Інформаційно-методичні матеріали для самоперевірки тестових завдань учасниками пробного тестування зно-2011

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8

A promeneurs

B experts

C internautes

D amisA mettent en ligne

B cachent

C dévoilent

D proposent


A imaginations

B précisions

C intentions

D suppositions


A le restaurateur

B le site

C la maison de repos

D le tour-opérateur


A souci

B prospectus

C service

D logement

Оцінювання: За виконання цього завдання учасник отримує 1 бал за кожну правильну відповідь, тобто вибір букви, яка містить пропущене слово, що відповідає змісту тексту речення. У тексті є 12 пропущених слів, до кожного пропуску подано правильні букви з переліку А, В,С, D. Завдання оцінено у 12 балів. Правильні відповіді: пропуск1 – В; пропуск2- А; 3-D; 4-A; 5- D; 6- B; 7-D і т.д.

0 балів нараховується за кожну неправильну відповідь. Наприклад для першого пропуску варіанти відповідей А, або С, або D, або вказано більше однієї відповіді (наприклад: А і В чи А і D) , або відповіді немає.


Завдання з розгорнутою відповіддю (власне висловлювання)

Зразок завдання бланку Б. Lisez la situation ci-dessous et rédigez une lettre en repondant aux question. Écrivez lisiblement!

Votre ami(e) français(e) a choisi sa future profession et se prepare pour l’examen du baccalauréat cette année. Il sait que vous aussi voulez suivre un enseignement supérieur. Il vous a écrit une lettre avec quelques questions :

 • Quelle profession avez-vous choisie ?

 • Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?

 • Q
u’est-ce qu’il vous faut faire pour entrer `a l’établissement que vous avez choisi?

 • Qu’est-ce que vous avez déj`a fait pour réaliser votre rêve?

  Vous lui donnez une réponse détaillée.
  Оцінювання: Відповідно до критеріїв, що подаються нижче, письмову роботу оцінено максимальним балом – 24, в т.ч. за:

  - змістове наповнення – Опрацювання умов, зазначених у ситуації (4 умови) – 8 балів;

  - структуру тексту та зв’язність – 8 балів;

  - використання лексики - лексична наповнюваність; володіння лексичним матеріалом – 4 бали;
  - використання граматики – морфологія; синтаксис; орфографія – 4 бали.
 • N’ecrivez ni dates ? ni adresses !


  Критерії оцінювання письмового висловлення з французької мови

  Максимально можлива сума балів за письмове висловлення (за всіма критеріями) – 24

  Змістове наповнення – Опрацювання умов, зазначених у ситуації (4 умови).

  Кількість балів – 0 – 8 тестових балів

  2 тестових бали – кожна умова опрацьована повністю.

  1 тестовий бал – кожна умова, яка лише згадана.

  0 тестових балів – умова не опрацьована.

  Структура тексту та зв’язність

  Кількість балів – 0 – 8 тестових балів

  Логічність і послідовність викладу.

  2 тестових бали – письмове висловлення побудовано логічно й послідовно.

  1 тестовий бал – логічність і послідовність викладу частково порушено.

  0 тестових балів – логіка викладу відсутня, робота складається з набору речень.

  Зв’язність, наявність з’єднувальних елементів у тексті.

  2 тестових бали – з’єднувальні елементи (сполучники сурядності та підрядності, а також слова-зв’язки) наявні.

  1 тестовий бал – з’єднувальні елементи наявні частково.

  0 тестових балів – з’єднувальні елементи відсутні.

  Відповідність письмового висловлення заданому формату

  Відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист (особистий, діловий), оголошення, записка тощо).

  2 тестових бали – стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту повністю відповідають меті написання.

  1 тестовий бал – стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, наявні порушення.

  0 тестових балів – ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або відсутні.

  Поділ тексту на абзаци.

  2 тестових бали – робота структурована за абзацами.

  1 тестовий бал – робота частково структурована за абзацами.

  0 тестових балів – робота не структурована за абзацами.

  Використання лексики - лексична наповнюваність; володіння лексичним матеріалом.

  Кількість балів – 0 – 4 тестових бали

  4 тестових бали – використаний широкий спектр лексичних одиниць, лексичний матеріал вжито адекватно.

  3 тестових бали – використаний достатній словниковий запас. Можлива наявність кількох лексичних помилок, які не впливають на адекватність сприйняття тексту.

  2 тестових бали – недостатній словниковий запас. Наявні лексичні помилки, що заважають адекватному сприйняттю окремих висловлювань (речень).

  1 тестовий бал – недостатній словниковий запас. Неадекватне використання лексики, що утруднює процес розуміння цілих фрагментів тексту.

  0 тестових балів – через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий.

  Використання граматики – морфологія; синтаксис; орфографія.

  Кількість балів – 0 – 4 бали

  4 бали – робота не містить помилок або наявні окремі помилки (не більше трьох помилок, крім синтаксичних), що не заважають розумінню написаного.

  3 бали – незначна кількість помилок (не більше 8), що не заважають розумінню написаного.

  2 бали – наявні помилки, що заважають розумінню окремих частин висловлення (речень). Значна кількість помилок (більше 8), що не заважають розумінню написаного.

  1 бал – велика кількість помилок, що суттєво заважають розумінню цілих фрагментів тексту.

  0 балів – велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного


  Примітка: 1. Якщо учасник тестування отримує оцінку «0 балів» за Змістове наповнення, то в такому випадку вся робота оцінюється в «0 балів».


  Біологія

  Приклади та зразки оцінювання


  Завдання № 1-50 з вибором однієї правильної відповіді

  Завдання12. Запасні поживні речовини в насінні рослин відкладаються в:

  А Сім'ядолях;

  Б Ендоспермі;

  В Зародку;

  Г Насінній шкірці.

  Оцінювання: За виконання цього завдання учасник отримує 1 бал , якщо вказує правильну відповідь(Б); 0 балів, якщо вказує неправильну відповідь( Б, В або Г); або вказує більше однієї

  відповіді(наприклад: А і Г); або відповіді не надає.

  Зображення правильної відповіді

  А

  Б

  В

  Г
  Х


  Завдання № 51-56 — завдання на встановлення відповідності (логічних пар).

  Завдання 52. Знайдіть відповідність між вітамінами та продуктами в яких вони містяться.

  1 С (аскорбінова кислота) А Риб'ячий жир, печінка тріски

  2 А (ретинол) Б Цибуля, цитрусові, шипшина

  3 D (кальциферол) В Молоко, морква, яйця, перець

  4 В1 (тіамін) Г Рослинні олії, зародки пшениці

  Д Хліб з висівками, крупи


  Оцінювання: Правильна відповідь – А3, Б1, В2, Д4 оцінюється у 4 бали. Варіант відповіді А3, Б1, В2, Г4 оцінюється у 3 бали, або будь-який інший варіант де є правильні три логічні пари. Варіант відповіді А3, Б1, В4, Д2 оцінюється у 2 бали, або будь-який інший варіант де є дві правильні логічні пари. Варіант відповіді А1, Б3, В4 має лише одну правильну відповідь і оцінюється в 1 бал. Варіант відповіді А1, Б2, В3, Г4, Д5 не має жодної правильної логічної пари оцінюється в 0 балів.


  А

  Б

  В

  Г

  Д

  1
  Х


  2  Х  3

  Х

  4

  Х
  Зображення правильної відповіді на 4 бали

  Завдання № 57-58 — завдання на встановлення правильної послідовності.

  Завдання 57. Встановіть правильну послідовність проходження нервового імпульсу в зоровому аналізаторі.

  А Жовта пляма (фоторецептори)

  Б Зоровий нерв

  В Кришталик

  Г Потилична частка кори головного мозку

  Оцінювання: Правильна відповідь –А2, Б3, В1, Г4 оцінюється у 2 бали. Варіанти відповідей А2 і Б3, або Б3 і В1, або Б3 і Г4, або А2 і Г4, де наявні дві правильні послідовності подій оцінюються 1 балом. Варіант відповіді А1, Б2, В3, Г4 або А1, Б2, В3 оцінюється в 0 балів, бо перший варіант містить тільки одну правильну відповідь, а другий не містить жодної правильної логічної пари.


  Завдання № 59-60 — завдання з вибором трьох правильних відповідей з трьох груп запропонованих варіантів відповідей.

  Завдання 59. До родини Хрестоцвітих належать:

  1 Яблуня 1 Плід біб 1 Ч5П5ТМ1

  2 Гірчиця 2 Плід коробочка 2 Ч(5)П5Т1(4+5)М1

  3 Тюльпан 3 Плід сім'янка 3 Ч4П4Т2+4М1

  4 Ромашка 4 Плід стручок 4 П(5)Т(5)М1

  Оцінювання: Правильна відповідь є ряд чисел 243, який оцінюється у 3 бали, бо результатом виконання завдання є тризначне число з однозначно визначеним порядком написання цифр у ньому. Варіанти відповідей 143, або 443, або 233 та інші, що містять два правильні числа у ряду, оцінюються у 2 бали. Варіанти відповідей 222, або 142, або 123 та інші, що містять одне правильне число в ряду. оцінюється в 1 бал. Якщо в ряду чисел немає жодного співпадання з рядом чисел правильної відповіді, тоді відповідь оцінюється в 0 балів.


  Географія


  Приклади та зразки оцінювання


  Завдання № 1-42 з вибором однієї правильної відповіді

  Завдання12. Визначте півострів, що є найбільшим за площею:

  А) Піренейський;

  Б) Балканський;

  В) Скандинавський;

  Г) Кольський.

  Оцінювання: За виконання цього завдання учасник отримує 1 бал , якщо вказує правильну відповідь(В); 0 балів, якщо вказує неправильну відповідь( Б, В або Г); або вказує більше однієї

  відповіді(наприклад: А і Г); або відповіді немає.

  Зображення правильної відповіді

  А

  Б

  В

  Г  Х
  Завдання № 43-48 — завдання на встановлення відповідності (логічних пар).

  Завдання 43. Установіть відповідність між видами корисних копалин та їх родовищами в межах території України:

  А титанові руди; 1 Костянтинівське;

  Б ртутні руди; 2 Іршанське;

  В залізні руди; 3 Микитівське;

  Г нікелеві руди; 4 Білозерське;

  5 Побузьке.

  Оцінювання: Правильна відповідь –А2, Б3, В4, Г5 оцінюється у 4 бали. Варіанти відповідей А2, Б3, В4, або Б3, В4, Г5, або інші варіанти, де наявні три правильні послідовності фактів оцінюються у 3 бали. Варіант відповіді А2 і Г5, або А2, Б3, або В4, Г5, або інші варіанти, де наявні дві правильні послідовності фактів оцінюються у 2 бали. Відповідно варіанти відповідей з однією правильною послідовністю оцінюються в 1 бал, а варіанти без правильних логічних пар оцінюється в 0 балів.

  Завдання 49-53. Завдання на встановлення правильної послідовності.

  Завдання 50. Розташуйте прізвища мандрівників в хронологічному порядку їх географічних досліджень:

  А Христофор Колумб;

  Б Марко Поло;

  В Джеймс Кук;

  Г Фернан Маґелан

  Оцінювання: Правильна відповідь –А2, Б1, В4, Г3 оцінюється у 2 бали. Варіанти відповідей А2 і Б1, або Б1 і В4, або Б1 і Г3, або А2 і Г3, де наявні дві правильні послідовності подій оцінюються 1 балом. Варіант відповіді А2, Б3, В4, Г1 або А1, Б2, В3 оцінюється в 0 балів, бо перший варіант містить тільки одну правильну відповідь, а другий не містить жодної правильної логічної пари.

  Портфель учня
  © ruh.znaimo.com.ua
  При копіюванні вкажіть посилання.
  звернутися до адміністрації