Документи.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   58
Донецький вісник
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 7 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2005. – с. 264
Теоретичні засади антропоцентризму мовних інновацій
Стаття присвячена розгляду антропоцентричної парадигми у сучасних лінгвокогнітивних дослідженнях, виявленню антропосемічної спрямованості інноваційних процесів у мові. Розглянуто два етапи антропогенної активності при створенні нової лексичної одиниці
Загальна характеристика
Е. В. Синявская, С. М. Зеленецкая, О. И. Тынкова, Э. С. Улановская Учебник английского языка для технических вузов. Высшая школа, 1976
Кафедра: Іноземних мов та перекладу
Залік оцінюється та виставляється по підсумках роботи протягом семестру, тобто на аудиторних та позаудиторних заняттях. Також за результатами виконання контрольованих, тематичних та модульних робіт
Тема: Жіночі і чоловічі рухи. План
Мета: ознайомити студентів із пердумовами виникнення жіночого руху, фемінізмом, теоріями статевого розвитку З. Фрейд, Н. Чодороу, К. Гілліган
Council conseil of europe de `europe
Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання
Культура, психологія №3 (69) травень 2005
Щоб осмислити сутність сьогоденних існуючих проблем, їх ґенезу, варто очевидно на початку хоча би дуже стисло поглянути на стан І зміни ужитковості української мови в контексті українських катастроф ХХ ст
Методичні матеріали для вчителів загальноосвітніх шкіл щодо викладання євроатлантичної інтеграції Вінниця – Рівне, 2010 Методичні матеріали „Доступно про нато”
Доступно про нато”, що був проведений 27-28 серпня 2010 року організацією „Демократичні перетворення України” на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за підтримки Центру інформації та документації нато
Сізо дніпропетровське сізо прямує до Європи. Зазвичай підсудні чекають вироку по 34 особи в кімнаті. Здоров’я чому тріщать кістки та скриплять суглоби? Смакує молоко І петрушкою та часником
У цих співачок оригінальний стиль, у їхньому репертуарі є і філософські балади, і романси, і фольк-рокові композиції, ескізи, пісні з елементами медитативної мелодекламації, джаз-року
Основи інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах Методологічні засади та зміст інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах
Міжнародні відносини сукупність політичних, економічних, правових, військових, дипломатичних зв'язків між народами, державами, системами держав, різноманітними соціальними і політичними силами, організаціями
Перевіряються в усній або письмовій формі
Об'єктами перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів з математики є знання, уміння та навички, засвоєння яких передбачено програмою з математики для початкової школи, здатність застосовувати вивчений матеріал під час розв’язування завдань
Інструкція по розробці підрозділу „Використання інформаційно-обчислювальної техніки в дипломній роботі” в дипломних роботах студентів-магістрів 6-го курсу спеціальності 090405 „Спеціальна металургія”
Знайти в своїй дипломній роботі деякі експериментальні дані деякого процесу, тобто дані у вигляді точок залежності вихідного параметру (відгуку) від одного вхідного параметру (однофакторний процес) або декількох вхідних параметрів (багатофакторний процес)
Проект Освітня галузь «Математика»
Початковий курс математики є складовою системи неперервної математичної освіти, яка узгоджується з дошкільною освітою і курсом математики основної школи
Інформаційні системи юридичної діяльності” Дата: 10. 05. 2010
Типовий інтерфейс електронних таблиць. Формування даних. Формули та функції
Економіко-математичні моделі та інформаційні технології в дослідженнях соціально-економічних проблем. (Оцінка та прогнозування розвитку людських ресурсів). Анотація
Анотація. Дослідження людських ресурсів завжди актуальні, оскільки їх розвиток відбувається практично безперервно. Вирішенню питань оцінки, розвитку і зміцнення людської складової продуктивних сил присвячена дана робота. Особо виділений шлях відтворення населення – рееміграція
Про затвердження Плану дій щодо поліпшення якості фізико-математичної освіти на 2009-2012 роки
З метою реалізації рішень I всеукраїнської наради з питань поліпшення якості фізико-математичної освіти та на виконання рішення колегії Міністерства освіти І науки України від 25. 12. 2008 р протокол №15/1-2
Перелік питань на залік
Мінори та алгебраїчні доповнення. Розклад визначника третього порядку
Розділ III. Методологічна функція формальної логіки метод І методологія. Логічні методи дослідження (пізнання)
У практичній і теоретичній діяльності кожна людина використовує певні методи, за допомогою яких вона досягає поставлених цілей
Реферат на тему
Табличний процесор Microsoft excel: інтерфейс користувача ( рядок основного меню, довідкова система, формат робочого аркуша та робочої книги)
Щетініна О. К., Ковач І. В
У масі однорідних явищ випадкові особливості компенсуються і виявляються якісь закономірності, які і служать предметом дослідження. Саме у виявленні загальних умов, що забезпечують статистичну стійкість середніх, складається неминуща наукова цінність закону великих чисел
Кафедра "Маркшейдерська справа"
Науковий зміст, теоретичні питання і практичні задачі викладено в питаннях. При цьому охоплено основні частини фахових дисциплін, які студенти повинні засвоїти на 1, 2, 3, 4 курсах а саме
Удк 332. 146: 334. 722 Л. А. Янковська1
Розглядаються принципи і методи автоматизації математичних обчислень на основі алгебри алгоритмів. Використовуються типові структури даних освітньо-фахового потенціалу
Презентація факультативного курсу на тему: "Основи математики для учнів системи професійно-технічної освіти"
Даний факультативний курс може бути використаний в професійно-технічних навчальних закладах як самостійна навчальна дисципліна (за вибором), для систематизованого повторення базових елементів математики
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені Івана франка

Використання засобів нових інформаційних технологій для графічного репрезентування

Фахова робота мовленнєві засоби створення експресивності в текстах публіцистичного стилю
Завідувач кафедри к ф н, доцент Григорян Н. Р
“Синтаксичний аналіз у системах автоматичного перекладу: концепції та алгоритми”
Синтаксичний аналіз (СінАн) організований і описаний у вигляді процесу перетворень з заданою послідовністю дій
1. Мова- суспільне явище. Функції мови
Будь-які зміни в житті людей безпосередньо видбиваються в мові. Саме тому рівень розвитку мови й визначає рівень розвитку суспільства
П/п Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки
Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки
Дослідники автоматичного перекладу
Дослідники автоматичного перекладу В.Інгве, Д. М. Йейтс, М. Мастерман, Є. фон Глазерсфельд: їх праці та внесок в розвиток автоматичного перекладу”
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Київ 2010 зміст вступ
Аксіома ненасичуваності
Аксіома повної упорядкованості: при наявності двох різних наборів благ споживач завжди надає перевагу одному з них або визнає їх рівноцінними
Економічне пізнання
«економічне мислення» і «економічні знання» співвідносяться між собою, як різні сторони однієї медалі. Чим більш насичені і глибші економічні знання суб’єкта, що господарює, тим повнішою є потенційна можливість розкриття економічного мислення
Ні-машина бойовий статут особистих продажів
Вичерпна технологія роботи з будь-якими запереченнями — це унікальна рецептура перемовинного фехтування бізнес-тренера Деревицького
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації