Веселов Микола Юрійович

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА


На правах рукопису


Веселов Микола Юрійович

УДК: 342.9


Адміністративно-правова профілактика дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні


12.00.07 — адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право


Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата

юридичних наук


Науковий керівник

Колпаков Валерій Костянтинович

доктор юридичних наук,

професор


Донецьк — 2009

ЗМІСТ

ВСТУП……..................................………………………………………...…………………5

РОЗДІЛ 1. ДИТЯЧИЙ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИЙ ТРАВМАТИЗМ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ПРОФІЛАКТИКИ.......................................................13

1.1. Поняття дитячого дорожньо-транспортного травматизму............................................13

1.2. Стан дитячого дорожньо-транспортного травматизму...................................................24

1.3. Фактори, що детермінують дитячий дорожньо-транспортний травматизм...............36

Висновки до розділу......................................................................................................................47

РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИТЯЧОГО ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМУ..................................49

2.1. Поняття профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму адміністративно-правовими засобами.......................................................................................49

2.2. Законодавче забезпечення профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму....................................................................................................................................70

2.3. Забезпечення профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму підзаконними актами....................................................................................................................81

Висновки до розділу......................................................................................................................90

РОЗДІЛ 3. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ДИТЯЧОГО ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМУ.............………........94

3.1. Поняття та система суб’єктів профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму....................................................................................................................................94

3.2. Компетенція суб’єктів профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму..................................................................................................................................105

3.3. Особливості діяльності підрозділів ДАІ МВС України у попередженні дитячого дорожньо-транспортного травматизму...................................................................................121

3.4. Шляхи удосконалення профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в сучасних умовах...............................................................................................135

Висновки до розділу...................................................................................................................151

ВИСНОВКИ.................................................................................................................................156

ДОДАТКИ....................................................................................................................................164

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................................................203

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ


АР Крим – Автономна Республіка Крим

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я

Головавтотрансінспекція – Головна державна інспекція на автомобільному транспорті

ГУ – Головне управління

ДАІ – Державна автомобільна інспекція МВС України

ДДАІ МВС – Департамент державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України

ДДТТ – дитячий дорожньо-транспортний травматизм

ДПС ДАІ – Дорожня патрульна служба державної автомобільної інспекції

ДТП – дорожньо-транспортна пригода

ДУП – дитячий утримуючий пристрій

ЄС – Європейський союз

ЗМІ – засоби масової інформації

КВН ЮІР – клуб веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху

КМУ – Кабінет Міністрів України

КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення

МВС – Міністерство внутрішніх справ України

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я України

МОН – Міністерство освіти і науки України

ОБЖ – основи безпеки життєдіяльності

ООН – Організація об’єднаних націй

ПДР – Правила дорожнього руху

ПТУ – професійне технічне училище

РФ – Російська Федерація

СНД – Співдружність незалежних держав

СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік

У(В)ДАІ – Управління (відділ) державної автомобільної інспекції

УДАІ – Управління державної автомобільної інспекції

УМВС – Управління Міністерства внутрішніх справ

УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка

ЮІР – юні інспектори руху
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації