Програма «іт-освіта у 12-річній школі» програма «іт-освіта у 12-річній школі» Мета програми Мета програми є подвійною

Скачати
Програма

ПРОГРАМА «ІТ-ОСВІТА У 12-РІЧНІЙ ШКОЛІ»


ПРОГРАМА «ІТ-ОСВІТА У 12-РІЧНІЙ ШКОЛІ»


Мета програми

Мета програми є подвійною:

 1. Підвищення кваліфікації вчителів в галузі використання в навчальному процесі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, насамперед засобів і технологій Інтернету.

 2. Реалізація завдань навчання інформатики у профільній 12-річній школі.
Напрями реалізації програми

Мета програми визначає два її напрями: «Інтернет для учителів» та «Профільне навчання інформатики».


Термін проведення програми

Програму пропонується реалізовувати в два етапи. На першому етапі (2009 рік) здійснюється апробація освітніх інтернет-технологій в опорних школах на матеріалі курсів за вибором з інформатики, а на другому (2010 рік) — поширення профільного навчання інформатики на всі школи Запорізької області та освітніх інтернет-технологій на інші дисципліни.


Заходи і напрями діяльності

 1. Проведення майстер-класів і тренінгів для вчителів з використання у навчальному процесі сучасних освітніх інтернет-технологій та викладання курсів за вибором з інформатики.

 2. Введення у навчальний процес курсів за вибором з інформатики з метою забезпечення профільності навчання.

 3. Апробація і впровадження відповідних електронних навчально-методичних комплектів з профільного навчання інформатики.

 4. Створення та технічна підтримка онлайнових освітніх середовищ «учитель-учень» та «учитель-учень-освітній проект», які дозволять створити єдиний інформаційний простір для вчителів і учнів.
Очікувані результати
Навчально-методична база

Навчально-методичною базою реалізації програми є курси за вибором з інформатики, програми яких були затверджені Міністерством освіти і науки, і для яких видавничою групою BHV були видані навчальні посібники. Зараз для цих курсів на базі системи дистанційного навчання «Віртуальний університет» розробляються навчально-методичні комплекси (НМК), що включатимуть посібник для учня, посібника для вчителя та педагогічний програмний засіб (система електронного тестування, набір презентацій та відеоуроків з курсу, онлайнове освітнє середовище тощо). Наразі видано три посібники: «Основи Інтернету», «Основи веб-дизайну» та «Основи візуального програмування». Протягом 2009 року на основі цих посібників буде створено НМК, а також виконано розробку ще трьох НМК — «Створення комп’ютерних презентацій», «Основи комп’ютерної графіки» та «Технології MS Office».

Курси за вибором є змістовим стрижнем, навколо якого будуються онлайнові освітні середовища вже на етапі апробації. На етапі впровадження досвід використання онлайнових освітніх середовищ вчителями інформатики опорних шкіл буде поширено на інші школи та на вчителів інших дисциплін.


Базове програмне забезпечення

Для розгортання інтерактивних навчальних курсів та моніторингу запланованих в межах програми заходів базовим програмним забезпеченням може стати система дистанційного навчання «Віртуальний університет» – веб-система дистанційного навчання корпоративного рівня, призначена для рішення завдань з дистанційного навчання компаній та навчальних закладів будь-яких масштабів та рівнів. Архітектура системи була розроблена командою кафедри АСОІУ факультету інформаційно-обчислювальної техніки НТУУ "КПІ". Зараз комплекс «Віртуальний університет» розвивається та підтримується підприємством «Міранда».

Основними перевагами системи «Віртуальний університет» є

Онлайнові освітні середовища можуть бути створені на основі безкоштовних служб веб-2, з якими органічно інтегрується система «Віртуальний університет».

Зміст етапів реалізації програми


Етап 1. Апробація.


Мета

 1. Формування команд тренерів для обох напрямів програми: «Інтернет для учителів» та «Профільне навчання інформатики».

 2. Апробація методів і засобів інтернет-освіти на базі опорних шкіл та на прикладі курсів за вибором з інформатики.
Час проведення

2009 рік.


План заходів

 1. Визначається близько 30 найактивніших вчителів інформатики, які працюють в найбільш технічно оснащених школах (ці школи називатимемо опорними). Опорні школи мають бути оснащені потужними інтернет-каналами (від 1 Мбіт/с). Ці вчителі складають команду тренерів. Протягом січня-травня 2009 р. для них організовуються майстер-класи з викладання курсів за вибором та за напрямом «Інтернет для учителів». Кожен із учителів може пройти від 1 до 7 майстер-класів і отримати відповідні сертифікати. Сертифікований тренер отримує 16 посібників та 1 НМК з груповою ліцензією.

 2. Протягом 2009 року тренерами створюються і апробуються онлайнові освітні середовища на матеріалі курсів за вибором з інформатики.
Очікувані результати

 1. Забезпечується високий рівень інформатизації навчального процесу в опорних школах завдяки використанню онлайнових освітніх середовищ та інтернет-технологій навчання вчителями опорних шкіл.

 2. В опорних школах реалізується програма профільного навчання інформатики.

 3. Освітні засоби Інтернету апробуються в реальному навчальному процесі, виявляються вузькі місця та недоліки, що мають бути усунені на другому етапі.Етап 2. Впровадження.


Мета

Реалізація програми в усіх школах Запорізької області.


Час проведення

2010 рік.


План заходів

 1. Проводиться підсумкова конференція учасників першого етапу, на якій аналізуються успіхи й недоліки та нагороджуються найкращі вчителі.

 2. Тренери напряму «Інтернет для вчителів» проводять тренінги з використання онлайнових освітніх середовищ для учителів-предметників. Видавничою групою BHV заплановано видання спеціального посібника для учителів-предметників.

 3. Тренери напряму «Профільне навчання інформатики» проводять тренінги з курсів за вибором для вчителів інформатики області. Протягом року учитель має можливість пройти один тренінг і, успішно склавши екзамен щодо викладання курсів за вибором, отримує 16 посібників з відповідного курсу та один НМК з груповою ліцензією.Очікувані результати

 1. Забезпечується високий рівень інформатизації навчального процесу в усіх школах області завдяки використанню онлайнових освітніх середовищ та інтернет-технологій навчання учителями інформатики та вчителями інших предметів.

 2. Реалізується програма профільного навчання інформатики.Орієнтовний кошторис

Проводитимемо розрахунки, виходячи з того, що в Запорізькій області є приблизно 600 шкіл I-III ступенів. Кожна школа обирає певний курс за вибором з інформатики. Відповідно всі вчителі інформатики (вважатимемо, що їх стільки ж, скільки й шкіл) мають пройти навчання на одному тренінгу, а кожна школа – отримати по комплект навчальної літератури з відповідних курсів та електронний навчально-методичний комплект. На кожному тренінгу може навчатися одночасно до 15 вчителів (можливості типового комп’ютерного класу). Вважатимемо, що з напряму «Інтернет для вчителів» має пройти тренінги в середньому 5 вчителів-предметників з кожної школи. Щоб сформувати команду з 30 тренерів певної спеціалізації, необхідно провести 2 майстер-класи (по 15 слухачів на кожному).


Етап 1

Захід

Витрати

Сума

Проведення майстер-класів для тренерів напрямів «Інтернет для учителів» та «Профільне навчання інформатики»

14 майстер-класів × 1000 грн. (оплата викладачу + друк сертифікатів та навчальних матеріалів)

(6 курсів за вибором + тренінг «Інтернет для вчителів»)

14 000 грн.

Забезпечення тренерів навчальною літературою

16 посібників × 30 тренерів × 6 майстер-класів, вартість посібника – 25 грн. + 30 посібників «Інтернет для вчителів», вартість посібника – 40 грн.

73 200 грн.

Забезпечення тренерів електронними навчально-методичними комплектами з груповою ліцензією

30 НМК × 6 тем, вартість однієї групової ліцензії – 70 грн.

12 600 грн.

Проведення веб-тестувань, технічна підтримка, моніторинг

Технічна підтримка веб-служб та моніторинг програми протягом 2009р.

18 000 грн.

Разом
118 200 грн.
Етап 2

Захід

Витрати

Сума

Проведення тренінгів з напряму «Профільне навчання інформатики»

40 тренінгів × 600 грн. (оплата викладачу)

24 000 грн.

Проведення тренінгів з напряму «Інтернет для вчителів»

200 тренінгів × 600 грн. (оплата викладачу)

120 000 грн.

Забезпечення шкіл навчальною літературою з інформатики

16 посібників з певного курсу за вибором × 600 шкіл, вартість посібника – 25 грн.

240 000 грн.

Забезпечення вчителів-предметників посібниками «Інтернет для вчителів»

600 шкіл × 5 посібників, вартість посібника – 40 грн.

120 000 грн.

Забезпечення шкіл електронними навчально-методичними комплектами з груповою ліцензією

600 шкіл, вартість однієї групової ліцензії – 70 грн.

42 000 грн.

Проведення веб-тестувань, технічна підтримка, моніторинг

Технічна підтримка та моніторинг програми протягом 2010 р.)

18 000 грн.

Разом
564 000 грн.

Додаток
приклади онлайнових освітніх середовищ
на базі служб google
Онлайнове середовище «учень-учитель»

Середовище призначене для організації навчання певного курсу або певної теми курсу в межах однієї школи. Учитель-предметник є головним розробником та адміністратором середовища.

Учитель:
Учень:Приклад діючого середовища – mrpsukma.googlepages.com


Схема онлайнового середовища «учень-учитель»
Онлайнове середовище «учень-учитель-освітній проект»

Середовище призначене для об’єднання зусиль учителів і учнів, що вивчають певний предмет, навчальний курс або певну тему курсу, в межах регіону або країни.

Організатор проекту:
Учитель:
Учень:
Схема онлайнового середовища «учень-учитель-освітній проект»

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації