Матеріалів педагогічних працівників навчальних закладів м. Нововолинська

Скачати
Документи
  1   2   3   4
Анотований каталог

матеріалів педагогічних працівників навчальних закладів м.Нововолинська

на обласну виставку «Творчі сходинки педагогів Волині»

номінація «Інноваційні підходи до навчання і виховання дітей з особливими потребами »
з/п

Район (місто)

Вид навчально-методичного видання

Прізвище, імя,

по батькові автора (авторів), посада

Навчальний заклад

Назва роботи

Анотація

1.

Нововолинськ

Методична розробка

Токарєва Олена Петрівна, практичний психолог, вчитель-логопед

ДНЗ №2

Роль мовленнєвої діяльності в особистісному розвитку дошкільника
У методичній розробці розкрито механізм розвитку комунікативної діяльності дошкільника, акцентовано увагу на сучасних умовах, необхідних для створення мовленнєвого простору дитини.

Стане в нагоді практичним психологам та вчителям-логопедам дошкільних навчальних закладів.

2.

Нововолинськ

Методичні рекомендації

Прокопюк Вікторія Петрівна,

вчитель-логопед

ДНЗ №3

Діагностика складних вад мовлення

У методичних рекомендаціях висвітлено різні типи порушень у мовленнєвому розвитку дітей, діагностично значущі показники складних вад мовлення, можливі причини їх виникнення, а також порівняльні характеристики мовних діагнозів.

Для вчителів-логопедів, членів ПМПК.
3.

Нововолинськ

Методичні рекомендації (вказівки, поради)

Пукіш Олена Олександрівна, вчитель-логопед

ДНЗ №6

Ігри та ігрові ситуації в роботі над усуненням заїкуватості у дітей дошкільного віку

Методичні рекомендації підготовлено на основі практичного досвіду з урахуванням вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

У цій роботі зібрано і систематизовано за періодами корекції мови дітей із заїкуванням, різноманітні ігри та ігрові прийоми, запропоновано систему релаксаційних вправ, орієнтаційні плани логопедичної роботи, консультації для вихователів логопедичних груп та родин вихованців.

Методичні рекомендації стануть у пригоді вчителям-логопедам, які працюють із дошкільниками, вихователям дошкільних навчальних закладів, дорослим, які піклуються про розвиток дитини вдома.

4.

Нововолинськ

Методична розробка

Буренкова Олена Миколаївна, вчитель математики

НСЗШ №9

Математичні казки

Запропонована робота – це ще одна спроба довести, що математичні казки заслуговують на право доповнити традиційні форми навчання і виховання школярів. Використання математичних казок полегшує процес засвоєння знань, стимулює інтерес до навчального матеріалу, активізує пізнавальну діяльність учнів із затримкою психічного розвитку. Математичні казки легко сприймаються школярами і допомагають опанувати таку складну науку як математика.

5.

Нововолинськ

Методична розробка

Кантор Тетяна Володимирівна, вчитель української мови та літератури

НСЗШ №9

Використання краєзнавчого матеріалу на уроках української мови

у 5-9 класах

У розробці подано конспекти уроків з української мови з використанням краєзнавчого матеріалу як важливої частини змістового забезпечення вивчення рідної мови. Реалізується ця лінія через підбір дібраних вправ і текстів краєзнавчої тематики, яка охоплює такі тематичні напрями: історія рідного краю; ознайомлення з етнографією Волині; екологічна ситуація; найвидатніші досягнення культури.

6.

Нововолинськ

Збірник

Цьона Ліна Петрівна,

вчитель історії

НСЗШ №9

Дидактичний матеріал з історії України для 7 класу

Збірник «Дидактичний матеріал з історії України» для 7 класу пропонує різноманітні завдання під час викладання історії. Усі вони спрямовані на закріплення, поглиблення та розширення теоретичних знань, на оволодіння необхідними уміннями та навичками організації навчальної діяльності учнів.7.

Нововолинськ

Збірник

Стрижачук Оксана Василівна,

вчитель історії

НСЗШ №9

Розумні забавлянки з історії для 5 класу

У збірнику «Розумні забавлянки з історії» для 5 класу запропоновані різноманітні завдання, ребуси, кросворди для ефективного тренування пам’яті, уваги та мислення на уроках історії. Ігри та творчі завдання розраховані як на індивідуальне, так і на групове виконання. У доступній формі подано матеріал, що дозволяє розвивати пам’ять, образне мислення та увагу дітей.Анотований каталог

матеріалів педагогічних працівників навчальних закладів м.Нововолинська

на обласну виставку «Творчі сходинки педагогів Волині»

номінація « Досягнення та проблеми сучасного дошкілля»

з/п

Район (місто)

Вид навчально-методичного видання

Прізвище, імя,

по батькові автора (авторів), посада

Навчальний заклад

Назва роботи

Анотація

1.

Нововолинськ

Збірник ігор

Євтушок Галина Іванівна, вихователь

ДНЗ № 5

Інтелектуальні ігри та забави

У збірнику вміщено ігрові завдання та вправи, основною метою яких є розвиток пізнавальної сфери дітей дошкільного віку; формування в них уміння мислити самостійно, творчо; зосереджувати, розподіляти та переключати увагу; запам'ятовувати та відтворювати; знаходити нестандартні рішення.

Використання поданих у збірнику ігор допоможе педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів і батькам організовувати цікаві заняття, під час яких малюк матиме нагоду крок за кроком рухатися від простих до більш складних завдань.

Розвивальні ігри та методи роботи апробовано в групах старшого дошкільного віку Нововолинського дошкільного навчального закладу № 5.

Для педагогів дошкільних навчальних закладів, батьків.

2.

Нововолинськ

Методична розробка-фотоальбом

Міщук Ганна Микитівна, завідувач; Причепа Віра Іванівна, вихователь-методист

ДНЗ № 5

Розвивальне середовище в дошкільному закладі

У методичній розробці розкрито принципи та доцільність формування розвивального середовища, його складової.

Подано структуру осередків, що складають розвивальне предметно-ігрове середовище групи, їх наповнення.

Розробка містить фотоматеріали оформлення центрів та осередків дитячої діяльності у Нововолинському дошкільному навчальному закладі № 5.

Запропоновані матеріали допоможуть педагогам дошкільних навчальних закладів у організації життєвого простору дошкільнят відповідно до вимог Базової програми.

3.

Нововолинськ

Методична розробка

Оксенюк Ірина Володимирівна, вихователь

ДНЗ № 5

Я та інші

У методичній розробці подано теоретичні основи проблеми формування взаємовідносин між дітьми дошкільного віку, розкрито особливості шляхів становлення взаємин. Узагальнено експериментальне вивчення впливу ігор на виховання дружніх, доброзичливих відносин у групі між дітьми.

Запропоновано тематику та розробки корекційних занять для дітей молодшого дошкільного віку, підібрано ігри та вправи, які допоможуть зблизити дітей, згуртувати їх, створити психологічно комфортну атмосферу.

Для вихователів дошкільних навчальних закладів, психологів, батьків.

4.

Нововолинськ

Збірка ігор

Бутоліна Лариса Вікторівна, вихователь

ДНЗ №7

Розумні ігри пензлика Малярика

У збірнику запропоновано ігри для художньо-естетичного розвитку дошкільників за основними сферами життєдіяльності: «Природа», «Культура», «Люди» і «Я Сам».

Дидактичний матеріал допоможе педагогам та батькам збагатити естетичні враження дошкільнят, розширити їх художній досвід, виховати художній смак.

5.

Нововолинськ

Методична розробка

Сахарук Світлана Володимирівна, вихователь

ДНЗ №7

Стежиною духовності

Цей доробок підготовлено на основі практичного досвіду з урахуванням досягнень психолого-педагогічної науки, завдань соціально-морального розвитку, спрямованих на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти та Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

У методичній розробці подається орієнтовне планування занять та бесід з морально-естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку, конспекти заходів, план роботи з батьками, дидактичні ігри та вправи для стимулювання духовного типу поведінки, розвитку емоційно-комунікативної сфери дітей.

Творчий доробок стане в нагоді кожному, хто прагне сформувати розвинену особистість дитини дошкільного віку, озброїти її знаннями про людину і світ, добро і зло, свою країну і рідне місто, особисте здоров’я і культуру поведінки.

6.

Нововолинськ

Методичні рекомендації
Ковалюк Наталія Григорівня,

вихователь-методист

ДНЗ №9

Інтерактивне навчання педагогів

Методичні рекомендації містять як традиційні, так і сучасні активні та інтерактив­ні форми методичної роботи, які спрямовані на підвищення фахової майстерності педагогів, на розвиток творчого потенціалу кожного педагога та педагогічного колективу.

Запропоновані методи і техніки інтерактивного навчання можна використовувати під час проведення педагогічних рад, семінарів, семінарів-практикумів, педагогічних годин.

Для вихователів-методистів, керівників дошкільних навчальних закладів.

7.

Нововолинськ

Методичний доробок

Міндзя Ольга Олегівна,

вихователь

ДНЗ №9

Формування у дошкільників готовності до навчання у школі

У науково-методичному доробку розкрита одна із актуальних проблем розвитку сучасної дошкільної освіти – підготовка дітей 6-річного віку до навчання у школі.

Посилаючись на експериментальну діагностику, педагог доводить, що готовність дітей дошкільного віку до школи буде більш ефективною за умов реалізації в навчально-виховному процесі системи ідей В.О.Сухомлинського (організація "уроків мислення", комплексне використання природи в процесі підготовки дітей до школи, розвиток мови і словесної творчості).

Дані методичні рекомендації допоможуть вихователям у роботі з дітьми старшого дошкільного віку, будуть цікавими практичним психологам ДНЗ.

8.

Нововолинськ

Методичні рекомендації
Галінська Тетяна

Володимирівна,

вихователь

ДНЗ №9

Казка розвиває, виховує навчає

У методичних рекомендаціях наведений матеріал про те, як за допомогою казки виховати у дошкільника найкращі людські якості: доброту, людяність, порядність, співчуття, упевненість у собі. Конспекти комплексних занять допоможуть розв’язувати завдання розвитку дитини дошкільного віку за різними сферами її життєдіяльності, запропонованими у Базовій програмі «Я у світі».

Ігри, вправи, казкові сюжети, рекомендації стануть у пригоді педагогам дошкільних навчальних закладів і батькам у роботі з дошкільниками.Анотований каталог

матеріалів педагогічних працівників навчальних закладів м.Нововолинська

на обласну виставку «Творчі сходинки педагогів Волині»

номінація « Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу»

з/п

Район (місто)

Вид навчально-методичного видання

Прізвище, імя,

по батькові автора (авторів), посада

Навчальний заклад

Назва роботи

Анотація

1.

Нововолинськ

Методичні рекомендації

Макара Оксана Володимирівна, методист,

Головацька Мирослава Анатоліївна, соціальний педагог

Міський методичний кабінет
ЗОШ №5

«Коли мої права порушують», проблеми насилля над дитиною та шляхи їх подолання

У методичному доробку висвітлено ознаки та причини домашнього насилля. Практичні рекомендації, бесіди, лекції та програма тренінгу допоможуть у роботі практичним психологам, соціальним педагогам, учителям, вихователям – усім, хто працює з дітьми та батьками.

Ці знання допоможуть уникнути складних ситуацій в вихованні дітей або подолати їх.

2.

Нововолинськ

Методичні рекомендації

Гурська Галина Костянтинівна, практичний психолог

Новово-линський ліцей-інтернат Волинської обласної радиШляхи запобігання перевтоми школярів

Робота допоможе куратору-вихователю в роботі зі школярами на самопідготовці. А саме: елементарні вправи, які наведені в ній, дають змогу зняти втому, м’язеве напруження, уникнути перевантажень. А це, в свою чергу, веде до збереження психічного здоров’я дітей.

3.

Нововолинськ

Навчальний

посібник

Височанська

Людмила Орестівна,

методист,

Яворський

Юрій Федорович,

директор
Нововолинська

міська

станція

юних натуралістів
Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного спрямування
Мета посібника – надання науково-методичної, психологічної і практичної допомоги педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування. Зміст посібника відповідає основним вимогам модернізації навчально-виховного процесу, який складається із чотирьох його основних елементів: пізнавальної роботи, репродуктивних умінь, креативної діяльності та засвоєння системи емоціонально-ціннісного ставлення до навколишнього середовища.

Розраховано на вчителів природничих наук, методистів, керівників творчих учнівських об'єднань позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування.

Анотований каталог

матеріалів педагогічних працівників навчальних закладів м.Нововолинська

на обласну виставку «Творчі сходинки педагогів Волині»

номінація « Методична робота»
з/п

Район (місто)

Вид навчально-методичного видання

Прізвище, імя,

по батькові автора (авторів), посада

Навчальний заклад

Назва роботи

Анотація

1.

Нововолинськ

Опис ППД Сахацької Л.Р., вчителя української мови та літератури гімназії

Кравцова Любов Андріївна, методист

Нововолинський міський методичний кабінет

Система роботи з підготовки старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання
У описі розкрито систему роботи вчителя з підготовки старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання.

Рекомендовано для вчителів української мови та літератури.
2.

Нововолинськ

Збірник

Кравцова Любов Андріївна, методист

Нововолинський міський методичний кабінет

«Культура українського роду – це життєдайний корінь, на якому тримається нація, народ» (міські педагогічні читання)

У збірнику подано матеріали виступів учителів-предметників, які знайомлять педагогічну громадськість з видатними постатями українського народу, одержимцями Українського Духу, лицарями багатовікової борні за Україну Українську.

Рекомендовано для використання у роботі вчителями-предметниками.

3.

Нововолинськ

Збірник

Кульба Оксана Володимирівна, методист

Нововолинський міський методичний кабінет

«У пам'ять про видатного вченого України Михайла Пилиповича Кравчука (1892-1942)» (міські педагогічні читання)

У збірнику подано матеріали виступів учителів-предметників, які знайомлять педагогічну громадськість з величною постаттю науковця, вченого, академіка, патріота України Михайла Кравчука.

Рекомендовано для використання у роботі вчителями-предметниками.

4.

Нововолинськ

Опис ППД

Лопатюк Т.А., вчителя початкових класів ЗОШ №2

Крощук Марія Павлівна,

методист,
Кобиш Алла Анатоліївна,

директор

Нововолинський міський методичний кабінет
ЗОШ №2

Засоби активізації пізнавальної діяльності в процесі здійснення екологічного виховання

Опис досвіду розкриває систему роботи вчителя з екологічного виховання молодших школярів, його значення у становленні свідомої, активної особистості.

Рекомендовано для вчителів початкових класів.Анотований каталог

матеріалів педагогічних працівників навчальних закладів м.Нововолинська

на обласну виставку «Творчі сходинки педагогів Волині»

номінація « Початкова освіта»
з/п

Район (місто)

Вид навчально-методичного видання

Прізвище, імя,

по батькові автора (авторів), посада

Навчальний заклад

Назва роботи

Анотація

1.

Нововолинськ
Збірник вправ

Остапюк

Валентина Іванівна, вчитель початкових класів;

Войтович

Ірина Геннадіївна, вчитель початкових класів;

Поплавська

Марина Валеріївна, вчитель початкових класів;

Тарасюк

Вікторія Анатоліївна, вчитель початкових класів

Нововолинська гімназія

Сходинки мовного зростання

У збірнику пропонуються різноманітні інтерактивні вправи з розвитку уваги, спостережливості, уміння порівнювати й аналізувати .

Підібрані завдання містять українські прислів’я та приказки, скоромовки, загадки, тексти для римування, малюнки, ребуси, кросворди, шаради. Матеріал допоможе вчителям початкових класів зробити процес навчання цікавим, ефективним, різноманітним.

2.

Нововолинськ

Збірник

Гуцман Неля Володимирівна,

вчитель початкових класів

НВК

“Нововолинська спеціалізована школа I-III ступенів №1-колегіум”

Збірник завдань з розвитку зв’язного мовлення для учнів 4 класу

У збірнику запропоновано набір розвивальних вправ з української мови. Він призначений для вдосконалення вмінь і навичок із систематизації лексичного запасу учнів, формування усного і писемного мовлення. Пропоновані завдання сприяють кращому усвідомленню теоретичного матеріалу, формуванню практичних умінь і навичок.

Вправи збірника рекомендується використовувати як на уроках української мови, так і для занять із розвитку зв’язного мовлення.

3.

Нововолинськ

Навчально-методичний посібник

Лопатюк Тетяна Адамівна, вчитель початкових класів

ЗОШ №2

Пізнай довкілля звірів своєї Батьківщини
Робота містить пізнавальну інформацію про представників фауни України, яка може бути використана як на уроках, так і в позакласний час учителями початкової школи.

Зміст матеріалу забезпечує міжпредметний підхід до формування знань молодших школярів про довкілля звірів України.
4.

Нововолинськ

Методична розробка
Кльофа Майя Леонтіївна, вчитель початкових класів
ЗОШ №5

Опрацювання дитячої періодичної літератури на уроках позакласного читання
У пропонованій методичній розробці подано теоретичний та практичний матеріал із проблеми опрацювання дитячої періодичної літератури на уроках позакласного читання у початковій школі, описано низку педагогічних методів, прийомів і засобів їх реалізації, проаналізовано особливості та історію розвитку дитячих періодичних видань, здійснено аналіз домінуючих тем.

Використовуючи власний досвід, автор розкрила технології та специфіку роботи з періодикою на уроках. Представлені розробки уроків логічно доповнюють та підсилюють методичний зміст.

Пропонований матеріал дозволить педагогу ефективно й цікаво організувати навчальний процес, творчо підготуватися до кожного заняття, зацікавити учнів, викликаючи в них бажання бути активними читачами дитячих періодичних видань.

Рекомендовано для вчителів початкових класів.

5.

Нововолинськ

Навчальний посібник

Хомук Галина Павлівна,

вчитель початкових класів,

Тимощук Людмила Павлівна,

вчитель початкових класів

ЗОШ № 6

Від «А» до «Я».

Посібник містить вірші, оповідання, казки, твори усної народної творчості: загадки, лічилки, скоромовки, прислів’я та приказки, а також інформацію про тварин на кожну букву алфавіту. Матеріали підібрані та систематизовані так, що допоможуть не тільки якісно підготуватися до вивчення нової букви в період навчання грамоти, а й поглибити знання про тварин, сприяти розвитку мовлення, навичок читання, формуванню пізнавальної активності, любові до народної творчості.

Рекомендовано вчителям початкових класів, батьків та дітей молодшого шкільного віку.Анотований каталог

матеріалів педагогічних працівників навчальних закладів м.Нововолинська

на обласну виставку «Творчі сходинки педагогів Волині»

номінація « Робота з обдарованими дітьми»
з/п

Район (місто)

Вид навчально-методичного видання

Прізвище, імя,

по батькові автора (авторів), посада

Навчальний заклад

Назва роботи

Анотація

1.

Нововолинськ

Методичні рекомендаціїЗахарчук

Євгенія Кузьмівна,

вчитель української мови та літератури

Нововолинська гімназія


Розвиток творчих здібностей учнів


У роботі поміщені науково-теоретичні основи виявлення розвитку обдарованості, форми й методи роботи зі здібними дітьми; методичні рекомендації для учнів, учителів, батьків.

2.

Нововолинськ

Збірник задач

Слободян Василь Іванович,

вчитель фізики

ЗОШ №8

Збірник задач з фізики для 10 класу

Збірник задач з фізики складений у відповідності до програми 10 класу 11 річної школи. Подано короткі вказівки і перелік формул, що використовуються при розв’язані задач.

Рекомендовано учням загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів, учителям фізики.Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації