Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Інститут заочного і дистанційного навчання

Кафедра безпеки інформаційних технологій

Кирило Петрович Ануфрієнко

Методичні рекомендації
до виконання контрольної роботи


з навчальної дисципліни

«Сучасні технології в сфері документознавства
та інформаційної діяльності»

для студентів спеціальності 6.020105

«Документознавство та інформаційна діяльність»

Київ – 2010


Ануфрієнко, К. П.

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології в сфері документознавства та інформаційної діяльності» для студентів спеціальності 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Кирило Петрович Ануфрієнко. – Київ: НАУ, 2010. — 47 с.  


Контрольна робота з дисципліни виконується з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни. Наведене загальне завдання контрольної роботи та перелік індивідуальних тем. Наведені вимоги до оформлення та структури контрольної роботи, надані методичні рекомендації до виконання окремих розділів. Призначено студентам спеціальності 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» при вивченні навчальної дисципліни «Сучасні технології в сфері документознавства та інформаційної діяльності».


ЗМІСТ

1 ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 4

1.1 Загальне завдання 4

1.2 Індивідуальні варіанти контрольних робіт 5

1.3 Умови виконання завдання 9

2 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ 10

2.1 Загальні вимоги до оформлення 10

2.2 Вимоги до змісту структурних частин та їх оформлення 11

2.3 Порядок здачі електронного документу контрольної роботи на перевірку 14

3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ 16

3.1 Отримання та встановлення цифрового сертифіката 16

3.2 Перегляд даних сертифіката ключа 33

3.3 Перенесення сертифіката ключа 35

3.4 Підписування документа Microsoft Office 41

4 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ТА ЛІТЕРАТУРА 44

4.1 Основні рекомендовані джерела інформації та література 44

4.2 Основні нормативні документи та стандарти 44

4.3 Додаткові рекомендовані джерела інформації та література 45

4.4 Корисні інформаційні ресурси 47


1 Завдання контрольної роботи

Контрольна робота з дисципліни виконується з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни.

1.1 Загальне завдання

  1. За обраною темою здійснити інформаційний пошук. Опрацювати знайдену інформацію

  2. За результатами опрацювання знайденої інформації написати інформаційний реферативний огляд. Інформаційний реферативний огляд повинен містити систематизовані дані і факти, узагальнену інформацію про стан розробки питання без їхньої критичної (наукової, технічної, економічної) оцінки автором огляду. Основне призначення інформаційного огляду — орієнтування споживачів інформації на ознайомлення зі станом розробки проблеми, питання. Інформаційний реферативний огляд повинен обов’язково містити посилання на джерела інформації.

  3. Сформувати список використаних джерел як сукупність бібліографічних описів, складених у відповідності до діючого стандарту ДСТУ 7.1:2006.

  4. Отримати у центрі сертифікації ключів цифрове посвідчення (сертифікат відкритого ключа з відповідним йому особистим ключем).

  5. Текстовий електронний документ домашнього завдання підписати цифровим підписом.

  6. Електронний документ контрольної роботи надіслати на перевірку на адресу електронної пошти вказану викладачем до 25 квітня 2011 року в установленому порядку (який описується у пункті 2.3 цих методичних рекомендацій).

  7. Здати на перевірку роздруковану на папері контрольну роботу в установленому порядку.

1.2 Індивідуальні варіанти контрольних робіт

Індивідуальні завдання на контрольну роботу різняться між собою варіантом теми, ім’ям, прізвищем та адресою електронної пошти підписувача — студента.

Підписувач — особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, накладає електронний цифровий підпис під час створення електронного документа.

Перелік індивідуальних варіантів тем контрольних робіт наведено нижче в таблиці. Варіанти обираються за порядковим номером у списку групи.

Варі­ант

Тема

Методичні підказки

Довідкова інформаціяВікі-системи у сфері документознавства та інформаційної діяльностіhttp://en.wikipedia.org/wiki/Wiki
Системи управління електронними записами (ERM)http://en.wikipedia.org/wiki/Records_management

http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_content_managementСистеми управління інформаційними ресурсами підприємства

Поняття системи управління інформаційними ресурсами підприємтсва (СУІРП). Функціональні можливості. Комп’ютерні технології, що використовуються для побудови СУІРП. Загальна характеристика ринку програмних продуктів СУІРП

http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_content_management_system
Системи електронного документообігу

Поняття системи електронного документообігу. Функціональні можливості. Корпоративні СЕД. Основні вимоги до СЕД. Комп’ютерні технології, що використовуються для побудови СЕД. Загальна характеристика ринку програмних продуктів СЕД

http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_document_management_system
Середовище робочого столу в діловій інформаційній діяльності

Поняття графічної оболонки, робочого середовища та робочої стільниці. Функціональні можливості. Типові компоненти середовища робочого столу та їх загальна характеристика. Віджети. Огляд та порівняння провідних комерційних (таких як Microsoft Windows) та вільних (таких як KDE, GNOME) середовищ

http://en.wikipedia.org/wiki/Desktop_environment

http://en.wikipedia.org/wiki/Desktop_metaphor
Офісні пакети в діловій інформаційній діяльності

Поняття. Функціональні можливості. Типові компоненти та їх загальна характеристика. Огляд та порівняння провідних комерційних (таких як Microsoft Office) та вільних (таких як OpenOffice.org) офісних пакетів

http://en.wikipedia.org/wiki/Office_suite
Застосунки електронної пошти в діловій інформаційній діяльності

Поняття та загальна характеристика. Функціональні можливості. Огляд та порівняння провідних комерційних (таких як Microsoft Office Outlook, The Bat!) та вільних (таких як Mozilla Thunderbird) застосунків електронної пошти

http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail_client

http://en.wikipedia.org/wiki/E-mailПрограмні календарі в діловій інформаційній діяльності

Поняття та загальна характеристика. Функціональні можливості. Огляд та порівняння провідних комерційних (таких як Microsoft Office Outlook, iCal) та вільних (таких як Mozilla Sunbird) програмних календарів

http://en.wikipedia.org/wiki/Calendar_application
Програмні менеджери особистої інформації (PIM) в діловій інформаційній діяльності

Поняття та загальна характеристика. Функціональні можливості. Огляд та порівняння провідних комерційних (таких як Microsoft Office Outlook) та вільних (таких як Kontact) PIM

http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_information_manager

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_personal_information_managersGroupware у сфері документознавства та інформаційної діяльності. Zimbra

Поняття та загальна характеристика. Функціональні можливості. Огляд та порівняння провідних комерційних та вільних groupware. Можливості Zimbra

http://en.wikipedia.org/wiki/Groupware

http://en.wikipedia.org/wiki/Zimbra

http://www.iopent.ru/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.29Застосування систем прийняття рішень у сфері документознавства та інформаційної діяльності

Поняття, класифікація…

http://en.wikipedia.org/wiki/Decision_support_system
Технологія workflowhttp://en.wikipedia.org/wiki/Workflow

http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_content_managementЗастосування мов розмітки у сфері документознавства та інформаційної діяльності

Поняття мови розмітки. Стандартна узагальнена мова розмітки (SGML). Розширювана мова розмітки (XML). Застосування…

http://en.wikipedia.org/wiki/Markup_language
Портабельні формати електронних документів PDF та DjVuhttp://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format

http://en.wikipedia.org/wiki/DjVuСистема управління інформаційними ресурсами підприємтсва Alfresco

Загальний огляд. Функціональні можливості. Порівняння з іншими провідними комерційними та вільними корпоративними порталами. Переваги

http://en.wikipedia.org/wiki/Alfresco_(software)

http://www.iopent.ru/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.33
Корпоративні портали в діловій інформаційній діяльності. LifeRay

Поняття та загальна характеристика. Функціональні можливості. Огляд та порівняння провідних комерційних та вільних корпоративних порталів. Можливості LifeRay

http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_portal

http://www.iopent.ru/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.23Програмне забезпечення спільної роботи

Поняття та загальна характеристика програмного забезпечення організації спільної роботи. Функціональні можливості. Огляд та порівняння провідних комерційних та вільних застосовань, зокрема, Zarafa, Zimbra та ін.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Groupware;

http://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_softwareУправління знаннями у сфері документознавства та інформаційної діяльностіhttp://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_Management
Відкритий формат документів для офісних застосовань (ODF)

Історія та стандартизація. Огляд специфікації. Переваги та недоліки

http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
Технічні вимоги до системи електронного документообігу органу виконавчої владиТУ У 30.0-33240054-001:2005

http://www.stc.gov.ua/doccatalog/document?id=52837
Документальний інформаційний пошук

Поняття інформаційного пошуку (ІП) як процесу та як науки. Суть ІП. Історичний розвиток ІП. Методи та засоби ІП. Поняття документального ІП. Завдання ІП: індексація, класифікація, кластеризація, анотування та реферування документів. Огляд видів пошуку: повнотекстовий пошук, пошук по метаданих, пошук по зображенню... Типи пошуку: смисловий (асоціативний), логічний і нечіткий пошук. Інформаційно-пошукові системи (ІПС).

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Information_retrieval


http://en.wikipedia.org/wiki/Document_retrieval
Інформаційно-пошукові системи

Поняття інформаційного пошуку (ІП) як процесу та як науки. Суть ІП. Методи та засоби ІП. Огляд видів пошуку: повнотекстовий пошук, пошук по метаданих, пошук по зображенню... Типи пошуку: смисловий (асоціативний), логічний і нечіткий пошук. Інформаційно-пошукові системи (ІПС), їх структура та принцип дії. Пошуковий двигунець, або пошукова машина. Історичний розвиток ІПС. Функції, задачі та призначення підсистеми інформаційного пошуку та індексації електронних документів як компонентів СЕД.

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Information_retrieval


http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_document_management_system
Застосунки локального інформаційного повнотекстового пошуку в електронних документах

Поняття інформаційного пошуку (ІП) як процесу та як науки. Суть ІП. Методи та засоби ІП. Інформаційно-пошукові системи (ІПС), їх структура та принцип дії. Пошуковий двигунець, або пошукова машина. Повнотекстовий пошук. Застосунки локального інформаційного повнотекстового пошуку, їх функції, задачі та призначення. Огляд та порівняння застосунків локального інформаційного повнотекстового пошуку

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Information_retrieval


http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Desktop_search_engines
Автоматизовані системи реєстрації документівЗастосування технології соціальних мереж в діловій інформаційній діяльності

Поняття та загальна характеристика. Історія. Функціональні можливості. Переваги та недоліки. Програмне забезпечення (таке як Joomla!, Drupal), що використовується для побудови соціальних мереж. Можливості використання в діловій інформаційній діяльності. Подальші перспективи

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network_service

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_social_networking_softwareЗастосування RFID-технологій у сфері документознавства та інформаційної діяльностіhttp://en.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identification


1.3 Умови виконання завдання

Персональний комп’ютер класу Pentium та вище.

Комунікації: доступ до інтернет; електронна поштова скринька (якщо у вас немає електронної поштової скриньки, попередньо створіть її; рекомендується використовувати безкоштовний сервіс gmail.com або побудований на його базі, наприклад bigmir.net, e-mail.ua; в інших випадках не гарантується успішне виконання завдання).

Операційна система: Windows 2000 або Windows XP, або Windows Vista, або Windows 7, або Linux.

Веб-оглядач: Mozilla Firefox та Internet Explorer.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації