Методичні рекомендації до кожної теми, завдання для самостійної роботи, а також пропонуються цікаві практичні завдання для відпрацювання навичок грамотного використання мовних засобів офіційно-ділового стилю мовлення

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6
Тема № 9. Письмова контрольна робота. Модульний контроль № 2.

Теми рефератів


 1. Правовий статус української мови.

 2. Українська мова як державна мова в Україні.

 3. Роль мови у праводіловій сфері.

 4. Мовна норма і соціолінгвістична стратифікація.

 5. Впровадження української мови в навчальний процес і праводілову сферу.

 6. Проблеми подальшого удосконалення правового регулювання мовних відносин в Україні.

 7. Сучасна мовна ситуація в Україні.

 8. Культура ділового мовлення юриста.

 9. Мовні особливості офіційно-ділового стилю мовлення.

 10. Мовленнєвий етикет – невід’ємний елемент культури мовлення.

 11. Проблема застосування державної мови в документах.

 12. Становлення і розвиток мови права.

 13. Історичне формування ділової мови.

 14. Юридична термінологія: особливості утворення та функціонування.

 15. Нормативно-правові документи в системі документації.

 16. Закон як нормативно-правовий документ: особливості складання та мовного оформлення.

 17. Указ як нормативно-правовий документ: особливості складання та мовного оформлення.

 18. Постанова як нормативно-правовий документ: особливості складання та мовного оформлення.

 19. Розпорядження як нормативно-правовий документ: особливості складання та мовного оформлення.

 20. Рішення як нормативно-правовий документ: особливості складання та мовного оформлення.

 21. Основні типи мовних помилок.

 22. Композиційні помилки в офіційно-ділових текстах.

 23. Логічні помилки в офіційно-ділових текстах.

 24. Лексичні помилки в офіційно-ділових текстах.

 25. Морфологічні помилки в офіційно-ділових текстах.

 26. Синтаксичні помилки в офіційно-ділових текстах.

 27. Точність мовлення.

 28. Логічність мовлення.

 29. Доречність мовлення.


ЗМІСТ

Пояснювальна записка ..............................................................................................

3

Тематичний план навчальної дисципліни „Ділова українська мова” ...................

5

Модуль № 1. Удосконалення навичок усного і писемного ділового мовлення ....................................................................................................................


6

Тема № 1. Орфоепічні норми ділового мовлення ...................................................

6

Тема № 2. Лексичні норми ділового мовлення .......................................................

11

Тема № 3. Морфологічні норми ділового мовлення ..............................................

16

Тема № 4. Синтаксичні норми ділового мовлення. Модульний контроль № 1 ...

21

Модуль № 2. Особливості складання нормативно-правових документів ....

26

Тема № 5. Структурні особливості законопроекту ................................................

26

Тема № 6. Лексичні особливості законопроекту ....................................................

39

Тема № 7. Синтаксичні особливості законопроекту ..............................................

48

Тема № 8. Стилістичні особливості законопроекту ...............................................

56

Тема № 9. Письмова контрольна робота. Модульний контроль № 2 ...................

61

Теми рефератів ..........................................................................................................

62


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації