Методичні рекомендації.

  1   2   3   4
Методичні рекомендації щодо підготовки і написання наукових досліджень із української мови та літератури в системі Малої академії наук України
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
Методичні рекомендації щодо підготовки і написання науково-дослідницьких робіт з географії та геології Всеукраїнського конкурсу- захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
Методичні рекомендації щодо підготовки І написання науково-дослідницької роботи з географії та геології в системі малої академії наук україни
Методичні рекомендації щодо викладання інформатики
Шкільний курс інформатики в 2009-2010 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах вивчатиметься за навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на 2009/2010 н р
Методичні рекомендації обласного семінару з проблеми
«Робота з обдарованими учнями в контексті підготовки до олімпіади з інформатики»для вчителів інформатики, які ведуть питання підготовки учнів до олімпіади з інформатики
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для студентів заочної форми навчання
«Системи управління і автоматики» та 092501 «Автоматизоване управління технологічними процесами»
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр" напрям підготовки 0501 „Економіка І підприємництво"
Обговорено й схвалено на засіданні кафедри фінансів 13 жовтня 2008 р., протокол №3 та методичною радою обліково-фінансового факультету 24 жовтня 2008 р., протокол №
Міністерство освіти І науки україни закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти дудаш г. М. Лабораторно-практичні роботи з матеріалознавства
Тяскайло Г.І. – методист кабінету виховної роботи та предметів етико-естетичного циклу
Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Порівняльне правознавство» І виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання
Порівняльне правознавство вивчає правові системи світу. Її об’єктом є не окремі фрагменти реальності, а правова дійсність певної країни в цілому. Вона дозволяє розширити знання студентів про різноманіття прояву, вираження певних правових явищ в тих чи інших правових системах
Методичні рекомендації для учителів історії України щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2011 році Укладач: Святокум О.Є., кандидат педагогічних наук
Зно, а також сприяти розвитку компетентності учителя у використанні тестових технологій, підвищенню якості шкільної історичної освіти – саме ці завдання були визначальними для фахівців науково-методичного відділу хрцояо при укладенні методичних рекомендацій, які пропонуються Вашій увазі
Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах
«програм змісту» (syllabus) до запроваджених у 1980-90-х роках у розвинених країнах світу «програм результату» (curriculum), у яких детально виписано конкретні державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки школярів
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон україни
Ксимально наближені до життєвих потреб учнів, відображають їхні життєві орієнтири, спрямовують курс на інтенсивний мовленнєвомислительний, інтелектуальний і духовний розвиток школярів. При цьому розвиток мовленнєвої діяльності учня розглядається як інтегрований показник його особистісного зростання
Методичні рекомендації щодо перевірки завдань пробного тестування 2010 року Учасники пробного зно можуть самостійно, користуючись ключами
Учасники пробного зно можуть самостійно, користуючись ключами відповідей та таблицями, поданими нижче, або з допомогою вчителя перевірити правильність виконаних тестових завдань
Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій уроках української мови та літератури у середній та старшій школі
Спецкурс «Підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, олімпіад, конкурсів з української мови та літератури»
Методичні рекомендації вчителям української мови та літератури проектні технології на уроках української мови та літератури метод проектів 
Метод проектів  це модель організації навчального процесу, орієнтована на творчу самореалізацію особистості, розвиток її можливостей у процесі створення певного «продукту» під контролем учителя
Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів спеціальності 060101 «Правознавство»
України – це новий предмет, який уведено в навчальні плани вищих і середніх юридичних навчальних закладів після проголошення Україною незалежності 24 серпня 1991 р
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010/2011 навчальному році Бобкова О. С. методист навчально-методичного
Уміння використовувати набуті знання та бажання поповнювати їх самостійно є основною умовою успішної адаптації людини у динамічних умовах навколишнього середовища
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з фізики та астрономії учнів 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році Таранік-Ткачук Катерина Валеріївна, головний спеціаліст департаменту
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з правознавства, історії України, всесвітньої історії
Тніх і неповнолітніх осіб. Державна підсумкова атестація з практичного курсу правознавства проводитиметься в письмовій формі за "Збірником тестових завдань для державної підсумкової атестації з правознавства (практичний курс)" (авт. Ремех Т. О., Ратушняк С. П. – К.: Освіта, 2011) або усно за білетами
Методичні рекомендації щодо особливостей проведення підсумкових контрольних робіт у 2010/2011 навчальному році що додаються. Заступник Міністра Б. М. Жебровський
Державного стандарту змісту освіти у 5-8 класах проводяться підсумкові контрольні роботи з української мови, математики, історії України, іноземної мови (перша мова – англійська, французька, німецька) та російської мови (у школах (класах) з російською мовою навчання)
Освіта. Виховання. Навчання
Гордость и надежда Восточноукраинского национального университета. 1921-2001: 80-летию посвящается /Редкол.: О. Л. Голубенко (відп ред.), А. О. Андрющук, М. Ф. Смирний та ін. Луганск: Изд-во вну, 2001. 368 с.: іл. (Удк 378. 4 Г 68)
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять для студентів денної форми навчання. Вінниця: оц вдау, 2007
Політологія. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять для студентів денної форми навчання. – Вінниця: оц вдау, 2007. – 49 с
Методичні рекомендації щодо вивчення суспільних предметів у 2011-2012 навчальному році
Шкільна історична освіта повинна не тільки допомогти учням засвоїти систему наукових знань, а й сформувати здатність творчо мислити, аргументовано захищати власну точку зору
Методичні рекомендації управління освіти Чернівецької міської ради щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови та літератури в 2010/2011 н р
Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України від 17. 02. 2011 р. №1/9-109 «Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році» (інф збірник №7 за 2011 рік)
Методичні рекомендації для учителів математики щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2011 році Укладач: Нелін Є. П
Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень з математики бажаючих вступити до вищих навчальних закладів у 2011 р буде проводитися у формі бланкового тестування
Методичні рекомендації виконання та захисту курсових робіт студентами
Робота містить методичні рекомендації для виконання і захисту курсових робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік”. Розраховано на студентів спеціальності 050111 “Бухгалтерський облік” всіх форм навчання
Методичні рекомендації для бібліотекарів з популяризації правових знань серед читачів-учнів 1-9 класів / з героями казок по статтях конвенції про права дитини
Цілющі скарби рідного краю /Екологічна подорож для учнів середнього шкільного віку/. Серія "Бібліотечні цікавинки"
Методичні рекомендації до планування та здійснення навчального процесу у знз запорізької області у ІІ півріччі 2009/2010 н р
Начальникам районних (міських) відділів освіти, завідувачам районних (міських) методичних кабінетів (центрів)
Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт з іноземної мови у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році На виконання наказу монмс україни
Монмс україни (лист від 04. 03. 2011 №1/9-151) надаємо роз’яснення щодо особливостей проведення підсумкових контрольних робіт 2010-2011 н р у 5-8 класах з іноземної мови (перша мова – англійська, німецька, французька)
Методичні рекомендації щодо застосування елементів двомовного навчання при вивченні вивчені окремих предметів у школі
Знз району з навчанням мовами національних меншин, починаючи з 2008-2009 н р., у школі здійснюється поступовий перехід на двомовне вивчення або застосування двомовного навчання при вивченні окремих предметів. Двомовне навчання передбачає одночасне використання двох мов (української та російської)
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2009/10 навчальному році
Згідно листа мон від 20. 02. 09 р. №1/9-120 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2009/10 навчальний рік» робочі навчальні плани на 2009/10 навчальний рік складаються
Управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в 2011-2012 навчальному році
Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в 2011-2012 навчальному році (рекомендації методичним, керівним та педагогічним кадрам). Хмельницький: хоіппо. 200 с
Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів 2007 зміст
Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо
Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів 2007 зміст
Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо
Методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році Іноземні мови
Значно зросли їх освітня І самоосвітня функції у школі та внз, професійна значущість на ринку праці в цілому, що спричинило за собою посилення мотивації у вивченні мов міжнародного спілкування
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації