Левітас Ф. Л., завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання іппо кмпу імені Б. Д. Грінченка професор, доктор історичних наук; Трухан О. Ф

Скачати
Документи
  1   2   3   4
Левітас Ф.Л.,

завідувач кафедри методики

суспільно-гуманітарної освіти та виховання

ІППО КМПУ імені Б. Д. Грінченка

професор, доктор історичних наук;

Трухан О.Ф.,

викладач кафедри методики

суспільно-гуманітарної освіти та виховання

ІППО КМПУ імені Б. Д. ГрінченкаВикладання історії України та всесвітньої історії

в ЗНЗ в 2009 - 2010 навчальному році


У сучасних умовах українського суспільства історична освіта є одним з найважливіших чинників становлення в Україні громадянського суспільства та демократичної правової держави, важливою передумовою розвитку особистості, формування наукового світогляду, утвердження в свідомості учнів цілісного уявлення про суспільний розвиток людства, виховання гордості за свій народ, формування особистісного сприйняття історії української державності.

Вивчення історії - це, по-перше, забезпечення процесу отримання певної кількості знань, а, по-друге, усвідомлення її як процесу глобального дослідження минулого, що базується на опрацюван­ні різноманітних фактів, що розглядаються з різних точок зору. Якщо підхід до вивчення проблем із різних позицій стане звичним, це може суттєво вплинути на формування системи цінностей учнів. Коли вчителі історії заохочують учнів за­стосовувати навички, пов'язані з аналізом фактів, вони сприя­ють виробленню позиції, яка вже сама по собі є «цінністю»: найбільш переконливий перебіг подій чи пояснення поведінки аналізують не лише стосовно історії, але й у всіх сферах життя. З часом застосування таких навичок може стати «другою натурою», що спричинить вироблення специфічного стилю мислен­ня або ціннісної системи, яку в цілому можна охарактеризувати як пошук правди.. Соціальній адаптації учнів сприятиме й перехід на профільне навчання, що був розпочатий у 2003—2004 навчальному році.

Відповідно до інструктивно - методичного листа Міністерства освіти і науки, кількість годин на вивчення історії у 2009-2010 навчальному році залишилась такою ж, як минулого року. Вивчення всесвітньої історії та історії України доцільно синхронізувати. Вчитель може організувати вивчення програмового матеріалу цих двох курсів історії як послідовно, так і паралельно; планувати повторювально-узагальнювальні уроки після вивчення кожної теми, навіть якщо такі уроки не передбачені програмою.

У 2009—2010 навчальному році учні 5- 9 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 12 класи” (Київ, “Перун”, 2005 р.), а учні 10 – 11 класів за програмою “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 11 класи (Київ, “Шкільний світ”, 2001р.).

Звертаємо увагу на те, що програма для 9 класу 12- річної школи істотно доопрацьована, тому вчителеві варто користуватись програмою, розміщеною на сайті Міністерства освіти і науки: http://www.mon.gov.ua/education/average/new_pr/hist_new.doc , видрукуваною також у журналі “Історія в школах України” (№7 за 2009 рік), а також виданою окремою брошурою видавництвом “Генеза” (2009 рік).

Для класів суспільно—гуманітарного профілю чинними є програми з історії України (журнал “Історія в школах України”, №4, 2003), всесвітньої історії (журнал “Історія в школах України”, №2, 2002), а також видані окремою брошурою у видавництві “Педагогічна преса”, 2004 р.

Для класів інших профілів чинними є програми, опубліковані в пресі та видрукувані окремими брошурами у 2001р. (Київ, “Шкільний світ”) та у 2004 (“Педагогічна преса ”).


Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу. Відповідні шрифтові позначення не є обов’язковою схемою поділу на уроки, а стосуються лише змісту. Вчитель на власний розсуд може обирати їх за теми уроків. Учитель також має право довільно визначати кількість годин на вивчення тем, але без вилучення одних на користь інших. Обласні, районні та міські методичні кабінети не вповноважені регламентувати розподіл учителем навчальних годин у межах тем.

Згідно з Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів (наказ Міносвіти і науки № 240 від 23.06.2000 р.) календарне планування навчального матеріалу здійснюється вчителем безпосередньо в навчальних програмах. Можна користуватись також окремими брошурами, виданими на основі програм з історії. На основі календарних планів учителі розробляють поурочні плани, структура і форма яких визначається ними самостійно. Поурочними планами для вчителів можуть слугувати також методичні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України. Учнівські зошити з історії переглядаються учителем один раз на семестр і бал за ведення зошита може (за бажанням учителя ) виставлятись у класний журнал. При виставленні тематичних оцінок учитель на власний розсуд може враховувати або не враховувати оцінку за ведення зошита.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації