Тема. Заява. Орфографія. Велика літера у власних назвах. Правопис прізвищ іншомовного походження. Мета

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема. Адреса.

Мета:

Обладнання: зразки адрес.

Не чекайте на великі події та виняткові

вчинки, щоб висловити подяку людині.

І.Томан

Хід заняття

 1. Організаційний момент.

 2. Повідомлення теми, мети, мотивація.

Слово вчителя

Сьогоднішній урок я хочу розпочати словами І.Томана «Не чекайте на великі події та виняткові вчинки, щоб висловити подяку людині». Адже сучасне життя стрімке, невпинне. Іноді воно примушує людину залишати рідну домівку. Щоб легше перенести самотність, люди пишуть листи; щоб допомогти рідним, пересилають грошові перекази, бандеролі. Тому й доводиться їм писати адреси на конвертах, заповнювати бланки на грошові перекази. Тож перед вами поставлено завдання навчитись писати адреси відповідно до поштових правил . Чому так важливо правильно оформляти адресування?

 1. Сприйняття та засвоєння нової інформації за планом: 1. Адреса як довідково – інформаційний документ.

 2. Правила, що забезпечують пересилання, зберігання і доставлення поштових переказів.

АДРЕСА - довідково-інформаційний документ, що ста­новить собою складену за певною формою вказівку місця про­живання чи перебування особи або місцезнаходження устано­ви. Правила оформлення адреси встановлюються Міністерством зв'язку і є обов'язковими для всіх учасників поштового спілку­вання.

Адреса на поштових відправленнях за чинними вимогами пи­шеться у правому нижньому куті у такому порядку:

 1. Прізвище, ім'я та по батькові адресата або назва органі­зації у давальному відмінку.

 2. Назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку тощо, номер будинку і квартири (якщо адресат мешкає у багатоквартирному будинку).

3. Назва населеного пункту.

 1. Назва району (не вказується, якщо адресат мешкає у місті районного або обласного значення).

 2. Назва області (не вказується, якщо адресат мешкає у місті обласного значення).

6. Назва держави (для міжнародних відправлень).

7. П'ятизначний індекс поштового відділення зв'язку, призначений для машинного сортування кореспонденції.

Угорі над адресою фахівець поштового відділення зазначає вид і спосіб пересилання:

 1. рекомендована бандероль;

 2. з доставкою додому;

 3. вручити особисто;

 4. з повідомленням про вручення;

 5. цінний на ... грн.;

 6. до запитання;

 7. авіапошта.

Адреса відправника пишеться у лівому верхньому куті з до­триманням вказаного вище порядку з тим винятком, що прізвище, ім'я та по батькові адресанта подається у називному відмінку.

При відправленні міжнародної кореспонденції відомості про одержувача пишуться згідно з міжнародними нормами адресації мовою країни призначення, а у відомостях про відправника за­гальні назви перекладаються, а власні (крім назви держави) — транслітеруються (їх звучання передається латиницею).


 1. Формування практичних вмінь і навичок.
Коментар

Не забувайте,

надсилаючи листи, правильно адресувати їх.

Не сплутуйте слова:

Наголошуйте
άдресний (від адрес);

адрéсний (від адреса).


З кожної пари словосполучень виписати правильне.

Звернутися по адресі- звернутися на адресу;

по бажанню - за бажанням;

на вимогу - по вимозі;

дякую вас - дякую вам;

за призначенням - по призначенням;

відіслати поштою - послати по пошті;

за дорученням - по дорученню.

Обратиться по адресу, по заказу, заказное письмо, папка для бумаг, канцелярские принадлежности, в рассрочку.


 1. Творча студія.

«Поштово – телеграфний вузол».(Тут працюють «начальник пошти», «листоноші». Тут продаються конверти, листівки, наводяться зразки адрес - ролі працівників виконують учні).

Адреса відправника:
П. О. Головацький,
вул. Перемоги, 45, кв. 2
м. Чернігів,

14023


Адреса одержувача:

Сому Артему Петровичу,

вул. Т. Шевченка, 35, кв. 33,

м. Могилів-Подільський

Вінницької області, 22023


Вручити особисто

Адреса відправника:

Гриців Сергій Юрійович,

вул. Шашкевича, 45,

с. Ясінь

Рожнятівського району

Івано-Франківської області,

01023

Адреса одержувача:

Клименко Надії Федорівні

кафедра педагогіки

Донецький національний університет,

вул. Університетська, 47,

корп. 1, к.2,

м. Донецьк-55,

83055На пошті

У четвертому вікні. Гроші можна вислати поштою або телеграфом. Потрібно тільки заповнити відповідний бланк для грошового переказу. Тільки поспішайте, бо пошта скоро зачиняється.

Рекомендований лист, термінова телеграма, цінний лист, вітальна листівка, зворотна адреса, адреса одержувача, одержати до запитання, звернутися, замовляти, відділення.

а)О. В. Трибушко
м. Київ


вул. Героїв Дніпра 145, кв.21 04214

Україна Ukraine


б)м. Київ

В. І. Коханчук 04220

вул. Урицького 25, кв. 106


в) Україна

м. Миколаїв

01004

вул. Карпенка 29,кв.6

М. О. Петренко

 1. Підсумок.

Диктант зворотної дії.

Записати слова, які відповідають поданим значенням. Які із слів є іншомовними? 2—3 з них увести у самостійно складені речення.

1) державна установа, що пересилає й доставляє адресатам листи, гроші, легкі вантажі;

2) особа, яка листується з ким-небудь;

3) звістка, передана телеграфом;

4) установа або відділ в установі, де збирають, упорядко­вують і зберігають документи;

5) відділ установи, де зосереджене діловодство;

6) службова особа, в обов'язки якої входить засвідчувати копії документів;

7) керівний персонал установи, підприємства чи організації;

8) книжка для запису справ і документів;

9) друкована форма документа, що заповнюється конкретними даними.

Відповіді: 1 –пошта, 2- кореспондент, 3 – телеграма, 4 –архів, 5- канцелярія, 6- нотаріус, 7 –адміністрація, 8- реєстр, 9 – бланк.

 1. Оцінювання діяльності учнів на занятті.

Заняття №16

Тема. Телеграма. Телефонограма. Факс.

Мета:

Обладнання: зразки ділової кореспонденції.

Вивчай все не заради марнославства, а

заради практичної користі.

Г. Ліхтенберг

Хід заняття

 1. Організаційний момент.

 2. Актуалізація опорних знань.
Запишіть слова, сформулюйте за прикладами правила спрощення в групах приголосних.

 1. Тижневик, проїзний, ремісник, обласний, чесний.

 2. Кістлявий, пестливий, хвастливий, шістнадцять, запястний.

 3. Студентський, контрастний, агентство, компостний, журналістський. 1. Оголошення теми. Колективне визначення мети заняття. Мотивація. 1. Сприйняття та засвоєння нової інформації.Основним засобом обміну інформації між державними органами, установами, службовими та приватними особами є ділова кореспонденція. Крім службових листів, до ділової кореспонденції відносять телеграму, телефонограму, радіограму, факс. Отже, ці довідково – інформаційні документи стануть предметом вивчення на сьогоднішньому занятті.

Робота в групах

1 група – Повідомлення про телеграму, її різновиди, реквізити та вимоги до оформлення документа.

Телеграма — документ, який передається телеграфом, має гра­нично стислий текст, що зумовлено потребою негайного втручан­ня в певну справу, термінового інформування когось про щось.

Текст телеграм містить словесну та цифрову інформа­цію. Телеграму пишуть без абзаців, переносів, розрізнення великих і малих літер, розділових знаків (при потребі вони передаються словами), іноді без службових слів.

Залежно від призначення телеграми бувають внутріш­ні та зовнішні.

Внутрішні функціонують у межах дер­жави, їх поділяють на вищі державні, державні, термінові, звичайні. Першочергово обслуговуються державні, потім термінові, тоді звичайні телеграми.

Зовнішні теле­грами надсилають за кордон.

Розрізняють ініціативні телеграми та телегра­ми-відповіді. У телеграмах-відповідях зазначають номер і дату телеграми, на яку дають відповідь, а в кінці — вихід­ний номер.

Телеграми оформляють на бланку і заповнюють у два етапи:

 1. відправник заповнює бланк, пише текст, вказує категорію бланка;

 2. працівник відділення зв'язку фіксує дату і час при­йому, кількість слів, визначає вартість телеграми згідно з тарифом.

Реквізити телеграми:

У разі оформлення телеграми на чистому аркуші ті реквізити, які не передаються, виокремлюються суціль­ною лінією.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації