронхіальна астма.

2Пневмонії.

2Туберкульоз легень. Рак легень.

2Ревматична лихоманка. Вади серця.

2Ішемічна хвороба серця.


Гіпертонічна хвороба. Хронічна серцева недостатність.

2Гастрити. Виразкова хвороба.

2Захворювання печінки та підшлункової залози.

2Захворювання нирок та сечовивідних шляхів.

2Дифузний токсичний зоб. Мікседема. Ендемічний зоб.

2Цукровий діабет.

2Анемії (залізодефіцитні, гемолітичні, мегалобластичні).

2Лейкози. Геморагічні діатези.

2Алергічні захворювання. Анафілактичний шок.

2
Всього: 30 годин


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З дисципліни “Медсестринство у внутрішній медицині” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “Сестринська справа” (ОКР – "молодший спеціаліст")

на 2007-2008 навчальний рік

п/п

Тема

К-сть годЗбирання скарг. Анамнез захворювання та життя.

2Перкусія.

2Аускультація

2Пальпація

2Лабораторні дослідження (дослідження крові, сечі, калу, дуоденальне, шлункове зондування). Підготовка пацієнта.

2Інструментальні методи дослідження (рентгенологічні, УЗ дослідження, електрокардіографія, гастрофіброскопія, колоноскопія). Підготовка пацієнта.

2Катар верхніх дихальних шляхів. Гострий трахеїт. Гострий бронхіт.

2Хронічний бронхіт. Дихальна недостатність.

2Бронхіальна астма.

2Пневмонії.

2Абсцес легенів. Бронхоектатична хвороба.

2

12

Туберкульоз легенів

2

13

Рак легенів. Етіологія, причини виникнення, проблеми пацієнта, догляд. лікування.

2

14

Плеврити. Емфізема легень.

2

15-16

Підсумкове заняття з захворювань органів дихання, яке включає: комп'ютерне тестування - тести, відповідно модулю №1 з кроку "М", контроль практичних навичок.

4

17

Ревматична лихоманка. Етіологія, причини виникнення, проблеми пацієнта, догляд. лікування.

2

18

Захворювання серцевого м'язу (міокардити, міокардіодістрофії, кардіосклероз).

2

19

ІХС. Стенокардія. Проблеми пацієнта та їх вирішення на етапах сестринського процесу.

2

20-21

Інфаркт міокарду. Проблеми пацієнта та їх вирішення на етапах сестринського процесу.

4

22

Гіпертонічна хвороба. Етіологія, причини виникнення, проблеми пацієнта, догляд. лікування.

2

23

Гостра судинна недостатність. Серцева астма.

2

24

Хронічна серцева недостатність. Принципи лікування. Проблеми пацієнта.

2

25-26

Підсумкове заняття з захворювань органів серцево-судинної системи , яке включає: комп'ютерне тестування - тести, відповідно модулю №2 з кроку"М", контроль практичних навичок.

4

27

Хронічний гастрит. Етіологія, причини виникнення, проблеми пацієнта, лікування, догляд.

2

28

Виразкова хвороба. Етіологія, причини виникнення, проблеми пацієнта, лікування, догляд.

2

29

Рак шлунку. Проблеми пацієнта та їх вирішення на етапах сестринського процесу.

2

33

Хронічні гепатити. Етіологія, причини виникнення, проблеми пацієнта та їх вирішення на етапах сестринського процесу.

2

31

Цирози печінки. Проблеми пацієнта та їх вирішення на етапах сестринського процесу.

2

32

Холецистит. Етіологія, причини виникнення, проблеми, лікування, догляд.

2

33

Жовчокам'яна хвороба. Етіологія, причини виникнення, проблеми, лікування, догляд.

2

34

Хронічний панкреатит. Проблеми пацієнта та їх вирішення на етапах сестринського процесу.

2

35-36

Підсумкове заняття з захворювань органів черевної порожнини, яке включає: комп'ютерне тестування - тести, відповідно модулю №3 з кроку"М", контроль практичних навичок.

4

37

Цистит, уретрит гострий і хронічний. Етіологія, проблеми пацієнта, лікування, догляд.

2

38-39

Гломерулонефрит гострий та хронічний. Етіологія, проблеми пацієнта та вирішення їх на етапах сестринського процесу.

4

40-41

Пієлонефрит гострий та хронічний. Визначення, етіологія, проблеми пацієнта.

4

42-43

Нирковокам'яна хвороба. Визначення, етіологія, проблеми пацієнта.

4

44

Гостра та хронічна ниркова недостатність. Визначення, етіологія, проблеми пацієнта.

2

45

Дифузний токсичний зоб (тиреотоксикоз). Визначення, етіологія, проблеми пацієнта та вирішення їх на етапах сестринського процесу.

2

46

Мікседема. Визначення, етіологія, проблеми пацієнта, профілактика.

2

47

Ендемічний зоб. Визначення, етіологія, патогенез. Проблеми пацієнта, лікування, профілактика, диспансерний нагляд.

2

48

Цукровий діабет. Визначення, причини виникнення, проблеми пацієнта, принципи лікування, профілактика, диспансеризація.

2

49-50

Підсумкове заняття з захворювань органів нирок, сечовивідних шляхів та ендокринних залоз, яке включає: комп"ютерне тестування - тести, відповідно модулю №4 з кроку"М", контроль практичних навичок.

4

51-52

Анемії. Визначення, класифікація. Етіологія. Проблеми пацієнта, лабораторна діагностика, сучасні методи лікування.

4

53-54

Лейкози. Визначення, етіологія, проблеми пацієнта, лабораторна діагностика, принципи лікування, диспансеризація.

4

55

Геморагічні діатези. Визначення, класифікація, етіологія , проблеми пацієнта.

2

56

Ревматоїдний артрит. Визначення, проблеми пацієнта та їх вирішення на етапах сестринського процесу.

2

57

Хвороби сполучної тканини (системний червоний вовчак, склеродермія, вузликовий періартеріїт). Проблеми пацієнта, профілактика, диспансеризація.

2

58

Алергія, типи алергічних реакцій. Причини та механізм виникнення.

2

59

Кропив'янка, набряк Квінке. Етіологія, проблеми пацієнта.

2

60

Анафілактичний шок. Сироваткова хвороба. Причини, механізм виникнення. проблеми пацієнта, невідкладна допомога. Методи алергічної діагностики.

2

61

Пневмоконіози. Визначення, проблеми пацієнта, лабораторні та інструментальні методи дослідження, профілактика, диспансеризація.

2

62

Професійні інтоксикації ртуттю, свинцем та його сполуками, пестицидами та ін. Проблеми пацієнта, участь медичної сестри у проведенні профілактичних заходів на підприємствах, побуті, невідкладна допомога.

2

63-64

Підсумкове заняття з захворювань органів кровотворення, алергічних та професійних захворювань, яке включає: комп"ютерне тестування - тести, відповідно модулю №5 з кроку"М", контроль практичних навичок.

4

Всього: 128 годин

Перелік тем, які виділені для самостійного вивчення дисципліни ” “Медсестринство у внутрішній медицині” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “Сестринська справа” (ОКР – "молодший спеціаліст") на 2007-2008 навчальний рік


№п/п

Назва теми

Год.Розвиток медсестринства на Україні.

2Етичний кодекс медичної сестри України.

2

3-4.

Діючі в сучасних умовах медсестринські теорії і концептуальні моделі.

4

5-7.

Підготовка хворих до лабораторних досліджень.

6

8-10.

Підготовка хворих до інструментальних досліджень.

6

11-12.

Анатомо-фізіологічні дані органів дихання.

4

13.

Туберкулінодіагностика.

2

14.

Специфічна та неспецифічна профілактика туберкульозу.

2

15-16.

Плевральна пункція. Участь медичної сестри в проведенні плевральної пункції.

4

17-18.

Анатомо-фізіологічні дані органів кровообігу.

4

19-20.

Вимірювання артеріального тиску.

4

21-22.

Аритмії: миготлива аритмія, екстрасистолія, блокади серця.

4

23.

Зняття електрокардіограми.

2

24-25.

Інструментальні методи дослідження при захворюваннях серцево-судинної системи.

4

26.

Захворювання стравоходу.

2

27-28.

Дуоденальне, шлункове зондування.

4

29.

Дослідження калу.

2

30-31.

Підготовка та виконання клізм (очисної, сифонної, олійної, гіпертонічної, живильної, лікувальної, краплинної).

4

32-33.

Отруєння харчовими продуктами, грибами, алкоголем та надання невідкладної допомоги.

4

34.

Санаторно-курортне лікування при захворюваннях ШКТ.

2

35-36.

Дослідження сечі за Зимницьким Аддіс-Какавського, Амбурже.

4

37.

Промивання сечового міхура дезинфікуючим розчином.

2

38.

Види інсуліну, методика розрахунку і введення інсуліну.

2

39.

Анатомо-фізіологічні особливості крові. Загальний аналіз крові.

2

40-41.

Техніка виконання скарифікаційної і внутрішньошкірної проби на чутливість організму до препарату, оцінку результатів.

4
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації