Методична робота в загальноосвітньому навчальному закладі

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ


Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 16


1. Загальні положення

Методична рада школи – координатор усієї методичної роботи - бере активну участь у пануванні методичної роботи та практичній організації методичної роботи, у підготовці та проведенні відкритих уроків, науково-практичних конференцій, педагогічних читань, аналізує навчально-виховну роботу.

Методична рада школи – дорадчий орган при педагогічній раді, який розглядає та рекомендує педраді для затвердження плани методичної роботи, роботу педколективу над методичною проблемою, стан самоосвіти вчителів, діяльність методичних об»єднань, стан вивчення, узагальнення та впровадження у практику передового педагогічного досвіду.2. Мета роботи методичної ради:

- підвищення рівня методичної роботи у школі;

- здійснення пошуку і запровадження у практику роботи новітніх педагогічних технологій навчання й виховання;

- виявлення творчого потенціалу кожного вчителя, спрямування на службу перебудови освіти;

- активізація роботи педколективу щодо пошуку та організації результативної роботи з обдарованими учнями.


3.Склад методичної ради

До складу методичної ради входять керівники шкільних методоб'єднань, шкіл передового педагогічного досвіду, творчих груп, найбільш досвідчені вчителі, вчителі - новатори. Склад методичної ради затверджує педагогічна рада школи, а очолює її роботу заступник директора з навчально-виховної роботи.4. Завдання методичної ради

  1. Організація та координація методичної роботи НВК.

  2. Створення творчих груп, динамічних груп педагогів.

  3. Організація і проведення відкритих уроків, позакласних заходів.

  4. Організація і проведення взаємовідвідування уроків.

  5. Організація та координація самоосвітньої діяльності вчителів.

  6. Обговорення новинок науково-методичної, психолого-педагогічної літератури, актуальних питань методичної та навчально-виховної роботи.

  7. Обговорення та затвердження тематики науково-дослідницької роботи, проблемного питання кожного педагога.

  8. Підготовка методичних розробок, рекомендацій, статей, звітів.

  9. Заслуховування самоаналізу колег щодо розв’язання проблемного питання, творчих звітів учителів, що атестуються.

  10. Розробка та затвердження плану проведення позакласних заходів з навчальних предметів.

  11. Розробка та затвердження положень про проведення шкільних конкурсів.

  12. Координація роботи щодо участі педпрацівників у конкурсах «Учитель року».

  13. Внесення пропозицій про присвоєння кваліфікації педагогу та його моральне заохочення.5. Організація роботи методичної ради

   У зміст роботи методичної ради школи входить:

1) визначення основних напрямків діяльності предметних методоб'єднань, методоб'єднань учителів початкових класів, класних керівників, шкіл передового педагогічного досвіду, творчих груп;

2) організація і проведення педагогічних читань, розробка тематики виступів на них, рецензування доповідей, розробка проекту рекомендацій педагогічних читань;

3) вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду, досягнень психолого-педагогічної науки в практику роботи школи;

4) розробка тематики і програм семінарів, практикумів для педагогічних працівників;

5) випуск методичних бюлетенів про передовий педагогічний досвід, про новини педагогічної і методичної літератури;

6) проведення консультацій для молодих учителів, учителів, які одержали рекомендації за наслідками атестації;

7) організація роботи методичного кабінету школи;

8) розробка проблеми, над якою працює школа.
  План роботи методичної ради голова погоджує з директором школи.ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради школи

протокол від ____________ р. №___
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації