Тема атестаційного проекту

Скачати
Документи

Атестаційний проект з WORD для учнів 10-их класів


Тема атестаційного проекту

 1. Ваша група є редактором періодичного видання в м.Скадовськ

(тип видання: науково-популярний, рекламний, навчальний, гумористичний, дитячий, шкільний …)

Вимоги до виконання атестаційного проекту

 1. Проект виконується програмою Word у вигляді брошури.

 2. Орієнтація альбомна-брошура, поля ліворуч 2, см, праворуч 1 см, вгорі і внизу 2 см.

 3. Відступ першого рядка 1,2 см, ліворуч і праворуч – без відступів.

 4. Основний текст виконується шрифтом Times New Roman, розмір 10, звичайний.

 5. Заголовки виконуються шрифтом Arial, розмір 12,5 , напівжирний.

 6. Текст вирівнюється по ширині, заголовки – по центру.

 7. Міжабзацні інтервали для заголовків: до – 10 пт, після – 5 пт.

 8. Для всього документа міжрядковий інтервал – одинарний.

 9. Проект повинен мати не менше 8 сторінок.

 10. Титульна сторінка виконується із використанням Word Art, на ній повина бути назва видання, логотип (емблема), тип видання, рубрика (Сьогодні в номері…).

 11. Остання сторінкаповина містити інформацію про авторів проекту та їх роботу в проекті.

 12. Зміст виконується на окремих сторінках.

 13. Номери сторінок, починаючи з 1, розміщуються внизу зовні.

 14. Об’єм файла проекту не більше 1,38 Мбайт.

 15. Для захисту проекту підготувати окремий текстовий файл в якому обґрунтувати:

 • Логотип видання

 • Тип видання

 • Про що йдеться на сторінках видання

 • Підготувати чотиривірш про проект і розмістити його на останньому аркуші видання

 1. Термін виконання і захисту проекту – 15 квітня 2009 року.

Процедура захисту атестаційного проекту

 1. Бездоганне копіювання тексту і таблиць з посібника оцінюється у 7 балів.

 2. Процедура захисту полягає в доведенні особистого виконання роботи.

 3. Захист проекту проводиться публічно в присутності групи.

 4. При захисті задаватимуться питання з теми проекту та його виконання.

 5. Учень повинен володіти темою проекту і здати відповідний тест по Word (АТЕСТАЦІЯ-Word.ats).

До базової оцінки можуть додаватися бали за:

 1. Здачу комп’ютерного тесту на 10 або 11 балів.

 2. Наявність в проекті додаткового матеріалу, якого немає в підручнику.

 3. Створення і використання власних стилів при форматуванні тексту.

 4. Розташування прізвища та ім’я учня у верхньому колонтитулі.

 5. Використання стилів „Заголовок” і автоматичне створення змісту.

 6. Використання малюнків, створених засобами Word і Paint.

 7. Використання сканованих малюнків або зображень, знятих з екрану.

 8. Використання малюнків у мало об’ємному форматі (наприклад .JPEG).

Від базової оцінки можуть відніматися бали за:

 1. Здачу відповідного комп’ютерного тесту нижче 7 балів.

 2. Порушення правил набору тексту.

 3. Ручну нумерацію списків і сторінок.

 4. Неправильне форматування абзаців.

 5. Великий об’єм малюнків та самої брошури.

 6. Неправильне макетування всього документа.

 7. Найменша оцінка при виконанні проекту не повинна бути нижчою 5 балів.

Проект виконується на уроках або на домашньому комп’ютері.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації