Програма вступних випробувань до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Скачати
Програма
  1   2
програма вступних випробувань

до Національної академії Державної прикордонної служби України

імені Б. Хмельницького

освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

напрям підготовки «Автомобільний транспорт», спеціальність 8.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство».


Хмельницький -2011

ПРОГРАМА

З БУДОВИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ


1. Загальні вимоги

За змістом у фахове вступне випробування включено основний програмний матеріал з дисциплін «Автомобільні двигуни», «Автомобілі», «Електронне та електричне обладнання автомобілів», «Експлуатація транспортиних засобів», «Основи технічної діагностики», «Експлуатація транспортних засобів», «Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів», «Основи технології виробництва і ремонту автомобілів», метою якого є підготовка фахівців за напрямом «автомобільний транспорт», що мають знання основ конструкцій сучасних транспортних засобів, організації експлуатації колісних машин, основ технології виробництва та ремонту автомобільних транспортних засобів а також що мають практичні навички в проведенні аналізу конструктивних і експлуатаційних властивостей транспортних засобів, технічного обслуговування їх основних зразків з використанням засобів технічної діагностики, організації поточного і середнього ремонту автомобілів.


2. Вимоги до теоретичних знань

Кандидати повинні знати:

основи теорії, розрахунку, ескізного проектування та аналізу тягово-швидкісних властивостей транспортних засобів;

конструкцію та роботу основних зразків транспортних засобів Господарства України;

теоретичні основи системи експлуатації техніки, організації експлуатації транспортних засобів на автотранспортних підприємствах України, зберігання і економного використання паливно-мастильних матеріалів, технічного діагностування автомобільних транспортних засобів;

зміст і порядок виконання робіт по технічному обслуговуванню автомобільних транспортних засобів, правила застосування паливо-мастильних матеріалів і технічних рідин, порядок користування основними засобами діагностики;

технологію поточного і середнього ремонту автомобілів в авторемонтних підприємствах України, методи відновлення деталей, вузлів і агрегатів;


3. Вимоги до практичних навичок


Кандидати повинні вміти:

аналізувати конструкції, основні експлуатаційні та тягово-швидкісні властивості колісних транспортних засобів;

організовувати експлуатацію транспортних засобів на автотранспортних підприємствах;

розраховувати потребу в необхідних паливно-мастильних матеріалах, вести облік і звітність по ним;

організовувати всі види ремонтів транспортних засобів.


Теоретична частина


Автомобільні двигуни
 1. Призначення, класифікація автомобільних двигунів внутрішнього згорання, їх загальна характеристика та принцип дії. Характеристика робочих циклів бензинового та дизельного двигунів за індикаторними діаграмами. [1], стор. 3-22.

 2. Сутність процесів газообміну в поршневих двигунах. Фактори, що впливають на процеси газообміну. Сутність коефіцієнта наповнення циліндрів, його вплив на параметри автомобільного двигуна. Фактори, які впливають на величину коефіцієнта наповнення, їх характеристика. Фази газорозподілу поршневих чотиритактних двигунів. [1], стор. 23-36.

 3. Сутність процесів і способів сумішоутворення в бензинових і дизельних двигунах. Фактори, що впливають на процеси сумішоутворення. Характеристика складу робочої суміші. [1], стор. 49-92.

 4. Сутність та фази процесів згорання в бензинових і дизельних двигунах. Фактори, що впливають на процеси згорання робочої суміші в циліндрах двигунів. Основні порушення процесів згорання детонаційне згорання, передчасне жарове запалювання, подальше жарове згорання. Динаміка зміни кута випередження запалювання (впорскування палива) в автомобільних двигунах, шляхи реалізації його автоматичного регулювання. [1], стор. 93-123.

 5. Сутність швидкісних, навантажувальних регулювальних та спеціальних характеристик двигуна. [1], стор. 136-146; [2], стор. 31-34.

 6. Призначення, характеристика, будова і робота кривошипно-шатунного механізму та його складових елементів двигуна ЗМЗ-66, УМЗ-4218, ЗМЗ-511.10,
  КамАЗ-740, КамАЗ-7403, двигуна мотоцикла ММВЗ-3.11215 „Пионер”, двигуна
  ЗМЗ-4025.10 автомобіля ГАЗ-33021, двигуна ЗМЗ-4063.10 автомобіля ГАЗ-32212, двигуна ВАЗ-2123 автомобіля Chevrolet-Niva, двигуна ВАЗ-2106. [3], с. 4-11, 79-80,
  92-99, [4], с. 33-35, [5], с. 12-14, [6], с. 12-18, [7], с. 46-52, [8], с. 15-20, [9], с. 87-91,
  [10], с. 11-12, [11], с. 17-44.

 7. Призначення, характеристика, будова і робота газорозподільного механізму та його складових елементів двигуна ЗМЗ-66, УМЗ-4218, ЗМЗ-511.10, КамАЗ-740, КамАЗ-7403, двигуна мотоцикла ММВЗ-3.11215 „Пионер”, двигуна ЗМЗ-4025.10 автомобіля ГАЗ-33021, двигуна ЗМЗ-4063.10 автомобіля ГАЗ-32212, двигуна ВАЗ-2123 автомобіля Chevrolet-Niva, двигуна ВАЗ-2106. [3], с. 11-17, 80-82, 99-102, [4], с. 35-38, [5], с. 14-15, [6], с. 18-21, [7], с. 52, [8], с. 20-22, [9], с. 91-95, [10], с. 11-12, [11], с. 17-44.

 8. Призначення, характеристика, будова і робота системи охолодження та її складових елементів двигуна ЗМЗ-66, УМЗ-4218, ЗМЗ-511.10, КамАЗ-740, КамАЗ-7403, двигуна ЗМЗ-4025.10 автомобіля ГАЗ-33021, двигуна ЗМЗ-4063.10 автомобіля ГАЗ-32212, двигуна
  ВАЗ-2123 автомобіля Chevrolet-Niva, двигуна ВАЗ-2106. [3], с. 17-27, 82-83, 102-108,
  [4], с. 59-70, [5], с. 18-19, [6], с. 38-44, [8], с. 26-28, [9], с. 98-99, [10], с. 13, [11], с. 44-48.

 9. Призначення, характеристика, будова і робота мастильної системи та її складових елементів двигуна ЗМЗ-66, УМЗ-4218, ЗМЗ-511.10, КамАЗ-740, КамАЗ-7403, двигуна мотоцикла ММВЗ-3.11215 „Пионер”, двигуна ЗМЗ-4025.10 автомобіля ГАЗ-33021, двигуна ЗМЗ-4063.10 автомобіля ГАЗ-32212, двигуна ВАЗ-2123 автомобіля Chevrolet-Niva, двигуна ВАЗ-2106. [3], с. 27-41, 83-86, 109-116, [4], с. 38-45, [5], с. 15-18, [6], с. 35-38, [7], с. 54-56, [8], с. 22-26, [9], с. 95-98, [10], с. 11, [11], с. 48-52.

 10. Призначення, характеристика, загальна будова і робота системи живлення та її складових елементів двигуна ЗМЗ-66, УМЗ-4218, ЗМЗ-511.10, КамАЗ-740, КамАЗ-7403, двигуна мотоцикла ММВЗ-3.11215 „Пионер”, двигуна ЗМЗ-4025.10 автомобіля ГАЗ-33021, двигуна ЗМЗ-4063.10 автомобіля ГАЗ-32212, двигуна ВАЗ-2123 автомобіля Chevrolet-Niva, двигуна ВАЗ-2106. [3], с. 42-59, 86-90, 116-139, [4], с. 45-58, [5], с. 19-26, [6], с. 23-35, [7], с. 56-60, [8], с. 28-36, [9], с. 98-100, [10], с. 13-15, [11], с. 52-63.
Автомобілі

 1. Сутність сил, що діють на автомобіль під час його руху. Рівняння руху автомобіля. [12], с. 31-40.

 2. Сутність та процедура виконання проектувального і повірочного тягового розрахунку автомобіля. Тягова характеристика, силовий баланс та динамічний паспорт автомобіля, їх використання для оцінки тягово-швидкісних властивостей автомобіля. [12], с. 40-66.

 3. Призначення, класифікація та загальна характеристика автомобільних зчеплень, вимоги до них. Характеристика, загальна будова і робота зчеплення автомобілів ГАЗ-66, УАЗ-31519, ГАЗ-3307, Урал-4320, бронетранспортера БТР-80, мотоцикла ММВЗ-3.11215 „Пионер”, автомобіля ГАЗ-33021, автомобіля Chevrolet-Niva, автомобіля ВАЗ-2106. [13], с. 17-63, [6], с. 45-49, [7], с. 60, [10], с. 15-16, [11], с. 93-98.

 4. Призначення, класифікація та загальна характеристика автомобільних коробок передач, вимоги до них. Характеристика, загальна будова і робота коробок передач автомобілів ГАЗ-66, УАЗ-31519, ГАЗ-3307, Урал-4320,бронетранспортера БТР-80, мотоцикла ММВЗ-3.11215 „Пионер”, автомобіля ГАЗ-33021, автомобіля Chevrolet-Niva, автомобіля ВАЗ-2106. [13], с. 67-117, [6], с. 50-53, [7], с. 60-66, [10], с. 17-18, [11], с. 98-105.

 5. Призначення, класифікація та загальна характеристика автомобільних роздавальних коробок, вимоги до них. Характеристика, загальна будова і робота роздавальних коробок автомобілів ГАЗ-66, УАЗ-31519, Урал-4320, бронетранспортера БТР-80, автомобіля Chevrolet-Niva. [13], с. 124-144, [6], с. 53-59, [10], с. 19-20.

 6. Призначення, класифікація та загальна характеристика автомобільних карданних передач, вимоги до них. Характеристика, загальна будова і робота карданних передач автомобілів ГАЗ-66, УАЗ-31519, ГАЗ-3307, Урал-4320, бронетранспортера БТР-80, автомобілів ГАЗ-33021, ВАЗ-2106. [13], с. 147-160.

 7. Призначення, класифікація та загальна характеристика автомобільних головних передач та диференціалів, вимоги до них. Характеристика, загальна будова і робота ведучих мостів та їх складових елементів (головної передачі і міжколісного диференціалу) автомобілів ГАЗ-66, УАЗ-31519, ГАЗ-3307, Урал-4320, бронетранспортера БТР-80, автомобілів ГАЗ-33021, Chevrolet-Niva, ВАЗ-2106. [13], с. 161-204, [6], с. 60-66, [10], с. 20-21.

 8. Призначення, класифікація та загальна характеристика систем рульового керування, вимоги до них. Характеристика, загальна будова і робота рульового керування та його складових елементів автомобілів ГАЗ-66, УАЗ-31519, ГАЗ-3307, Урал-4320, бронетранспортера БТР-80, автомобіля ГАЗ-33021, автомобіля Chevrolet-Niva, автомобіля ВАЗ-2106. [14], с. 6-54, [6], с. 67-78, [10], с. 23.

 9. Призначення, класифікація та загальна характеристика гальмівних систем та їх складових елементів, вимоги до них. Характеристика, загальна будова і робота гальмових систем (робочої, стоянкової, допоміжної) та їх складових елементів автомобілів ГАЗ-66, УАЗ-31519, ГАЗ-3307, Урал-4320, бронетранспортера БТР-80, мотоцикла ММВЗ-3.11215 „Пионер”, автомобіля ГАЗ-33021, автомобіля Chevrolet-Niva, автомобіля ВАЗ-2106.
  [14], с. 57-131, [6], с. 78-83, [7], с. 71-73, [10], с. 6.

 10. Призначення, класифікація та загальна характеристика елементів ходової частини (несучої частини, підвіски, колісних рушіїв) автомобілів, вимоги до них. Характеристика, загальна будова і робота ходової частини та її складових елементів автомобілів ГАЗ-66,
  УАЗ-31519, ГАЗ-3307, Урал-4320,бронетранспортера БТР-80, мотоцикла ММВЗ-3.11215 „Пионер”, автомобіля ГАЗ-33021, автомобіля Chevrolet-Niva, автомобіля ВАЗ-2106.
  [14], с. 134-170, [6], с. 84-95, [7], с. 68-71, [10], с. 22.

 11. Призначення, та загальна характеристика спеціального обладнання (лебідки, системи централізованого регулювання тиску повітря в шинах, системи герметизації) автомобілів, вимоги до них. Характеристика, загальна будова і робота лебідки та системи централізованого регулювання тиску повітря в шинах автомобілів ГАЗ-66, Урал-4320, бронетранспортера БТР-80. [14], с. 172-187, [6], с. 88-95, 133-135.

 12. Призначення та принцип дії антиблокувальних та протибуксовочних систем автомобілів, перспективи їх застосування на автомобілях, якими оснащуються органи охорони Державного кордону. [15], с. 133-134, [16], с. 266-269.
Електронне та електричне обладнання автомобілів

 1. Призначення, основні характеристики та принцип дії свинцево-кислотних акумуляторних батарей. Характеристика, будова та робота акумуляторної батареї
  6СТ-75ЭМС, 6СТ-190ТР, 6СТ-60ЕМ. [15], с. 12-22, 67-69, 101-102,111-112.

 2. Призначення, класифікація, конструктивні схеми, принцип дії автомобільних генераторів, принцип регулювання напруги в них. Будова та робота генераторних установок (генераторів і реле-регуляторів) автомобілів ГАЗ-66, Урал-4320, УАЗ-31519. [15], с. 23-34, 69-76, 102-103, 112-113.

 3. Призначення, класифікація, конструктивні схеми, принцип дії систем електричного пуску двигунів. Призначення, характеристика, загальна будова і робота системи пуску двигунів автомобілів ГАЗ-66, Урал-4320, УАЗ-31519, бронетранспортера БТР-80, двигунів автомобіля ГАЗ-33021, автомобіля Chevrolet-Niva, автомобіля ВАЗ-2106. [15], с. 35-45, 76-82, 103-104, 113, [6], с. 12-18, [8], с. 185-191, [10], с. 6, [11], с. 158-163.

 4. Призначення, класифікація, конструктивні схеми, принцип дії електричних систем запалювання. Будова та робота контактної, контактно-транзисторної та безконтактної систем запалювання і їх складових елементів. Характеристика, загальна будова і робота системи запалювання двигуна мотоцикла ММВЗ-3.11215 „Пионер”, двигуна ЗМЗ-4025.10 автомобіля ГАЗ-33021, двигуна ЗМЗ-4063.10 автомобіля ГАЗ-32212, двигуна ВАЗ-2123 автомобіля Chevrolet-Niva, двигуна ВАЗ-2106. [15], с. 46-60, [3], с. 60-78, [7], с. 76-79, [8], с. 191-198, [9], с. 213-218, [10], с. 5, 14, [11], с. 163-168.

 5. Призначення, основні конструктивні схеми, принцип дії контрольно-вимірювальних приладів автомобілів. Будова та робота контрольно-вимірювальних приладів автомобіля ГАЗ-66, УАЗ-31519, Урал-4320, бронетранспортера БТР-80, двигунів автомобіля ГАЗ-33021, автомобіля Chevrolet-Niva, автомобіля ВАЗ-2106. [15], с. 91-100, 107,113-114, [6], с. 115-118, [7], с. 73-74, [8], с. 209-213, [10], с. 7-9, [11], с. 177-181.

 6. Призначення і принцип дії електронних систем керування двигуном, трансмісією та елементами підвіски автомобілів. Перспективи їх застосування на автомобілях ДПСУ. [15], с. 126-136, [16], с. 247-274.
Експлуатація транспортних засобів

 1. Якість техніки, її рівень і показники. [28], с. 11-14.

 2. Надійність техніки, її визначення. Показники безвідмовності, довговічності, зберігаємості та ремонтопридатності. [40], с. 54-67.

 3. Комплексні показники надійності техніки, їх характеристика. [40], с. 68-69.

 4. Основні поняття та визначення ергономіки. [29], с. 158-168.

 5. Характеристика ергономічних факторів, що впливають на експлуатацію техніки. [29], с. 158-168.

 6. Особливості експлуатації техніки в умовах низьких температур, гірських та пустельних районах. [25], с. 203-228, [66], с. 110-115.

 7. Способи підвищення прохідності транспортних засобів. [25], с. 228-250,
  [66], с. 115-135.

 8. Критерії оцінки зразка техніки на „відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”. [64], п. 10.

 9. Використання та зберігання автомобільних шин в різних умовах експлуатації.
  [66], с. 349-359.

 10. Приведення акумуляторних батарей у робочий стан та контроль стану батарей в експлуатації. [65], с. 50-63, [66], с. 304-331.

 11. Тиск масла в системі змащення знаходиться за межами допустимих значень. Вказати можливі причини та методи усунення несправності. [68], с. 216.

 12. Перегрів двигуна. Вказати можливі причини та методи усунення несправності.
  [68], с. 214.

 13. Занос автомобіля в сторону при гальмуванні. Вказати можливі причини та методи усунення несправності. [68], с. 314-315.

 14. Двигун не розвиває потужності та димить. Вказати можливі причини та методи усунення несправності. [68], с. 213.
Основи технічної діагностики

 1. Технічна діагностика автомобільних транспортних засобів, її мета, характеристика діагностичних ознак. [66], с. 43-49.

 2. Засоби діагностування механізмів та систем бензинових двигунів і їх стисла характеристика. [36], с. 84-123, [37], с.18-26.

 3. Види технічного діагностування автомобільних транспортних засобів, їх стисла характеристика. [66], с. 47-49.

 4. Засоби діагностування механізмів та систем дизельних двигунів, їх стисла характеристика. [36], с. 124-137.

 5. Засоби діагностування систем керування автомобілів, їх стисла характеристика.
  [36], с. 245-260.

 6. Засоби діагностування агрегатів трансмісії та ходової частини автомобілів, їх стисла характеристика. [36], с. 203-220.

 7. Засоби технічного діагностування електрообладнання автомобілів, їх стисла характеристика. [66], с. 257-268.

 8. Технологія діагностування елементів систем впорскування палива. [39], с.119-136.

 9. Типи та конструкції контрольно-діагностичних ліній. [66], с. 85-95.
Використання експлуатаційних матеріалів та економія

паливно-енергетичних ресурсів

 1. Автомобільні бензини, їх призначення, характеристика основних властивостей, маркування та порядок застосування на транспортних засобах.
  [42], с. 9-26, [43], с. 15-35, [44], с. 25-49.

 2. Дизельні палива, їх призначення, характеристика основних властивостей, маркування та порядок застосування на транспортних засобах. [42], с. 26-34,
  [43], с. 36-54, [44], с. 50-75.

 3. Робочі рідини, їх призначення, класифікація, характеристика основних властивостей, маркування та порядок застосування на транспортних засобах .
  [42], с. 76-84, [43], с. 103-112, [44], с.94-111.

 4. Пластичні мастила, їх призначення, характеристика основних властивостей, маркування та порядок застосування на транспортних засобах .
  [42], с. 66-72, [43], 94-102, [44], с.147-173.

 5. Трансмісійні масла, їх призначення, характеристика основних властивостей, маркування та порядок застосування на транспортних засобах.
  [42], с. 59-66, [43], 85-93, [44], с.133-146.

 6. Моторні масла, їх призначення, характеристика основних властивостей, маркування та порядок застосування на транспортних засобах. [42], с. 47-58,
  [43], с. 70-85, [44], с. 116-132.

 7. Лакофарбові матеріали, їх призначення, характеристика основних властивостей, маркування та порядок застосування на транспортних засобах. [42], с. 98-107, [43], с. 180-189, [44], 251-256.
Основи технології виробництва та ремонту автомобілів

 1. Виробничий і технологічний процеси виробництва та складання автомобілів, їх загальна характеристика. Основні терміни та визначення. [48], с. 10-13, 269-319, [60], с. 4-16, 76-82.

 2. Поняття про старіння автомобіля і його граничний стан. Система ремонту автомобілів. Види, методи, способи ремонту, їх стисла характеристика. [45], с. 7-12, [30], с. 95-98,
  104-108, [60], с. 19-21.

 3. Способи відновлення деталей, їх класифікація та стисла характеристика.
  [48], с. 188-346, [60], с. 45-51.

 4. Технологія ремонту основних вузлів і деталей автомобільних двигунів, її загальна характеристика. [46], с. 248-266, [60], с. 52-63.

 5. Технологія ремонту основних вузлів трансмісії та систем керування автомобілів, її загальна характеристика. [46], с. 290-313, [60], с. 63-67.

 6. Технологія ремонту основних приладів електрообладнання автомобіля, її загальна характеристика. [46], с. 318-323.

 7. Технологія ремонту кабін і кузовів автомобільних транспортних засобів, її загальна характеристика. [46], с. 328-343, [60], с. 69-75.

 8. Показники якості ремонту автомобільних транспортних засобів, їх характеристика. Організація контролю якості ремонту автомобільних транспортних засобів на авторемонтному підприємстві. [47], с.328-343, [60], с. 88-92.
ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ, ЯКА ПРОПОНУЄТЬСЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
 1. Автомобили УАЗ–3151, УАЗ–31512, УАЗ–31514, УАЗ–31519 и их модификации: Руководство по эксплуатации. РЭ 05808600.072-2000. ОАО «Ульяновский автомобильный завод». – Ульяновск: 2002. – 254 с.

 2. ГАЗ-3307, ГАЗ-3309. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. М.: Изд. «Дом Третий Рим». 2008. - 188 с.

 3. Автомобили ГАЗ-33021, 33023. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию. Атласы автомобилей. М.: 2003 г.

 4. Автомобили ГАЗ-2705, 2705 комби, 3221. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию. М.: Атласы автомобилей, 2002. – 288 с.

 5. Автомобіль CHEVROLET NIVA. Альбом рисунків. НАДПСУ, 2008. – 23 с.

 6. Автоомбили ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065, ВАЗ-2103,
  ВАЗ-21033, ВАЗ-21035. Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию. М.: Изд. «Колесо», 2003. 240 с.

 7. Солтус А.П. Теория эксплуатационных свойств автомобиля: Учебное пособие для ВУЗов. – 2-е издание. – К.: Аристей, 2005. – 188 с.

 8. Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання автомобілів: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2004. – 304 с.

 9. Автомобили–тягачи УРАЛ–4320, УРАЛ–4420 и их модификации: Техническое описание и инструкция по эксплуатации. – М.: 1989. – 303 с.

 10. 3. Сирота В. І. Основи конструкції автомобілів: Навчальний посібник. – 2-ге вид. – К.: Арістей, 2005. – 280 с.

 11. Шестопалов К. С. Легковые автомобили М: 1985.

 12. Абрамчук Ф.І., Гутаревич Ю.Ф., Долганов К.Є., Тимченко І.І. Автомобільні двигуни: Підручник. – К.: Арістей, 2005. – 476 с.

 13. ДСТУ 2860-94. Надійність техніки. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1994 – 40 с.

 14. Епифанов Л.И. Епифанова Е,А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. – М.: Форум, 2003. – 280 с.

 15. Ерохов В.Н. Системы впрыска легковых автомобилей. – М.: ООО Транзит книга, 2003. – 159 с.

 16. Подчинок В.М. Эксплуатация военной автомобильной техники. – Рыбинск- Рязань: ОАО «РДП», 1997. – 534 с.

 17. Кузнєцов Е.С. Техническая эксплуатация автомобилей. – М.: Транспорт,
  1991. – 164 с.

 18. Стуканов В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: Учебное пособие: Лабораторный практикум. – М.: Форум: ИНФРА – М, 2003. – 208 с.

 19. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы. Учебное пособие для сред. Проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 208 с.

 20. Ярмоленко. О.Є. Автомобільні експлуатаційні матеріали. Навчальний посібник. – Хмельницький: НАПВУ, 1999. – 294 с.

 21. Румянцев. С.И. Ремонт автомобилей. – М.: Транспорт, 1981. -129 с.

 22. Гурин. Ф.Т. Технология автомобилестроения. – М.: Машиностроение, 1975. – 421 с.

 23. Науменко. Н.И. Технология ремонта автомобилей. – К.: Высшая школа, 1977. – 325 с.

 24. Щадричев. В.А. Основи технологии автомобилестроения и ремонта автомобилей. – Л.: Машиностроение, 1976. – 152 с.

 25. Технічне обслуговування автомобілів ГАЗ-66, ГАЗ-53А і їх модифікацій. Інструкція. (2-е видання).

 26. Автомобиль ГАЗ-66-11 и его модификации. Руководство по эксплуатации. – М.: ВИ, 1984. – 234 с.

 27. Комаров. Ю.Н. Устройство и эксплуатация автомобилей МАЗ-500А і ГАЗ-66. - М.: ВИ, 1975. – 254 с.

 28. Автомобили УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-2206, УАЗ-3303 и их модификации. Руководство по эксплуатации РЭ 37.212. 003-94. Издание десятое, Ульяновск, «Дом печати», 1995.

 29. Ярмоленко. О.Є. Роботи по технічному обслуговуванню автомобільної і бронетанкової техніки. Навчальний посібник. – Хмельницький: НАПВУ, 2001. – 245 с.

 30. Сівак. В.А. Основи технології виробництва і ремонту автомобілів. Навчальний посібник. – Хмельницький: НАПВУ, 2003. – 125 с.

 31. Стартерні свинцеві АКБ. Навчальний посібник.– Хмельницький, НАПВУ, 2002.–190 с.

 32. Лантвойт О.Б., Ярмоленко О.Є., Осташевський С.А. Організаційні та технічні заходи з експлуатації автомобільної техніки в підрозділах охорони державного кордону. – Хмельницький: НАДПСУ, 2006 – 448 с.

 33. Вишневецький Ю.Т. Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник для студентов технических колледжей. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº», 2006. – 380 с.

 34. Бабусенко С.М. Ремонт тракторов и автомобилей. – М.: «Колос», 1980.- 335 с.

 35. М.А. Масино и др. Автомобильные материалы. – М.: «Транспорт», 1979. – 288 с.

 36. Калашников О.Г., мельников В.Д. Ремонт машин. – К.: «Вища школа», 1973. – 368 с.

 37. Технічна експлуатація та надійність. Навчальний посібник.Львів: «Афіша», 2004. – 492 с.

 38. Дасоян М.А., Тютрюмов. Стартерные аккумуляторные батареи. – М.: «Транспорт», 1994. – 242 с.

 39. А.Э. Северний и др. Использование, хранение и ремонт аккумуляторных батарей. – М.: «ГОСНИТИ», 1991. – 112 с.

Програма

вступного випробування


ІНОЗЕМНА МОВА

(АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА, ФРАНЦУЗЬКА)


Організаційно-методичні вказівки.

Вступне випробування з іноземної мови проводиться з метою: перевірки рівня володіння лексикою та граматикою, навичок усного мовлення, читання та перекладу в межах матеріалу, що вивчався за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст»; знань з граматики, уміння читати та перекладати текст на рідну мову, висловлюватись на запропоновану тему.

Перевірка знань з граматики здійснюється при виконанні тесту. Тест складається з 15 завдань множинного вибору і містить граматичний матеріал, що вказаний у програмі до вступу. Тексти для читання підібрані на військову та соціально-політичну тематику, обсяг тексту – 2000 друкованих знаків.

Висловлювання щодо ситуації відображає реалії з повсякденного життя, аспекти біографії кандидата, стосується визначних місць, людей, політичної та державно-правової структури рідної країни та країни, мову якої вивчає кандидат, його професійної діяльності, службових ситуацій на кордоні. Висловлювання повинно включати не менше 15 речень. Кандидат має показати знання фактичного матеріалу, лексики з теми та вміння оперувати граматичними структурами.

На вступному випробуванні кандидати спочатку виконують завдання тесту на спеціальних листках відповіді, а після цього готуються відповідати за завданнями двох питань білета: читання тексту іноземною мовою, переклад його зі словником і повідомлення за ситуацією іноземною мовою.


ПИТАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Англійська мова

Лексичний матеріал:

Обсяг лексичного матеріалу – 1500 лексичних одиниць, що включають слова та словосполучення повсякденного вжитку та фахову лексику, що стосується виконання службових обов’язків в Державній прикордонній службі та відомостей про країну, мова якої вивчається.

Граматичний матеріал

Синтаксис. Вживання простих (розповідних, питальних та заперечних) речень, складносурядних та складнопідрядних речень. Порядок слів в розповідному, питальному та заперечному реченні.

Морфологія.

Іменник. Злічу вальні та незлічувальні іменники. Однина і множина іменників, присвійний відмінок іменників.

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного та означеного артиклю. Вживання артиклів з географічними назвами та власними назвами.

Прийменник. Прийменники часу і місця. Особливості вживання англійських прийменників.

Прикметник. Ступені порівняння прикметників.

Дієслово. Вживання дієслів to be, to have (got), а також модальних дієслів can (be able to), may, must (have to). Вживання Present Indefinite (Simple) для вираження звичайних дій, що відбуваються постійно, регулярно, для вираження дій, що відбуваються одна за одною, а також для позначення майбутньою дії у підрядних реченнях умови й часу після сполучників when, if. Вживання Past Indefinite (simple) для вираження дій, які відбулися у закінчений період часу в минулому. Вживання Future Indefinite (Simple) для вираження майбутніх дій; Present Continuous (Progressive) – для вираження дій, що відбуваються у момент мовлення; Present Perfect – для вираження дій, завершених у минулому, результат яких відчувається тепер. Вживання Present, Past, Future Indefinite (Simple) Passive. Узгодження часів.

Прислівник. Вживання прислівників. Вищий та найвищий ступні порівняння прислівників.

Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Читання дробів, відсотків, дат.

Займенник. Вживання особових та присвійних займенників. Об’єктний відмінок особових займенників. Вказівні займенники (this, that, these, those). Неозначені займенники (some, any, no).


ПЕРЕЛІК РОЗМОВНИХ ТЕМ

1. Моя біографія.

2. Академія Державної прикордонної служби України.

3. Мій робочий день.

4. Мій вихідний день.

5. Великобританія.

6. Лондон – столиця Великобританії.

7. США.

8. Вашингтон – столиця США.

9. Україна.

10. Київ – столиця України.

11. Державна прикордонна служба України.

12. Мої службові обов’язки.

13. Спорт.

14. Моє рідне місто.

15. Моя сім’я.


ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ, ЯКА ПРОПОНУЄТЬСЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ


1. Гапонова В.Н. «Пограничная служба». Хмельницький, 1993.

2. Гапонова В.Н. «Служба КПП и проверка документов. Хмельницький, 1994.

3.Гапонова В.Н., Т.О.Тимошенко. «Україна – наша Батьківщина. Хмельницький, 2006.

4. Близнюк О.І. , Жилко Н.М.. Погляд на Британію. Київ, 2001.

5. Верба Г.Г., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. Київ, 1990.

6. Англо-український та україно-англійський словник. Київ, 2002.

7. Моріс Ніколас. Теми для спілкування. Навчальний посібник. К., 1998.

8. The USA: geography, history, education, painting. – М.: «Лист», 1997.

9. Гапонова В.Н.. «Страноведение». Хмельницький, 1991


ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ


Card 1


1. Write down the answers to the points of the test paper.

2. Read Text 1.

3. Speak on situation 1.


1. Write down the answers to the points of the test paper.


1. Ukraine ___________ Poland in the west.


a) border on b) borders on

c) border with d) borders with


2. He ________ at the check point 2 years ago.


a) serve b) serves

c) served d) serving


2. Read and translate text 1.


TEXT 1

Combating illegal migration:

The role, place and missions performed by the State Borderguard

Service of Ukraine

According to the analysis of the situation in the sphere of the uncontrolled movements of persons there is a steady trend for the widening' of the scales of illegal migration all over the world. This circumstance raises more and more growing and truly grounded concern of the governments for serious difficulties related to the regulation of migration processes in the «East - West» direction. Along with this there is a special alarm caused by the fact that the international groups of organized crime pursuing their interests increasingly becoming anxious of getting use of the aspirations of ordinary people to get to the West in order to improve their live conditions. The criminalization of migrational processes results in increase of the number of attempts of illegal transfer weapons and ammunition explosives poisonous and radioactive substances drugs, etc. via state borders.

Ukraine due to the specific character of its geographic position is known to have become a transit state on the way of the moving westwards flows of illegal migrants. This specific position of Ukraine is characterized, on the one hand, by its common borders with countries which provide direct way to West-European states and on the other hand - with countries through which transit of the «third world» citizens is executed to the West. Thus due to the mentioned circumstance Ukraine has been transformed in a sort of «buffer» where the accumulation of migrant masses takes place for the purpose of subsequent usage of its territory for illegal transit. Thereof, the country at its borders has to deter the impact of huge quantities of various categories of aliens who practice any means trying to get to the adjacent countries of Central and Western Europe According to the given below statistics the number of illegal migrants apprehended at Ukrainian borders has recently increased..

3. Situation 1.

You are speaking with the representative of the border authorities of Poland. Tell him about the main tasks of the State Borderguard Service of Ukraine.


Німецька мова


Лексичний матеріал: Обсяг лексичного матеріалу – 1500 лексичних одиниць, що включають слова та словосполучення повсякденного вжитку та фахову лексику, що стосується виконання службових обов’язків в Державній прикордонній службі та відомостей про країну, мова якої вивчається.

Граматичний матеріал

Синтаксис. Вживання стверджувальних, заперечувальних, спонукальних, питальних речень з питальними словами і без. Вживання речень з прямим та зворотнім порядком слів, речень зі складним іменним присудком, з простим дієслівним присудком, з простим присудком, що виражений дієсловом з відокремлюваним префіксом у простих і складних часових формах (Präsens, Präterium, Perfekt, Futurum). Вживання речень з підметом, вираженим безособовими займенниками.

Морфологія

Іменник. Однина і множина іменників. Відмінювання і вживання іменників у різних відмінках.

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового артикля.

Прикметник. Вживання прикметників у ступенях їх порівняння.

Дієслово. Вживання часових форм слабких, сильних і модальних дієслів у Präsens, Präterium, Perfekt. Вживання Perfekt у бесіді. Вживання Imperfekt у розповіді.

Прислівник. Вживання прислівників у ступенях їх порівняння.

Прийменник. Вживання прийменників з подвійним керуванням, прийменників, що потребують давального, родового та знахідного відмінків.

Займенник. Вживання особових займенників у відмінках, вживання вказівних та присвійних займенників.

Числівник. Вживання кількісних та порядкових числівників.

Кандидати повинні розпізнавати і розуміти при читанні інфінітивні групи, основні випадки вживання інфінітива з часткою zu. Складнопідрядні речення з підрядним часу, у яких попередня дія виражена дієсловом у Plusquamperfekt, а наступна –дієсловом у Präterium. Складнопідрядні речення з підрядним означальним, що вводяться сполучниками der, die, das у всіх відмінках. Речення з пасивною конструкцією в Präsens Passiv, Präterium Passiv.


ПЕРЕЛІК РОЗМОВНИХ ТЕМ

1. Моя біографія.

2. Німеччина.

3. Берлін – столиця Німеччини.

4. Україна.

5. Київ – столиця України.

6. Подорож.

7. Спорт.

8. Федеральна поліція Німеччини.


ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ, ЯКА ПРОПОНУЄТЬСЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
 1. Лопатка В.Д., Палагнюк М.Г. Федеральна прикордонна охорона Німеччини: Навчальний посібник. – Хмельницький: Видавництво Академії ПВУ,1998. - 90 с.

 2. Німецька мова: Підручник / Щербань Н.П., Лабовкіна Г.А., Бачинський Я.В., Кушнерик В.І. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. – 500 с.

 3. Попов А.А. и др. Практический курс немецкого языка: Учебник для 2 курса ин-тов и фак. Иностр. Яз./ Попов А.А., Рыбикова Т.А., Обносов Н.С. – М.: Высш. школа, 1979. – 416 с., ил.

 4. Сущинский И.И. Практический курс современного языка для юридических и гуманитарных вузов: Учебник. Изд-е 4-е. – М.: ГИС, 2000. – 344 с.

 5. Tatsachen über Deutschland. – Frankfurt/Main: Societäts-Verlag, 1996. – 544 S.
ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ


Кarte 1

 1. Testen Sie sich!

 2. Lesen und übersetzen Sie den Text.

 3. Sprechsituation 1.
 1. Testen Sie sich!
1. Eine der Aufgaben der Polizei ist, die Kriminalität zu ….

 1. bekämpfen

 2. unterstützen

 3. überprüfen

 4. einsetzen
2. Das Bundeskriminalamt ist die Zentralstelle für die Zusammenarbeit von ….

 1. Ländern der BRD

 2. Bund und Ländern

 3. dem Präsidenten und Bundeskanzler

 4. Grenzbehörden
2. Lesen und übersetzen Sie den Text.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації