Зміст

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6

Зміст

Зміст 2

Вступ 3

Розділ 1. Теоретичні засади викладання англійської мови засобами англомовних текстів 6

1.1Характеристика науково-педагогічного дослідження 6

1.2 Виховання та розвиток особистостей на уроках англійської мови 11

 1.3 Зв'язок між громадянською освітою і навчанням англійської мові 12

Розділ 2. Практика викладання англомовних текстів 15

2.1 Викладання англійської мови засобами викладання англомовних текстів 15

2.2 Специфіка навчання читанню англомовних текстів 23

Висновок 26

Список літератури 28

Вступ


Метою роботи є вивчення, та проведення аналізу роботи з англомовними текстами. У роботі відповідно до даної мети поставлені наступні задачі:

Об'єктом дослідження є сукупність зв'язків (торгових, інвестиційних, фінансових) в міжнародному господарстві.

Предметом дослідження є процес викладання англійської мови засобами англо мовних текстів.

Теоретичною і методологічною основою роботи послужили закони і нормативні акти, публікації друковані, періодичні видання.

Актуальність роботи полягає в тому, що для активних занять з англійської мови необхідна взаємодія не тільки між вчителями й учнями, але і між самими учнями. Важливо і те, як учні використовують друкований матеріал. Це особливо стосується таких матеріалів, як статті в газетах, виступи політичних і суспільних діячів, а також тексти законів. Усе це розвиває цивільну грамотність наших учнів. Така форма взаємодії - істотний компонент навчального процесу. Це і є предметом обговорення в даному розділі. Ми хочемо, щоб наші учні вміли читати, розуміти, аналізувати і використовувати різноманітні друковані матеріали в класі й у повсякденному житті.

Набір матеріалів може бути різним у залежності від доступності і важливості досліджуваної теми. Наприклад, при вивченні конкретної політичної події учні можуть використовувати підручник як основний матеріал, доповнюючи його роботами загального значення (словники, енциклопедії) для розуміння ключових слів, що стосуються цієї події, газетними чи журнальними публікаціями, звітами про засідання державних і громадських організацій, присвячених цій події, особистими спогадами і політичними промовами учасників, текстами законів і судових розглядів, у яких зачіпалася дана подія, літературними творами, що описують цю подію, статистичними даними. Чим ширше коло приваблюваних джерел, тим більше повну картину можна відтворити. Розкривається більше нюансів і підходів, досягається глибше розуміння того, що відбувається.

Давайте розглянемо докладніше види друкованих матеріалів, їхнє значення і способи використання в навчальному процесі, а також навички, що вимагаються для їхнього застосування, і рекомендації учням з аналізу документів.

Аналіз газетних і журнальних статей

Ніякі інші матеріали не грають настільки важливої ролі у подальшому житті наших учнів як громадян, ніякі інші матеріали не доступні так, як щоденна преса. Це воістину кров у судинах інформаційної системи вільного суспільства. У школі газети і журнали можуть бути ефективно використані разом з іншими матеріалами, наприклад, текстами публічних виступів і офіційних документів.

Для занять з англійської мови газети і журнали дають велику кількість матеріалів різного характеру. Це репортажі; статті з викладом думок про події, що представляють суспільний інтерес; редакторські колонки, підготовлені співробітниками редакції, у яких викладається позиція цього органа преси, реакція на останні події; авторські публікації; листи до редакції; політичні заяви; огляди громадської думки і результати опитувань; аналізи текстів недавно прийнятих законів, політичні карикатури, що допоможуть учням отримати образні уявлення про політичне життя. До основних властивостей газет можна віднести те, що в них представлені протилежні точки зору на конфліктні ситуації у суспільстві, і в читача може скластися помилкова думка, що політика конфліктна за своєю суттю.

Газети можуть служити чудовим джерелом інформації в різних видах навчальної діяльності школярів. Наприклад:

(а) у газетах зазвичай публікуються тексти законів, протоколи судових засідань, тексти публічних виступів;

(б) на підставі газетних матеріалів можна отримати додаткові зведення по темі підручника, яку учень у даний час вивчає;

(в) газета є джерелом інформації про поточні події (учні, вивчаючи те, як це робиться в газеті, можуть навчитися відслідковувати розвиток суспільного явища за газетними повідомленнями за тиждень чи більш тривалий термін);

(г) газети можуть дати матеріали для проведення дискусії в класі, для аналізу, під час якої учні повинні визначити точку зору автора;

(д) газетні тексти можуть служити зразками для розвитку в учнів навичок грамотного викладу своїх думок на папері;

(е) публікація в газеті результатів роботи учнів над проектом може слугувати метою її проведення.

Література

Поняттям "література" ми надалі будемо позначати як художні літературні твори різних жанрів (повісті, оповідання, поеми, драматичні доробки), так і документальні, історичні, філософські набутки (автобіографії, записи публічних виступів, роботи філософів і т.п.). Чому варто використовувати твори літератури в курсах громадянської освіти? З тих же причин, через які люди взагалі читають гарні книги, - для того щоб отримати естетичне задоволення і щоб довідатися щось нове і потрібне. При читанні книги перед людиною відкривається уявлюваний світ, що, як говорив Дідро, "повний істин". Література робить для вас історичні події більш реальними, вселяє життя в політичні персонажі, робить більш опуклими політичні конфлікти, торкає ваше серце, показуючи неміцність людського існування, розкриває складні сторони людського буття.

Використовувати літературу в курсах необхідно з великою акуратністю. Хоча і легше зацікавити школяра хорошим романом, аніж історичним дослідженням, роман не може замінити документальне джерело. При читанні роману необхідно пам'ятати, що це не історичне джерело, а художній вимисел.

Існує багато способів використання літератури на заняттях. Дуже корисним буває організувати обговорення, у ході якого виявляється те, як учні зрозуміли суть прочитаного. Особливо цікаві дискусії бувають під час обговорення таких набутків, як "Великий інквізитор" Ф. Достоєвського чи "Ферма звірів" Оруелла. На таких заняттях можна використовувати метод сократичних семінарів чи метод структурних академічних протиріч. Дуже важливою є підготовка добрих питань для обговорення.Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації