Методичні рекомендації щодо перевірки завдань пробного тестування 2010 року Учасники пробного зно можуть самостійно, користуючись ключами

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2
Методичні рекомендації щодо перевірки завдань пробного тестування

2010 року


Учасники пробного ЗНО можуть самостійно, користуючись ключами відповідей та таблицями, поданими нижче, або з допомогою вчителя перевірити правильність виконаних тестових завдань.
№ з/п

Предмет та кількість завдань за формами

Всього завдань у тестовому зошиті

Максимально можливий бал

1

Українська мова та література

 • завдання з вибором однієї правильної відповіді - 51

 • завдання на встановлення відповідності - 9

 • завдання з розгорнутою відповіддю - 1
61
111

2

Математика

 • завдання з вибором однієї правильної відповіді - 25

 • завдання на встановлення відповідності - 3

 • завдання з короткою відповіддю - 836
53

3

Історія України

 • завдання з вибором однієї правильної відповіді - 50

 • завдання на встановлення відповідності - 6

 • завдання на встановлення правильної послідовності - 460
82

4

Іноземні мови:

англійська, німецька, іспанська

 • завдання з вибором однієї правильної відповіді - 6

 • завдання на встановлення відповідності - 10

 • завдання на заповнення пропусків (закрита форма) - 30

 • завдання на заповнення пропусків у тексті (відкрита форма) - 4

 • завдання з розгорнутою відповіддю – 1
французька

 • завдання з вибором однієї правильної відповіді - 22

 • завдання на заповнення пропусків (закрита форма) - 24

 • завдання на заповнення пропусків у тексті (відкрита форма) - 4

 • завдання з розгорнутою відповіддю – 151
78

5

Фізика

 • завдання з вибором однієї правильної відповіді - 25

 • завдання на встановлення відповідності - 2

 • завдання з короткою відповіддю - 1037
53

6

Хімія

 • завдання з вибором однієї правильної відповіді - 35

 • завдання на встановлення відповідності - 5

 • завдання на встановлення правильної послідовності -10

 • завдання з короткою відповіддю - 1060
95

7

Біологія

 • завдання з вибором однієї правильної відповіді - 50

 • завдання на встановлення відповідності - 7

 • завдання на встановлення правильної послідовності - 360
84

8

Географія

 • завдання з вибором однієї правильної відповіді - 42

 • завдання на встановлення відповідності - 10

 • завдання на встановлення правильної послідовності - 658
94
Максимально можливий бал – це результат учасника, який правильно виконав усі завдання тестового зошита.

Звертаємо увагу, що бали, отримані учасником за виконання завдань, ще називають тестовими, оскільки згодом ці бали за спеціальною шкалою переводять у шкалу 100-200. Тому не слід ототожнювати кількість тестових балів із балами, отриманими на ЗНО.


Завдання різних форм із усіх предметів оцінюються за відповідними схемами.
з/п

Форма завдання

Оцінювання

Примітки
Завдання закритої форми1

Завдання з вибором однієї правильної відповіді
До кожного завдання пропонується 4 або 5 варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учасник вибрав i позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей. Завдання вважається виконаним неправильно, якщо:

а) позначено неправильну відповідь;

б) позначено два або більше вapiaнтів відповіді,

навіть якщо серед них є правильний;

в) відповідь не позначено взагалі
0-1 тестовий бал
2

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

У завданнях пропонується співвіднести матеріал двох колонок. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учасник вибрав i позначив правильну літеру (від А до Д) навпроти кожної цифри (від 1 до 4) у бланку відповідей.

0-1-2-3-4 тестових бали,

по одному

балу за кожну правильну відповідність0-1 для іноземної мови

3

Завдання на встановлення правильної послідовності

Пропонується розташувати факти, події, об’єкти, позначені літерами, у певній послідовності, де перші факт, подія, об’єкт мають відповідати цифрі 1, другі – цифрі 2, треті – 3, четверті – 4.

Наприклад, правильна відповідь до завдання – послідовність АБВГ

Частково правильними відповідями вважатимуть такі варіанти:

 • правильно позначено першу та другу дії - АБВГ

 • правильно позначено другу та третю дії - ГБВА

 • правильно позначено третю та четверту дії - БАВГ

правильно позначено першу та четверту дії - АВБГ0-1-2 тестові бали

за частково правильну відповідь один бал
4

Завдання на заповнення пропусків

У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті частинами речень, словосполученнями/словами із поданих варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо учасник обрав та позначив правильний варіант відповіді у бланку відповіді.

Завдання вважається невиконаним, якщо

а) позначено неправильну відповідь;

б) позначено два або більше вapiaнтів відповіді, навіть якщо серед них є правильний;

в) відповідь не позначено взагалі


0-1 тестовий бал за кожний правильно заповнений пропуск


тільки іноземна мова
Завдання відкритої форми5

Завдання з короткою відповіддю

У результаті виконання кожного з цих завдань потрібно отримати числовий результат відповідно до вимог завдання. Розв’язання завдань у чернетці не перевіряється і до уваги не береться


0 або 2 тестових бали
6

Завдання на заповнення пропусків у тексті

У завданнях пропонується заповнити пропуски в тексті лексичними одиницями, необхідними відповідно до контексту. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вписав правильні лексичні одиниці у бланк відповідей. Завдання вважається невиконаним, якщо

а) у бланк вписано неправильні лексичні одиниці;

б) відповіді у бланку Б не позначено.


0-1-2 тестових бали

тільки іноземна мова

7

Завдання з розгорнутою відповіддю (РВ)

Завдання цієї форми передбачає створення власного аргументативного висловлення на дискусійну тему. У ньому слід аргументовано ствердити або заперечити висловлену в завданні позицію.24 тестових бали
українська мова і література; іноземна мова
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації