Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент»

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Міжнародні економічні відносини

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент»


Харків – ХНАМГ – 2006

Міжнародні економічні відносини: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент». - Харків: ХНАМГ, 2006 – 61 с.


Укл.: Є. П. Данильченко,

І. А. Островський,

О. А. Шекшуєв


Рецензент: к. е. н., доц. О. А. Цимбалюк


Рекомендовано кафедрою економічної теорії,

протокол №9 від 14 квітня 2006 р.

Зміст

Стор.

Передмова...........................................................................................................

Тема 1. Предмет, значення і завдання курсу «Міжнародні економічні відносини”.........................................................................................

Тема 2. Світове господарство (СГ) та особливості його розвитку.

Типологія країн світу і роль окремих їх угрупувань у СГ і МЕВ.

Тема 3. МЕВ у системі світового господарства і проблеми їх розвитку....

Тема 4. Еволюційні періоди формування МЕВ.............................................

Тема 5. Середовище розвитку МЕВ................................................................

Тема 6. Закони і принципи розвитку СГ і МЕВ.............................................

Тема 7. Міжнародний поділ праці як об’єктивна основа МЕВ....................

Тема 8. Загальні проблеми сучасних МЕВ.....................................................

Тема 9. Міжнародна економічна інтеграція (МЕІ)........................................

Тема 10. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному співробітництві і регулюванні МЕВ.....................

Тема 11. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво.................................................................................

Тема 12. Міжнародні науково–технічні відносини........................................

Тема 13. Міжнародна міграція робочої сили (ММРС)...................................

Тема 14. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини...........................................................................................

Тема 15. Міжнародні валютно-кредитні відносини і рух міжнародного капіталу..............................................................................................

Тема 16. Міжнародні організації з регулювання валютних відносин..........

Тема 17. Міжнародна торгівля як головна форма МЕВ та її регулювання..

Тема 18. МЕВ у сфері послуг...........................................................................

Тема 19. Міжнародні транспортні відносини................................................

Тема 20. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків...............................................................................................

Тема 21. Економічна єдність світу і глобальні проблеми СГ і МЕВ...........

Тести й типові задачі з дисципліни

“Міжнародні економічні відносини”...............................................................

Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни „Міжнародні економічні відносини”..........................................

Теми контрольних робіт з дисципліни МЕВ для студентів–заочників........

Залікові питання з дисципліни „Міжнародні економічні відносини”..........

Питання для проведення комплексних контрольних робіт (ККР) з дисципліни „Міжнародні економічні відносини”..........................................

Критерії оцінювання відповідей студентів на питання комплексних контрольних робіт (ККР) з курсу „Міжнародні економічні відносини”......

Список літератури..............................................................................................

Навчально-методичний план дисципліни “Міжнародні економічні відносини”..........................................................................................................

4


7


8

9

10

11

12

13

14

15


16


18

20

21


23


25

26

27

29

31


32

34


36


45

47

50


52


55

56


58
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації