Методичні рекомендації для вчителів художньої культури обговорено на засіданні кафедри теорії та методики виховної роботи (Протокол №6 від 02 листопада 2007 р.)

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ


КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Чабан Н.

Методика викладання художньої культури

в 11 класі

ІНДІЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ РЕГІОН


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Херсон 2007

УДК. 378. 147-388

ISBN 966-8249-32-1

ББК 74. 58

Методика викладання художньої культури в 11 класі. Індійський культурний регіон: Методичні рекомендації для вчителів художньої культури обговорено на засіданні кафедри теорії та методики виховної роботи (Протокол № 6 від 02 листопада 2007 р.).
Рекомендовано до видання Вченою радою Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (Протокол № 5 від 30 листопада 2007 р.).


Автор Н. Чабан — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики виховної роботи Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

Рецензенти І. Кравченко — завідувач кафедри теорії та методики виховної роботи Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук, доцент

Г. Цибуленко — кандидат історичних наук, доцент кафедри соціальних і економічних дисциплін Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів


ББК 74. 58

Ч. 12 Чабан Н.

Методика викладання художньої культури в 11 класі. Індійський культурний регіон: Методичні рекомендації. — Ч. 4.   Херсон: РІПО 2007 — 66 с

© Чабан Н., 2007

© РІПО, 2007

ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА .................................................................................................

4

ТЕОРЕТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ДО РОЗДІЛУ “ІНДІЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ РЕГІОН” ...............................................................................


5
1. Образ Індії в історії світової культури ....................................

5
2. Вплив релігії на культуру Індії ................................................

11
3. Філософські погляди та наукові досягнення Індії .................

16
4. Своєрідність літератури, театру, музичного та танцювального мистецтва Індії ............................................................


20
5. Особливості синтезу архітектури та скульптури в культурі Індії ..........................................................................................................


26
6. Живопис та декоративно-прикладне мистецтво Індії ...........

34

ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО РОЗДІЛУ “ІНДІЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ РЕГІОН” ..............................................................................


37

МАЛЮНКИ ДО ТЕМИ .................................................................................

50

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ..........................................

64ПЕРЕДМОВА


Розбудова нової держави, реалізація національної програми "Освіта. Україна XXI ст." і викладання шкільного курсу "Художня культура" потребують визначення конкретної мети, завдань, змісту навчання та виховання педагогічних кадрів, роль яких у розв'язанні цих проблем вирішальна. Саме від рівня професійної підготовки майбутнього вчителя залежить якісне виконання завдань, що постали в системі культурологічної освіти й виховання підростаючого покоління та його переходу до самостійного життя.

Якісна реалізація шкільної програми з вивчення культури Індійського регіону в 11 класі неможлива без чіткого науково обґрунтованого планування, підготовки й проведення уроків. Ефективність проведення уроку полягає у всебічному охопленні програмового матеріалу з визначенням тем уроків; кількості годин на їх проведення; питань теорії та історії культури і мистецтва, міжпредметних зв'язків; наочних посібників та ТЗН; дидактичних матеріалів; рекомендованої до уроку літератури; змісту самостійної та практичної роботи, а також у науковому обґрунтуванні нового погляду на традиційний план-конспект уроку, який готує вчитель до кожного заняття.

У запропонованому нами методичному посібнику вміщено матеріали до проведення уроків та безпосередньо плани-конспекти з розділу “Індійський культурний регіон” в 11 класі.

ТЕОРЕТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ДО РОЗДІЛУ

ІНДІЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ РЕГІОН”

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації