Природничо-математичний цикл навчальних дисциплін

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИЙ ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН


Математика

Шкільний курс математики у 2009/2010 навчальному році в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів вивчатиметься за програмами, надрукованими у збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків. Математика», видавництво «Навчальна книга», Київ, 2003 р. та у науково-методичному журналі «Математика в школі» ( № 4, 2002 р., № 6, 7, 2004 р., № 6, 2005 р.). Розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість тематичних оцінювань, передбачених навчальними програмами для 10-11 класів, та методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів, видрукувані в Інформаційному збірнику МОН № 13-14, 2005 – 2007 р., та у журналі «Математика в школі» (№ 6, 2005 – 2007 р.).

Навчання математики в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році буде здійснюватися за програмами, надрукованими у збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005р. та у науково-методичному журналі «Математика в школі» (№ 2, 2006 р.).

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5 – 8 класах подано в Інформаційних збірниках МОН № 13-14, 2005-2008 р.р. , у журналі «Математика в школі» (№ 6 2005-2008 р.р.), у «Математичній газеті» № 6,7, 2006 – 2008 р., у методичних рекомендаціях ОІППО щодо викладання математики у 2008/2009 н.р.

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу вимагає від учителя доброго осмислення програмового матеріалу, врахування кількості можливих тематичних оцінювань. Наголошуємо, що розподіл годин на вивчення окремих тем та кількість тематичних оцінювань (не менше трьох протягом семестру) може здійснюватись кожним вчителем, проте слід враховувати всі рекомендації Міністерства освіти і науки України та ОІППО. Водночас звертаємо увагу вчителів на розділ навчальної програми: «Зміст навчального матеріалу». Саме у ньому визначено зміст програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів, тобто той мінімальний обсяг матеріалу, який є обов’язковим для вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах. Частина матеріалу, зміст якого подано у квадратних дужках, не є обов’язковим для вивчення і він не повинен виноситися для контролю в самостійній чи контрольній роботах.

З урахуванням ролі математики в розвитку особистості школяра, рівня підготовки до обов’язкової державної атестації у 9-му та 11-му класах (окрім класів гуманітарного профілю), великої кількості учнів, що вибирають ЗНО з математики, та особливого відношення МОНУ до підвищення рівня якості вивчення предмета (30 жовтня 2008 року в МОНУ під головуванням Міністра освіти і науки Івана Вакарчука проведено Всеукраїнську нараду з питань розвитку фізико-математичної освіти «Сучасна фізико-математична освіта і наука: тенденції та перспективи») та згідно відповідних рекомендацій ОІППО, адміністрацією навчального закладу може бути збільшена кількість годин на її викладання за рахунок варіативної складової навчального плану.

При навчанні математики у новому 2009/2010 н.р., як і в минулому навчальному році, залишається важливим питанням оцінювання навчальних досягнень учнів: поточне, тематичне і підсумкове, а основним видом оцінювання – тематичне. Поточне оцінювання має в журналі дату його проведення. Підсумкове оцінювання (тематична, семестрова, річна) – дати не має. На основі поточних оцінок, щомісячної оцінки за ведення зошита, письмових самостійних і контрольних робіт виставляється тематична (без зазначення дати), на основі тематичних – семестрова, а на основі семестрових – річна. Зауважуємо, що після семестрових оцінок у журналі слід залишити стовпчик із надписом «Скорегована». Корегувати можна лише семестрову та річну всім бажаючим учням, однак ця оцінка впливає на отримання свідоцтва з відзнакою чи золотої медалі.

Тематична оцінка не корегується. Вільного стовпчика після тематичної у журналах не пропускається.

Оскільки, як показує практика, систематичний контроль за рівнем навчальних досягнень учнів зміцнює і регулює навчальний процес, вчасно коректує допущені учнями помилки, підвищує якість їх знань. При цьому вчасне коректування знань школярів ефективніше у процесі їх формування. Тому наголошуємо, що поточне оцінювання учнів учитель повинен здійснювати обов’язково із відповідним фіксуванням оцінок у журналі.

Таким чином, при вивченні кожної теми вчитель підтримує зворотній зв'язок через: поточне оцінювання; перевірку виконання домашніх завдань; ведення зошита; проведення 1-2 коротких самостійних робіт (10-15 хвилин), однієї діагностичної самостійної роботи (25-45 хвилин), письмової контрольної роботи (з використанням тестових технологій). У структурі викладу теми рекомендуємо використовувати різні типи уроків, в тому числі урок узагальнення знань, умінь, навичок (після діагностичної самостійної роботи) та урок корекції знань, умінь, навичок (після контрольної роботи).

На основі всіх перелічених вище оцінювань, учителем підводиться підсумок – виставляється відповідно тематична, семестрова, річна оцінка. Семестрова оцінка виставляється вчителем опираючись на тематичні, а річна – на основі семестрових.

При формуванні такої оцінки вчитель має оцінювати реальні досягнення учня, а не підраховувати його середній бал.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів єдині для загальноосвітніх і профільних класів (журнал «Математика в школі», №4, 2001р). Під час контролю результатів навчання в класах з поглибленим вивченням математики рекомендують не завищувати вимоги до виставлення відповідних балів, оскільки це негативно впливатиме на розвиток творчих здібностей учнів. Такими ж критеріями користуються при оцінюванні учнів у класах гуманітарного спрямування.

Зауважуємо, що покращити умови організації навчально-виховного процесу вивчення математики може добре оснащений навчально-методичними та технічними засобами навчання кабінет математики. У випадку наявності стендів, вони повинні бути змістовними, дієвими, естетичними.

Важливим питанням навчання математики у 2009/2010 навчальному році є те, що учні 9-х класів вперше розпочнуть навчання за новими навчальними планами і програмами 12 річної школи, які будуть продовжувати вивчення двох математичних курсів: алгебри та геометрії.

Особливості навчальної програми для учнів 9 класу ЗНЗ

За новою програмою на вивчення математики у 9 класі відводиться 140 годин (70 год – алгебра і 70 год – геометрія).

Алгебра. Програма з алгебри змінилася мало. Як і раніше, тут вивчаються 4 розділи (змінився тільки їхній порядок): нерівності; квадратична функція; елементи прикладної математики; числові послідовності.

Новим у вивченні алгебри 9 класу є виокремлення таких змістових одиниць: Числові проміжки. Об’єднання та переріз числових проміжків. Випадкова подія. Ймовірність випадкової події. Статистичні дані. Способи подання даних. Частота. Середнє значення.

Розподіл годин на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт можуть бути такими:


9 клас. Алгебра

(2 год на тиждень: у І семестрі – 32 год,

у ІІ семестрі – 38 год, всього 70 год)

№ п/п

Назва темиКількість годин

Кількість контрольних робіт

I

Нерівності

16

Діагностична +

2

II

Квадратична функція

22

2

III

Елементи прикладної математики

10

1

ІV

Числові послідовності

12

1

V

Повторення і систематизація навчального матеріалу

10

1


9 клас. Геометрія

( 2 год на тиждень: у І семестрі – 32 год,

у ІІ семестрі – 38 год, всього 70 год)

№ п/п

Назва темиКількість годин

Кількість контрольних робіт

I


Розв’язування трикутників

16

Діагностична +

2

II

Правильні многокутники

6

1

III


Декартові координати на площині

10

1

ІV

Геометричні перетворення

10

1

V

Вектори на площині

10

1Початкові відомості з стереометрії

8

1

VІІ

Повторення і систематизація навчального матеріалу

10

1Навчально-методичне забезпечення вивчення математики

у 9-х класах

Навчання математики у 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за новими підручниками: «Алгебра. 9 клас» (автори А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С. Якір) видавництва «Гімназія», «Алгебра. 9 клас» (автори Бевз Г.П. і Бевз В.Г.) видавництва «Зодіак – ЕКО», «Алгебра. 9 клас» (автори Кравчук В., Підручна М., Янченко Г.М.) видавництва «Підручники і посібники», «Алгебра. 9 клас» (автори Мальований Ю. І., Литвиненко Г.М., Возняк Г.М.) видавництва «Навчальна книга – Богдан»; «Геометрія. 9 клас» (автори А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С. Якір) видавництва «Гімназія», «Геометрія. 9 клас» (автори Бурда М.І., Тарасенкова Н.А.) видавництва «Зодіак – ЕКО», «Геометрія. 9 клас» (автор Апостолова Г.В.) видавництва «Ґенеза», «Геометрія, 9 клас» (автори А.П.Єршова, В.В.Голобородько, О.Ф.Крижановський, С.В.Єршова) видавництва «Ранок».

Ці підручники створено у відповідності до Державного стандарту та нових програм з алгебри та геометрії для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.


Поглиблене вивчення математики

Курс 9 класу є другим роком поглибленого вивчення математики за новими програмами і водночас випускним роком навчання в основній школі, після якого учень має прийняти рішення щодо способу подальшого навчання: продовження навчання в 10 класі з поглибленим вивченням математики, вибору іншого напрямку спеціалізації, вступу до навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації за відповідним фахом тощо. Тому учень, який навчається в класі з поглибленим вивченням математики, має постійно оцінювати ступінь свого інтересу до предмету і можливості оволодіння ним з тим, щоб по закінченні 9 класу він міг зробити свідомий вибір на користь подальшого поглибленого вивчення математики або вивчення в рамках загальноосвітнього курсу.

У відповідності до листа МОН від 18.02.2008 року №1/9-83 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2008/2009 навчальний рік» робочі навчальні плани для 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням математики складаються за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 18.02.2008 р. № 99.

Навчальний час на поглиблене вивчення математики у 9-х класах формується таким чином: до годин інваріантної складової (рівень стандарту – 4 години), додаються години варіативної складової (4 години). Отже, на алгебру виділяється 5 годин на тиждень, на геометрію – 3 години на тиждень. Решта годин варіативної складової навчального плану (2,5 години) використовується на вивчення курсів за вибором, факультативів тощо.

Вивчення математики у 9-х класах з поглибленим вивченням математики відбуватиметься за новою програмою для 8-9 класів з поглибленим вивченням математики, видрукуваній у Інформаційному збірнику МОН № 16-17, 2008 року, науково-методичному журналі «Математика в школі», «Математичній газеті» (№ 6, 2008 рік) та розміщеною на сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua ).

Програма подана у формі таблиці, яка містить дві частини: зміст навчального матеріалу і вимоги до підготовки учнів.

Програма передбачає можливість різного рівня поглиблення під час вивчення матеріалу. У частині «Зміст навчального матеріалу» виокремлено три рівні складності навчального матеріалу: такий, що вивчається в рамках загальноосвітнього курсу; матеріал для поглибленого вивчення (виділений курсивом); додаткові питання і теми (узято у квадратні дужки).

Зазначимо деякі особливості програми.

Складові частини поглибленого вивчення математики споріднені із загальноосвітнім курсом. Поглиблення здійснюється за рахунок розширення і застосування набутих в основному курсі знань до більшого кола задач, а також розширене вивчення властивостей об’єктів, що вивчаються в основному курсі. Розглядаються додаткові методи для розв’язування задач на базі теоретичного матеріалу, поданого в основному курсі. Утім, до поглибленого курсу включено кілька тем, які в загальноосвітньому курсі вивчаються на рівні означень і найелементарніших понять. Це – множини і операції над ними; множини в теорії чисел; основні формули комбінаторики; метод математичної індукції; елементи аналітичної геометрії; застосування векторів і геометричних перетворень до розв’язування задач.

Розподіл годин на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт можуть бути такими:

9 клас

Алгебра

( 5 год на тиждень: у І семестрі – 80 год,

у ІІ семестрі – 95 год, всього 175 год)

№ п/п


Назва теми


Кількість годин

Кількість контрольних робіт

І

Повторення і систематизація навчального матеріалу

10

Діагностична

ІІ

Доведення нерівностей

15

1

ІІІ

Квадратична функція

45

3

ІV

Системи рівнянь і нерівностей

33

2

V

Елементи прикладної математики

25

2Послідовності

32

2

VІІ

Повторення і систематизація навчального матеріалу

15

1

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації