Збройні сили україни в період національно-визвольної
Протягом 1917 р було стихійно створено чимало українських вій­ськових підрозділів. Та тільки після проголошення Цен­тральною Радою Української Народної Республіки (унр) розпочалося по-справжньому створення національних Збройних Сил
Реферат на тему: Іван Багряний Зміст
Тепер опубліковано тут кілька його романів, за його творами ставляться фільми, з'являються дослідження про нього. Актом справедливості і визнання (хоч і запізнілого) стало присудження йому посмертно в березні 1992 року найвищої відзнаки нашої держави — Державної премії України імені Тараса Шевченка
Дипломна робота на тему
Щоб не здавалося, що ця робота буде черговою з таких спроб, напевно, слід сказати декілька слів про самого автора – людину, яких безліч на просторі колишньої “єдиної і нєдєлімої” країни
Cимон Петлюра та його діяльність
Української Народної Республіки і Головний Отаман Республіканського війська Симон Васильович Петлюра. Народився він 10 (23 н ст.) травня 1879 року у Полтаві на вулиці Загородній, будинок 20. Родинне коріння Петлюр реєстрові козаки, з одного боку, з другого православні священнослужителі
Передумови та головні етапи становлення незалежної держави україни” Розділ І. Передумови виникнення “держави Україна”
Сша та їхні союзники. Причини цього дуже різні – від неефективности суспільної організації до неминучого технологічного відставання. Їх сукупність призвела до глибокої ерозії навіть решток комуністичної ідеології, тотального цинізму, який охопив усе – від верхів до низів суспільства
Україна в умовах десталінізації (1953-1964)
Початок десталінізації та демократизації суспільного життя в Україні, ХХ з’їзд кпрс І україна
Чехословаччина – від заснування до „оксамитової революції”
Словацької республік. Вищий законодавчий орган двопалатні Національні (з 1968 Федеральні) збори (Національна палата і Палата національностей). Глава держави президент. Обирався парламентом терміном на 5 років. Столиця -м. Прага. Загальна площа 127,9 тис кв км. Населення (1991)-15,7 млн чол
Медодические рекомендации для самостоятельной работы 11-а класса Психология Учитель Андреева О. В. Задания для контрольной работы №2
Дать определения понятиям: темперамент, интроверсия, экстраверсия, воля, самооценка и уровень притязаний
Медодические рекомендации для самостоятельной работы для 11-б класса по алгебре и геометрии учитель Черенков С. В. алгебра
Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки расставляя необходимы знаки препинания
Методичні рекомендації для студентів денної та заочної форми навчання по написанню рефератів формою самостійної роботи студентів заочного
Формою самостійної роботи студентів заочного відділення є підготовка реферату на тему з курсу "Історія України" (за вибором студента)
Україна І діаспора – процес формування “світового українства”
Ми тут мусимо зберігати мову (чи звичаї, чи організації, чи школи) тому, що в Україні нашу мову і культуру нищать”. Наскільки така відповідь відображала реальну (чи основну) причину існування феномена діаспори, можна дискутувати, але нема сумніву, що це був дуже потужний арґумент
Чехо-Словаччина, Чехо-Словацька Республіка) держава у Центральній Європі в 1918-92. За формою державного устрою в 1918-68 унітарна, в 1968-92 федеративна республіка, яка складалася з Чеської і Словацької республік.
Словацької республік. Вищий законодавчий орган двопалатні Національні (з 1968 Федеральні) збори (Національна палата і Палата національностей). Глава держави президент. Обирався парламентом терміном на 5 років. Столиця -м. Прага. Загальна площа 127,9 тис кв км. Населення (1991)-15,7 млн чол
Юрій Андрухович Перверзія
Ада Цитрина, а його Янус Марія Різенбокк. Я сиджу в їхньому "альфа ромео", припустимо, що це "альфа ромео", І ми мчимо автобаном з Мюнхена у Венецію. З мюнхена. У венецію
Чернівецький гурток молодих журналістів реферат на тему: преса періоду культу особи
Водночас у великих містах загострилися соціальні проблеми, це викликало обурення й гнів робітників, а отже, створювало відповідну базу для суспільної підтримки відмови від непу і встановлення тоталітарного режиму
Реферат на тему : М. С. Грушевський – видатний політичний, громадський і державний діяч
Однією з таких особистостей, без перебільшення, був Михайло Сергійович Грушевський. Тому я хочу розповісти про цю видатну людину, що після себе залишила великий слід в нашій історії
Створення “Солідарності”
«Солідарність». Вимоги «Солідарності» ставали більш радикальними, а страйки відбувалися все частіше, хоча керівництво профспілок на чолі з Лехом Валенсою і церква намагалися не допускати дій, що могли б спровокувати радянську інтервенцію в Польщу
«Школа “Анналів”»
Нова історична наука – медієвізм школи “Анналів” стор. 3
Тема: "Я вибрала Долю собі сама": життєвий і творчий шлях Ліни Василівни Костенко

Поет Арон Копштейн
У науці існує своя мода так само, як і в музиці, політиці, кіномистецтві, як вона існує і в побутових смаках людей. Закони її дії універсальні
Тема: “Україна в умовах посилення централізації і тоталітаризму”
Дальша бюрократизація партійно-державного апарату. Догматизм у науці. Застій у економіці
Реферат на тему: “Генерал Петро Григоренко, дисидент 60-х рр. ХХ ст.” План
Минуло 97 років від народження І 15 по смерті Петра Григоренко. Отоді про нього згадували, розповідали, писали. А люди все ж не знають. То пригадаймо — хто такий Петро Григорено, оскільки він заслужив вічну пам’ять
Опановуючи тему потрібно з’ясувати наступні вузлові проблеми
У центрі Європи постала і утвердилася країна з 50 мільйонним населенням і найбільша за територією
Київський університет права
Жінка політик, голова найбільшої партії, прем’єр-міністр, відомий міжнародний діяч. Її часто називають найбільш яскравим політичним діячем сучасної Норвегії. І не дивно, адже їй вдалося переконати суворих та стриманих норвежців у своїх здібностях І талантах державного керівника
“Видатні діячі
Звідси й той наївний ідеалізм та складна аргументація, часто притаманні їхнім заявам. Загалом вони становили дуже аморфний і неорганізований конгломерат людей. На Україні налічувалося не більше тисячі активних дисидентів. Проте їх підтримувало й співчувало їм, напевне, багато тисяч
Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України
Географічне становище як чинник історичного розвитку України. Господарська діяльність людини в первісну епоху. Економічний розвиток рабовласницьких держав Північного При Чорномор'я. Античні міста-держави Північного Причорномор'я
Степан Кость історія української журналістики
Значну увагу автор приділяє з’ясуванню сучасного аспекту багатьох проблем, які порушувала західноукраїнська преса означеного періоду
Український культурологічний центр, Донецьк журнал „Схід”, 2008 p
України, яка з’явилася в добу незалежності. Виокремлено нові підходи, методологічні новації, характерні риси та особливості навчальних посібників і підручників. Автор доходить висновку, що незважаючи на помітні досягнення, завдання підвищення якості навчальної літератури залишається актуальним
Програма І навчально-тематичне планування історія україни 10 клас рівень стандарту 10-й клас (35 год) Дата проведення
Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Методологія побудови підручника. Додаткова навчальна література та електронні й інтернет-ресурси
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 10-12 класи Рівень стандарту, академічний рівень 10 й клас (35 год) Дата
Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Методологія побудови підручника. Додаткова навчальна література та електронні й інтернет-ресурси
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 10 11 класи рівень стандарту пояснювальна записка
Державному стандарті освіти (освітня галузь “Суспільствознавство”) та відповідно вимог до профільної школи. Представлено курси історії України ХХ – початку ХХІ століття, які складають хронологічно послідовну лінійну систему історичної освіти
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації