Методична робота в загальноосвітньому навчальному закладі

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Організація методичної роботи

в Кременчуцькій ЗОШ І – ІІІ ступенів № 16

Методичну роботу в школі в 2009-2010 н.р. було спрямовано на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання», Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), Концепції профільного навчання, Національної доктрини розвитку освіти та методичної проблеми школи «Забезпечення особистісно-орієнтованого підходу в організації навчально-виховного процесу».

Координувала методичну роботу методична рада школи, на засіданнях якої розглядалися питання щодо впровадження особистісно-орієнтованих технологій у навчально-виховний процес, організації роботи з обдарованими учнями, здійснення допрофільної підготовки та профільного навчання учнів.

Роботу 8 методичних об’єднань було спрямовано на виявлення творчого потенціалу, підвищення методичної грамотності, фахової майстерності кожного вчителя. Аналіз роботи засвідчує, що мети, поставленої на початку навчального року, в процесі діяльності методичних об’єднань було досягнуто.

Впродовж декількох років методична діяльність у школі будується і проводиться за принципом моніторингу - систематичної аналітико-діагностичної діяльності. Проводяться предметні декади і тематичні тижні, де педагоги й учні удосконалювали знання з навчальних дисциплін, представляли свої надбання з різних галузей навчально-виховного процесу.


Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, де обговорюють, проводять, аналізують:


- результати навчально-виховної роботи:
- динаміку зростання (спаду) успішності учнів;
- результати контрольних робіт (державної підсумкової атестації), навички читання;
- діяльність членів МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності;
- аналіз стану викладання предметів:
- стан виконання навчальних планів і програм;
- використання інноваційних технологій, їх ефективність;
- апробація електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних засобів;
- стан позакласної роботи вчителів з предметів;
- система та результативність підвищення професійного рівня вчителів;
- результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах;
- аналіз роботи за рік та перспективне планування.
Усі засідання методичних об’єднань проводяться згідно з планом роботи. До засідань готуються педагогічні виставки методичних розробок з даної теми, відкриті уроки з подальшим їх детальним аналізом і обговоренням.

Організовано роботу резерву керівних кадрів, вчителів-наставників.Систематично проводититься внутрішкільна методична робота з питань:
1) Самоосвіта педагогічних працівників ;
2) Атестація і творчі звіти педагогів :
3) Курсова перепідготовка ;
4) Семінари-практикуми;
5) Конкурс “Учитель року”;
6) Індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків;
7) Участь у роботі предметних тижнів, методичних нарад;
8) Робота з підготовки учнів до участі у олімпіадах з базових дисциплін;
9) Поповнення матеріалами інформаційно-аналітичного центру навчально- виховної роботи.
10) Поповнення кабінетів методичною та довідковою літературою, розробками уроків, виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи учителів.

Рівень педагогічної майстерності значно зріс. Так, у ході атестації встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» Горкун Л.І. – вчителю російської мови та зарубіжної літератури, підтвердили кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» Товстюк Т.О. – вчитель історії, Чепенко В.О. – вчитель англійської мови, Олєйнікова І.М. – вчитель географії. У цьому певну роль відіграла система методичної роботи, сконцентрованої навколо науково-методичної проблеми.

Протягом року вчителі теоретично і практично працювали над сучасними педагогічними технологіями, інтерактивними методами навчання й виховання учнів. Підсумком цієї роботи стало узагальнення матеріалів в окремих розробках, що поповнили шкільний методичний кабінет.

У 2009-2010 н.р. в школі вивчався стан викладання історії, правознавства, математики, образотворчого мистецтва та досвід роботи вчителя образотворчого мистецтва – Даніленко Ю.С..

Для забезпечення реалізації постанови КМУ від 16.11.2000 р. № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» та Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти проводилася змістовна робота «Школи педагога-початківця», школи «Шлях до майстерності», де було організовано пропаганду кращого педагогічного досвіду навчання, виховання, творчого розвитку учнів.

У 2009-2010 н.р. було продовжено роботу школи передового досвіду «Проблема».

Підвищився рівень методичної роботи щодо вирішення проблеми наступності у роботі дошкільної і початкової, початкової і основної школи.

Методично-інформаційне забезпечення вчителів здійснювалося шкільним методичним кабінетом, який у 2009-2010 н.р. значно поповнився розробками нестандартних уроків, відео- та аудіоматеріалами передового педагогічного досвіду, зразками учнівських творчих робіт, матеріалами для тематичного оцінювання.

За результатами контрольних зрізів знань у 4-х, 9-х, профільних 10-11 класах кращі показники мають учні Аврахової Н.В. – початкова школа, Товстюк Т.О. – історія, «Людина і світ», Чепенко В.О. – англійська мова, Довбні О.В. – фізика.

Підвищенню рівня педмайстерності сприяє щорічний конкурс «Учитель року» за відповідними номінаціями. За три роки у цьому конкурсі взяло участь 7 осіб. У конкурсі «Учитель року - 2010» брали участь учителі Олєйнікова І.М. (номінація – географія), Рогозна О.М. (номінація – правознавство). За рішенням фахових журі вчителю географії Олєніковій І.М. оголошено подяку за участь у конкурсі, вчитель правознавства Рогозна О.М. визнана лауреатом конкурсу, нагороджена грамотою управління освіти виконкому Кременчуцької міської ради та премією у розмірі посадового окладу.

Учителі математики, трудового навчання, української мови та літератури, фізичної культури, історії зі своїми учнями неодноразово брали участь у різних районних та міських конкурсах, турнірах, а також у Міжнародному конкурсі «Кенгуру». Цілеспрямовано проводилась позакласна робота з учнями, що забезпечує мотивацію учнів у навчанні. Учні школи постійно беруть участь у конкурсах, олімпіадах, змаганнях.

Чотири учні школи посіли призові місцяу ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Але недостатньо працювали вчителі правознавства, біології, англійської мови, МО мови та літератури при підготовці учнів до олімпіад.

З метою розвитку та вдосконалення науково-дослідницької діяльності учнів у школі було проведено конкурс – захист науково-дослідницьких робіт МАН. Його переможці склали команду, яка представляла школу на міському етапі Всеукраїнського конкурсі – захисті робіт МАН, в результаті якого одна учениця посіла ІІ місце.

Однак треба зазначити, що не всі МО приділяли достатньо уваги науково-дослідницькій роботі учнів.

Разом з тим, слід відзначити, що не всі методичні підрозділи працювали ефективно. На низькому рівні працювала творча група «Комплексний підхід до навчання та виховання обдарованих дітей» (керівник Пронякіна О.І.). Робота вчителів – керівників секцій НТУ МАН Корецької Н.В., Горкун Л.І., Олєйнікової І.М. – була недостатньою (українська мова, зарубіжна література, краєзнавство).

З метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними працівниками, підвищення рівня та результативності методичної роботи, вдосконалення системи науково-методичного забезпечення оновлення змісту освіти основними напрямками роботи з педагогічними кадрами у 2010-2011 н.р. вважати:

- методичне забезпечення переходу школи ІІІ ступеня на новий зміст ;

- здійснення програмно-методичного забезпечення переходу до профільного навчання в старшій школі;

- забезпечення методичної допомоги вчителям щодо запровадження Державного стандарту загальної середньої освіти;

- посилення уваги до вивчення стану навчання та рівня навчальних досягнень учнів з природничо-математичних дисциплін;

- підвищення комп’ютерної грамотності вчителів;

- впровадження в практику передових педагогічних технологій;

- удосконалення системи роботи з обдарованими учнями.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації