Інформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану) : Галузь знань (код) 0102 Напрям підготовки (код) 010203 Спеціалізація Здоров'я людини

Скачати
Інформація
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   63

36. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра фізичної реабілітації і валеології

(назва кафедри)


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліна здоровя сімї та репродуктивне здоровя

(назва дисципліни)


для спеціальності(ей) здоров’я людини


форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №1 від 31 серпня 2010 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2010
Програма „Здоров’я сім’ї та репродуктивне здоров’я”

  1. Назва курсу.

„Здоров’я сім’ї та репродуктивне здоров’я

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості):здоров’я людини.

  1. Код курсу.

[NP08\1] / [6.* ]/ [гум. / норм.] / [1]

  1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

  1. Рік (роки) навчання.

4 -й

  1. Семестр / семестри.

8

  1. Кількість кредитів ECTS.

3

  1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Горащук Валерій Павлович – завідуючий кафедри фізичної реабілітація та валеології, доктор педагогічних наук, професор (3 корпус, ауд. 3-22 , e-mail: gor_vp@mail.ru), Бібік Валерій Васильович – доцент кафедри фізичної реабілітація та валеології, кандидат медичних наук

  1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомити студентів з теоретичними та практичними основами знань, умінь та навичок що до формування здоров’я майбутньої та молодої сім’ї. Дати основи анатомо-фізіологічних знань та відмінності функціонування статевої системи чоловіка та жінки, знань що до фізичної зрілості та незрілості дитини. Ознайомити з методикою компенсації фізичної незрілості у дітей. Ознайомити з методами контрацепції та основами планування сім’ї.

  1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Загальна та педагогічна валеологія, фізіологія людини, вікова фізіологія, психологія

  1. Зміст курсу.


Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1

Сім’я – основа здорового суспільства. Перший крок майбутньої сім’ї (фільм)

8

2
6


1.2

Що треба знати майбутнім батькам. Партнерські пологи як основа здорової сім’ї (фільм – є у наявності).

14

2

4
8


1.3

Функції сім’ї. Життя в утробі матері (фільм – є у наявності).

14

2

4
8


1.4

Фізіологічно зріла та незріла дитина. Догляд за новонародженим.

8

2
6


1.5

Методика компенсації фізичної незрілості. Грудне вигодовування як основа здорового маляти (фільм є у наявності)

10

2

2
6

Другий модуль

2.1

Анатомо-фізіологічний розвиток чоловіка, жінки. Вікові аспекти регуляції репродуктивної функції чоловіків.

6

2
4


2.2

Нейро-гуморальна регуляціяфепродуктивної системи жінки у віковому аспекті

12

2

2
8


2.3

Актуальні питання захворювань чоловічої статевої сфери. Запальні захворювання статевої сфери жінки (презентація є у наявності). Профілактика статевої інфекції у сексуально активних жінок (фільм є у наявності)

14

2

4
8


2.4

Чоловіча та жіноча безплідність (презентація є у наявності).

6

2
4


2.5

Основи планування сім'ї. Методи контрацепції. Планування сім’ї

16

2

4
10

загальна кількість годин

108

20

20
68

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації