Нова література за листопад Природничі науки 20. 1я73 Т19 Тарасова В. В

Скачати
Документи
Нова література за листопад

Природничі науки

20.1я73

Т19

Тарасова В.В.

Екологічна статистика (з блочно-модульною формою контролю знань) : підручник. - [б. м.], 2008. - 392 с22.14я72

Б36

Бевз Г.П.

Алгебра : підручник для 9 класу загальноносвітніх навчальних закладів. - К. : Зодіак-ЕКО, 2009. - 288 с. : ил.


22.151я72

Б91

Бурда М.І.

Геометрія : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К. : Зодіак-ЕКО, 2009. - 240 с. : ил.


22.14я72

М21

Мальований Ю.І.

Алгебра : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. - Тернопіль : "Навчальна книга - Богдан", 2009. - 288 с22.14я72

Б36

Мерзляк А.Г.

Алгебра : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів . - Харків : Гімназія, 2009. - 320 с. : ил.


22.3я72

С40

Сиротюк В.Д.

Фізика : підручник для 9 класу загальноосвітнього навчального закладу. - К. : Зодіак-ЕКО, 2009. - 208 с. : ил.24.1я72

П57

Попель П.П.

Хімія : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К. : ВЦ "Академія", 2009. - 232 с. : ил.24я72

Я77

Ярошенко О.Г.

Хімія : підручник для 9 класу загальноосвітнього навчального закладу. - К. : Освіта, 2009. - 223 с


26.8я72

Г47

Гілецький Й.

Географія: Економічна і соціальна географія України : підручник для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - Тернопіль : "Підручники і посібники", 2009. - 272 с


28.04я73

П56

Пономарьов П.Х.

Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням : навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 126 с


28.70я72

М35

Матяш Н.Ю.

Біологія: 9клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. - К. : Генеза, 2009. - 272 с. : ил.


Техніка


32.817я73

Д 81

Дудник І.М.

Вступ до загальної теорії систем : навчальний посібник. - К. : Кондор, 2009. - 205 с37.237я73

П50

Полікарпов І.С.

Килими та килимові вироби : навчальний посібник. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 112 с


39.33-08я2

Д58

Довідник водія : збірник законодавчих актів для власників транспортних засобів. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : КНТ, 2007. - 280 сСільське господарство


42.8я73

П56

Пономарьов П.Х.

Товарознавство тропічних і субтропічних фруктів : навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2006. - 184 с


Медицина. Охорона здоров’я


51.204.0я72

В75

Воронцова Т.Н.

Основи здоров'я : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К. : Алатон, 2009. - 200 с


51.204я72

Т12

Тагліна О.В.

Основи здоров'я : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - Харків : Ранок, 2009. - 176 с. : ил.


Демографія. Соціологія


60.7(4Укр)я73

М 91

Муромцева Ю.І.

Демографія : навчальний посібник. - К. : Кондор, 2009. - 300 с60.5я73

Н56

Нестуля О.О.

Соціологія: практикум. Модульний варіант : навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 272 с60.53

П43

Погрібна В.Л.

Соціологія професіоналізму : монографія. - К. : Правова єдність, 2008. - 336 с


Історія


63.3(0)я72

Б48

Бердичевский Я.М.

Всесвітня історія : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - Запоріжжя : Прем'єр, 2009. - 320 с. : ил.


63.3(0)5я72

Г51

Гісем О.В.

Всесвітня історія. 9 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. - Харків : Вид-во "Ранок", 2009. - 224 с. : ил.


63.4

К36

Керам К.В.

Боги, гробниці та вчені : роман про археологію. - Львів : Артклас, 2008. - 584 с. : ил.


63.52(4Укр)я73

К84

Крупник Л.О.

Історія України: формування етносів, нації, державності : навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 216 с


63.3(4УКР)5я72

Р33

Реєнт О.П.

Історія України : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К. : Генеза, 2009. - 240 с. : ил.63.3(4УКР)5я72

С87

Струкевич О.К.

Історія України : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К. : Грамота, 2009. - 288 с. : ил.


63.3(4УКР)5я72

Т89

Турченко Ф.Г.

Історія України : підручник для 9 класу загальноосвітнього навчального закладу. - К. : Генеза, 2009. - 352 с. : ил.


Економіка


65.054.3я73

К90

Кулявець В.О.

Прогнозування соціально-економічних процесів : навчальний посібник. - К. : Кондор, 2009. - 194 с65.422.51(4Укр)

Б48

Березін О.В.

Продовольчий ринок України: теоретико-методологічні засади формування. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 184 с65.01я73

Б61

Білецька Л.В.

Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) : навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 688 с


65.01я73

Е45

Економічна теорія: політична економія : підручник. - К. : Кондор, 2009. - 604 с65.5-32я73

З-99

Зяйлик М.Ф.

Євромаркетинг : навчальний посібник. - К. : Кондор, 2009. - 226 с


65.26я73

К23

Карлін М.І.

Фінанси зарубіжних країн : навчальний посібник. - К. : Кондор, 2009. - 384 с65.9(4Укр)28я73

М15

Макарова Н.С.

Економіка природокористування : навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 322 с


65.268я73

Р86

Румянцев А.П.

Міжнародні фінансові відносини : навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 348 с


65.9(4УКР)я73

Х 76

Хомяков В.І.

Економіка сучасної України : навчальний посібник. - К. : Кондор, 2009. - 426 с


Політичні науки


66.3(4УКР),5

В12

Вавринчук М.П.

Етнополітична безпека в системі національної безпеки України на етапі сучасного державотворення : монографія. - Киiв : Правова єдність, 2009. - 288 с


66.4(0),03я2

Д36

Дергачов В.А.

Геополитический словарь-справочник. - К. : КНТ, 2009. - 592 сПраво.67.99(4УКР)401.133я73

А31

Адміністративна діяльність : навчальний посібник. - К. : Правова єдність, 2009. - 432 с


67.99(4УКР)404.5я73

Д99

Дякович М.М.

Сімейне право : навчальний посібник. - К. : Правова єдність, 2009. - 512 с


67.99(4УКР)404.06я73

З-43

Звєрєва О.В.

Захист прав споживачів : навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 192 с


67.99(4Укр)407.1я73

К67

Корнєєв Ю.В.

Земельне право : навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 240 с67.711я73

М75

Молдован В.В.

Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН : навчальний посібник. - К. : Кондор, 2003. - 256 с67.75я73

М75

Молдован В.В.

Юридична клініка : навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 224 с


67.99(4УКР)400.7я73

М90

Муніципальне право України : підручник. - 2-е вид. доп. - К. : Правова єдність, 2009. - 720 с67я72

П55

Пометун О.І.

Правознавство. Практичний курс : підручник для 9 класу. - К. : Літера ЛТД, 2009. - 192 с67.99(4УКР)404.3

П64

Потєхіна В.О.

Інтелектуальна власність : навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 414 с


67.99(4УКР)404я73

Р70

Ромовська З.В.

Сімейний кодекс України : науково-практичний коментар (із змінами і доповненнями станом на 1 вересня 2008р.). - 3-е вид., перероб. і доп. - К. : Правова єдність, 2009. - 432 с67.99(4УКР)404.5я73

Р70

Ромовська З.В.

Українське сімейне право : підручник для студентів ВНЗ. академічний курс. - К. : Правова єдність, 2009. - 500 с


67.99(4УКР)400я73

Р83

Рудик П.А.

Коментар до конституційних змін : навчальний посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 304 с67.99(4Укр)407я73

Р98

Рябець К.А.

Екологічне право України : навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 438 с


Культура


71я72

Х-98

Художня культура : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - Харків : Оберіг, 2009. - 256 с. : ил.Наука

72я73

Р69

Романчиков В.І.

Основи наукових досліджень : навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 254 с


Освіта. Педагогіка.


74.580.2

А 92

Атанов Г.О.

Знання як засіб навчання : навчальний посібник. - К. : Кондор, 2008. - 236 с


74.6я73

Б40

Безпалько О.В.

Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 208 с


74.580.2я73

Д69

Дороз В.Ф.

Методика викладання української мови у вищій школі : навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 176 с


74.580я73

О-70

Ортинський В.Л.

Педагогіка вищої школи : навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 472 с


74.263

Т35

Терещук Б.М.

Трудове навчання.Технічні види праці : підручник для 9 класу загальноосвітнього навчального закладу. - К. : Генеза, 2009. - 160 с. : ил.Фізична культура75я72

Ф50

Фізична культура : підручник для 9 класу загальноосвітнього навчального закладу. - К. : Просвіта, 2009. - 208 с. : ил.75я72

Є74

Єрмолова В.М.

Фізична культура : підручник для 9 класу 12-річної загальноосвітньої школи. - К. : Вид. Дім "Слово", 2009. - 184 с


Мовознавство


81.2Нім-922

Б27

Басай Н.

Німецька мова. Добрий день! : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (8-й рік навчання). - К. : Освіта, 2009. - 240 с81.2Рос-922

П54

Полякова Т.М.

Русский язык : учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения (5-й год обучения). - К. : Генеза, 2009. - 280 с


81.2Укр-922

Г52

Глазова О.П.

Рідна мова : підручник для 9 класу загальноосвітнього навчального закладу. - К. : Зодіак-ЕКО, 2009. - 224 с. : ил.81.2Нім-922

Г67

Горбач Л.В.

Німецька мова : підручник для 9 класу (друга іноземна мова, п'ятий рік навчання). - К. : Генеза, 2009. - 224 с. : ил.81.2Фра-922

Д80

Дугельна Т.А.

Franзais : 9 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів (5-й рік навчання). - К. ; Ірпінь : Перун, 2009. - 231 с. : ил.


81.2Укр-922

З-12

Заболотний О.В.

Українська мова : підручник для 9 класу загальноосвітнього навчального закладу. - К. : Генеза, 2009. - 240 с


81.2Англ-922

К17

Калініна Л.В.

English. Your English Self : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (8-й рік навчання). - К. : Наш час, 2009. - 272 с


81.2Фра-922

К49

Клименко Ю.М.

Французька мова : підручник для 9 класу загальноосвітнього навчального закладу (друга іноземна мова, п'ятий рік навчання). - К. : Генеза, 2009. - 200 с. : ил.81.2-7

М22

Мамрак А.В.

Вступ до теорії перекладу : навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 304 с


81.2Рос-922

Р83

Рудяков А.Н.

Русский язык : учебник для 9 кл. общеобраз. учеб. заведений с укр. яз. обучения. - К. : Грамота, 2009. - 264 с. : ил.81.2Фра-922

Ч-90

Чумак Н.П.

Franзais : 9 клас (8-й рік навчання): підручник для загальноосвітніх навчальних закладів . - К. ; Ірпінь : Перун, 2009. - 216 с. : ил.


Літературознавство83.3(4УКР)6

І-90

Історія новітньої зарубіжної літератури : навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 274 с83.3(4Укр)я72

У45

Українська література : підручник для 9 класу загальноосвітнього навчального закладу. - К. : Освіта, 2009. - 416 с83.3(0)5я72

К56

Ковбасенко Ю.І.

Зарубіжна література : підручник для 9 класу загальноосвітнього навчального закладу. - К. : Грамота, 2009. - 304 с. : ил.


83.3(4УКР)я72

М71

Міщенко О.І.

Українська література : підручник для 9 класу загальноосвітнього навчального закладу. - К. : Генеза, 2009. - 304 с. : ил.


Художня література


84(4Вел)

К 83

Кронин А.

Замок Броуди : роман. - К. : Радянський письменник, 1957. - 620 с84(4Чех)

К 91

Кундера М.

Шутка : роман. - СПб. : Амфора, 2000. - 411 с


84(7США)

М 15

Макнот Д.

Королевство грез : роман. - М. : АСТ, 2001. - 384 с84(7США)

М 15

Макнот Д.

Нечто чудесное : роман. - М. : АСТ, 2001. - 348 с84(7США)

М 15

Макнот Д.

Помнишь ли ты... : роман. - М. : АСТ, 2000. - 352 с84(7США)

М 15

Макнот Д.

Триумф нежности : роман. - М. : АСТ, 2001. - 352 с84(7США)

М 15

Макнот Д.

Уитни, любимая. - М. : АСТ, 2000. - 448 с


84(4Рос)6

М 26

Маринина А.Б.

Тот, кто знает : роман в 2-х кн. Кн. 2 : Перекресток. - М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 432 с


84(4Рос)6

М 26

Маринина А.Б.

Тот, кто знает : роман в 2-х кн. Кн. 1 : Опасные вопросы. - М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 432 с


84(4Рос)6

М 26

Маринина А.Б.

Черный список : роман. - М. : Эксмо , 1997. - 400 с84(4Рос)6

М 26

Маринина А.Б.

Шестерки умирают первыми : роман. - М. : Эксмо , 1997. - 352 с84(4Рос)

М 27

Марков С.Н.

Земной круг : книга о землепроходцах и мореходах. - М. : Сов. писатель, 1966. - 656 с84(4Рос)

М 27

Марков С.Н.

Идущие к вершинам : историко-биографическая повесть. - М. : Сов. писатель, 1968. - 376 с


Мистецтво


85.118.7я73

К 82

Крижанівська Н.Я.

Основи ландшафтного дизайну : підручник. - Киiв : Ліра-К, 2009. - 218 с


Етика

87.8я73

С 51

Сморж Л.О.

Естетика : навчальний посібник. - К. : Кондор, 2009. - 334 с87.6я73

Т19

Таран В.О.

Соціальна філософія : навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 272 с


Філософія


88.4я73

Б86

Бочелюк В.Й.

Психологія спорту : навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 224 с88.5я73

В58

Власова О.І.

Соціальна психологія організацій та управління : підручник. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 398 с88.37я73

Г52

Главацька О.

Основи самовиховання особистості : навчально-методичний посібник. - К. : Кондор, 2008. - 206 с88.5я73

Г61

Головатий М.Ф.

Політична психологія : підручник. - 2-е вид. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 400 с88.4я73

М29

Мартинюк І.А.

Патопсихологія : навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 208 с


88.4я73

Ф32

Федій О.А.

Естетотерапія : навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 256 с
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації