Вища освіта – гідним особливості тестування з начальних предметів тест

Скачати
Документи
ВИЩА ОСВІТА – ГІДНИМ


ОСОБЛИВОСТІ ТЕСТУВАННЯ З НАЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ

Тест – сукупність питань, який укладено за певними правилами і процедурами.

Тестові завдання – складова частина тесту, що відповідає вимогам до завдань у тестовій формі та пройшла обов’язкову перевірку статистичних властивостей.

Підготовка тестів до ЗНО – це складний і тривалий процес, що включає: відбір змісту, складання програм, розроблення специфікацій, формування робочих груп, укладання різних варіантів тестів, рецензування, виготовлення тестових зошитів.

Зміст усіх тестів, що розробляються УЦОЯО, не виходить за межі Програм для ЗНЗ.

Існує багато форм тестових завдань. Але тести, які будуть використовуватися у ЗНО-2010, міститимуть завдання 7 форм:

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (ВОВ). За кожне правильно виконане завдання дається 1 бал.

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари, ВВ). За кожну правильно обрану логічну пару дається 1 бал. Максимальна кількість балів – 4.

Завдання на встановлення правильної послідовності. За 4 правильно розташованих події – 2 бали; 3 події – 1 бал, 2-0 – завдання вважається невиконаним.

Завдання на заповнення пропусків. 2 бали – завдання виконано правильно; 1 бал – завдання виконано правильно, але наявні орфографічні помилки; 0 балів – завдання виконано неправильно або не виконано зовсім.

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю. За три правильних відповіді – 3 бали, дві відповіді – 2 бали, одна відповідь – 1 бал, 0 балів – жодної правильної відповіді.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (КВ). 2 бали – відповідь є вірною; 0 – відповідь неправильна.

Завдання з розгорнутою відповіддю (РВ). Перевіряється екзаменаторами. Максимальна кількість балів – 24.

Детальніше форми тестових завдань розглянемо трішки пізніше.


Тест з української мови та літератури містить:

закриті тестові завдання з української мови (ВОВ, ВВ);

закриті тестові завдання з української літератури (ВОВ, ВВ);

відкрите завдання з розгорнутою відповіддю (власне висловлення).

Закриті тестові завдання - потрібно вибрати правильну відповідь із запропонованих варіантів:

Відкриті тестові завдання – правильну відповідь потрібно сформулювати самостійно.

Загальна кількість завдань тесту – 61.

Час виконання завдань – 180 хвилин.

При розробці змістового наповнення тесту з української мови і літератури враховано необхідність перевірки навчальних досягнень учасників зовнішнього оцінювання за такими рівнями класифікації когнітивної сфери: знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінювання.

Вимоги до власного висловлення

Орієнтовний обсяг висловлення 200 – 250 слів. Роботи менше 100 слів не перевіряються. Тип мовлення – роздум (теза, аргументи, приклади, висновок). Робота обов’язково повинна відповідати темі.
Система оцінювання

Для завдань тесту кожної форми встановлюється відповідна система оцінювання:

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді – 0 – 1 тестовий бал.

 2. Завдання на встановлення відповідності – 0 – 1 – 2 – 3 – 4 тестових бали.

 3. Завдання з розгорнутою відповіддю – від 0 до 24 тестових балів.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно розв’язавши всі завдання тесту з української мови і літератури, – 111.


Історія України

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Завдання на встановлення відповідності.

Завдання на встановлення правильної послідовності.

Завдання з короткою відповіддю множинного вибору.


1 Завдання з вибором однієї правильної відповіді – 0 – 1 тестовий бал.

2. Завдання на встановлення відповідності – 0 – 1 – 2 – 3 – 4 тестових бали.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності – 0 – 1 – 2 тестових бали.

4. Завдання з короткою відповіддю множинного вибору - 0,1,2,3 тестових бали.

Максимально можливий бал за правильне виконання всього тесту – 84.


Математика

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (ВОВ).

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари, ВВ).

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (КВ).
 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді: 0 або 1 тестовий бал.

 2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари): 0, 1, 2, 3, 4 тестових бали.

 3. Завдання з короткою відповіддю: 0 або 2 тестових бали.

Максимальна кількість тестових балів – 51.


Хімія

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари).

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю
 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді – 0–1 тестовий бал;

 2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) – 0–1–2-3-4 тестових бали;

 3. Завдання на встановлення правильної послідовності – 0–1-2тестових бали;

4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю – 0 або 2 тестових бали.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати за правильне виконання усіх завдань тесту з хімії, – 95.


Фізика

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Завдання на встановлення відповідності.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.


1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді – 0 або 1 тестовий бал.

2. Завдання на встановлення відповідності – 0, 1, 2, 3, 4 тестових бали.

3. Завдання з короткою відповіддю – 0 або 2 тестових бали.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати за правильне виконання всіх завдань тесту, – 55.


Біологія

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (ВОВ).

Завдання на встановлення відповідності (ВВ).

Завдання на встановлення правильної послідовності (ВП).

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.
 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді – 0 або 1 тестовий бал.

 2. Завдання на встановлення відповідності – 0 – 1 – 2 – 3 – 4 тестових бали.

 3. Завдання на встановлення правильної послідовності – 0 – 1 – 2 тестових бали.

 4. завдання з відкритою короткою відповіддю - 0,1,2,3 бали;

Максимальна кількість балів – 84.


Географія

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (ВОВ).

Завдання на встановлення відповідності (ВВ).

Завдання на встановлення правильної послідовності (ВП).

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.
 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді – 0 або 1 тестовий бал.

 2. Завдання на встановлення відповідності – 0 – 1 – 2 – 3 – 4 тестових бали.

 3. Завдання на встановлення правильної послідовності – 0 – 1 – 2 тестових бали.

 4. завдання множинного вибору - 0,1,2,3 бали;

 5. завдання з відкритою короткою відповіддю - 0,1,2,3 бали;
Максимальна кількість балів – 95.


Для складання тесту з іноземної мови можете обрати англійську, французьку, німецьку або іспанську мови. Цей тест складається з двох частин – читання та письмо.

У першій частині «Читання» демонструється вміння розуміти писемну іноземну мову на матеріалі різноманітних текстів. У другій – «Письмо» демонструється вміння формулювати власні думки, ідеї іноземною мовою.


Англійська, німецька, іспанська мови

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання на встановлення відповідності

Завдання на заповнення пропусків у тексті

Завдання з розгорнутою відповіддю
 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді – 0 – 1 тестовий бал.

 2. Завдання на встановлення відповідності – 0 – 1 тестовий бал.

 3. Завдання на заповнення пропусків у тексті – 0 – 1 тестовий бал.

 4. Завдання з розгорнутою відповіддю на продукування власного висловлення у письмовій формі від 0 до 24 тестових балів.
Перевірка завдання другої частини тесту здійснюється двома незалежними екзаменаторами за детально розробленими критеріями оцінювання.

Максимально можливий бал за правильне виконання тесту – 69.


Французька мова

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Завдання на заповнення пропусків у тексті.

Завдання з розгорнутою відповіддю.


1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді – 0 – 1 тестовий бал.

2. Завдання на заповнення пропусків у тексті – 0 –1 тестовий бал.

2. Завдання з розгорнутою відповіддю на продукування власного висловлення у письмовій формі – від 0 до 24 тестових балів.

Максимально можливий бал за виконання завдань тесту – 69.


Російська мова

Відповідно до наказу МОНУ від 26.08.2010 р. № 833 “Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2011 році”, до переліку предметів ЗНО 2011 року додано російську мову.


Форми тестових завдань:

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (ВОВ)

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари, ВВ)

Завдання з розгорнутою відповіддю
 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді – 0-1 бал;

 2. Завдання на встановлення відповідності – 0,1,2,3,4 бали;

 3. Завдання з розгорнутою відповіддю – 24 бали.

Максимальна кількість балів – 89.


ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ


Завдання з вибором однієї правильної відповіді (ВОВ) – має кілька варіантів відповідей, із яких потрібно вибрати одну правильну.

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари, ВВ) – завдання на вибір відповіді, що складається з основи та низки альтернатив – варіантів відповідей – у дві колонки. Одна колонка – це перелік вихідних умов, до яких потрібно відшукати відповідну відповідь у другій колонці, яка є списком відповідей.

Завдання на встановлення правильної послідовності – потрібно встановити правильну послідовність елементів, дій, подій тощо.

Завдання на заповнення пропусків – пропонується доповнити абзаци, речення, слова в тексті реченнями, частинами речень, словосполученнями, словами із поданих варіантів.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (КВ) – передбачає стислу відповідь, сформульовану словом, словосполученням, цифрою чи символом. Вимоги – тестований самостійно формулює відповіді, а не вибирає її із запропонованих варіантів.

Завдання з розгорнутою відповіддю (РВ) – передбачає побудову висловлення. Таке завдання перевіряє, як тестовані вміють формулювати думки, ідеї; уміння аналізувати, оцінювати.


У цьому році до таких предметів як історія України, біологія, географія додано нові форми тестових завдань, зокрема такі як:

Завдання з короткою відповіддю множинного вибору - до кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і записав правильні відповіді у бланку відповідей А.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю - пропонується правильну відповідь записати цифрами до бланку відповідей.


Як працювати над тестом?

Слід уважно переглядати всі варіанти відповідей, щоб остаточно переконатися у правильності вибору. Уважно та вдумливо прочитати умови завдання. Правильно розподіляйте свій час, якщо Ви невпевнені в правильності вибраної відповіді, залиште це завдання на потім і продовжуйте роботу над тестом. Зважайте на те, що Вам знадобиться приблизно 10 хв. На заповнення бланка А й орієнтовно 15 хв. Для перенесення на бланк Б чистового варіанта висловлення.

Бланки заповнюйте ретельно і охайно, ручкою з чорнилом чорного кольору. Позначки робіть чітко. Для успішного написання власного висловлення слід скласти план роботи, продумати тезу, аргументи, згадати приклади, сформувати висновок. Обов’язково перед перенесенням висловлення на бланк, уважно перечити та внести зміни, за необхідністю.


ПІДГОТОВКА ДО ТЕСТУВАНЬ

Насамперед потрібно усвідомити прогалину у своїх знаннях. І зосередитися на «білих плямах». Повторити увесь пройдений матеріал за роки навчання у школі, закріпити його. Ознайомитися зі збірником «Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2008» та Навчальним посібниками із підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 2007 року учнів загальноосвітніх навчальних закладів які були укладені працівниками УЦООЯО;

На сайті СРЦОЯО у розділі «Готуємось до ЗНО» ознайомитися із «Програми зовнішнього незалежного оцінювання», «Характеристиками тестів». Для закріплення повтореного та вивченого матеріалу скористайтеся зразками тестових завдань, які також розміщені на сайті СРЦОЯО.

Детальніше про особливості тестування можна дізнатися на сайтах УЦОЯО (http://testportal.gov.ua) та СРЦОЯО (www.crimeatest.org.ua) або ж за телефоном «гарячої» лінії 0(652)601-967.Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації