Документи.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58
Міністерство освіти І науки України Хустський професійний ліцей Творча робота викладача інформатики Хустського професійного ліцею: Теличко С. І. Хуст-2008 комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання
Визначення таким чином пріоритетів використання пзнп у навчальному процесі передбачає відповідне формування критеріїв добору конкретних засобів навчання до кожного розділу навчальної програми, до кожної теми, кожного уроку, кожного етапу уроку
Рекомендації щодо роботи рмо вчителів інформатики
Районне методичне об’єднання (рмо) вчителів інформатики – це група педагогів, яка здійснює проведення методичної роботи з педагогічними кадрами, є організатором районних конкурсів, олімпіад для учнів навчальних закладів
Л. А. Науменко – асистент кафедри інформатики хду, Г. В. Пацукова – асистент кафедри інформатики хду
Одним з актуальних питань є підвищення об’єктивності контролю та оцінювання знань, а саме що І як необхідно змінити в системі оцінюванні І контролю якості знань. Зараз багато внз працюють за болонською системою, яка передбачає багатобальну шкалу вимірювання знань, умінь І навичок
Вступ в інформатику

Зразки олімпіадних завдань Інформатика
Х всеукраїнська олімпіада з інформатики. IV етап. 8-11 класи. Авторські розв’язки
План навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було вказане ваше ім’я як автора проекту?
Про порядок проведення обласної олімпіади з інформатики у 2011 р
Перевірка розв’язків обласної олімпіади здійснюватиметься за допомогою автоматичної системи перевірки розв’язків «DJudge»
Тема атестаційного проекту
Орієнтація альбомна-брошура, поля ліворуч 2, см, праворуч 1 см, вгорі і внизу 2 см
Інформатика як наука і як навчальний предмет в школі
Комп’ютерна грамотність та інформаційна культура. Педагогічні функції шкільного курсу інформатики (шкі). Особливості шкі. Цілі навчання інформатики в школі. Задачі навчання інформатики – в школі. Структура шкі
Дистанційне навчання
Розкриваються поняття інформаційно-комунікаційних технологій, основні методологічні вимоги, яким має відповідати дистанційна форма навчання. Розглянуті сутнісні ознаки інформаційно-комунікаційних технологій, ключові поняття «дистанційне навчанняя» та «відкритий освітній простір»
Олег Казак Донецький національний університет
На сучасному етапі при оцінці знань досить широко використовують таку форму контролю, як тестування. Тест, не зважаючи на ряд його недоліків, є єдиним відомим в теперішній час інструментом виміру результатів педагогічного процесу [1]
Розвиток алгоритмічного мислення шляхом стимулювання пізнавальної активності учнів
Це наука, яка стрімко розвивається і постійно розширює область практичної діяльності людини та пов'язана з використанням інформаційних технологій
Факт) Заказ устаноў адукацыі Выдавецтва Тэрмін выдання па графіку Тэрмін выдання (факт) отгрузка тиража

Вопрос№1: Предмет, значение и цели курса «Истории Белоруссии». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса. Слово «история» греческого происхождения-«сведения о прошлом»
Вопрос№1: Предмет, значение и цели курса «Истории Белоруссии». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса
Тип модуля: вибірковий Семестр: 7 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин 120; аудиторні години – 64; в т ч лекції – 32 год., лабораторні заняття – 32 год.; кількість кредитів єктс – 4
Завданн я до практичних занять з аграрного права
Умову завдання труба з”ясувати таким чином, щоб сформулювати обгрунтоване, розгорнуте з огляду на чинне законодавство рішення і викласти його письмово. Воно повинне включати в себе розгляд усіх обставин справи, а також докази сторін (вимоги, заперечення), коли вони є, та висновок
Тема Кількість годин, у тому числі
Тема предмет, метод, функції, система трудового права україни. Історія розвитку трудового права як галузі права
Зміст вступ розділ порівняльне правознавство як юридична категорія

Зміст
Розділ Теоретичні засади викладання англійської мови засобами англомовних текстів 6
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка вісник чернігівського державного педагогічного університету Випуск 75 Серія: філософські науки
Левчук Л. Т., Личковах В. А., Мєднікова Г. С., Оніщенко О.І., Панченко В.І., Петрова О. М., доктори історичних наук Дятлов В. О., Ячменіхін К. М., кандидати філософських наук Каранда М. В., Колесник О. С., Мащенко С. Т., Пуліна В.І., Чорний О. О., кандидати філологічних наук Пономаревський С
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ministry of education and science of republic of kazakhstan л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті
Т 90 Түрк әлемі: тарих және қазіргі заман/ Тюркский мир: история и современность. Халықаралық түрктану симпозиумы тезистері. Тезисы международного тюркологического симпозиума. – Астана: ЕҰУ баспасы, 2011. 113 б
Н еобхідно надіслати
Пропонує перелік нормативних документів з охорони праці, будівництва, пожежної безпеки, електробезпеки; наочні посібники, стенди, плакати
А. С. Поспєлов військово-технічне співробітництво пнр, чсср, нрб з країнами близького сходу та північної африки в середині 70-х – на початку 90-х років ХХ століття
Військово-технічне співробітництво пнр, чсср, нрб з країнами близького сходу та північної африки в середині 70-х – на початку 90-х років ХХ століття
Інформаційно-методичні матеріали для самоперевірки тестових завдань учасниками пробного тестування зно-2011
Бойко О. Л., Казаковій І. Ю., Ковальчук О. Л. (учителям Рівненської гуманітарної гімназії); Селіновій Є. М. (учителю французької мови зош №13); Дризі Т. В. (учителю ркг “Престиж”); Мазур А. В., Матчук О. В. (учителям репл); Роботюку М. К., Сороці В. П. (вчителям рпмл «Елітар»); Якобчук І
Вища освіта – гідним особливості тестування з начальних предметів тест
Тестові завдання – складова частина тесту, що відповідає вимогам до завдань у тестовій формі та пройшла обов’язкову перевірку статистичних властивостей
Приклади завдань та коментарі
Розглянемо визначені у характеристиці формати тестових завдань на прикладі тесту з історії України зно-2010 (перша сесія)
Як працювати з картосхемою
Значну складність для учасників зно з історії України становить виконання завдань, які перевіряють уміння працювати з історичною картою. Розглянемо більш цей аспект підготовки
Структура Збірника, форми завдань та особливі відмітки
Львівський регіональний центр якості освіти пропонує Вашій увазі збірник завдань, які використовувалися в зовнішньому оцінюванні з математики протягом 2003-2007 років в Україні
Українська мова та література (обов'язково)
Щодо сумнівів про подальшу долю цієї форми вступних випробувань професор Іван Олександрович Вакарчук висловився однозначно: «Є політична воля Президента, є його відповідний указ. Указів не обговорюють їх виконують…»
Пробне тестування
Сім раз спробуй, щоб протестуватись за першим разом
Рекомендації щодо підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання
Учителю доцільно використовувати різноманітні тестові завдання не тільки на етапі перевірки зун, але І як навчальний прийом, відпрацьовувати в учнів навички виконання тестових завдань різної форми та ступеня складності
Прес-реліз «Зовнішнє незалежне оцінювання 2010 року: реєстрація абітурієнтів та проведення пробного зно» П
Реєстрація осіб, які бажають взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, триватиме з 9: 00 15 грудня 2009 року до 18: 00 31 березня 2010 року
Становлення церкви на волочищині у XVIII-ХІХ століттях роботу виконала
Розділ ІІ церковно-релігійна ситуація на Волочищині у XVIII столітті
Матеріалів педагогічних працівників навчальних закладів м. Нововолинська
У методичній розробці розкрито механізм розвитку комунікативної діяльності дошкільника, акцентовано увагу на сучасних умовах, необхідних для створення мовленнєвого простору дитини
Тема: Підготовка до зно. Вимоги до монологічного висловлювання. Тренувальні вправи Мета
Мета: ознайомити учнів з основними вимогами І кри­теріями створення власного монологічного висловлювання під час проходження зно, формувати комунікативні компетентності, виховувати кращі моральні якості
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації