Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2008/2009 навчальному році

Скачати
Документи
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 216-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua


від 30.01.091/9-73

від на № __
Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій


Інститутам післядипломної педагогічної освіти

Загальноосвітнім навчальним

закладам


Про порядок закінчення

навчального року та проведення

державної підсумкової атестації

у загальноосвітніх навчальних закладах

в 2008/2009 навчальному році


Закінчення 2008/2009 навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів визначено Типовими навчальними планами, перелік яких подано у листі Міністерства освіти і науки України №1/9–83 від 18.02.08, та Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.08 № 151/14842) зі змінами, затверджений наказом №845 від 12.09.08, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.10.2008р. за № 974/15665, відповідно до яких державна підсумкова атестація учнів проводиться після завершення ними кожного ступеня навчання.

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» навчальні заняття мають завершитися: у 1-4-х класах – 25 травня, 5-10 класах – 28 травня 2009 р.

У 11-х (12-х) класах відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 804 від 03.09.2008 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2009 році» та № 848 від 12.09.2008 «Про зміни в організації навчального процесу у 2008/2009 навчальному році для випускників 11-х (12-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів» вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану завершуватиметься 30 квітня 2009 року. Методичними рекомендаціями (листом МОН № 19-599 від 17.09.08) визначено форми ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану.

У травні 2009 року з метою якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації для учнів 11-х (12-х) класів організовуються індивідуально-групові заняття. Порядок організації та проведення індивідуально-групових занять визначено листом МОН № 1/9-844 від 26.12.08.

Після завершення занять у 1-4-х класах проводяться навчальні екскурсії, а у 5-8-х і 10-х класах – навчальні екскурсії та навчальна практика.

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.08 № 1/9-61 орієнтовно у такі строки:

з 26 по 29 травня (4 дні) – для учнів 1- 4-х класів (не більше 3-х академічних годин на день);

з 1 по 12 червня (10 днів) – для учнів 5-6-х класів (по 3 академічні години), 7-8-х класів (по 4 академічні години), 10-х класів (по 5 академічних годин на день).

Керівники навчальних закладів можуть вносити корективи до строків організації навчальних екскурсій та навчальної практики з урахуванням місцевих умов, специфіки навчального процесу, профілю навчання та необхідності надолуження виконання навчальних програм у зв’язку з вимушеним призупиненням навчальних занять, спричинених захворюваністю учнів на грип та гострі респіраторні інфекції, та іншими причинами.

Загальна кількість навчального часу залишається незмінною: у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня – 175 робочих днів, ІІ-ІІІ ступенів – 190 робочих днів з урахуванням навчальної практики, підсумкового оцінювання та державної підсумкової атестації учнів.

Після завершення навчальних занять у загальноосвітніх навчальних закладах 29 –30 травня проводиться свято “Останній дзвоник”.

У випускних 9-х класах з 3 по 20 червня, а у 11-х (12-х) класах - з 6 по 22 червня 2009 р. проводитиметься державна підсумкова атестація.

Для проведення державної підсумкової атестації Міністерством освіти і науки України підготовлені й затверджені білети і збірники завдань відповідно до чинних навчальних програм.

Державна підсумкова атестація з української мови для випускників 9-х класів проводитиметься 3 червня. Для випускників 11-х класів державна підсумкова атестація з української мови та літератури проводиться у червні 2009 р. Конкретну дату її проведення визначають Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Державна підсумкова атестація, що проводиться у письмовій формі, розпочнеться о 9.00, а в усній формі - для першої групи – о 9.00, для другої групи – о 14.00. Інший час початку проведення державної підсумкової атестації має бути погоджений з відповідними органами управління освітою.

При складанні розкладу проведення державної підсумкової атестації необхідно передбачити, щоб для підготовки до проходження атестації з кожного предмета учні мали не менше двох-трьох днів.
І. Державна підсумкова атестація у початковій школі
Державна підсумкова атестація у початковій школі проводиться з метою визначення відповідності освітнього рівня учнів 4-х класів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та готовності школярів до навчання в основній школі.

У загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови (мова і читання) та математики.

У загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня з навчанням мовами національних меншин також можуть підлягати атестації результати навчальної діяльності з мови навчання (мова і читання).

Бали за атестацію з цих предметів виставляються за результатами підсумкових контрольних робіт, які проводяться з метою визначення рівнів сформованості в молодших школярів умінь застосовувати набуті знання і вміння.

Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формується відповідно до вимог, викладених у Програмах для середньої загальноосвітньої школи (1 – 4 класи), видавництво „Початкова школа”, 2006 рік.

Для проведення підсумкових контрольних робіт пропонуються апробовані в шкільній практиці збірники підсумкових контрольних робіт, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України:


Барна М.М., Онопрієнко О.В. Підсумкові контрольні роботи з математики. 4 клас. – К.: Генеза, 2009;

Вашуленко М.С., Пономарьова К.І. Підсумкові контрольні роботи з української мови у школах з українською мовою навчання. 4 клас. – К.: Генеза, 2009;

Вашуленко О.В., Третяк О.П., Копликова Т.К., Чернецька О.Г. Підсумкові контрольні роботи з читання у школах з українською мовою навчання. 4 клас. – К.: Генеза, 2009;

Шереметьєва Н.М., Мартиненко Т.Г. Підсумкові контрольні роботи з української мови у школах з російською мовою навчання. 4 клас. – К.: Генеза, 2009;

Новикова Т.Г., Смаковська Т.В. Підсумкові контрольні роботи з читання у школах з російською мовою навчання. 4 клас. – К.: Генеза, 2009;

Лаптєва Л.І., Лунько Н.І. Підсумкові контрольні роботи з російської мови у школах з російською мовою навчання 4 клас. – К.: Генеза, 2009;

Гайдученко Т.Л., Астахова Т.К. Підсумкові контрольні роботи з російського читання у школах з російською мовою навчання. 4 клас. – К.: Генеза, 2009.

Річна підсумкова робота з української мови є комбінована письмова робота, яка передбачає перевірку мовленнєвих умінь учнів (зокрема: будувати речення, зв’язні тексти, висловлювати міркування, власну думку за допомогою різних мовних засобів), а також практичне застосування мовних знань з фонетики, лексики, граматики, орфографії тощо відповідно до державних вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів зазначеного предмета.

Підсумкова контрольна робота з мови складається з восьми завдань різних рівнів складності, серед яких: п’ять тестових завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді, два відкритих завдання, виконання яких передбачає коротку письмову відповідь, і одне творче – зв’язне висловлювання (5-7 речень) на задану тему.

Річна підсумкова робота з читання спрямована на перевірку розуміння змісту прочитаного тексту; обізнаності з колом дитячого читання, доступного цьому вікові; усвідомлення літературознавчих понять на елементарному рівні, необхідних під час аналізу твору; умінь узагальнювати зміст прочитаного (розкривати головну думку); практичних умінь роботи над текстами різних жанрів (казкою, оповіданням, віршем, байкою, легендою); здатності відчувати роль та красу художнього слова (якими засобами описано ту чи іншу подію, предмети, явища); умінь виконувати творчі завдання на основі прочитаного, висловлювати власну думку з приводу прочитаного.

жнього слова (якими засобами описано ту чи іншу подію, предмети, явища); умінь виконувати творчі завдання на основі прочитаного, висловлювати власну думку з приводу прочитаного.

Підсумкова контрольна робота з математики проводитися у вигляді комбінованої контрольної роботи (традиційної) або контрольної роботи, укладеної з тестових завдань різних форматів.

Зміст підсумкових контрольних робіт з математики відповідає програмовим вимогам до рівня загальнооосвітньої підготовки учнів за змістовими лініями «Нумерація чисел», «Дроби», «Дії над числами», «Вирази», «Рівняння і нерівності», «Задачі», «Величини», «Геометричні фігури та величини».

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.08.2008 р. № 755 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи».

На проведення річної підсумкової роботи відводиться 1 академічна година (шкільний урок).

Кожна підсумкова контрольна робота проводиться вчителем початкових класів відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п’ятниці.

Бал за державну підсумкову атестацію з цих предметів виставляється у класному журналі під датою проведення підсумкової роботи.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових балів та балу за атестацію.


II. Державна підсумкова атестація в основній школі


Атестація в основній школі проводиться з п'яти предметів: української мови, математики, географії, біології, а також іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу.

У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням предметів, спеціалізованих навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах таким предметом за вибором може бути той, що вивчався поглиблено.

Випускники основної школи загальноосвітніх навчальних закладів (класів, груп) з навчанням мовами національних меншин, які почали вивчати українську мову в поточному навчальному році, замість атестації з цього предмета можуть, за заявою батьків або осіб, які їх замінюють, та рішенням педагогічної ради, проходити атестацію з мови навчання.

Державна підсумкова атестація з української мови проводиться в письмовій формі (диктант) за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки України в день атестації по телебаченню та радіо. Перевірці під час державної підсумкової атестації підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та словникові слова, визначені для запам’ятовування; уміння ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; уміння належним чином оформлювати роботу.

Текст диктанту визначатиметься за посібником: Авраменко О.М., Федоренко В.Л. Українська мова. Збірник текстів для диктантів. Державна підсумкова атестація. 9 клас. – К.: Грамота, 2008. – 80 с. У збірнику представлено тексти, обсяг яких відповідає вимогам чинної програми з урахуванням того, що державна підсумкова атестація триває довше, ніж звичайна тематична контрольна робота у формі диктанту.

На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу розпочинатиметься з початком читання вчителем тексту. Використання учнями допоміжних джерел (словники, довідники, підручники тощо) під час проведення державної підсумкової атестації не допускається.

Державна підсумкова атестація з математики проводиться з алгебри (письмово) за навчальним посібником “Збірник завдань для державної підсумкової атестації з алгебри. 9 клас” (Бурда М.І. та інші, Харків, “Гімназія”, 2007 – 2009 рр.),

клас” містить 100 варіантів атестаційних робіт.

Кожен варіант атестаційної роботи складається з трьох частин, що відрізняються за складністю та формою тестових завдань.

У першій частині атестаційної роботи запропоновано завдання з вибором однієї правильної відповіді, що відповідають початковому і середньому рівням навчальних досягнень учнів. Для кожного тестового завдання з вибором відповіді подано чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь.

Друга частина атестаційної роботи складається із завдань відкритої форми з короткою відповіддю, що відповідають достатньому рівню навчальних досягнень. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей записана правильна відповідь.

Третя частина атестаційної роботи складається із завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, що відповідають високому рівню навчальних досягнень. Завдання третьої частини вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу та дав правильну відповідь. Правильність виконання завдань третьої частини оцінює вчитель відповідно до критеріїв та схеми оцінювання завдань. Завдання третьої частини атестаційної роботи учні виконують на аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу.

Варіанти завдань першої та другої частин атестаційної роботи добирають загальноосвітні навчальні заклади, третьої частини – Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за вказаним посібником.

Кількість варіантів першої та другої частини атестаційної роботи добираються за чисельністю учнів у класі з найбільшою наповненістю на паралелі. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій визначають не менше чотирьох варіантів третьої частини атестаційної роботи.

Кожен учень у класі має виконувати окремий варіант першої та другої частини атестаційної роботи та один із варіантів, запропонованих класу, третьої частини атестаційної роботи.

Перед початком атестації учні почергово вибирають атестаційні бланки для виконання першої та другої частини атестаційної роботи. Атестаційні бланки адміністрація загальноосвітнього навчального закладу готує заздалегідь.

Дату проведення державної підсумкової атестації визначають Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Державна підсумкова атестація з алгебри проводиться протягом 135 хвилин (2 години 15 хвилин). Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями.

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики та оцінювання завдань (лист МОН від 27.02.07 № 1/9-103) видрукувані у науково – методичному журналі «Математика в школі» (№3, 2007 р.) та «Математичній газеті» (№3, 2007 р., №2, 2008 р.).

У наступному 2009-2010 навчальному році передбачається проведення державної підсумкової атестації з математики в 9-х класах у формі інтегрованого іспиту з алгебри та геометрії.


Державна підсумкова атестація з географії покликана виявити рівень навчальних досягнень школярів з оволодіння географічною інформацією та вміння її використовувати у повсякденному житті.

Форму проходження державної підсумкової атестації з географії обирає навчальний заклад з урахуванням побажань учнів. При проведенні атестації в усній формі використовуються білети, в кожному з яких учням пропонується відповісти на три запитання з курсу «Географія України». Перше запитання - з фізичної географії, друге - з економічної географії, третє має практичну спрямованість та передбачає обов’язкове використання тематичних карт.

При оцінюванні відповідей учнів необхідно звертати увагу на розуміння ними зв’язків у системі "природа-людина-суспільство", сформованість в учнів гуманістичного світогляду, набуття умінь і навичок адаптації до навколишнього середовища, адекватної поведінки в ньому.

Проведення державної підсумкової атестації у письмовій формі за курс основної школи здійснюється за навчальним посібником “Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії за курс основної та старшої школи” авторів Ковальчук Г.О., Паламарчук Л.Б., Скуратович О.Я. – Харків: Гімназія, 2005, 2006, 2008 роки.

При укладанні завдань за основну школу використовується навчальний матеріал курсу “Географія України” (8-9 класи). Комплект завдань має охоплювати різні розділи програми.

Добираючи завдання для атестації застосовують принцип їх поступового ускладнення. У збірнику представлено завдання різного рівня складності та різних типів (тести, робота з контурною картою, робота з атласом, відкриті запитання четвертого рівня складності, що мають узагальнюючий, систематизуючий, порівняльний характер), що стимулюватиме учнів до виконання завдань усіх чотирьох рівнів.

Кожен із варіантів завдань укладається за такою схемою:

Правильна відповідь на кожне завдання I-го рівня оцінюється в 1 бал. Отже, виконавши три завдання цього рівня, учень може максимально набрати 3 бали. Кожне правильно виконане завдання II-го, III-го і IV-го рівнів оцінюється, відповідно, у три бали, тобто максимальна кількість балів за правильне виконання всіх завдань становить 12.

На виконання завдань відводиться 1,5 астрономічні години. Відлік часу розпочинається після оголошення завдань.

Державна підсумкова атестація з біології може проводитися як в усній (білети), так і в письмовій формі за завданнями з навчального посібника “Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс основної школи” (авт. Матяш Н.Ю., Костильов О.В., Вихренко А.С., Вихренко Т.О. – К.: Генеза, 2004, 2008).

Зміст завдань для атестації та кількість їх варіантів визначають за вказаним посібником вчителі біології, комплектуючи кожний варіант із 32 завдань за такою схемою:

12 завдань початкового рівня складності (рослинний світ – 3 завдання, тваринний світ – 3 завдання, людина – 6 завдань). За своїм характером вони є завданнями з альтернативною відповіддю «так» чи «ні», тестові завдання на знаходження 1 правильної відповіді з декількох запропонованих, завдання на доповнення;

12 завдань середнього рівня складності (рослинний світ – 3 завдання, тваринний світ – 3 завдання, людина – 6 завдань). Це можуть бути тестові завдання на знаходження 1 правильної відповіді з декількох запропонованих, завдання на встановлення відповідностей у вигляді таблиці, схеми; завдання з «німими» малюнками. Кожна правильна відповідь початкового та середнього рівня складності оцінюється в 0,25 бала, максимальна оцінка за кожен рівень – 3 бали;

6 завдань достатнього рівня складності (рослинний світ – 2 завдання, тваринний світ – 2 завдання, людина – 2 завдання). Це можуть бути тестові завдання на знаходження 1 правильної відповіді з декількох запропонованих, завдання на встановлення відповідностей у вигляді таблиці, схеми; розв’язування біологічних задач. Правильне розв’язання кожного завдання достатнього рівня складності оцінюється в 0,5 бала;

2 завдання з «відкритою» відповіддю високого рівня складності (людина - 1 завдання, рослинний або тваринний світ – 1). Ці завдання узагальнюючого, систематизуючого, порівняльного характеру. Кожне з завдань оцінюється в 1,5 бала.

На виконання завдань атестації у письмовій формі відводиться 1,5 астрономічні години. Відлік часу розпочинається після оголошення вчителем завдань.

Білети з біології укладено відповідно до чинної навчальної програми для учнів 6-9-х класів. Білети містять по три завдання. Перші два - спрямовані на перевірку теоретичних знань школярів про будову та функції живих організмів, їх пристосованість до умов середовища, способу життя, поведінки, значення у природі й житті людини. Практично у кожному білеті є запитання про будову та функції організму людини, психофізіологічні особливості її поведінки.

Третє запитання має практичний зміст, спонукає учнів до виявлення уміння застосувати набуті знання у практичній діяльності: про надання першої допомоги при зупинці дихання, різних видів кровотеч, опіках, обмороженні, ударах, вивихах тощо; запитання що стосуються профілактики вживання алкоголю, наркотичних речовин, ВІЛ-інфікування, негативного впливу на організм куріння тощо. Вони спрямовані на формування в учнів свідомої мотивації до здорового способу життя, формування здоров’язберігаючої компетенції.

Форму проходження державної підсумкової атестації обирає навчальний заклад з урахуванням побажань учнів.

Білети для державної підсумкової атестації з іноземної мови складаються з трьох завдань. Перше – бесіда за поданою ситуацією; друге – читання та переказ тексту; третє – письмова робота

Перше завдання має на меті перевірити рівень сформованості навичок та вмінь мовлення за допомогою зв’язного висловлювання, зміст і форма якого визначається зазвичай ситуацією. Основними характеристиками готовності до продукування зв’язного висловлювання є засвоєння різноманітних мовленнєвих форм, зразків, нормативного мовлення, зв’язність. Для того, щоб зміст завдання усвідомлювався та правильно сприймався учнями, до кожної ситуації подано інструкції щодо врахування психологічних особливостей та навчального досвіду учнів. Кожна інструкція подається у вигляді віртуальної проблемної ситуації, котру необхідно розв’язати засобами іноземної мови.

Оцінюванню підлягає вміння вибирати з ряду іншомовних засобів ті, що відповідають комунікативному завданню. Важливим складником цієї технології є також вміння розгорнути свою відповідь за рахунок часових, просторових, особистісних та інших характеристик об’єкта або дії, спонукавши співбесідника запитанням або проханням до продовження мовленнєвої взаємодії. Монологічне висловлювання повинно відповідати ситуації, бути повним, послідовним, комунікативно спрямованим (містити особистісні оціночні фрази, власне ставлення учня до об'єкта висловлювання), лексично насиченим, правильно фонетично і граматично оформленим.

Друге запитання білетів спрямоване на перевірку рівня сформованості в учнів умінь і навичок з читання. Оцінюється розуміння матеріалу, який читається, вміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати за контекстом значення незнайомих слів.

Тексти добираються вчителем і повинні бути присвячені різним аспектам життя людини. Основними джерелами текстів можуть бути статті журналів і газет, брошур і проспектів, інструкції, програми телебачення та радіо, театру і кіно, витяги з художніх творів. Тексти можуть містити певну кількість незнайомих слів, тлумачення яких не подається. Розуміння прочитаного тексту перевіряється шляхом переказу. Під час переказу учнем прочитаного тексту перевіряється вміння виділяти основну думку, робити висновки на основі прочитаного тексту тощо.

Третє запитання білетів має на меті перевірити рівень сформованості в учнів писемної мовленнєвої компетенції, тобто вміння зафіксувати і передати письмово необхідну інформацію; вміння правильно, з урахуванням соціокультурних відмінностей, оформлювати і писати особистий лист, вітальну листівку, оголошення, повідомлення, нотатки тощо.

Під час оцінювання відповідей учнів з третього завдання звертається увага на оформлення ними структури речень, рівень володіння лексичним матеріалом, рівень використання граматичних засобів, кількість граматичних помилок, організацію тексту, розвиток змісту, зв’язність тексту, логічне узгодження речень, обізнаність із соціолінгвістичними аспектами; уміння здійснювати комунікацію.

Під час підготовки до відповіді учням дозволяється користуватися двомовними словниками. Час на підготовку – не менше 30 хвилин.

Державна підсумкова атестація з гуманітарних предметів, зазначених нижче, проводитиметься лише у тих загальноосвітніх навчальних закладах, що не обрали державну підсумкову атестацію з іноземної мови.

Державна підсумкова атестація з курсів української та зарубіжної літератур, інтегрованих курсів «Література» (рідна та зарубіжна) проводитиметься в усній формі за білетами, які складаються з двох завдань.

Завдання білетів відображають розмаїття представлених у чинних програмах напрямів, методів, стилів, родів, жанрів, тем тощо. Формулювання запитань відображають усталені у шкільній практиці інтерпретації творів української, зарубіжної та інших літератур, пропорційно поєднують різні аспекти вивчення національного та світового художнього письменства: від морально-етичного до суто естетичного.

У багатьох випадках формулювання запитань білетів передбачають надання учневі можливості вибору конкретного матеріалу для відповіді, тобто враховують варіативність програм із літератур, різноманіття читацьких уподобань учнів, потребу особистісної зорієнтованості у вивченні літератури.

Головними критеріями оцінювання відповіді школяра є знання ним тексту аналізованого твору, його розуміння, усвідомлення родової й жанрової специфіки та стильової своєрідності, багатства його ідейно-художнього змісту та особливостей поетики. Важливим також є сприйняття аналізованого твору в літературно-мистецькому контексті епохи, коли його було написано, у зв’язках із літературною традицією України і світу, а також уміння порівняти з типологічно подібними літературно-мистецькими явищами інших епох. Суттєвими є й поінформованість школярів щодо основних понять теорії літератури та вміння ці знання застосовувати до матеріалу конкретного літературного твору; розуміння школярем духовної природи літературної творчості, уміння характеризувати й оцінювати духовний світ персонажів і їхні морально-етичні цінності.

У окремих білетах для перевірки декламаторських умінь учнів, сформованості у них техніки художнього читання та вміння донести через усне слово авторський задум додатково передбачено читання учнем напам’ять віршів або уривків із поетичних чи прозових творів більшого обсягу. Формулювання завдань такого типу супроводжують запитання білетів, пов’язані насамперед із поезією; як правило, вони пропонують учням можливість вибирати вірш для декламування.

Використання учнями під час проведення державної підсумкової атестації з української, зарубіжної та інтегрованих курсів «Література» (рідна та зарубіжна) допоміжних джерел (підручників, хрестоматій, видань творів програмових авторів, антологій тощо) не допускається.

Для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською, молдовською, румунською, кримськотатарською, угорською мовами білети розробляються Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій і погоджуються з Міністерством освіти і науки України (тексти завдань подаються до 20 квітня 2008 р. до Міністерства освіти і науки України української та рідною мовами); російською мовою – Міністерством освіти і науки України.

У загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з навчанням мовами національних меншин за рішенням Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій може проводитися державна підсумкова атестація з мови навчання у формі диктанту. Завдання з польської, молдовської, кримськотатарської, угорської мов визначаються Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з посібників, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України; з російської мови атестація проводиться за посібником “Російська мова. Збірник диктантів для державної підсумкової атестації. 9 клас” (авт. Полякова Т.М., Бикова К.І. та ін. – К.: Генеза, 2008, 2009); з румунської мови - за посібником “Збірник диктантів для державної підсумкової атестації з румунської мови” (авт. Є.М. Маноїл – Чернівці: Технодрук, 2007).

На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу розпочинатиметься з початком читання вчителем тексту.


Державна підсумкова атестація з історії України проводитиметься в усній формі за білетами, котрі містять по два запитання. Завдання зорієнтовані на визначення рівня знань учнями фактів, процесів, закономірностей становлення державності України, особливостей історичного розвитку українських земель у складі різних державних утворень, економічні процеси, суспільне, культурне, духовне й повсякденне життя.

Особливий наголос під час підготовки до державної атестації варто зробити на характеристиці історичних постатей. Значна кількість питань зорієнтована також на вивчення історії рідного краю. Під час підготовки учням дозволяється користуватися настінними історичними картами, а також атласами.

У білетах зі всесвітньої історії звертається увага на особливості розвитку світової цивілізації наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. Під час відповідей оцінюються вміння аналізувати економічні, соціальні і культурні наслідки промислового перевороту; характеризувати зміни у господарюванні, політичному житті, утвердженні парламентаризму. Особливу увагу варто акцентувати на вміння учнів визначати основні напрямки політичної еволюції провідних держав, розвитку духовного життя, зміни в побуті людей та їх мисленні.

Оцінюючи відповідь дев’ятикласників з історії варто звернути увагу на рівень сформованості предметних компетенцій: хронологічних; просторових; інформаційних; мовленнєвих; логічних; аксіологічних. Так, зокрема, дев’ятикласник має визначати дати і хронологічні межі подій; встановлювати послiдовність та синхронність історичних подій; виділяти сутнісні ознаки історичного періоду чи етапу; користуючись картою, визначати причини та наслідки історичних подій, пов’язані з геополiтичними чинниками; використовувати карту як джерело інформації при характеристиці історичних подій, явищ, процесів; розповідати про історичні події й явища та описувати їх; давати історичну характеристику видатним діячам; формулювати емоційно-ціннісну оцінку історичних подій і діяльності історичних осіб; визначати причини, сутність, наслідки та значення історичних явищ та подій; використовувати картографічну інформацію для пояснення розвитку міжнародних відносин, полiтичних інтересів тієї чи іншої країни; співставляти та порівнювати однотипні явища; синтезувати засвоєну інформацію; оцінювати окремі факти, події; аналізувати та узагальнювати; формулювати висновки та узагальнення; давати визначення поняттям.


Державна підсумкова атестація з основ правознавства має на меті визначити рівень навчальних досягнень учнів у системі державно-правових реалій України; визначити та спрямовувати їх на необхідність дотримання правових норм. Учні мають продемонструвати розуміння питань, що собою являє сучасна держава і право, особливості їх виникнення, функціонування і розвитку, їх роль та функції в організації суспільних відносин, їх національні особливості, вміння аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами. Особливу увагу варто приділити практичним навичкам учнів, зокрема вмінню користуватися правовими актами.

Білети також включають завдання з теорії держави і права, основ публічного і приватного права.

Під час державної атестації дозволяється користуватися схемами і таблицями, відповідними кодексами.


Державна підсумкова атестація з фізики проводиться в усній формі за білетами. Білети укладено відповідно до чинної навчальної програми для учнів 7-9-х класів 11-річної школи. Білети містять три завдання, спрямовані на виявлення рівня оволодіння учнями основних понять, законів і принципів фізики та сформованості практичних умінь, необхідних для розуміння явищ і процесів, що відбуваються у природі, техніці й побуті.

Перше запитання передбачає перевірку теоретичних знань школярів, вміння ілюструвати виклад фактів та теорій відповідними прикладами перебігу фізичних явищ, їх прояву в природі або використання в технічних пристроях і повсякденному житті.

Друге та третє завдання мають практичний зміст, спонукають учнів до виявлення вміння застосувати набуті знання у практичній діяльності.

Відповідаючи на друге запитання білета, учень має продемонструвати вміння планувати дослідження, використовувати вимірювальні прилади та обладнання, проводити експерименти, систематизувати та узагальнювати результати досліджень. Під час підготовки обладнання для виконання лабораторних робіт учителеві потрібно спиратися на опис їх проведення, що наводиться у підручниках. Підбір обладнання для виконання експериментальних завдань здійснюється відповідно до матеріально–технічного забезпечення фізичного кабінету з урахуванням уточненого завдання для дослідження певної фізичної величини або закономірності, що пропонується вчителем.

Третє завдання – задача, що добирається вчителем з відповідних розділів “Збірника різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з фізики” (За ред. Гельфгата І.М. – Х.: Гімназія, 2007, 2008). Від учнів вимагається


письмово оформити розгорнутий розв'язок задачі. Для проведення обчислень дозволяється використовувати калькулятори.


ІІІ. Державна підсумкова атестація у старшій школі
Державна підсумкова атестація як форма контролю за відповідністю освітнього рівня випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти зберігає своє призначення і функції в умовах утвердження зовнішнього незалежного оцінювання.

Відповідно до наказу МОН № 804 від 03.09.2008р. “Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2009 році” результати зовнішнього незалежного оцінювання зараховуються як результати державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти для учасників зовнішнього незалежного оцінювання з числа випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти 2009 року.

Ті ж з випускників, які не мають наміру, щонайменше в 2009 році, вступати до вищих навчальних закладів, проходитимуть державну підсумкову атестацію у своєму навчальному закладі. Вступники до вищих навчальних закладів можуть пройти державну підсумкову атестацію за місцем навчання з тих предметів, які їм не потрібні для вступу.

У заяві на ім’я директора школи випускники зазначають, які іспити вони будуть проходити у формі зовнішнього незалежного оцінювання, а які - у письмовій чи усній формі за завданнями МОН у своїх загальноосвітніх навчальних закладах.

З метою дотримання рівних умов, перескладання у школі у формі державної підсумкової атестації результатів, отриманих на тестуванні, не передбачено.

Наказом МОН № 898 від 02.10.2008р. “Про затвердження календарного плану зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2009 році” затверджено графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання (таблиця), яке триватиме з 6 травня по 5 червня ц.р.


Графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2009 році
Предмет

Дата проведення зовнішнього оцінювання

Історія України

06.05.2009

Біологія

08.05.2009

Фізика

12.05.2009

Географія

15.05.2009

Українська мова та література

19.05.2009

Математика

26.05.2009

Іноземна мова (англійська)

02.06.2009

Іноземна мова (німецька, французька, іспанська)

03.06.2009

Хімія

05.06.2009За результатами зовнішнього незалежного оцінювання керівник загальноосвітнього навчального закладу отримує відомість, згідно з якою вноситься відповідний запис до класного журналу та до додатку до атестата про повну загальну середню освіту.

У цьому навчальному році державна підсумкова атестація випускників, учнів 11-го класу складається з 5 предметів: української мови та літератури, математики або історії України та трьох предметів за вибором.

У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з профільним навчанням може проводитись атестація з предмета за вибором відповідно до профільної підготовки. У навчальних закладах з мовами навчання національних меншин предметом за вибором може бути мова навчання.

Обов’язково, у формі зовнішнього незалежного оцінювання відбуватиметься ДПА з української мови та літератури для учнів, які вирішили вступати до вищих навчальних закладів. Ті ж з випускників які не планують вступати до вищих навчальних закладів, складатимуть ДПА з української мови та літератури у загальноосвітньому навчальному закладі у формі переказу з творчим завданням за текстом, визначеним та оголошеним Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за посібником: Українська мова та література. Збірник текстів для переказів із творчими завданнями. Державна підсумкова атестація. 11 клас / Укл. Г.Т. Шелехова, В.І. Новосьолова, Л.В. Плетньова, А.В. Ярмолюк. – К.: Ґенеза, 2009.

На виконання завдання державної підсумкової атестації з української мови та літератури в 11 класі відводиться 4 астрономічні години. Відлік часу розпочинається після другого прочитання вчителем тексту переказу учням. Переказ із творчим завданням як державна підсумкова атестація проводиться за традиційною методикою. За допомогою переказу з творчим завданням в учнів перевіряється комплекс важливих комунікативних умінь: сприйняття почутої інформації, докладне її відтворення, самостійне визначення предмета й завдань висловлювання, добір для їх вирішення потрібних мовних засобів, побудова власного висловлювання відповідно до конкретних комунікативних завдань, створення самостійного висловлювання певного стилю, типу й жанру мовлення.

Державна підсумкова атестація з курсу зарубіжної літератури проводиться в усній формі за білетами, розробленими і затвердженими Міністерством освіти і науки України. Питання білетів охоплюють більшу частину матеріалу, який опановував ся учнями протягом двох навчальних років (10-11 класи), і враховують наявність варіативних програм з предметів.

Окремо пропонуються білети для проведення державної підсумкової атестації із зарубіжної літератуи у класах філологічного профілю. Білети укладено на основі чинних профільних програм для вивчення предметів. Структура цих білетів інша – вони містять по три завдання, які спираються на чинні програми для профільних філологічних класів із української та зарубіжної літератур. Вимоги, які ставляться до навчальних досягнень учнів є дещо вищими, тож і самі формулювання питань є складнішими і глибше охоплюють літературний матеріал.


Білети з інтегрованих курсів «Література» (рідна та зарубіжна) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин:

- польською, молдовською, румунською, кримськотатарською, угорською розробляються Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій і погоджуються з Міністерством освіти і науки України (тексти завдань подаються до Міністерства освіти і науки України української та рідною мовами до 20 квітня 2009р.); російської – Міністерством освіти і науки України.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації