Програма.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Підведено підсумки II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
Франківську на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника проведено II етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. Конкурс проводився в 50 секціях, об’єднаних у такі наукові відділення
Програма для студентів вищих навчальних закладів І -іі рівнів акредитації
Основи інформатики. Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти
Програма самостійного вдосконалення знань з інформатики Шановні учні!
Кожен учитель прагне допомогти учням у формуванні навичок самоосвіти, необхідних для подальшої безперервної освіти. У ваших руках посібник, який допоможе поповнити знання з інформатики шляхом самоосвіти та підкаже, як це зробити
Програма "Крок до інформатики. Шукачі скарбів" Коршунова О. В
Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою
Програма складена на основі програми з основ медичної інформатики та обчислювальної техніки для студентів медичних училищ (моз україни, К., 1995)
Факультет медичний №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців
Програма «іт-освіта у 12-річній школі» програма «іт-освіта у 12-річній школі» Мета програми Мета програми є подвійною
Підвищення кваліфікації вчителів в галузі використання в навчальному процесі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, насамперед засобів і технологій Інтернету
Програма Вступного випробування з іноземних мов за окр «Магістр» 2010р. Матеріали для вступного екзамену в магістратуру з англійської / німецької / французької мови. Білети (зразок)
Матеріали для вступного екзамену в магістратуру з англійської / німецької / французької мови
Програма вступних випробувань за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» Завідувач кафедри електропостачання Л.
В розділі кожної дисципліни сформована коротка анотація та перелік тем (програма) для ознайомлення та подальшої підготовки студентам перед складанням відповідних вступних випробувань
Програма дисципліни "Моделювання енергозберігаючих та екологічних систем" для напряму підготовки : 0925 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" 1 загальні
Освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста та магістра за спеціальністю. 092502 „Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва” напряму підготовки 0925 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Вивчення дисципліни заплановано в 9 семестрі
Програма курсу складається з таких розділів: Мета і завдання курсу
Представлений до Вашої уваги навчально-методичний комплекс дисципліни “Фінанси підприємств” спирається на вимоги державного освітнього стандарту України і покликаний допомогти студентам поєднати теоретичні знання і практичні навички в опануванні матеріалом курсу
В. Т. Програма державного екзамену з базової освіти
Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань втеі кнтеу. 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25
Програма для студентів напрям 040 103 геологія, спеціальність гідрогеологія, геофізика шифр І назва спеціальності
Курс мінералогії для студентів геологічного факультету з напрямку 040103 – геологія, спеціальності – гідрогеологія і геофізика, покликаний грунтовно ознайомити студентів з основами мінералогії – науки про мінерали, їхній хімічний склад, будову, властивості, генезис і розподіл у природі
Програма для студентів спеціальності 040 103 геологія, спеціалізації геологія, геохімія
Лектор(и): доктор геолого-мінералогічних наук, професор Павлишин Володимир Іванович
Програма вступних випробувань до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
«Автомобільний транспорт», спеціальність 07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство»
Зарубіжних країн
Курс Історія держави і права є своєрідним вступом до спеціальних юридичних дисциплін
Програма на 2010-2011 навчальний рік Порівняльне правознавство для спеціальностей 030401 "Право"
Розробив кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Оборотов І. Г
Програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено
Робоча навчальна програма з дисципліни «історія держави І права зарубіжних країн»
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання Українська мова 10-12 класи (Академічний рівень) пояснювальна записка
Навчання державної мови в системі профільної освіти посідає особливе місце з огляду на універсальну необхідність належного володіння нею всіма учнями і випускниками незалежно від їх майбутньої спеціалізації
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України 5-12 класи Рівень стандарту увага!
Авторські права на текст програми «Історія України. Всесвітня історія, 5–12 кл.» належать Міністерству освіти і науки України та авторам програми
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
У 2011/12 навчальному році навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Програма для студентів спеціальності 6030303 видавнича справа та редагування Затверджено
Викладається на 2 курсі 3 семестру в обсязі 1,5 кредиту, в тому числі 66 годин аудиторних занять, з них лекцій 16 год., практичних 16 год., самостійна робота 34 год та форма підсумкового контролю – залік
В. Г. Короленка Історичний факультет затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 24 лютого 2011 року Програма
Програма вступного випробування з історії України для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / Укладачі: доц. Лахно О. П., доц. Лобач К. В., ас. Сердюк І. О
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005
Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Хімія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Ірпінь: Перун, 2005
1. Економічна наука Зародження економічної науки. Предмет і об’єкт економічних досліджень. Потреби і ресурси. Економічні суб’єкти
Економіка та підприємництво” та галузі знань 0306 – “Менеджмент та адмі­ністрування”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з теоретичних економічних дисциплін
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Економіка та підприємництво” та галузі знань 0306 – “Менеджмент та адмі­ністрування”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з теоретичних економічних дисциплін
Програма вступного іспиту зі спеціальності «фінанси» 2011 рік програма підготовки до вступного іспиту на магістерський рівень навчання за спеціальністю «фінанси»
Об'єктивні передумови виникнення і розвитку фінансів. Фінанси як історична категорія
М. М. Петренко робоча навчальна програма
Програма розроблена кафедрою міжнародної економіки кнту з урахуванням принципів типових програм для неспеціальних факультетів вузів, а також методичних вказівок, розроблених учбово-методичним об'єднанням Міністерства освіти України: розрахована на 213 годин аудиторних занять
Програма навчально-виховної педагогічної практики та методичні поради до її проведення для студентів 5 курсу французького відділення
Положенням про проведення практик у вищих навчальних закладах України, передбачено, що програми практик є основним учбово-методичним документом для студентів та керівників практик
Програма навчально-виховної педагогічної практики та методичні поради до її проведення для студентів 5 курсу (спеціалістів) іспанського відділення
Під час роботи над засвоєнням матеріалу залучати учнів до вирішення конкретних мовленнєвих функцій
Програма "Українсько-американські премії за досягнення у викладанні англійської мови та країнознавства сша" (теа), Університет штату Делавер, сша, 1998
Українсько-американські премії за досягнення у викладанні англійської мови та країнознавства сша” (теа)
Курсу за вибором образотворче мистецтво для учнів 5-7 класів
Найціннішим джерелом відновлення духовності є мистецтво. Образотворче мистецтво впливає на внутрішній світ дитини і є первинним щодо інтелектуального світосприйняття, вчить сприймати красу, розвиває образне мислення, уяву, пам’ять
Програма з курсу "Лексикології англійської мови" для спеціальності 030500 "Мова та література"
Програма з лексикології англійської мови призначена для студентів факультету англійської мови, перекладацького факультету та факультету заочного та вечірнього навчання, які навчаються за спеціальностями “7-03-05-02” та “7-03-05-07”
Програма 15 форуму видавців 10 вересня, середа
Дискусія «Літературні та книжкові конкурси в Україні». Засідання журі конкурсу «Книга Форуму 2008». Тільки для запрошених учасників
Програма cоціально-культурної акції «Форум видавців дітям» Палац Мистецтв (вул. Коперника, 17) 8 травня, четвер
Організатори – газета «Високий Замок та го «Форум видавців». На стенді №121а, 1 поверх
Програма кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 01 за­гальна педагогіка та історія педагогіки розроблена авторським колективом
Типова програма кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 01 за­гальна педагогіка та історія педагогіки розроблена авторським колективом
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації