Методичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики у 2009-2010 навчальному році. Заступник Міністра П. Б. Полянський

Скачати
Методичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 216-24-42, факс (044) 274-10-49, ministry@mon.gov.ua


від 30.11.09 1/9-827 .

від _________ на № _________

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Інститути післядипломної педагогічної освіти


Щодо методичних рекомендацій

до проведення ІІІ етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад


Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики у 2009-2010 навчальному році.

Заступник Міністра П.Б.Полянський


Рекомендації щодо проведення III-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у 2009-2010 навчальному році

Метою Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики є виявлення та розвиток здібних і обдарованих учнів; формування інтересу до поглибленого вивчення математики, навичок дослідницької роботи; пропаганда досягнень науки, техніки; активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями; підвищення рівня фахової підготовки учителів; залучення професорсько–викладацького складу, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, працівників наукових установ до активної допомоги загальноосвітнім навчальним закладам у справі поліпшення вивчення математики та підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

Документом, що визначає завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад, є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти України N 305 від 18.08.98 р.).

Натепер триває розроблення нового Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін. З метою апробації різних моделей проведення олімпіад у 2010 році та якісного відбору учнів для участі у ІV етапі Всеукраїнської олімпіади рекомендуємо ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики провести у два тури: 23січня та 6 лютого 2010 року.

Особливості проведення олімпіади у два тури


Перший тур ІІІ етапу олімпіади проводиться для переможців ІІ етапу олімпіади. За рішенням Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій ІІІ етап може бути відкритим - для усіх бажаючих учнів даного регіону.

Перший тур може бути проведено (за бажанням областей) за єдиними рівневими завданнями, розробленими відповідно до рейтингів областей (високого, достатнього та середнього).

Заявки на отримання завдань необхідно надіслати до департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України до 20 грудня 2008 року за формою, що додається (додаток №1).

У другому турі ІІІ етапу можуть брати участь до 30% усіх учасників першого туру, які за результатами першого туру визнані призерами олімпіади. Визначення переможців, розподіл призових місць та нагородження дипломами І, ІІ чи ІІІ степенів здійснюється після проведення другого туру.

Учасник, який став призером за результатами першого туру і не з’явився на другий тур, автоматично отримує диплом ІІІ ступеню ІІІ етапу олімпіади.

Другий тур ІІІ етапу олімпіади може прирівнюватись до одного з турів відборів до ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики.

У разі неможливості проведення ІІІ етапу олімпіади в два тури, проводиться тільки один тур 23 січня 2009 року.

Рішення про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади у два тури приймають Міністерство освіти і науки автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Завдання олімпіади


Завдання олімпіади у кожному турі повинні містити принаймні по одній задачі з кожної з наступних тем: комбінаторика, теорія чисел, алгебра та геометрія.

Задачі бажано розташовувати в тексті у порядку зростання їх складності. Не рекомендується пропонувати задачі, розв’язання яких потребує використання великих обсягів обчислень, що важко зробити без використання калькулятора, громіздких переборів тощо.

Розподіл завдань для кожного з турів може бути таким:

7 класи

8-11 класи

Кількість завдань за складністю

кількість завдань

час виконання

кількість завдань

час виконання

підвищеної складності

олімпіадні

І тур

4

3

5

4

2

решта

ІІ тур

4

3

4

4

-

всі


Звертаємо увагу на те, що перші дві задачі І туру повинні бути рівня шкільних задач підвищеної складності, решта – олімпіадні; всі завдання ІІ туру – олімпіадного характеру різних рівнів складності.

Запитання щодо умов завдань


Учасники олімпіади повинні мати змогу ставити запитання щодо умов задач протягом проведення туру.

Бажано, щоб на запитання, що стосуються певної задачі, відповідала одна й та сама людина, старший відповідної паралелі або його заступник. У такому випадку учасники отримують однакові відповіді на одні й ті самі запитання.

Перевірка завдань


Для здійснення якісної неупередженої перевірки завдань журі розробляє єдині критерії оцінювання до кожної задачі з урахуванням різних способів розв’язання завдань учасниками олімпіади.

У критеріях оцінювання повинні бути відображені всі кроки (просування) розв’язування кожної задачі. Окремо можна зазначити кроки розв’язання, які не оцінювались (наприклад, правильний рисунок до задачі, розгляд тривіального випадку тощо).

Журі перевіряє тільки завдання, що записані у чистовик учасника олімпіади. Чернетка членами журі не розглядається.

Як виключення, журі може звернутися до чернетки, де розглянуто окремі випадки або проведено доведення якогось твердження, а у чистовику вказано посилання на чернетку.

В останньому випадку, за неналежне оформлення розв’язання, журі може прийняти окреме рішення щодо зниження загального балу за виконання відповідного завдання.

Рекомендована література


Математичні олімпіадні змагання школярів. 2006–2007. Анікушин А.В., Арман А.Р. та ін – К.: Літера, 2008 – 224с.

Математичні олімпіадні змагання школярів України. 2006–2007. Анікушин А.В., Арман А.Р. та ін – К.: Літера, 2008 – 135с.

Басанько А.М., Романенко А.О. За лаштунками підручника з математики. Збірник розвиваючих задач для учнів 5 – 7 класів. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Алгебра: Підручник для 8-х класів з поглибленим вивченням математики. – Х .: Гімназія, 2008.

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Геометрія: Підручник для 8-х класів з поглибленим вивченням математики. – Х .: Гімназія, 2008.

Готуємося до олімпіади з математики. Федак І.В. Посібник для ЗНЗ – Чернівці, 2003.

Ліпчевський Л.В., Остапчук У.В. Розв’язування нерівностей. Нестандартні способи доведення нерівностей: Навчально – методичний посібник – Біла Церква, КОІПОПК, 2004.

Гончарова І. В., Скафа О.І. Евристики в геометрії: факультативний курс: Книга для вчителя. - Х.: Вид. група „Основа”, 2004.

Ясінський В.А. Олімпіадна математика: функціональні рівняння, метод математичної індукції. – Х.: Вид. Група „Основа“, 2005.

Лейфура В.М. та інші. Змагання юних математиків України. 2003 рік. – Х.: Вид. Група „Основа“, 2004.

Лейфура В.М., Мітельман І.М. та ін. Математичні олімпіади школярів України. 1991–2000. – К.:Техніка, 2003. – 541с.

Репета В.К., Клешня Н.О., Коробова М.В., Репета Л.А. Задачі з параметрами. – К. : Вища школа, 2006.


Задачі міжнародних математичних олімпіад та методи їх розв’язування. В.М.Лейфура, І.М.Мітельман та ін. – Львів: Євро світ, 1999. – 128с.

Апостолова Г.В. Хитромудрий модуль. – К.: Факт, 2006.

Апостолова Г.В. Перші зустрічі з параметрами . – К.: Факт, 2004.

Апостолова Г.В., Ясінський В.В. Антьє і мантиса числа . – К.: Факт, 2006.

Международные математические олимпиады. Сост. А.А.Фомин, Г.М.Кузнецова. – М.: Дрофа, 1998. – 160с.

Українські математичні олімпіади. Довідник. В.А.Вишенський, О.Г.Ганюшкін та ін. – К.: Вища школа, 1993. – 415с.

Київські математичні олімпіади 1984–1993 рр. Збірник задач. В.А.Вишенський, М.В.Карташов та ін. – К.: Либідь, 1993. – 144с.

Прасолов В.В. Задачи по планиметрии, в 2 ч. – М.: Наука, 1991.

Васильев Н.Б., Егоров А.А. Задачи Всесоюзных математических олимпиад – М.: Наука, 1988. – 288с.

Зарубежные математические олимпиады / Конягин С.В., Тоноян Г.А. и др., под ред. Сергеева И.Н. – М.: Наука, 1987. – 416с

Рекомендовані Інтернет-джерела


www.matholymp.org.ua

Сайт київських та всеукраїнських олімпіад та турнірів з математики, де можна знайти тексти завдань, результати та умови проведення математичних змагань, що проходили в Україні протягом останніх двох років

http://imo-official.org/

Сайт міжнародних олімпіад з математики


Додаток до листа МОН

від 30.11.09. №1/9-827


Заявка

на отримання завдань для проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у 2009-2010 навчальному році

від ___________________________області


Класи,

для яких замовляються завдання

Рівень завдань за складністю

(високий,

достатній, середній)

Інформація про відповідальну особу

Прізвище ім’я

по-батькові

контактний телефон

Адреса електронної пошти

1

2

3

4

5


Ректор обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти


Заявки приймаються за умови проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 23 січня та 6 лютого 2010 року.

Заявки надсилати за адресою: проспект Перемоги, 10, кімната 310, 01135, м. Київ, департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Прокопенко Н.С. та електронною поштою n_prokopenko@mon.gov.ua
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації