Забезпечення якісної географічної освіти в області

Скачати
Документи
Забезпечення якісної географічної освіти в області.

Важливе місце в реалізації завдань загальної середньої освіти належить шкільному курсу географії. Географія акцентує увагу на розумінні закономірностей географічної оболонки – складної системи взаємодії природи і людського суспільства, розвиває принципи раціонального природокористування у процесі господарсько-культурної діяльності на локальному, регіональному і глобальному рівнях. Географія – єдиний предмет у навчальних закладах, що надає загальну характеристику сучасного життя планети в природному середовищі, окреслює проблеми соціально-економічного характеру Кіровоградщини, України та світу.

Забезпечення високого рівня якості географічної освіти школярів – ключове завдання педагогічного корпусу. Узагальнення відвіданих уроків, співбесід з учнями та вчителями, аналіз робіт учасників ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з географії, результати ЗНО показують, що в цілому стан справ із забезпечення школярам вільного доступу до якісної географічної освіти в області є задовільним.

Середній обласний показник якості знань з географії за результатами ЗНО аз кожним роком зростає.

Цього року під час проведення моніторингового дослідження стану впровадження профільного навчання у загальноосвітніх закладах області здійснено експертизу рівня навчальних досягнень учнів 10 класів. Аналіз результатів виконання завдань показав, що більшість учнів (70%) краще справилися із завданнями з одною правильною відповіддю, і найбільше труднощів у учнів викликали завдання з короткою відповіддю на вміння розв’язувати географічні задачі. Більшість учасників тестування показали достатній та середній рівень навчальних досягнень. Ураховуючи той факт, що зовнішнє незалежне оцінювання та державна підсумкова атестація проводяться в тестовій формі, важливу роль відіграє тестова форма перевірки навчальних досягнень учнів, тому учителі географії повинні більше приділяти уваги перевірці знань із використанням тестових технологій.

Прикладом надання якісної географічної освіти в області є результати учнів під час проведення ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської олімпіади з географії. Під час виконання завдань ІІІ етапу високий рівень якості знань показали учасники команд Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв) Кіровоградської обласної ради, м. Олександрії, Долинського Знам`янського та Добровеличківського районів, м. Кіровограда. Учня з сформованими географічними компетентностями, який володіє ґрунтовними географічними знаннями, може підготувати висококваліфікований учитель, що має глибоку науково-теоретичну та методичну підготовку, розвиває пізнавальний інтерес у школярів і характеризується високою результативністю навчання. Переможців ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з географії підготували такі вчителі області: Степанова Любов Василівна (Добровеличківська загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів № 1 Добровеличківської районної державної адміністрації), Асламова Алла Борисивіна (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 35 Кіровоградської міської ради), Безсмола Тетяна Іванівна (Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Олександрівської районної державної адміністрації), Козка Вікторія Володимирівна (гімназія нових технологій навчання Кіровоградської міської ради), Полулях Сергій Олександрович (гімназія № 9 Кіровоградської міської ради). В ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії учні нашої області здобули лише один диплом ІІІ ступеня. Це говорить про те, що робота з обдаро ваними учнями потребує систематичності, починаючи з перших днів навчального року. Особливу увагу слід звертати на організоване, відповідальне та принципове проведення І та ІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади та на систематичну роботу з обдарованими учнями. Слід відзначити в цьому напрямку роботу методичних служб відділів освіти Олександрійської, Кіровоградської міської ради, Добровеличківської, Долинської, Кіровоградської райдержадміністрації.

Актуальними є сьогодні завдання для вчителів географії по залученню учнівської молоді до науково-дослідницької діяльності, це:

Як зразок науково-дослідницької роботи в закладі є: Аджамська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної адміністрації (Мельник А.М.), Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв) Кіровоградської обласної ради (Рудас Л.І.), спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 3 м. Долинської (Ковальчук М.М.), спеціалізована загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської ради (Губеладзе Н.М.), Новостародубська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради (Дяченко С.Д), Капітанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомиргородської районної державної адміністрації (Скирда Г.М., Федоренко К.І.), Знам‘янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей (Панкевич В.І.). Тут створені всі умови як для учителя, так і для учня для організації наукових досліджень, це творча лабораторія, яка забезпечує інтелектуальний і духовний розвиток учнівської молоді, підготовку до активної діяльності в галузі науки та сприяє самовизначенню в майбутній професії.

Результати, одержані в процесі проведення письмових робіт, зумовлені, головним чином, належним рівнем кваліфікації вчителів географії, налагодженою системою методичної роботи в області.

На особливому контролі тримається стан викладання географії у Кіровоградському (завідувач методичного кабінету Тимошенко Н.П. методист з географії Лимар С.С.), Олександрійському (завідувач методичного кабінету Мартюшина Т.Г., методист з географії Даценко О.В. ) Петрівському (завідувач методичного кабінету Лепська О.П., методист з географії Яновська Л.Є.). Новомиргородському (завідувач методичного кабінету Стоянова Н.О., методист з географії Новохатченко Т.М.), Добровеличківському (завідувач методичного кабінету Калашнік О.А., методист з географії Тущенко В.І.), Новоукраїнському (завідувач методичного кабінету Каєнко Н.Г., методист з географії Овчаренко Н.П.), Долинському (завідувач методичного кабінету Данилюк В.І., методист з географії) районах області. Тут відповідно до планів систематично здійснюється контроль за станом викладання географії, виконанням навчальних планів і програм, вивчаються рівень навчальних досягнень учнів, забезпеченість підручниками, результати державної атестації; проводяться семінари, конкурси, "круглі столи" тощо. Відповідні матеріали накопичені у відділі освіти.

Найбільш цікавим є досвід роботи методичних об'єднань Олександрійського, Новомиргородського, Петрівського, Кіровоградського районів, міст Олександрії та Кіровограда В їх роботу входить проведення навчальних семінарів, ознайомлення із сучасними вимогами до організації навчання учнів, консультації, пов'язані із новим змістом освіти.

Поширення та впровадження у практику кращих досягнень учителів області відбувається під час творчих звітів учителів, презентацій педагогічного досвіду на районних та обласних конференціях, семінарах, курсах підвищення кваліфікації, виставках, участі у конкурсах. В 2010/11 навчальному році свій досвід роботи на обласному рівні презентували: Яковлєва Н.Б. (комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання природничо-економічний ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради»), Савлук Г.І. (Суботцівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Знам`янської районної ради), Мельник А. М. (Аджамська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної адміністрації), Пустовойт С.С. (комунальний заклад “Навчально-виховне об’єднання ліцей – школа - дошкільний заклад “Вікторія –П” Кіровоградської міської ради), Балацький Л.Ю. (Протопопівська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів Олександрійської райдержадміністрації), Даценко О.В. (Цукрозаводський навчально-виховний комплекс Олександрійської райдержадміністрації), Чайковська Л.М., (Новомиргородська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів № 3 Новомиргородської районної державної адміністрації), Скирда Г.М., Федоренко К.І. (Капітанівська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів Новомиргородської районної державної адміністрації), Дяченко С.Д. (Новостародубська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів Петрівської районної ради).

Найкраще оформлені матеріали представили для розгляду на засіданні методичної ради кабінету географії вчителі м. Кіровограда (Яковлєва Н.Б., Яковлєв І.В., Ліщименко В.К., Чернат М.М., Стонога О.І.) Долинського (Ковальчук М.М.), Новоукраїнського (Слюсаренко Н.М.), Бобринецького (Стеценко С.М.) районів.

Пошуки шляхів забезпечення якості географічної освіти неможливо здійснювати без проведення контрольних вимірів навчальних досягнень школярів. Оцінювання навчальних досягнень учнів з географії здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 р. № 371.

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, семестрове, річне та державна підсумкова атестація.

Тематична оцінка виставляється на основі результатів опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок різних видів навчальних робіт (практичних, самостійних, творчих, контрольних) та навчальної активності школярів. Перед початком вивчення чергової теми всі учні мають бути ознайомлені з тривалістю вивчення теми, кількістю і тематикою обов’язкових робіт і термінами їх проведення, умовами їх оцінювання. Рекомендується виставляти 3 тематичних оцінки за семестр при 70-ти годинах навчальної програми з географії та 2-3 – при 35-ти годинах. У 8-9 класах, де за програмою 52 навчальні години, також рекомендується виставляти 3 тематичних оцінки за семестр. Вчитель може збільшити кількість тематичних оцінок на свій розсуд. Наголошуємо, що поточне оцінювання учнів учитель повинен здійснювати обов’язково із відповідними фіксованими записами в класному журналі. До кожної теми програми визначено обов’язкові результати навчання – вимоги до знань і вмінь учнів, що виражаються через різні види навчальної діяльності. Порівнюючи результати навчальної діяльності учнів із запропонованими у програмі основними вимогами до їх знань та умінь, вчитель може визначити рівень навчальних досягнень школярів за 12-бальною шкалою.

Оцінюючи навчальні досягнення учнів з географії, необхідно враховувати:

Для здобуття якісної географічної освіти в сучасній школі важливе місце відводиться практичним роботам, які є важливою складовою навчально-виховного процесу. Тематику й зміст необхідних для виконання практичних робіт відображено в навчальних програмах. Передбачені програмою практичні роботи є обов’язковими для виконання всіма учнями, а їх перевірка та оцінювання здійснюються вчителем на власний розсуд – у всіх учнів чи вибірково. Обов’язковими для оцінювання в кожного учня є дві практичні роботи за семестр, що заздалегідь визначаються вчителем.

У наступному навчальному році зберігається структура географічних курсів:

Вивчення географії у 2011-2012 навчальному році буде здійснюватись у допрофільній школі за збірниками програм, за якими працювали вчителі у минулому навчальному році, а саме:

Вивчення географії на рівні стандарту, академічному та профільному забезпечується в процесі вивчення курсу «Соціальна і економічна географія світу» з використанням навчальної програми для ЗНЗ, видавництва «Перун» та підручників, що рекомендовані МОНМС України:

Організація профільного навчання з географії буде здійснюватись в10-му класі за навчальною програмою «Географія», 10 клас, (авт. Т.Гільберг, Л.Паламарчук, В.Безуглий) та підручником «Географія», 10 клас, (авт. В.Безуглий, Т.Гільберг, Л.Паламарчук). Географія як навчальний предмет є профільним у класах географічного та економічного профілів.

Даний курс розрахований на 350 годин (по 5 години на тиждень у 10-11 класах).


В 11 класі у профільній школі географія вивчається за програмою «Географія» 11клас, (авт. Т.Гільберг, Л.Паламарчук, В.Безуглий).

Діючим для навчальної діяльності буде підручник

Програмою 11 класу передбачено виконання 57 практичних робіт, що становить 32% навчальних годин. Ефективній реалізації практичної складової навчальної програми належить «Практикуму» (11 клас, автори: Гільберг Т., Довгань А., Паламарчук Л.).

Обов’язковими для профільного навчання є курси за вибором учнів

Курси за вибором представлені у збірнику програм:

Більшість програм уже добре знайомі вчителям, але серед нових програм і курсів, що отримали гриф МОНМС України – це програма курсу за вибором „Основи геоінформаційних систем і технологій” 10-11кл. (Рекомендовано МОНМС України, лист №1/11-8752 від 20.09.2010 р.). Для вивчення курсу підготовлено навчальний посібник „Основи геоінформаційних систем і технологій” видавництва ДНВП „Картографія” (автори В.І. Остроух, Л.М. Даценко).

Як і в попередні роки, вивчення географії України у 8-му та 9-му класах має обов’язково завершуватися викладанням 17-годинних курсів (за рахунок годин варіативної складової навчального плану) «Фізична географія своєї області» та «Економічна та соціальна географія своєї області».

Вивчення географії слід здійснювати за підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Сучасна картографічна база засобів навчання представлена стінним картами, атласами, контурними картами комп’ютерними картографічними програмними педагогічними засобами навчання, які видаються двома видавництвами ДНВП «Картографія» та Інститутом передових технологій.Їх продукція пройшла науково-методичну експертизу предметної комісії та комісії із засобів навчання та шкільного обладнання та отримала грифи «Рекомендовано МОНМС України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах».

Нові програми, новий зміст, підходи до викладання вимагають від вчителя напруженої самоосвітньої роботи. З цією метою рекомендуємо наступну літературу:

1. Інформаційно-методичний лист про вивчення географії у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році.

2 Концепції профільного навчання в старшій школі // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, 2003. №24. С 3-15.

3. Круглик Л. І., Паламарчук Л. Б. Вивчення проблем соціальної географії в школі: Навч.- метод. посібник. – Кам’янець-Подільський: “Абетка-НОВА”, 2001. – 140 с.

4. Яценко В.С. Допрфільна географічна підготовка: Методичний посібник. – Х.: Вид.група «Основа», 2009.

5. Круглик Л.І., Допрофільна і профільна освіта в контексті вивчення соціальної географії // Географія та основи економіки в школі №11-12, 2009

6. Паламарчук Л. Б. Географія населення з основами демографії. – К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2004. – 74 с.

7. Гільберг Т.Г., Роль елективних курсів (курсів за вибором) в організації допрофільної підготовки і профільного навчання // Географія та основи економіки в школі №5, 2009

8. Топузов О.М., Назаренко Т.Г., Кравчук О.П., та інші Концепція географічної освіти для профільної школи (проект) // Географія Вид. група «Основа» № 19 (143), 2009

9. Спецвипуск. Профільне навчання. // Краєзнавство. Географія. Туризм. №14-15 (643-644), квітень 2010

Суттєву допомогу для підвищення свого фахового рівня та у підготовці до уроків з географії вчителям надають журнал “Географія та основи економіки в школі” і газета “Краєзнавство. Географія. Туризм”.

Враховуючи екологічний стан території України, сьогодні гостро стоїть питання реалізації діяльнісного підходу в шкільній екологічній освіті. Екологічна освіта – це першочерговий фактор безпеки навколишнього природного середовища. Людський вплив на довкілля з кожним роком стає все більш відчутним і у багатьох його дія порушує хитку рівновагу в природі. Питання екологічної освіти і залучення молодого покоління до прийняття викликів та пошуків шляхів становлення сталого розвитку стали надзвичайно важливими. На допомогу вчителю географії координатори проектів ОБСЄ в Україні створили інноваційний навчальний комплекс «Зелений пакет», який пройшов експертизу і отримав гриф “Схвалено МОНМС України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах”. Матеріали “Зеленого пакета” доцільно використовувати для формування практичних навичок навчання та оцінювання інформації екологічного змісту і вже зараз доступні для використання та впровадження на: www.nenc.gov.ua. Дізнатися більше про історію створення “Зеленого пакета” та отримати доступ до різномовних ресурсів комплексу можна на: http://greenpack.rec.org

Підсумовуючи, варто зазначити, що при всіх змінах у середній школі географія залишається одним з фундаментів і природознавчих і суспільствознавчих наук.

Географія і тільки географія несе почесний обов’язок через знання показати величезну різноманітність і єдність світу і цим самим зберегти його для нас і майбутніх поколінь


.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації