Інформаційно-методичні матеріали для самоперевірки тестових завдань учасниками пробного тестування зно-2011

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8

Фізика

Приклади та зразки оцінювання

Завдання № 1-25 з вибором однієї правильної відповіді.

Завдання 12. Камінь, який кинули з вікна другого поверху з висоти 4 м, впав на поверхню землі на відстані 3 м від стіни будинку. Визначте модуль переміщення каменя.

Відповіді: А - 10м, Б – 5 м, В – 8 м, Г- 15 м.

Оцінювання: За виконання цього завдання учасник отримує 1 бал, якщо вказує правильну відповідь(Б); 0 балів, якщо вказує неправильну відповідь( А, В або Г); або вказує більше однієї відповіді (наприклад: А і Г); або відповіді немає.Завдання № 26-29 на встановлення відповідності (логічних пар).

Завдання 27. Установіть відповідність між фізичними величинами та їхніми буквенними позначеннями (або математичними виразами).

1. 3мінa сили струму А

2. Швидкість зміни сили струму Б

3. Зміна магнітного потоку В

4. Швидкість зміни магнітного потоку Г

Д

Оцінювання: Правильна відповідь –1В, 2А, 3Д, 4Б оцінюється у 4 бали. Варіанти відповідей 1А, 2А, 3Д, 4Б, або 1В, 2А, 3Д, 4В, або 1В, 2А, 3В, 4Б, або інші варіанти, де наявні три правильні пари послідовності оцінюються у 3 бали. Варіант відповіді 2А і 3Д, або 2А, 4Б, або 1В, 3Д, або інші варіанти, де наявні дві правильні пари послідовності оцінюються у 2 бали. Відповідно варіанти відповідей з однією правильною послідовністю оцінюються в 1 бал, а варіанти без правильних логічних пар оцінюється в 0 балів.

Завдання № 30-36 завдання відкритої форми з короткою відповіддю

Завдання 30. Визначте час, за який світло доходить від nоверхні океану до його дна на глибну 450 м. Показник заломлення води дорівнюе 4/3. Швидкість світла у вакуумі становнть 3*108 м/с. Відповідь запишіть у мікросекундах.

Правильна відповідь- 2 мкс.

Оцінювання: За виконання цього завдання учасник отримує 2 бали, якщо вказує правильну відповідь; 0 балів, якщо вказує неправильну відповідь.


Хімія

Приклади та зразки оцінювання


Завдання № 1-35 з вибором однієї правильної відповіді

Завдання12. До фізичних явищ належить процес:

А випаровування води;

Б скисання молока;

В розкладання води під дією електричного струму;

Г горіння деревини.

Оцінювання: За виконання цього завдання учасник отримує 1 бал , якщо вказує правильну відпо-

відь(А); 0 балів, якщо вказує неправильну відповідь( Б,В або Г); або вказує більше однієї

відповіді(наприклад: А і Г); або відповіді не надає.


Завдання № 36-40 на встановлення відповідності(логічних пар).

Завдання 37. Установіть відповідність між типом хімічного зв’язку та формулою речовини:

Тип хімічного зв’язку Формула речовини

А ковалентний неполярний; 1 Ba ;

Б ковалентний полярний; 2 NH3 ;

В йонний. 3 KBr ;

4 O3 .

Оцінювання: Правильна відповідь – А4, Б2, В3 оцінюється у 3 бали. Варіант відповіді А4, Б2, В1 оцінюється у 2 бали, або будь-який інший варіант де є правильні дві логічні пари. Варіант відповіді А4, Б3, В2 оцінюється в 1 бал, або будь-який інший варіант де є одна правильна логічна пара. Варіант відповіді А1, Б3, В4 не має жодної правильної логічної пари оцінюється в 0 балів.


Завдання № 41-50 на встановлення правильної послідовності.

Завдання 42. Установіть реагенти у послідовності їх застосування для здійснення перетворень

Zn → ZnO → ZnCl2 → Zn(OH)2 → ZnSO4 :

Правильна відповідь

А О2; 1 А

Б NaOH ; 2 В

В HCl ; 3 Б

Г H2SO4 . 4 Г

Оцінювання: Правильна відповідь: 1А, 2В, 3Б, 4Г оцінюється у 2 бали. Варіанти відповідей 1А і 2В, або 2В і 3Б, або 3Б і 4Г, або 1А і 4Г, де наявні дві правильні послідовності подій оцінюються 1 балом. Варіант відповіді 1А, 2Г, 3В, 4Б оцінюється в 0 балів, бо не містить жодної правильної логічної пари, а тільки одну правильну відповідь – 1А.


Завдання № 51-60 відкритої форми з короткою відповіддю.

Завдання 51. Для проведення реакції з водою беруть лужний метал масою 510г . Об’єм утвореного

газу (н.у.) становить 67,2л . Обчисліть і вкажіть назву лужного металу.

Дано

m(Me) =510г 2Ме + 2Н2О → 2МеОН + Н2

V(H2) =67,2л Нехай М(Ме) = Х, Vm(H2)=22,4л/моль, тоді


Ме- ? 510/2Х = 67,2/22,4

2Х = (510∙22,4)/67,2

2Х = 170 ; Х = 85

М(Ме) = 85г/моль, Ме- Rb (Рубідій).

Оцінювання:Відповідь: Рубідій оцінюється у 2 бали. Всі інші варіанти відповідей – 0 балів.

Відповідь потрібно уважно, без помилок, перенести до бланка відповідей таким чином:

Р

У

Б

І

Д

І

ЙПортфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації