Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в 2010-2011 навчальному році

Скачати
Документи
1   2   3

Підсумковий протокол

засідання журі І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів

Харківського територіального відділення МАН України у 2010-2011 н.р.

_____________ району м. Харкова (Харківської області)№ з/п
Прізвище, ім’я,

по батькові учня
Назва навчального закладу
Клас
Відділення,

назва секції

І тур
Заочний

конкурс
( 22 б.)

ІІ тур
Контрольна робота
( 39 б.)

ІІІ тур

Захист

науково-

дослідниць-

ких робіт

( 39 б.)

Базова дисципліна
Загальна кількість балів
( 100 б.)
Місце


Додаток 2

до умов проведення ІІ етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту


Затверджено

Начальник районного (міського)

управління (відділу) освіти; директор ліцею при вищому навчальному закладі“_____”________________2011 р.


ЗАЯВКА

на участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України

у 2010-2011 навчальному році


Секція

Базова дисципліна

Тема роботи

Прізвище

Ім’я

По батькові

Рік народження

Участь в обласних, Всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів-захистів

(рік, предмет, тема роботи, місце)

_____________________________________________________________

Позашкільний навчальний закладНавчальний закладРайон

Клас

Науковий керівник (ПІБ повністю, категорія, звання)Необхідність у технічних засобах:Домашня адресаКонтактний телефон, e-mail

Додаток 3

до умов проведення ІІ етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту


Затверджено

Начальник районного (міського)

управління (відділу) освіти; директор ліцею при вищому навчальному закладі

“_____”___________________2011 р.


Заявка

на участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України

у науковому відділенні обчислювальної техніки та програмування

у 2010-2011 навчальному році


Секція

Базова дисципліна

Тема роботи

Прізвище

Ім’я

По батькові

Рік народження

Участь в обласних, Всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів-захистів

(рік, предмет, тема роботи, місце) _________________________________________

______________________________________________________________________

Позашкільний навчальний заклад

Навчальний закладРайон

Клас

Науковий керівник (ПІБ повністю, категорія, звання)

Об’єм роботи (в байтах)

Мінімальні вимоги до комп’ютера:

монітор

процесор

пам’ять

відеокарта

звукова карта

колонки, мікрофон

мережа

вхід в Інтернет

необхідне програмне забезпечення, його об’єм

носії

Домашня адреса ________

Контактний телефон, e-mail


Додаток 4

до умов проведення ІІ етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту


ВИМОГИ
до написання, оформлення і подання


науково-дослідницьких робіт


Тематика науково-дослідницьких та експериментальних робіт не обмежується.

Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослідження – Державний стандарт України. ДСТУ 3008-95 (“Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”, бюлетень ВАК України, Спецвипуск, 2000).

Кожна робота повинна ґрунтуватися на певній науковій та експериментальній базі і містити посилання на відповідну літературу, її перелік, відображати власну позицію дослідника.

Обсяг науково-дослідницької роботи не повинен перевищувати 30 друкованих сторінок.

Наукова робота обов’язково має містити оцінки, рецензії відповідних фахівців (досвідченого вчителя, науковця, спеціаліста певної галузі).

Робота повинна бути виконана з дотриманням Закону УРСР “Про мови в Українській РСР”. Робота з іноземної мови виконується на державній мові.

Роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції до участі в конкурсі-захисті не допускаються.

Захист здійснюється на основі другого примірника науково-дослідницької роботи.

Подані учасниками конкурсу-захисту науково-дослідницькі роботи розглядаються як авторські і такі, в яких достовірність наведених результатів та можливість опублікування завірені науковими керівниками.

Учасник конкурсу-захисту зобов’язаний подати тези своєї роботи. Перед тезами зазначається: назва роботи; ініціали та прізвище автора; клас; назва навчального закладу; базового позашкільного закладу; ініціали та прізвище наукового керівника.

Тези роботи подаються у друкованому вигляді та обов’язково на електронних носіях – CD, DVD, текст обсягом 1 сторінка формату А-4, набраному в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman розміром 14 р. з полуторним міжрядковим інтервалом. Всі береги (поля) – 20 мм.

Тези, рекомендовані до публікації, завіряються науковими керівниками.

Титульний лист роботи оформляється відповідно до наданої форми.


Додаток 5

до умов проведення ІІ етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту


Зразок оформлення титульного аркуша:


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ХАРКІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ___________________


СЕКЦІЯ ___________________


.................................................................................................

(тема)


Виконав______________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові автора)

учень__класу___________________________________________________________

(повна назва навчального закладу)

Науковий керівник

(Прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь,

посада, місце роботи; для вчителів – категорія, звання)


2011 р.

Додаток 6

до умов проведення ІІ етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту


— 9 —ПАСПОРТ

експонату (розробки)


Назва експонату (розробки)Прізвище, ім’я автора (авторів) експонату (розробки)_________________________________________________________________

Назва навчального закладу (клас, курс), адреса, тел/факсНазва гуртка

Прізвище, ім’я, по батькові керівника гуртка (або учителя)Навчальний заклад, на базі якого працює гурток, поштова адреса, тел/факс ________________________________________________________

Примітка ________________________________________________________


Керівник навчального закладу

М.П.Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації