Методичні рекомендації щодо структури, змісту й обсягів наукових та навчальних видань 8 монографія 8 підручники І навчальні посібники 10

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет


Методичні рекомендації щодо структури, змісту й обсягів наукових та навчальних видань викладачів і студентів РДГУ


Рівне – 2010

ББК 74.58(4Укр)р

М54

УДК 378(477)(07)


Методичні рекомендації щодо структури, змісту й обсягів наукових та навчальних видань викладачів і студентів РДГУ / уклад.: проф. Р.М. Постоловський, проф. А.М. Воробйов, проф. Я.Б. Петрівський, проф. Р.В. Павелків, проф. Т.І. Поніманська, проф. О.С. Мосієвич, В.В., проф. Сілков, проф. Б.П. Петрівський, доц. С.Н. Грипич, доц. Ю.В. Батишкіна, доц. Н.В. Шульжук. – Ровне, 2010. – 115 с.


Методичні вказівки містять рекомендації щодо оформлення різних видів наукових та навчальних видань та блок нормативно-правових документів: законодавчих актів України про видавничу діяльність, нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, нормативних документів Вищої атестаційної комісії України, що сприяють якісній підготовці друкованих матеріалів, в яких оприлюднено результати наукової та навчально-методичної роботи науково-педагогічних працівників РДГУ.


Рекомендовано до друку Вченою радою Рівненського державного гуманитарного университету, протокол №5 від 29 січня 2010 р.

ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА 5

1. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАНЬ 6

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ, ЗМІСТУ Й ОБСЯГІВ НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ 8

2.1. МОНОГРАФІЯ 8

2.2. ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 10

2.3. ВИДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 17

2.3.1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 18

2.3.2. ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ 19

2.3.3.ІНТЕРАКТИВНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 20

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ВИДАНЬ 22

3.1. НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК ТЕКСТУ, РОЗДІЛІВ, ПІДРОЗДІЛІВ, ПУНКТІВ, ПІДПУНКТІВ, ІЛЮСТРАЦІЙ, ТАБЛИЦЬ, ФОРМУЛ 22

3.2. ВИМОГИ ДО ІЛЮСТРАЦІЙ 24

3.3. ОФОРМЛЕННЯ ТАБЛИЦЬ 25

3.4. ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ ФОРМУЛ 32

3.5. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЦИТУВАННЯ ТА ПОСИЛАННЯ НА ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 39

3.6. ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ДОДАТКІВ 40

3.7. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ СТРУКТУРНИХ ЧАСТИН ТЕКСТУ 43

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 47

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 49

Додаток А
ВИМОГИ ДО ФАХОВИХ ВИДАНЬ 51

Додаток Б
ПОРЯДОК НАДАННЯ НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ГРИФІВ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 56

Додаток В
ЩОДО ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
(Лист МОН № 1/19-776 від 01.11.10 року) 61

Додаток Г
НОВИЙ СТАНДАРТ З БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ 63

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 63

ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ ВІД ГОСТ 7.1.-84 63

Додаток Д
ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО 95

ОПИСУ У СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ 95

Додаток Е
ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО
ОПИСУ ЗГІДНО ВИМОГ ВАК 100

Додаток Ж
СКОРОЧЕННЯ ДЕЯКИХ СЛІВ
(ВИТЯГ З ДСТУ 3582-97) 116

Додаток З
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВИДАННЯ 120

Додаток И
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДРУГОЇ СТОРІНКИ 122

(ЗВОРОТУ ТИТУЛЬНОГО АРКУША) ВИДАННЯ 122

Додаток К
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО (ДОЗВІЛЬНОГО)ТИТУЛЬНОГО АРКУША
РОБОТИ З ГРИФОМ МОНУ 123

Додаток Л
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША
РОБОТИ З ГРИФОМ МОНУ 124

Додаток М
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДРУГОЇ СТОРІНКИ 125

(ЗВОРОТУ ТИТУЛЬНОГО АРКУША) ВИДАННЯ З ГРИФОМ МОНУ 125

Додаток Н
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША
МОНОГРАФІЇ 126

Додаток П
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДРУГОЇ СТОРІНКИ 128

(ЗВОРОТУ ТИТУЛЬНОГО АРКУША) МОНОГРАФІЇ 128Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації