Методичні рекомендації до написання есе

Скачати
Методичні рекомендації


ТЕМИ ЕСЕ

Методичні рекомендації до НАПИСАННЯ ЕСЕ.


Курс „Теорія управління безпекою соціальних систем” вивчається протягом одного семестру і завершується складанням заліку, до якого допускаються лише ті студенти, які написали, своєчасно здали і захистили власне Есе.

Есе — вид творчої діяльності студента, який полягає у вільному викладенні думок із приводу тієї чи іншої теми, котрі мають ґрунтуватись на пройденому матеріалі, понятійно-категорійному апараті. Таким чином, з одного боку, есе — творча форма виразу думок, яка не є шаблонною, з іншого — дана форма виразу має ґрунтуватися на знаннях, здобутих під час лекцій, семінарів, практичних занять і також індивідуальної роботи студента.

За даного випадку, алгоритм написання есе має наступний вигляд:

 1. необхідно взяти лист в деканаті про те, що ви є студентом магістратури Інституту менеджменту безпеки і виконуєте магістерську роботу — він буде вам необхідний для того, щоб записатися до бібліотеки;

 2. записуєтесь до бібліотеки (Парламентська бібліотека або Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського);

 3. отримуєте читацький квиток (обов’язково мати паспорт, студентський квиток, а також лист за підписом П.Я.Пригунова);

 4. йдете до каталогу та замовляєте книгу, яка міститься у Вас в дужках. Наприклад ваш номер за списком 9. Це означає, що ваша тема під номер 9: Вплив вчень Лао Цзи на формування теорії безпеки (Книга пути и благодати, Книга о пути и силе). Тобто ви замовляєте будь-яку з книг і потім, отримавши її, працюєте із нею в читальному залі. Якщо в дужках відсутні конкретні праці, то ви обираєте будь-яку працю на Ваш розсуд.

 5. ВИ МУСИТЕ ПРОЧИТАТИ ПОВНІСТЮ дану працю;

 6. На основі прочитаного, а також вже пройденого матеріалу, екстраполювати погляди певного мислителя (наприклад, якщо ваша тема 9, то Лао Цзи) на формування теорії безпеки.

Відтак, Ваше завдання полягає у тому, щоб, прочитавши на паперовому носії в бібліотеці твір того чи іншого мислителя, потім екстраполювати, тобто застосувати його теорії і думки і погляди тощо до сучасних умов. З вашого боку немає потреби у висловлюванні власних думок. Ваше завдання спромогтися викласти думки певного мислителя щодо безпеки на підставі прочитаної вами праці. Тобто фактично Ви розумового переноситесь у часі і стаєте певним мислителем і викладаєте на підставі ЙОГО (а не Вашого, ваших оцінок, вашого бачення тощо) вчення погляди на безпеку.

Завершальним компонентом роботи є відшукування вами мінімум 10 висловів (епіграфів) того, мислителя, про роботу якого ви пишете.

Кінцевим етапом роботи виступає її обговорення і захист основних положень.

1 група пише теми з 1 по 44.

Друга з 45 по 94.

Номер теми відповідає вашому номеру у журналі.


ТЕМИ ЕСЕ

 1. "Теорія X" і "Теорія Y|в,біля|" Дугласа Макгрегора про стилі керівництва та її застування при побудові системи безпеки соціальних систем.

 2. Антропологізм Протагора як обґрунтування необхідності забезпечення безпеки особи (О богах).

 3. Антропологія Іоаникия Галятовського та її вплив на формування ТУБСС.

 4. Безпекові вчення Марсилія Падуанського («Захисник миру»).

 5. Безпекові вчення Муамара Каддафі (Зелена книга).

 6. Безпекові погляди Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля («Конституція Німеччини» (1805), «Феноменологія духу» (1807), «Філософія духу» (1816), «Англійський білль про реформу 1831 року». Головною працею мислителя з питань держави і права стала «Філософія права» (1821).

 7. Боротьба соціальних систем за Людвігом Гумпловичем (Расовая борьба).

 8. Вплив вчення Фрідріха Енгельса на формування ТУБСС (Німецька ідеологія, «Походження сім’ї, приватної власності і держави» (1884).

 9. Вплив вчень Лао Цзи на формування теорії безпеки (Книга пути и благодати, Книга о пути и силе).

 10. Вплив вчень Франсуа Марі Аруе (1649-1778) (Вольтер) на формування ТУБСС («Досвід загальної історії про звичаї і дух народів»).

 11. Вплив ідей Августіна Аврелія (Блаженного) на вчення про безпеку соціальних систем (Исповедь, Против академиков).

 12. Вплив ідей Антонія і Октавіана на вчення про безпеку.

 13. Вплив ідей Гая (ІІ ст.) на вчення про безпеку.

 14. Вплив ідей Гая Юлія Цезаря на вчення про безпеку (Записки о войне с галлами).

 15. Вплив ідей Епікура та Поліція на вчення про безпеку.

 16. Вплив ідей Марка Аврелія на вчення про безпеку (Наедине с собой, К себе самому).

 17. Вплив ідей Модестіна (ІІ-ІІІ ст.) на вчення про безпеку.

 18. Вплив ідей Папініана (ІІ-ІІІ ст.) на вчення про безпеку.

 19. Вплив ідей Сенеки на вчення про безпеку(Моральні листи до Луцілія”, Философские трактаты).

 20. Вплив ідей Ульпіана (ІІ-ІІІ ст.) на вчення про безпеку.

 21. Вплив ідей Цицерона Марка Тулія на вчення про безпеку (Діалоги. О государстве. О законах).

 22. Вплив Т.Гоббса на формування ТУБCС («Левіафан, або матерія, форма і влада держави церковної та громадянської» (1651).

 23. Вчення Арістотеля про політику і його значення для формування ТУБСС (Політика).

 24. Вчення Геракліта.Ефеського як основа ТУБСС (О природе).

 25. Вчення Гесіода про необхідність копіткої праці як запоруки ефективного функціонування системи безпеки соціальних систем (Труды и дни)

 26. Вчення Гомера джерело формування системи безпеки соціальних систем (Илиада, Одиссея).

 27. Вчення Карла Філіпа Готфрида фон Клаузевіца про іманентність загрози для системи безпеки соціальних систем (О войне).

 28. Вчення Конфуція як один зі складових елементів філософії безпеки (Беседы и суждения Конфуция, Изречения).

 29. Вчення про безпеку Мартіна Лютера (95 тезисов, Великий Катехізис).

 30. Вчення про стадії розвитку суспільства і їхній вплив на формування системи безпеки соціальних систем за Огюстом Контом (1798-1857) (Курс позитивной философии).

 31. Вчення Роберта Олена про людський характер і його вплив на формування ТУБСС («Новий погляд на суспільство, або Нариси про формування характеру» (1812-13), «Книга про новий моральний світ» (1836-44).

 32. Вчення Фоми Аквінського про державу і безпеку («Сума істини католицької віри проти язичників» (1264-1265), «Про правління можновладців» (1265-1266), «Сума теології» (1266-1274).

 33. Вчення Фрідріха Вільгельма Ніцше про віру, як основу формування системи безпеки соціальних систем (Воля к власти. Так говорил Заратустра. По ту сторону добра и зла. Антихрист. Сумерки идолов).

 34. Державно-правові погляди на безпеку Жана Бодена (Метод легкого познания истории).

 35. Дестабілізація як один з елементів діяльності людини за Еріхом Фромом (Анатомия человеческой деструктивности. Бегство от свободы. Иметь или быть).

 36. Дуалізм вчень Клавдія Птолемея (Альмагеста. География) и Миколи Коперніка (Об обращениях небесних сфер) про існування світу і їхній вплив на безпеку соціальних систем.

 37. Есенціальний зміст безпеки людини за Альбертом Камю (Бунтующий человек. Миф о Сизифе. Быть или иметь).

 38. Ессенціальний зміст безпеки людини в умовах глобалізації за Миколою Олександровичем Бердяєвим (Философия неравенства. О назначении человека. Русская идея.).

 39. Застосування вчення Піфагора для побудови системи безпеки соціальних систем.

 40. Застосування вчень Адольфа Гітлера щодо стабільного процвітання мононаціональної соціальної системи в епоху глобалізації і універсалізації світу, проникнення ідей мультікультуралізму (Моя борьба).

 41. Застосування положень X. Хетуея, С. Томпсона, X. Емерсона при розробленні ТУБСС |.

 42. Застосування положень вчення про організаційну систему Лікерта.

 43. Застосування положень вчень Р. Гантта, Ф. і Л. Гилбрета при розробленні ТУБСС.

 44. Застосування положень наукового менеджменту Фредеріка Тейлора при розробленні ТУБСС.

 45. Застування організаційних принципів Анрі Файоля для побудови системи безпеки соціальних систем.

 46. Зміст безпеки соціальних систем в умовах формування нового світового порядку за Френсісом Беконом (Новый органон).

 47. Зміст скалярного принципу при побудові системи управління фінансово-економічною безпекою за Дж. Муні, Л. Урвіка, А. Рсйлі, М. Фоллстт, Ч. Бернарда, Г. Саймона.

 48. Зміст теорії насильства Володимира Ілліча Ульянова (Леніна) та її вплив на формування ТУБСС («Що робити?» (1902), «Імперіалізм, як найвища стадія капіталізму» (1916), «Держава і революція» (1917), «Чергові завдання радянської влади» (1918), «Дитяча хвороба «лівизни» в комунізмі» (1920)/

 49. Зміст Хоторнського експерименту для формування системи безпеки соціальних систем за вченням Ф. Ротлісбергера.

 50. Змістовна теорія мотивації Херцберга та її застування при побудові системи безпеки соціальних систем.

 51. Значення досліджень Володимира Винниченка для формування системи безпеки соціальних систем (Возрождение нации).

 52. Значення концепції гуманістичного виклику Э. Мейо.

 53. Значення теорії Карла Генріха Маркса на формування ТУБСС (До критики гегелівської філософії права» (1844), «Нариси до критики політичної економії» (1844), «Маніфест комуністичної партії» (1848), «Класова боротьба у Франції» (1848-1850), «До критики політичної економії» (1859), «Капітал» (1867-1894), «Діалектика природи» (1873-1882), «Критика Готської програми» (1875).

 54. Значення теорії суспільного договору для формування системи безпеки соціальних систем за Жан-Жаком Руссо («Про суспільний договір»).

 55. Ідея національної держави і патріотизму при формуванні системи безпеки соціальних систем за вченням Йогана Готліба Фіхте («Про призначення вченого» (1794), «Основи природного права у відповідності з принципами науковчення» (1797), «Основні риси сучасної епохи» (1804-1805), Замкнена торговельна держава).

 56. Історична обумовленість формування націобезпекознавства за Томасом Куном (Структура научных революций).

 57. Концепція еволюційного прогресу людства Іммануїла Канта та категоричного імперативу та їхній вплив на ТУБСC ( «Критика чистого розуму» (1781), «Ідеї загальної історії під космополітичним кутом зору» (1784), «До вічного миру» (1795), «Метафізичні вчення про право»).

 58. Концепція поділу влади Джона Локка і її вплив на форми та методи забезпечення безпеки соціальних систем («Два трактати про державне правління»).

 59. Людиномірність безпеки соціальних систем за Паулем Тілліхом (Мужество быть).

 60. Підґрунтя формування системи безпеки соціальних систем за Гудрик-Кларком Ніколасом (Оккультные корни нацизма. Тайные арийские культы и их влияние на нацистскую идеологию).

 61. Погляди Гуго де Гроота Гроція на безпеку («Три книги про право війни і миру»).

 62. Погляди на безпеку Нікколо Макіавеллі (Государь, «Історія Флоренції» (1532) та твір із десяти книг «Міркування на першу декаду Тіта Лівія» (1519).

 63. Погляди на безпеку соціальних систем Томмазо Кампанелла («Місто Сонця»).

 64. Право на безпеку за Гуго Гроцієм (О праве войны и мира).

 65. Причини дестабілізації системи безпеки соціальних систем за Едуардом Гібоном (История упадка и разрушения Римской империи).

 66. Причини дестабілізації системи безпеки соціальних систем за Монтескье Шарлем Луї на прикладі Римської імперії (Размышления о причинах величия и падения римлян).

 67. Проблеми кофункціонування конкурентних систем безпеки соціальних систем за Карлом Поппером (Открытое общество и его враги).

 68. Проблеми кофункціонування конкурентних систем безпеки соціальних систем за Френсісом Фукуямою (Конец истории и последний человек. Великий разрыв).

 69. Проблеми кофункціонування конкурентних систем безпеки соціальних систем за Деніелом Беллом (Становление постиндустриального общества).

 70. Проблеми кофункціонування конкурентних систем безпеки соціальних систем за Елвіном Тоффлером (Третья волна. Шок будущего).

 71. Проблеми кофункціонування конкурентних систем безпеки соціальних систем за Жан Полем Сартром (Экзистенциализм — это гуманизм. Бытие и ничто. Стена).

 72. Проблеми кофункціонування конкурентних систем безпеки соціальних систем за Освальдом Шпенглером (Закат Европы).

 73. Роль вчення М.Вебера про ідеальну бюрократію для управління безпекою соціальних систем.

 74. Роль держави в забезпеченні безпеки соціальних систем за вченням Баруха Спіноза («Богословсько-політичний трактат» (1670) і «Політичний трактат» (1677).

 75. Роль держави в забезпеченні безпеки соціальних систем за вченням Ієремії Бентама («Фрагмент про урядування» (1776), «Принципи законодавства» (1789), «Керівні засади конституційного кодексу для всіх держав» (1797).

 76. Роль законів в регулюванні безпеки за Шарлем Луї Монтеск’є («Перські листи», «Роздуми про причини величі і занепаду римлян», «Про дух законів».)

 77. Роль керівника в організації системи безпеки соціальних систем за Л. Гьюліком і Л. Урвіком.

 78. Роль Сократ і Платона в формуванні ТУБСС (Держава).

 79. Роль суспільства у забезпеченні безпеки соціальних систем за Георгієм Плехановим (Наші розбіжності).

 80. Співвідношення індивідуальної свободи і безпеки соціальних систем за Бенжаменом Анрі Констаном («Курс конституційної політики» (1816-1820).

 81. Сучасний зміст диктатури пролетаріату за Йосипом Віссаріоновичем Джугашвілі (Сталіним) в умовах глобалізації та його інтерпретація щодо методів забезпечення безпеки соціальних систем.

 82. Сучасний зміст поглядів Августа Бебеля та Антоніо Лабріоли на національну та інтернаціональну ідею в контексті глобалізації і функціонування системи безпеки соціальних систем (Національна та інтернаціональна ідея).

 83. Сучасний зміст поглядів Вільгельма Лібкнехта і їхня інтерпретація щодо функціонування системи безпеки соціальних систем (Наши цели).

 84. Телеологічність функціонування системи безпеки соціальних систем за Франклом (Смысл жизни).

 85. Теорія безперервного прогресу людства Клода Анрі де Рув Руа (Анрі де Сен-Сімон) (1760-1825) і її значення для формування системи безпеки соціальних систем («Про реорганізацію Європейського суспільства» (1814), «Про індустріальну систему» (1821).

 86. Теорія ієрархічних потреб А.Маслоу та її застосування при побудові системи безпеки соціальних систем (Мотивація и личность).

 87. Теорія ймовірностей Блеза Паска ля (Мысли) і Альберта Ейнштейна як обґрунтування необхідності управління безпекою соціальних систем.

 88. Теорія організаційної структури Арджіріса та її застування при побудові системи безпеки соціальних систем.

 89. Утопія Томаса Мора та її вплив на організацію безпеки соціальних систем (Утопия).

 90. Феномен безпеки особи як складової безпеки соціальних систем за Тейяром де Шарденом (Феномен человека).

 91. Філософія безпеки соціальних систем за Людвігом Фейербахом (Сущность христианства. Основы философии будущего).

 92. Форми та методи, стратегії забезпечення безпеки соціальних систем за Сунь Цзи (Сань Цу) (Искусство войны, Искусство стратегии).

 93. Хронотоп системи безпеки соціальних систем за Мартіном Хайдеггером (Время и бытие).

 94. Циклічність розвитку суспільства Полібія і її вплив на вчення про безпеку (Всеобщая история в 40 книгах).

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації