Зарубіжних країн

Скачати
Програма
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет ім. Івана Франка


Правничий коледж


ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНпрограма курсуЛьвів 2010
Історія держави і права зарубіжних країн є однією з правових дисциплін, яку вивчають на І курсі денної та заочної форм навчання. Вона є фундаментальна дисципліна, яка вивчається у всіх юридичних закладах України. Головним предметом цієї навчальної дисципліни є вивчення у часових і просторових рамках процесу виникнення, зміни і розвитку типів та форм держави і права, а також конкретних державних органів і правових інститутів.. Курс Історія держави і права є своєрідним вступом до спеціальних юридичних дисциплін.

Метою навчального курсу є оволодіти необхідними знаннями для кращого пізнання сутності, функцій і соціального призначення держави, її правової системи, перспективи і можливості їх розвитку

Вимоги до знань та умінь студентів:

- володіти учбовим програмним матеріалом з історії держави і права;

- вміти аналітично мислити, самостійно систематизувати та узагальнювати матеріал з історії держави і права;

- робити висновки, давати оцінки фактам і подіям, нормативним актам тощо;

- орієнтуватись у нормативному матеріалі, вміти знайти у хрестоматіях і збірниках відповідний нормативний акт, статтю. Знати зміст найважливіших нормативних актів;

вміти з’ясовувати основні закономірності та особливості суспільно-політичних явищ в історії різних країн та їх груп у цілому;

вміти дати характеристику важливих державно-правових і політичних інститутів як в цілому, так і окремих важливих країн;

вміти давати порівняльний аналіз різних державно-правових явищ та інститутів.


Тематичний план

Тема

Кількість годин

всього

лекції

семінари

самост.

робота

Вступні питання

2

2Тема 1. Стародавня держава і право
(рабовласницький період). Виникнення держави і права

2

2Тема 2. Стародавній Вавилон

8

4

4
Тема 3. Стародавній Єгипет

2

2Тема 4. Стародавні Індія та Китай

2

2Тема 5. Держава і право країн античного світу. Стародавня Греція

2

2Тема 6. Держава і право стародавніх Афін.

8

4

4
Тема 7. Держава і право Спарти

2

2Тема 8..Держава і право Стародавнього Риму

12

8

4
Тема 9. Держава і право в період Середньовіччя (феодальна держава і право). Держава і право франків

6

4

2
Тема 10. Держава і право Середньовічної Франції

6

4

2
Тема 11. Держава і право середньовічної Англії.

6

4

2
Тема 12. Держава і право середньовічної Німеччини

6

4

2
Тема 13. Держава і право в країнах Центральної, Південно-Східної Європи (Візантія, Польща, Росія)

6

4

2
Тема 14. Історія держави і права Нового часу
(буржуазна держава і право XVII-XVIII ст.- 1918 р.)

Англія (1640-1918 рр.)

8

4

4
Тема 15.. Сполучені Штати Америки 1774-1918 рр.

10

6

4
Тема 16. Держава і право Франції (1789-1918 рр.)

6

4

2
Тема 17. Держава і право Німеччини (ХVІІІ-1918 рр.)

6

4

2
Тема 18. Історія держави і права Новітнього часу (1918-2009 рр.)

2

2Всього

102

68

34


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації