2010 Автор вчитель зарубіжної літератури Василенко Н. С

Скачати
Документи
  1   2   3
Відділ освіти

Рокитнянської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет

Ольшаницька загальноосвітня школа I-III ступенів


Н. С. Василенко


Підсумкові контрольні роботи за рік

із зарубіжної літератури

(5-11 класи)


Методичний збірник


2010

Автор вчитель зарубіжної літератури Василенко Н. С.


Підсумкові контрольні роботи із зарубіжної літератури (5-11 класи) // Василенко Н. С., Ольшаниця, школа. – 2010. – с.40


У збірнику запропоновано різнорівневі завдання, подані в двох варіантах. Мета збірника – допомогти вчителю швидко і якісно здійснити оцінювання навчальних досягнень із зарубіжної літератури за рік.

Рекомендовано для учнів 5-11 класів та вчителів зарубіжної літератури шкіл з українською мовою навчання.


Зміст

Передмова ……………………………………………………………….......... 4

1. Систематизація та узагальнення знань учнів із зарубіжної літератури.

1.1. 5 клас………………………………………………………………………. 5

1.2. 6 клас ……………………………………………………………………… 9

1.3. 7 клас ……………………………………………………………………. 13

1.4. 8 клас ……………………………………………………………………. 17

1.5. 9 клас ……………………………………………………………………. 21

1.6. 10 клас …………………………………………………………………… 25

1.7. 11 клас …………………………………………………………………… 33

2. Відповіді на тестові завдання ……………………………………………. 39

Література …………………………………………………………………… 40


Передмова


У сучасній практиці тестові технології контролю навчальних досягнень посідають належне місце, бо забезпечують найбільш об’єктивне і всебічне оцінювання досягнень учнів із навчального предмета.

Тести, порівняно з іншими методами педагогічного оцінювання, мають багато переваг, серед яких є:

Основна мета збірника – допомогти вчителю зарубіжної літератури швидко і якісно здійснити оцінювання навчальних досягнень за рік.

Дані тестові завдання носять закриту і відкриту форму.

Завдання І-ІІ рівнів носять закриту форму. Метою перевірки знань учнів даної форми тестів є пригадування і розпізнавання навчального матеріалу, вміння синтезувати та аналізувати його. Відповідь на кожне питання оцінюється 0,5 бала.

Завдання ІІІ рівня мають відкриту форму. Мета цієї форми тестових завдань виявити рівень розуміння учнями програмового матеріалу, вміння висловлювати судження, робити логічні висновки, застосовувати теоретичні знання під час аналізу художнього твору тощо.

Учні дають відповідь на одне із запитань. Відповідь учня оцінюється 2 балами, враховуючи мовне оформлення.

Поєднання закритих і відкритих проблемних і творчих завдань сприяє основній меті тестової форми контролю: перевірці набутих знань, розвитку самостійності та творчих здібностей кожного учня.

Творче завдання, яке дається в ІV рівні оцінюється 4 балами, враховуючи зміст і мовленнєве оформлення.

Тестові завдання складено відповідно до програм із зарубіжної літератури Міністерства освіти і науки України

Збірник рекомендований вчителям зарубіжної літератури.


1. Систематизація та узагальнення знань учнів

із зарубіжної літератури


5 клас

І варіант

(І – ІІ рівні)

1. Фольклором називається:

а) усна народна творчість;

б) твори письменників, написаних різною мовою;

в) твори письменників, перекладені українською мовою.


2. Який з наведених висловів є приказкою:

а) рука руку миє, а обидві чисті;

б) рука руку миє, а обидві вмивають обличчя;

в) рука руку миє.


3. Яка з цих казок належить Г. К. Андерсену:

а) „Дванадцять місяців”;

б) „Снігова королева”;

в) „Попелюшка, або соболевий черевичок”.


4. Хто вніс викуп за Мауглі, щоб він залишився у зграї:

а) Акела;

б) Балу;

в) Багіра.


5. Назви батьківщину оленя, який допоміг Герді добратися до далекого палацу і врятувати Кая:

а) Франція;

б) Португалія;

в) Лапландія.


6. Хто автор вірша:

Метелик літає.

Одна однісінька тінь

На всьому полі.

а) Й. Гете;

б) Ф. Тютчев;

в) Басьо.

7. Що таке хоку?

а) Двовірш;

б) тривірш;

в) чотиривірш.


8. Яке слово намагається скласти з крижинок Кай:

а) вірність;

б) доброта;

в) вічність.


9. Ім’я Мауглі мовою джунглів означає:

а) вовченя;

б) дитинча;

в) жабеня.


10. Р. Бернс – поет:

а) шотландський;

б) ірландський;

в) англійський.


11. Події книги „Пригоди Тома Сойєра” відбуваються у:

а) Санкт-Петербурзі;

б) Нью-Йорку;

в) Вашингтоні.


12. Тітка Поллі вирішила покарати Тома роботою в суботу, бо він:

а) утік зі школи купатися;

б) тягав без дозволу грудки цукру;

в) побився і подер одяг.


ІІІ рівень

1. Наведи рядки з вірша Р. Бернса „Чесна бідність”, в яких автор уславлює розум.


ІV рівень

1. Написати твір – мініатюру на одну із тем:

а) Мій улюблений герой;

б) Мій улюблений твір;

в) Книга в моєму житті.

ІІ варіант

(І – ІІ рівні)

1. Який із вказаних видів художніх творів є фольклорним:

а) повість;

б) оповідання;

в) прислів’я.


2. Який з наведених висловів є приказкою:

а) Доля сміливого любить.

б) Сміливого доля любить, а боягуза цурається.

в) Сміливому доля усміхається, а до боягуза спиною повертається.


3. Яка з наведених казок належить Ш. Перро:

а) „Снігова королева”;

б) „Дванадцять місяців”;

в) „ Попелюшка, або соболевий черевичок”.


4. Як Багіра назвала вогонь:

а) яскраве сяйво;

б) яскрава зірка;

в) червона квітка.


5. Назви квітку – символ дружби дітей у казці Г. К. Андерсена:

а) троянда;

б) лілія;

в) гвоздика.


6. Хто автор вірша:

Старий ставок!

Жабка стрибне –

Сплеск пролунає.

а) Й. Гете;

б) Ф. Тютчев;

в) Басьо.


7. Що таке хоку?

а) Двовірш;

б) тривірш;

в) чотиривірш.

8. З чого було зроблено серце Снігової королеви:

а) лід;

б) сніг;

в) камінь.


9. Повість-казка про Мауглі входить до збірки:

а) „Казки старої Англії”;

б) „Книга Джунглів”;

в) „Просто казки для маленьких дітей”.


10. Протиставляючи бідність – багатство, простий люд – дворянство; скромність – пихатість тощо, поет використовує художній прийом:

а) порівняння;

б) антитеза;

в) уособлення.


11. Семюел Клемент – це:

а) псевдонім Марка Твена;

б) справжнє ім’я Марка Твена;

в) ім’я одного з героїв Марка Твена.


12. Том Сойєр і Гек Фінн стали свідками злочину Джо, коли:

а) шукали скарб;

б) грали в розбійників;

в) виводили бородавки.


ІІІ рівень

1. Наведи рядки з вірша Р. Бернса „Чесна бідність”, в яких автор уславляє шляхетність.


ІV рівень

1. Написати твір-мініатюру на одну із тем:

а) Мій улюблений герой;

б) Мій улюблений твір;

в) Книга в моєму житті.


6 клас

І варіант

І - ІІ рівні

1. Назвіть першого байкаря:

а) Езоп;

б) Федр;

в) Бабрій.


2. В якому з поданих рядків містяться прізвища лише тих письменників, які писали байки:

а) Федр, Езоп, Лафонтен;

б) Распе, Езоп, Уайльд;

в) Кіплінг, Крилов, Даррелл.


3. Як називається повчальна частина байки?

а) сатира;

б) алегорія;

в) мораль.


4. З якої байки ці слова: „У сильного безсилий винен завсігди…”:

а) „Крук і лисиця”;

б) „Вовк і ягня”;

в) „Квартет”.


5. Який дар мав Прометей?

а) був провидцем;

б) був поетом;

в) був співцем.


6. Боб Кретчит був:

а) племінником Скруджа;

б) слугою;

в) компаньйоном.


7. Скільки привидів приходило до Скруджа:

а) два;

б) три;

в) чотири.


8. Шхуна-бриг „Пілігрим” виходила в море, щоб:

а) ловити рибу;

б) полювати на китів;

в) проводити наукові дослідження.


9. Яку обіцянку дав собі Дік Сенд?

а) стати моряком;

б) стати людиною;

в) стати вченим.


10. Як Робінзон Крузо перевіз свої речі з корабля?

а) зробив пліт;

б) на лодці;

в) на баркасі.


11. Судно, що побачило людину на березі було (з твору „Жага до життя”):

а) китобійним;

б) військовим;

в) пасажирським.


12. Художній прийом, який використовує Ш. Петефі у вірші „Коли ти муж – будь мужнім”:

а) повтор;

б) порівняння;

в) гіпербола.


ІІІ рівень (достатній)

Дати відповідь на одне із запитань:

1. Що, на вашу думку, допомогло вижити героєві оповідання Дж. Лондона „Жага до життя”?

2. Дайте визначення роману. Назвіть його жанрові особливості.


ІV Рівень

Написати твір-мініатюру на одну з тем:

1) Мої враження від оповідання Дж. Лондона „Жага до життя”.

2) Мій улюблений герой.

3) Якби я потрапив на безлюдний острів…

4) Моє ставлення до Діка Сенда.


ІІ варіант

І –ІІ рівні

1. Кого з названих байкарів називають засновником жанру байки:

а) Л. Глібова

б) Лафонтена;

в) Езопа.


2. В якому з поданих рядків містяться прізвища лише тих письменників, які писали байки:

а) Бернс, Андерсен, Бабрій;

б) Крилов, Федр, Глібов;

в) Пушкін, Крилов, Шеллі.


3. Хто автор байки, з якої подано ці рядки: „У сильного безсилий винен завсігди…”:

а) Федр;

б) Глібов;

в) Крилов.


4. Хто звільнив Прометея?

а) Гефест;

б) Геракл;

в) Гермес.


5. З виникненням чого пов’язаний міф „Скотний двір царя Авгія”:

а) Олімпійських ігор;

б) кінофестивалю;

в) театру.


6. Марлі був для Скруджа:

а) родичем;

б) компаньйоном;

в) другом.


7. Укажіть назву фірми, власником якої був Скрудж:

а) „Скрудж і К”;

б) „Скрудж і Марлі”;

в) „Різдвяні подарунки”.


8. Негору був на „Пілігримі”:

а) юнгою;

б) боцманом;

в) коком.


9. Де виховувався Дік Сенд?

а) У дитячому будинку;

б) у сім’ї Уелдонів;

в) у дідуся і бабусі.


10. Завдяки якій книзі Робінзон змінився внутрішньо?

а) „Енциклопедії”;

б) Біблії;

в) „Казки народів світу”.


11.Того, хто йшов попереду, звали (оповідання Дж. Лондона „Жага до життя”):

а) Том;

б) Білл;

в) Джим.


12. Кожний чоловік має записати у свій девіз слова:

а) „Голодний не раб!”;

б) „Голодний, але вільний!”;

в) „Голодний, але працьовитий!”.


ІІІ рівень (достатній)

Дати відповідь на одне із запитань:

1. Який, на вашу думку, має бути сучасний чоловік?

2. Поясніть значення назви оповідання Чехова „Хамелеон”.


ІV рівень

Написати твір-мініатюру на одну із тем:

1) Мої враження від оповідання Дж. Лондона „ Жага до життя”.

2) Мій улюблений герой.

3) Якби я потрапив на безлюдний острів…

4) Моє ставлення до Діка Сенда.


7 клас

І варіант

І-ІІ рівні

1. У баладі Ф. Шиллера „Рукавичка” показаний конфлікт між:

а) лицарем і хижим звіром;

б) особистою честю та коханням;

в) лицарем і королем.


2. Від чого, за словами віщуна, загине князь Олег (за баладою О.Пушкіна „Пісня про віщого Олега”)?

а) Від зрадника;

б) від меча хазарського воїна;

в) від свого коня.


3. Хто відкрив таємницю володарю шотландському (за баладою „Вересовий мед” Р.Л. Стівенсона)?

а) Син-пивовар;

б) батько-пивовар;

в) ніхто.


4. Що зображено на щиті Айвенго?

а) Дуб, що вирваний з корінням;

б) ворон, що летить;

в) двоє лицарів, які їдуть на одному коні.


5. Як ліліпути називали Гуллівера?

а) Чоловік гора;

б) Велетень;

в) Чоловік дуб.


6. Чому собака Баскервілів світилася вночі?

а) Був особливої породи;

б) очі горіли вогнем;

в) був намазаний фосфором.


7. Про що мріяла Джонсі (О.Генрі „Останній листок”):

а) навчитися грати на фортепіано;

б) вийти заміж;

в) написати фарбами Неаполітанську затоку.

8. Що спитав батько сина, лежачи на лікарняному ліжку?:

а) „Ну як, Деві?...Ти не боявся?”

б) „Ну як, Деві?...здорово було, га?”

в) „Ну як, Деві?...Ти гарно почуваєшся?”


9. Який заповіт лишив нащадкам ліричний герой (за поезією

О. Твардовського „Я був убитий під Ржевом”)?

а) Народити дітей;

б) жити, берегти перемогу;

в) прославитись.


10. Яким себе побачив юнак у склі лампочки на операційному столі (Г. Белль „Подорожній, коли ти приїдеш у Спа...”)?

а) Без ноги;

б) без обох рук і правої ноги;

в) пораненим у живіт.


11. Сім’я Андрія Соколова (М. Шолохов „Доля людини”):

а) загинула під час бомбардування;

б) виїхала в евакуацію;

в) була розстріляна німцями.


12. Як розпорядився буханцем хліба і шматок сала А. Соколов у полоні?

а) Сам з’їв усе;

б) поділив між усіма мешканцями бараку;

в) собі залишив половину, решту віддав мешканцям бараку.


ІІІ рівень

1. Визначити тему оповідання М. Шолохова „Доля людини”.

2. Що таке балада?


ІV рівень

Написати твір-мініатюру на одну із тем:

1) „Засудження жаху війни в оповіданні Г. Белля „Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…”;

2) „Перемога людяності, мужності, відповідальності за долю Батьківщини (на основі тексту оповідання М. Шолохова „Доля людини”)”;

3) „Чого навчили мене герої творів зарубіжних письменників”.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації