Документи.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58
Аналіз ІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіади
Миколаївському муніципальному колегіумі пройшов ІІ етап Всеукраїнської предметної олімпіади з української мови та літератури, у якій взяли участь 227 учнів 7-11 класів загальноосвітніх шкіл міста Миколаєва
П/п Назва
Міністерством освіти і науки України, для використання в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах
Пріоритетні напрямки розвитку іншомовної освіти
Геополітичні, комунікаційні та технологічні перетворення в суспільстві утягнули як у безпосереднє, так і опосередковане спілкування досить велику кількість людей найрізноманітніших професій, вікових груп та інтересів. Відповідно зросли і потреби у використанні іноземних мов
В. М. Шльончик Інвентарна книга

Включає техніку читання (ТЧ) і розуміння
Уміння читати дає можливість випускникам школи у своїй подальшій роботі та навчанні користуватися літературою на іноземній мові для пошуку інформації за фахом, задоволення своїх читацьких чи творчих інтересів, удосконалення умінь усного мовлення і т. ін
Міністерство освіти І науки україни
Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Інститути післядипломної педагогічної освіти
П/п Назва
Я і Україна, предметно-практичне навчання, образ мистецтво, основи здоров’я, рос мова для шкіл з навч мовами нац меншин
Міністерство освіти та науки україни мала академія наук україни хмельницьке територіальне відділення малої академії наук україни хмельницьке міське наукове товариство
Темою нашої наукової роботи є «Українська видавнича справа як рушій розвитку української літератури». До такого дослідження спонукали власні спостереження за подіями книжкового ринку, за розвитком українського книгодрукування, за станом популярності української літератури в суспільстві
Навчально-методичне забезпечення

Програми з іноземних мов
Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 5 – 11 (для учнів 7 – 11 класів). – Перун,1998
Завдання з англійської мови для учнів 5-11 класів 5 клас Підручник Несвіт А. М. «Англійська мова для 5 класу»
Написати міні твір про свою тітку ( її зовнішність, риси характеру, заняття, уподобання.)
Разом 593

Література для самопідготовки до тесту з англійської мови література для самопідготовки до зовнішнього незалежного тестування (зно) 2009 з Англійської мови
Карп'юк О. Д. Англійська мова: Підруч для 9 кл спеціаліз шк з поглибленим вивч англ мови. – Тернопіль: Вид-во Карп'юка, 2002
Мону мясоєдова С. В
Плахотник В. М., Полонська Т. К англiйська мова (пiдручник для середнiх загальноосвiтнiх шкiл)
Про підсумки апробації та моніторингових досліджень підручників для 5 та 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Надати гриф „Затверджено Міністерством освіти і науки України” підручникам для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Проведено презентацію підручників з іноземних мов для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Серпня 2011 року в залі колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту відбулася презентація підручників-переможців з іноземних мов Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Перелік програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2009/2010 навчальному році основна І старша школа
Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою
Вивчення англійської мови за 2 клас передбачає
Знання лексики з даної теми. Для покращення результатів рекомендується завести зошит словник і відповідно оформити його
Самостійне вивчення англійської мови за 4 клас Передбачає
Знання лексики з даної теми. Для покращення результатів рекомендується завести зошит словник і відповідно оформити його
Самостійне вивчення англійської мови за 3 клас Передбачає
Знання лексики з даної теми. Для покращення результатів рекомендується завести зошит словник і відповідно оформити його
Нові надходження до бібліотеки коіпопк
Апостолова, Г. В. Геометрія: 9 клас: дворів підруч для загальноосвіт навч закл./ Г. В. Апостолова. К.: Генеза, 2009. 304 с.: іл
Нмк ‘english 10: Standard Level’ (9-й рік навчання) автора О. Д. Карп’юк
Навчальний зміст комплекту, зокрема його основного компоненту – підручника, відповідає програмі стандартного (базового) рівня для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що передбачає у навчальному плані використання 2-х годин на тиждень. Тематика спілкування представлена у восьми розділах
Іноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова, О. В. Прокоф’єва. – Дніпропетровськ: доунб, 2007. – 40 с
Освіта. Виховання. Навчання адаптивне управління: сутність
Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи : колект моногр. / [Єльникова Г. В. та ін.].; Ун–т менеджменту освіти апн україни. – Чернівці : Технодрук, 2009. – 570 с. – Бібліогр.: с. 536–570. – Isbn 978–966–8658–60–0
Імені В. Г. Короленка
Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика: Збірник наукових праць. – Полтава: Освіта, 2008
Літературно-мистецька
Л 64 Літературно-мистецька Сторожинеччина. / Автори-упорядники: Т. Б. Катамай, Т.І. Ковбан, Ф. С. Кучережко
Про вивчення іноземних мов у 2010/2011 н р
Для сучасної мовної освіти вкрай необхідні: міжпредметна інтеграція, багаторівневість, варіативність та орієнтація на міжкультурний аспект в оволодінні мовами
Педагогічна бібліографія
Рекомендовано до друку Вченою Радою університету, протокол №2 від 30 жовтня 2008 р
Про вивчення іноземних мов у 2009/2010 н р
Міжпредметним характером (зміст мовлення іноземною мовою може містити інформацію з різних галузей знань, наприклад, літератури, мистецтва, історії, географії, математики та інших)
Іноземні мови Кафедра методики
Для сучасної мовної освіти вкрай необхідні: міжпредметна інтеграція, багаторівневість, варіативність та орієнтація на міжкультурний аспект в оволодінні мовами
Відділ освіти виконкому Комсомольської міської ради Міський методичний кабінет
Автори: Кириченко Тетяна Григорівна, учитель математики та інформатики, спеціаліст вищої категорії
Міністерство охорони здоров’я україни національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика львівский державний медичний університет ім. Данила галицького
Спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ііі-іvрівня акредитації з фаху
І. загальні відомості
Розподіл навчального часу
1. Вступ 5 Основи мови програмування 7
Приклади розв’язування задач з використанням основних операцій для роботи з літерними величинами 130
Навчально-тематичний план професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості
Основи теорії державного будівництва та їх застосування в умовах України
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації