Методичні рекомендації для магістрів економічного факультету Затверджено

Скачати
Методичні рекомендації
1   2

ДОДАТОК Б
Індивідуальний план з асистентської практики магістра


_____________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________

(шифр групи)

Пор. №

Назва індивідуального завдання

Кількість зарахованих годин (балів)

Відмітка про виконання

(підпис викладача)

1.

Оцінити проблеми планування дисциплін при підготовці фахівця

Не більше 5
2.

Розкрити особливості методології викладання економічної дисципліни

Не більше 5
3.

Розробка робочої програми з фахової дисципліни

Не більше 10
4.

Підготовка та проведення лекції з дисципліни


- написання лекції з однієї з тем

Не більше 5- проведення лекції

Не більше 10
5.

Підготовка та проведення практичних (лабораторних) занять з дисципліни


- підготовка до занять з однієї з тем

Не більше 5- проведення практичного заняття

Не більше 10
6.

Розробка методичних вказівок з дисципліни:


- контрольної роботи

Не більше 5- курсової роботи

Не більше 7- самостійної роботи

Не більше 10- індивідуальних завдань

Не більше 10- тестових завдань

Не більше 10
7.

Розробка збірника задач з дисципліни

Не більше 15
8.

Формування картки забезпечення літературою з дисципліни

Не більше 5


Керівник практики від університету: _____________________________


(Підпис, розшифровка підпису)

Завдання прийняв до виконання:________________________________


(Підпис магістра)

ДОДАТОК В
Індивідуальний план магістра з наукової практики______________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________

(шифр групи)


Пор. №

Назва індивідуального завдання

Кількість зарахованих годин (балів)

Відмітка про виконання

(підпис викладача)

1.

Обгрунтування обраної теми дипломної роботи

Не більше 5
2.

Участь в університетському конкурсі наукових робіт або у науковій конференції

Не більше 5
3.

Участь у всеукраїнському конкурсі наукових магістерських робіт або у науковій конференції магістрів

Не більше 10
4.

Участь у міжнародних магістерських наукових коференціях

Не більше 10
5.

Публікація статті у збірниках наукових праць, у фаховому збірнику ЗНУ або іншого ВНЗ (факультативно)

Не більше 15
6.

Публікація тез доповіді на наукових конференціях (факультативно)

Не більше 10
7.

Публікація наукових статей в економічних часописах і газетах

Не більше 10
8.

Участь у держбюджетній та госпрахунковій діяльності на факультеті

Не більше 10


Керівник практики від університету:______________________________


(Підпис, розшифровка підпису)

Завдання прийняв до виконання:_________________________________


(Підпис магістра)

ДОДАТОК Г

РефератУ рефераті повинна бути відображена інформація про об’єм звіту, об’єкт, цілі та методи роботи, її результати та висновки.

Приклад.

Звіт про асистентську та наукову практику включає: 55с. тексту, 5 малюнків, 2 таблиці, 15 літературних джерел, 12 додатків.

Об’єкти звіту - викладацька та наукова робота серед студентів зі спеціальності „____________________”.

Цілі роботи - закріплення теоретичних знань, надбання практичного досвіду з викладання фахових економічних дисциплін зі спеціальності „_______________” та отримання навичок наукової роботи.

Мета роботи – ознайомлення з методологією формування навчальних планів та методичного забезпечення проведення лекцій і практичних занять.Підготовка до проведення наукових доповідей та написання статей .

Інформаційною базою для написання звіту була кафедра обліку і аудиту Запорізького національного університету.

Встановлено, що... (підкреслити позитивні та негативні сторони з питань, які вивчались).

За результатами проходження асистентської та наукової практики можна зробити такі висновки: (зробити основні висновки по стану справ та рекомендації по їх вдосконаленню).


Ключові слова: ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ, МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН, МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ, ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ, НАУКОВА РОБОТА.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації