Курс лекцій з дисципліни біологічна хімія з біохімічними методами дослідження

Скачати
Курс лекцій
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Лекція № 4. ХІМІЯ ЛІПІДІВ


План

1. Загальна біологічна характеристика ліпідів. Основні біологічні функції.

  1. Класифікація ліпідів.

  2. Прості ліпіди. Жирні кислоти. Гліцерин.

  3. Стерини та стериди. Холестерин. Воски.

  4. Складні ліпіди. Фосфогліцериди. Фосфатиди-негліцериди. Гліколіпіди і сульфоліпіди.


1. Загальна біологічна характеристика ліпідів. основні біологічні функції


Ліпіди (lipos - жир, грецьк.) - це велика група різноманітних за хімічною будовою органічних речовин нерозчинних у воді і розчинних у неполярних органічних розчинниках - ефірі, хлороформі, ацетоні, бензолі і т. ін.

Біологічні функції ліпідів визначаються їхньою будовою і фізико-хімічними властивостями. Специфічною властивістю ліпідів є їхня здатність утворювати у водному середовищі емульсії різного ступеня дисперсності та стійкості. Ця властивість має суттєве біологічне значення. Так, від емульгування ліпідів у шлунково-кишковому тракті залежить їх розщеплення та всмоктування. У вигляді емульсії жир знаходиться в крові, лімфі і транспортується до різних органів і тканин, включаючись в обмінні процеси.

Ліпіди відіграють подвійну біологічну роль - енергетичну та структурну. При їхньому розщепленні звільнюється велика кількість енергії. Так, окислення 1 г жиру в організмі людини супроводжується утворенням 35-39 кДж енергії.

Ліпіди як пластичний матеріал, утворюючи комплекси з білками (ліпопротеїни) вуглеводами (глїколіпіди), складають основу структури клітин і тканин.

Особливо важливою є роль ліпідів у структурі мембран клітин та клітинних органел - мітохондрій, рибосом, ядра тощо.

Мембрани, як відомо, відіграють надзвичайно важливу роль у структурі, обміні та функціях клітини.

У кожному типі мембран внутрішня частина являє собою бімолекулярний шар ліпідів, на якому з внутрішньої і зовнішньої сторін розташовані білки, немовби вбудовані з двох боків у ліпідний прошарок. Тому мембрани і вважають багатошаровими або ламелярними структурами. Окрім того, відкладаючись у значних кількостях у підшкірній жировій клітковині, жир відіграє роль термоізолятора, запобігаючи втраті організмом тепла, а також виконує механічну функцію, уберігаючи організм від травмування.

Високий вміст ліпідів у клітинах нервової тканини й особливо головного мозку свідчить про їхню важливу роль у формуванні структури і функцій нервової системи.

Як складні ефіри спиртів та вищих жирних кислот, ліпіди є найважливішим джерелом ендогенної води, яка утворюється під час їхнього окислення, тому що з усіх органічних сполук ліпіди містять найбільшу кількість атомів водню.

Ліпіди і продукти їхнього обміну утворюють велику групу біологічно активних сполук, які впливають на метаболізм і структуру клітин і організму в цілому. Це чоловічі й жіночі статеві гормони, гормони кори надниркових залоз (кортикостероїди), простагландини, жовчні кислоти й жиророзчинні вітаміни -А, D, K, I E.

Основні біологічні функції ліпідів у вільному стані відображає табл.Функція

Характеристика функції

Ліпіди, котрі здійснюють, функцію

Емульгую-ча

Амфіфільні ліпіди є мульгаторами. Розміщуючись на поверхні фаз масло-вода, стабілізують емульсії і перешкоджають їх розшаруванню

Фосфогліцериди, жовчні кислоти є емульгаторами для ацилгліцеринів у кишечнику. У крові фосфогліцериди ста­білізують розчинність холестерину

Енергетик-на

При розщепленні 1 г ліпідів виділяється 39,1 кДж енергії. Це більше ніж під час окислення 1 г вуглеводів і білків разом узятих

Ацилгліцерини, вільні жирні кислити

Структурна

Ліпіди входять до складу білково-лІпідного бішару клітинних мембран і суб-целюлярних утворень

Фосфоліпіди (фосфогліцерин-дисфінгомієліни), холестерин та його ефіри

Механічна

Ліпіди сполучної тканини, яка утворює капсули внутрішніх органів, і підшкірної жирової тканини, захищають органи від зовнішніх пошкоджень

Триацилгліцерини

Теплоізолююча

Ліпіди підшкірної жирової клітковини зберігають тепло завдяки їх низькій теп­лопровідності

Триацилгліцерини

Транспор-тна

Беруть участь у транспорті речовин (на-приклад, катіонів) через ліпідний шар біомембран, переносять ліпіди з кишеч-ника в кров, утворюючи холеїнові комплекси

Фосфоліпіди. жовчні

кислоти

Електроі-золююча

Є своєрідним електроізолюючим матеріа-лом у мієлінових оболонках клітин

Сфінгомієліни,

глікосфінголіпіди

Розчинююча

Деякі ліпіди є розчинниками для інших ліпідних речовин

Жовчні кислоти розчинники вітамінів у кишечнику

Гормональ-на

Усі стероїдні гормони, які виконують різноманітні специфічні функції

Стероїди, ізопреноїди,

похідні есенціальних жирних кислот (олеїнова, лінолева, ліноленова арахідонова)

Вітамінна

Усі жиророзчинні вітаміни (А, Д, Е, К) і вітаміноподібні речовини (Р,убіхінон або кофермент 0)

Стероїди, ізопреноїди, похідні есенціальних жирних кислот (олеїнова, лінолева, ліноленова арахідонова)
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації