Програма Вступного випробування з іноземних мов за окр «Магістр» 2010р. Матеріали для вступного екзамену в магістратуру з англійської / німецької / французької мови. Білети (зразок)

Скачати
Програма
Програма

Вступного випробування з іноземних мов за ОКР «Магістр» 2010р.

Матеріали для вступного екзамену в магістратуру з англійської / німецької / французької мови.

1. Білети (зразок).

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

ім. Ю. Федьковича


Вступний іспит до магістратури


Факультети природничих наук / гуманітарних наук

Навчальний предмет іноземна мова (англійська, німецька, французька)


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __
 1. Читання і письмовий переклад зі словником фахового тексту на українську мову.

 2. Реферування української наукової статті з фаху іноземною мовою.

 3. Бесіда іноземною мовою на тему: “Моя наукова робота”.

4. Граматичний тест.


1. Тематика фахових текстів з англійської мови природничого циклу для перекладу на українську мову:

 1. Відкриття законів руху Ньютона.

 2. Закони Ньютона в дії.

 3. Оптика

 4. Квантова механіка

 5. Склад речовини

 6. Подальший розвиток математики.

 7. Стадії розвитку математики.

 8. Попит і пропозиція ціни.

 9. Ринкові ціни. Виробничі можливості, Альтернативна вартість.

 10. Всесвітній фонд.

 11. Сучасний розвиток туризму.

 12. Проблема охорони довкілля.

 13. Кліматологія.

 14. Глобальне потепління та парниковий ефект.

 15. Ландшафтна екологія.

 16. Типи та форми комерційних товариств.

 17. Людські відносини.

 18. Засоби програмного забезпечення.

 19. Мова програмування.

 20. Лінії спектра

2. Тематика фахових текстів природничого циклу для реферування англійською мовою.

 1. Екологія людини

 2. Методологія та методи наукового дослідження

 3. Вища освіта в Україні

 4. Менеджмент туризму на прикладі туристичної фірми

 5. Історія розвитку туризму на Галичині та Буковині в ХІХ-ХХ ст.

 6. Вдосконалення та автоматизація методів кадастрових знімань

 7. Євро-2012 як чинник економіко - туристичного розвитку України

 8. Брендинг підприємств індустрії гостинності

 9. Природні та соціально-економічні особливості територій та їх вплив на процеси землекористування

 10. Рекреаціно - туристичний потенціал Карпатського регіону

 11. Фізико-хімічні показники якості води на території туристичного комплексу «Мигово»

 12. Особливості механізмів адаптації студентів молодших курсів

 13. Карпатський біосферний заповідник в дослідженнях вітчизняних науковців

 14. Техногенний стрес та його вплив на деревні рослини

 15. Оцінка економічної ефективності виготовлення типових проектів землеустрою на основі ГІС

 16. Факультативні заняття з математики в загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням математики

 17. Виділення та класифікація символів сканованого тексту

 18. Методи кодування сигналів на фізичному рівні в комп’ютерних мережах

 19. Новітні освітні технології у викладанні обслуговуючої праці

 20. Молекулярний аспект старіння організму
3.Граматичний тест

1. Іменник

2. Прикметник. Займенник

3. Дієслово. Числівник

4. Часові форми.

5. Синтаксис: Типи речень.


1. Тематика фахових текстів з німецької мови природничого циклу для перекладу на українську мову:

 1. Що являє собою комп´ютер.

 2. Основи інформатики

 3. Біоенергоносії – повнота можливостей.

 4. Історія поняття і дисципліни фізики.

 5. Завдання теоретичної фізики.

 6. Математика та інші науки.

 7. Математика як наука.

 8. Німеччина – царство диких тварин.

 9. Кому належить Арктика.

 10. Видобування міді.

 11. Видобування алюмінію.

 12. Біогаз: виникнення в природних процесах і переваги для довкілля.

 13. Вимір купівельної спроможності.

 14. Система соціального захисту в Німеччині.

 15. Введення соціальної ринкової економіки.

 16. Народи Європи.

 17. Чи має майбутнє життя в пустелі?

 18. Ліси без тіні та озера без води.

 19. Вплив туризму на довкілля та природу.

 20. Суспільне значення туризму.
2. Тематика фахових текстів природничого циклу для реферування німецькою мовою.

 1. Молекулярний аспект старіння організму.

 2. Розробка пошукової системи та пошукової роботи.

 3. Система дистанційного навчання.

 4. Автоматизована система обліку курсових і дипломних робіт.

 5. Створення системи безпечної передачі даних у мережі.

 6. Автоматизація роботи лаборанта кафедри.

 7. Автоматизація роботи викладача в Болонському процесі.

 8. Соціально – економічні чинники формування територіально – виробничих комплексів.

 9. Динаміка змін використання водних ресурсів в межах чернівецької області.

 10. Проблеми організації «Євро – 2012» в Україні.

 11. Реакційно – туристичний потенціал Карпатського регіону.

 12. Євро 2012 як чинник економіко – туристичного розвитку України.

 13. Сучасні тенденції розвитку туристської індустрії України.

 14. Екологічний туризм на Буковині.

 15. Волосся як індикатор вмісту мікроелементів в організмі.

 16. Фізико – хімічні показники якості води на території туристичного комплексу «Мигово».

 17. Організація системи оцінки землі в Україні.

 18. Карпатський біосферний заповідник в дослідженнях вітчизняних науковців.

 19. Термоелектричний холодильник для зберігання ліків.

 20. Термоелектричний прилад для лікування шкіри.
3. Граматичний тест

1. Іменник

2. Прикметник. Займенник

3. Дієслово. Числівник

4. Часові форми.

5. Синтаксис: Типи речень. 1. Тематика фахових текстів з німецької мови гуманітарного циклу для перекладу на українську мову:
 1. Система шкільної освіти Німеччини.

 2. Педагогіка в початковій школі.

 3. Університет Альбрехта Людвіга.

 4. Швейцарська економіка.

 5. Ринкова економіка.

 6. Промисловість Німеччини.

 7. Публічне та адміністративне право.

 8. Право та правові норми.

 9. Основні засади сімейного права.

 10. Мова “Тріо”

 11. Бурхливий розвиток діалектів.

 12. Гомер.

 13. Танці на льоду.

 14. Німецька історія.

 15. Герман Майєр.

 16. Імператор та імперія.

 17. Сприйняття та свідомість

 18. Релігія в Німеччині

 19. Правопис

 20. Томас Манн
 1. Тематика фахових текстів гуманітарного циклу для реферування німецькою мовою:
 1. Функції та завдання Центрального банку.

 2. Промисловість Німеччини.

 3. Форми кредиту.

 4. Форми міжнародного маркетингу.

 5. Конституційний Суд України.

 6. Право на освіту.

 7. Правові норми створення Європейського союзу.

 8. Торгівля людьми як порушення прав людини.

 9. Виховання культури поведінки у молодшому шкільному віці.

 10. Розвиток уваги у дітей.

 11. Філософія традиціоналізму.

 12. Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти.

 13. Зовнішні причини мовних змін.

 14. Історична лексикологія та етимологія.

 15. Лінгвістичні погляди Вільгельма фон Гумбольдта.

 16. Філософія Г. Сковороди.

 17. Релігія і наука.

 18. Професіоналізація сучасної легкої атлетики.

 19. Раціональне харчування спортсменів.

 20. Розвиток Футболу в Україні.
 1. Граматичний тест
 1. Іменник.

 2. Прикметник. Займенник.

 3. Дієслово. Числівник.

 4. Часові форми.

 5. Синтаксис. Типи речень.1.Тематика фахових текстів з англійської мови гуманітарного циклу для перекладу на українську мову:
 1. Пошук роботи.

 2. Розпочинаючи бізнес.

 3. Виробництво.

 4. Класифікація права.

 5. Цивільне право.

 6. Розвиток міжнародного праваю

 7. Інформаційне право та компютерні злочини.

 8. Зігмунд Фройд.

 9. Соціологія.

 10. Стенлі Ароновіц.

 11. Поняття Релігії.

 12. Англійська мова Нової Зеландії.

 13. Міжнародні слова.

 14. Семантика афіксів.

 15. Антоніми.

 16. Американський психолог – Вільям Джеймс.

 17. Винахідник наукової психології – Вільгельм Макс Вундт

 18. Футбол.

 19. Плавання.

 20. Роль спорту в нашому житті.2.Тематика фахових текстів гуманітарного циклу для реферування

англійською мовою:
 1. Функції та завдання Центрального банку.

 2. Промисловість Великобританії.

 3. Форми кредиту.

 4. Форми міжнародного маркетингу.

 5. Конституційний Суд України.

 6. Право на освіту.

 7. Правові норми створення Європейського союзу.

 8. Торгівля людьми як порушення прав людини.

 9. Виховання культури поведінки у молодшому шкільному віці.

 10. Розвиток уваги у дітей.

 11. Філософія традиціоналізму.

 12. Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти.

 13. Зовнішні причини мовних змін.

 14. Історична лексикологія та етимологія.

 15. Англійські діалекти.

 16. Філософія Г. Сковороди.

 17. Релігія і наука.

 18. Професіоналізація сучасної легкої атлетики.

 19. Раціональне харчування спортсменів.

 20. Розвиток Футболу в Україні.
  1. Граматичний тест
 1. Іменник.

 2. Прикметник. Займенник.

 3. Дієслово. Числівник.

 4. Часові форми.

 5. Синтаксис. Типи речень.1. Тематика фахових текстів з французької мови гуманітарного циклу для перекладу на українську мову
 1. Християнство.

 2. Ісус Христос.

 3. Релігія.

 4. Соціологія.

 5. Церква.

6. Філософія та розум.

7. Природа. Місце людини в природі.

 1. Матеріалізм класичний і матеріалізм діалектичний.

 2. Вічність та вічне.

 3. Психологія мовлення.

 4. Труднощі символічної доктрини.

 5. Конфлікти романтизму.

 6. Структуральна лінгвістика (семантика).

 7. Течії структуралізму.

15. Функціональна лінгвістика.

16. Синтагматика та парадигматика.

17. Перші літературні тексти (Епоха Середньовіччя).

18. Гуманізм.

19. Французька Академія.

20. Декларація прав людини.


2. Тематика фахових текстів гуманітарного циклу для реферування французькою мовою
  1. Думка та час (суб’єктивні замітки).

  2. Образотворення і мова. Від ранніх форм мистецтва до середньовічного іконопису.

  3. Естетика і філософія мистецтва (мистецтво як феномен людинотворення).

  4. Питання про людську сутність (конфліктна людська природа).

  5. Свобода: що означає бути вільним?

  6. Соціологія як наука.

  7. Ретроспективне пізнання в соціології: деякі гносеологічні та методологічні проблеми.

  8. Метатеоретичний аналіз у психології.

  9. Життєві принципи та ціннісні орієнтації студентських груп.

  10. Математичний розвиток молодших школярів.

  11. Використання педагогічної евристики у фаховій підготовці вчителя початкових класів.

  12. Актуальні напрями застосування нового підходу до управління в освіті.

  13. Теорія та історія права та держави; історія вчення про право та державу.

  14. Конституційно-правова природа податкового обов’язку.

  15. Власність: минуле, сьогоденне, майбутнє.

  16. Деякі аспекти вивчення фразеоконцептів культури.

  17. Автобіографія та її жанрові модифікації: «Сповідь» Ж.-Ж. Руссо.

  18. Значення імені автора автобіографічного твору.

  19. Причини порушення правил кооперації у франкомовному драматургічному дискурсі абсурдизму.

  20. Особливості побудови концептуального мега простору художньої прози Ф. Саган.

1. Тематика фахових текстів з французької мови природничого циклу для перекладу на українську мову
 1. Декларація прав людини.

 2. Економіка Франції.

 3. Бюджет Франції.

 4. Банківські платежі.

 5. Підприємство (види).

 6. Політичне життя Франції.

 7. Географія Франції

8. Лісова рівновага.

9. Рух землі.

10. Біомаса.

11. Тварини в лісі.

12. Сухі тропічні ліси.

13. Матерія та світло.

14. Математичні операції.

15. Числа.

16. Математика як наука.

17. Рух планет і супутників.

18. Методи виміру сили світла.

19. Об’ємна маса тіла. Густина.

20. Склад води.


2. Тематика фахових текстів природничого циклу для реферування

французькою мовою
 1. Особливості реалізації хімічного зв’язку.

 2. Тест-спосіб оцінки фальсифікації яблучного соку зі вживанням п’єзосенсорів.

 3. Застосування цифрового фотоапарату та комп’ютерної обробки даних для визначення органічних речовин з використанням діазотированого пенополіуритану.

 4. Хімічна взаємодія солей арендіазонію з металами.

 5. Кінетика та механізм виділення водороду на нікелевому катоді, модифікованому сплавом нікель-молібден, в лужному розчині.

 6. Комплексний підхід до дослідження фотоніки молекул.

 7. Квантово-хімічні методи і методики дослідження фотоніки молекул.

 8. Оптичні якості нелінійних кристалів твердих розчинів GaSe1-xSx, 0‹ x ≤ 0,41

 9. Про грані одиничного n-мірного куба.

 10. Нелокальні формули розмноження розв’язків та умовна симетрія рівняння синус-Гордон.

 11. Про спостереження пружних коливань балки.

 12. Екологічний туризм в Амурській області.

 13. Екогеохімічна роль лісних пожеж в Байкальському регіоні.

 14. Грунт. Грунти.

 15. Фундаментальне дослідження ринків реального сектору економіки України.

 16. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання.

 17. Управління якістю фінансового результату підприємства.

 18. Рейтингові співставлення конкурентноспроможності підприємств: можливості удосконалення.

 19. Банківські кризи: сутність, фактори виникнення та особливості прояву.

 20. Гарантії кредитування.
 1. Граматичний тест

 1. Іменник.

 2. Прикметник. Займенник.

 3. Дієслово. Числівник.

 4. Часові форми.

 5. Синтаксис. Типи речень.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації