Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет ім.І. Франка Правничий коледж

Скачати
Документи
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет ім.І.Франка

Правничий коледж


Затверджено


на засіданні Циклової комісії

з теорії та історії права та держави,

історії політичних та правових вчень

протокол N __ від "__" _________ 2004 р.

Голова Коваль А.Ф. _________


Плани семінарських занять з курсу


"ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ"


Львів-2004

Тема 1. СТАРОДАВНІ ДЕРЖАВИ І ПРАВО НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

(7 ст. до н.е. – 6 ст. н.е.) (2 год.)

1. Виникнення стародавніх держав. Трипільська культура (4-3 тис. до н.е.).

2. Держава і право скіфів.

3. Держава і право античних міст-держав.

4. Держава і право Боспорського царства.

5. Держава і право стародавніх східних слов`ян. Політичний союз антів (2-7 ст.).

Контрольні запитання

 1. Етапи первіснообщинного ладу.

 2. Де на території України знайдено найдавніше поселення-стоянку.


3. До якого етапу первіснообщинного ладу належить найдавніше поселення-стоянка на території України.

4. Коли і як відбувся перехід від матріархату до патріархату.

5. Коли з`явилися відтворюючі форми господарства і які саме.

6. Коли існувала трипільська культура.

7. Яке історичне світове значення трипільської культури.

8. Які особливості трипільської культури.

9. Який зв`язок трипільської культури з українською державністю.

10. Коли і внаслідок чого виникає територіальна сільська община.

11.Які великі поділи суспільної праці і коли вони відбулися.

12. Коли зароджується державність на території України.

13. Які перші держави на території України і який їх зв`язок з українською державністю.

14. Якого походження скіфські племена.

15. Коли скіфські племена заселяли територію України.

16. Які племена входили у скіфський племінний союз.

17. Коли виникла перша Скіфська держава і хто її створив.

18. Де і коли існувала друга Скіфська держава.

19. Форма правління Скіфської держави.

20. Назвіть античні міста-держави на території України.

21. Коли і де на території України існували античні міста-держави.

22. Який зв`язок античних міст-держав з українською державністю.

23. Форма правління держав Північного Причорномор`я.

24. Коли і де існувало Боспорське царство.

25. Як виникло Боспорське царство.

26. Коли існував політичний союз антів.

27. Коли і внаслідок чого розпався політичний союз антів.

28. Які ознаки державності політичного союзу антів.

29. Види слов`ян.

30. Які сучасні народи походять від слов`ян.


Додаткова література

1. Боплан Г.Л. Опис України. - Львів, 1990.

2. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. - К., 1968.

3. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1990.

4. Дегтярев А., Дубов И. Начало отечества. – Л., 1983.

5. Дорошенко Д.І. Історія України в 2-х томах. Т.1 (до половини XVII ст.). – К., 1991.

6. Крип`якевич І.П. Історія України. – Львів, 1990.

7. Січинський В. Чужинці про Україну. - Львів, 1991.


Тема 2. ДЕРЖАВА І ПРАВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ (7 - початок 12 ст.) (4 год.)

Перше заняття – 2 год.

1. Утворення, розвиток і занепад Київської Русі. Руська земля. Норманська теорія походження Київської Русі.

2. Суспільний лад.

3. Державний устрій. Системи правління.


Контрольні запитання

1. Чи існувало у східнослов`янських племен рабство і в якій формі.

2. Чому патріархальне рабство у східних слов`ян не переросло у рабовласницьку формацію.

3. Яка перша держава східних слов`ян і коли і як вона виникла.

4. Які ознаки державності Руської землі.

5. Коли, як і де виникла друга східнослов`янська держава, і яка.

6. Суть норманської теорії походження Київської Русі.

7. Коли і як виникла норманська теорія походження Київської Русі.

8. Коли і як виникла Київська Русь і доки проіснувала.

9. Хто і коли запровадив у Київській Русі християнство.

10. Які історичні заслуги Володимира Мономаха.

11. Хто, коли і як започаткував розпад Київської Русі на самостійні князівства.

12. Коли і внаслідок чого відбувся остаточний розпад Київської Русі.

13. Що таке великокнязівський домен.

14. Категорії духовенства у Київській Русі.

15.Причини перетворення вільних общинників у феодально залежне селянство.

16. Назвіть суспільні верстви і групи у Київській Русі.

17. Яка відмінність у правовому становищі між смердами і закупами.

18. Поняття, види і правове становище ізгоїв.

19. Види рабів у Київській Русі та відмінність у їх правовому становищі.

20. Категорії і правовий статус міського населення Київської Русі.

21. Форма правління Київської Русі. Кому належало право спадкування престолу у Київській Русі.

22. Територіальний поділ Київської Русі.

23. Системи правління Київської Русі.

24. Суть десяткової системи правління у Київській Русі.

25. Суть системи кормління у Київській Русі.

26. Суть двірцево-вотчинної системи правління у Київській Русі.

27. Назвіть державні органи Київської Русі.

28. Правове значення Ради бояр у Київській Русі.

29. Правове значення Віча у Київській Русі.

30. Відмінність Віча від станово-представницьких установ середньовічної Європи.

31. Назвіть приклади феодальних з`їздів у Київській Русі.

32. Що таке вервь і її компетенція.

33. Види збройних сил Київської Русі.

34. Які судові органи Київської Русі.

35. Компетенція церковного суду Київської Русі.


Додаткова література

1. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К., 1968.

2. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1990.

3. Іванченко Р.П. Історія без міфів. Бесіди з історії української державності. – К., 1996.

4. Крип`якевич І.П. Історія України. – Львів, 1990.

5. Падох Я. Суди і судовий процес Старої України. - Нью-Йорк; Львів, 1990.

6. Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. -М., 1949.


Друге заняття – 2 год.

1. Джерела права. Руська Правда. Церковні статути.

2. Характеристика галузей та інститутів права:

а) право власності;

б) зобов`язальне право;

в) шлюбно-сімейне право;

г) спадкове право;

д) кримінальне право (види злочинів, система покарань).

3. Судочинство.

Контрольні запитання

1. Джерела права Київської Русі.

2. Договори Київської Русі з Візантією та їх зміст.

3. Хто уклав найперші правові документи Київської Русі і які.

4. Редакції Руської Правди.

5. Що таке списки Руської Правди і скільки їх відомо.

6. Зміст Короткої Руської Правди.

7. Зміст Розширеної Руської Правди.

8. Зміст Скороченої Руської Правди.

9. Які церковні статути діяли у Київській Русі та їх зміст.

10. Який трактат уклав Володимир Мономах і його зміст.

11. Форми земельної власності у Київській Русі.

12. Види зобов`язань із заподіяння шкоди.

13. Зміст договору позики і порядок сплати відсотків по позиці.

14. Зміст і наслідки банкрутства купців.

15. Умови укладення шлюбу і шлюбний вік.

16. Правове становище жінки у шлюбі.

17. Порядок спадкування за законом.

18. Спадкові права дружини.

19. Хто був спадкодавцем і спадкоємцем за заповітом.

20. Склад злочину у Київській Русі.

21. Чи існували у праві поняття стадій злочину, співучасті, форм вини і неосудності, які саме.

22. Види злочинів.

23. Злочини проти особи.

24. Злочини проти власності.

25. Злочини проти релігії і церкви.

26. Злочини проти сім`ї і моральності.

27. Злочини проти честі і гідності.

28. Мета і види покарань.

29. Види грошових штрафів.

30. Яке найтяжче покарання у Київській Русі.

31. Які церковні покарання у Київській Русі.

32. Який характер мав судовий процес у Київській Русі і його зміст.

33. Що таке заклич, звід і гоніння сліду.

34. Види судових доказів і церковних судових доказів.

35. Види свідків.


Додаткова література

1. Падох Я. Суди і судовий процес Старої України. - Нью-Йорк; Львів, 1990.

2. Памятники русского права. – М., 1952. Вып.1.

3. Российское законодательство X-XX веков. – М., 1984. – Т.1.

4. Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. - М., 1949.

5. Юшков С.В. Русская правда. Происхождение, источники, ее значение. – М., 1950.


Тема 3. ДЕРЖАВА І ПРАВО ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА (друга половина 11 – середина 15 ст.) (2 год.)

1. Утворення, розвиток і занепад Галицько-Волинського князівства.

2. Суспільний лад.

3. Державний устрій.

4. Характеристика права.


Контрольні запитання

1. Походження назви "Галичина".

2. Хто і коли заснував галицьку династію князів.

3. Які династії князювали у Галицько-Волинській державі.

4. Які столиці мала Галицько-Волинська держава.

5. Хто і коли об`єднав Галичину у Галицьке князівство, і яка була його перша столиця.

6. Хто і коли завершив династію Ростиславичів.

7. Хто і коли об`єднав Галичину і Волинь в єдине князівство.

8. Коли було закладено Львів і коли він став столицею Галицько-Волинського князівства.

9. Хто правив у Галицько-Волинській державі у період між князюванням Романа та його синів Данила і Василька.

10. Коли Данило відновив об`єднане Галицько-Волинське князівство.

11. У чому полягало співправління Данила і Василька.

12. У чому полягала васальна залежність Данила від хана Золотої Орди.

13. Хто був королем Галицько-Волинського князівства.

14. Хто і коли завершив династію Романовичів.

15. Хто останній правив Галицько-Волинською державою.

16. Коли і як припинила існування Галицько-Волинська держава.

17. Які особливості суспільного ладу у Галицько-Волинському князівстві на відміну від Київської Русі.

18. Які особливості державного устрою Галицько-Волинського князівства на відміну від Київської Русі.

19. Назвіть приклади дуумвірату у Галицько-Волинському князівстві.

20. Як з`явилось магдебурзьке право у Галицько-Волинському князівстві, які міста отримали його першими, і коли.


Додаткова література

1. Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. К., 1984.

2. Кугутяк М. Галичина: Сторінки історії. Івано-Франківськ, 1993.

3. Музиченко П.П. Галицько-Волинське князівство: продовження традицій української державності. Одеса, 1994.

4. Софроненко К.А. Общественно-политический строй Галицко-Волынской Руси. XI-XIII вв. М., 1955.


Тема 4. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (4 год.)

Перше заняття – 2 год.

1. Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського і Речі Посполитої. Кревська унія 1385 р. Віленська угода 1401 р. Люблінська унія 1569 р.

2. Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ. Органи самоуправління Запорізької Січі. Реєстрове козацтво.

3. Суспільний лад українських земель у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої.


Контрольні запитання

21. Коли і як відбулось формування Литовської держави.

22. Коли і які українські землі захопила Литва.

23. Які відбувалось захоплення українських земель Литвою, і чому.

24. Коли і які українські землі захопило Польське королівство.

25. Які відбувалось захоплення українських земель Польським королівством.

26. До складу яких держав входили українські землі (і які саме) у 14-16 ст.

27. Коли і як Галичина була перетворена у Руське воєводство, і яким був його статус у складі Польського королівства.

28. Коли була укладена і у чому полягала Кревська унія.

29. Коли була укладена і у чому полягала Віленська угода.

30. Коли була укладена і у чому полягала Городельська унія.

31. Коли і як відбулось завершення української автономії.

32. Коли українські землі зазнали нашестя татар.

33. Коли і внаслідок чого Крим визнав протекторат Туреччини.

34. Передумови, зміст і наслідки Люблінської унії, і коли вона була укладена.

35. Яку автономію зберегла Литва за Люблінською унією.

36. Етапи об`єднання Великого князівства Литовського і Польського королівства в єдину Річ Посполиту.

37. Які причини зумовили зародження українського козацтва.

38. Походження і зміст слова "козак".

39. Яка була суспільна організація козаків-поселенців.

40. Що таке січ і кіш.

41. Коли, де і як виникла Запорізька Січ.

42. Хто міг бути козаком.

43. Який поділ козацтва на Запорізькій Січі.

44. Який військовий і територіальний поділ Запорізької Січі.

45. Система органів самоуправління Запорізької Січі.

46. Військова Рада Запорізької Січі: порядок діяльності і компетенція.

47. Військова старшина (начальники) Запорізької Січі: посади і повноваження.

48. Повноваження кошового отамана.

49. Військові чиновники (службовці) Запорізької Січі: посади і повноваження.

50. Похідні і паланкові начальники Запорізької Січі: посади і повноваження.

51. Ознаки державності Запорізької Січі.

52. Як і коли виникло реєстрове козацтво.

53. Привілеї реєстрового козацтва.

54. Джерела феодального землеволодіння у литовсько-польській державі.

55. Форми феодального землеволодіння у литовсько-польській державі.

56. Стани і верстви населення литовсько-польської держави.

57. Правове становище магнатів і панів у литовсько-польській державі.

58. Правове становище шляхти і дрібних бояр.

59. У чому полягав "вивід шляхти", і коли він відбувся.

60. Коли і як остаточно оформився шляхетський стан, і яке його правове становище.

61. За який підстав набувалось і втрачалось шляхетство.

62. Коли і як відбулось зрівнення шляхти з магнатами.

63. Правовий статус ходачкової шляхти.

64. Хто і чому ініціював релігійну унію.

65. Коли була укладена Берестейська унія, її передумови, зміст і наслідки.

66. Види сіл за правовим становищем.

67. Правовий статус сіл руського права.

68. Правовий статус сіл волоського права.

69. Правовий статус сіл німецького права.

70. Правовий статус сіл шляхетсько-польського права.

71. Категорії селян за ступенем феодальної залежності.

72. Правове становище нехожих селян і отчичів.

73. Селянські податки і повинності.

74. Категорії селян за видом повинностей.

75. Правове становище слуг.

76. Коли і як відбулось закріпачення селян.

77. Які права втратили закріпачені селяни.

78. Етапи впровадження панщини.

79. Етапи заборони виходу селянина від пана.

80. Наслідки втечі закріпачених селян.

81. Зміст і наслідки "Устави на волоки" 1557 р.

82. Види малоземельних і безземельних селян.

83. Категорії міщан.

84. Правовий статус і структура цеху.

85. Категорії міст.

86. Правовий статус і діяльність братств.


Додаткова література

1. Владимирський-Буданов М.Ф. Німецьке право в Польщі й Литві: У 2 кн. Львів, 1903-1904.

2. Голобуцький В. Запорізьке козацтво. К., 1994.

3. Кугутяк М. Галичина: Сторінки історії. Івано-Франківськ, 1993.

4. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. Львів, 1990-1992. Т.1-3.


Друге заняття – 2 год.

1. Державний устрій українських земель у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої.

2. Характеристика права (Джерела права (Литовські Статути). Право власності. Зобов`язальне право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань). Судочинство).

Контрольні запитання

1. Взаємини Господаря і удільних князів.

2. В які адміністративно-територіальні одиниці були перетворені місцеві
князівства у Великому князівстві Литовському.

3. Склад Пани-Ради.

4. Компетенція Пани-Ради.

 1. Склад Великого вального сейму Великого князівства Литовського.

 2. Компетенція Великого вального сейму Великого князівства Литовського.

 3. Відколи обирається король Польського королівства.

 4. Склад Королівської (Великої) Ради.

 5. Значення Королівської (Великої) Ради.

 1. Склад Великого вального сейму Польського королівства.

 2. Компетенція Великого вального сейму Польського королівства.
  12. Палати Великого вального сейму Польського королівства.

 1. Характер зв'язку Великого князівства Литовського і Польського королівства за
  уніями.

 2. Умови обрання короля Речі Посполитої.

 1. Палати Великого вального сейму Речі Посполитої.

 2. Компетенція Великого вального сейму Речі Посполитої.

 3. Значення „ІіЬеrum vetо".

 4. Посади державних урядовців центральної адміністрації Речі Посполитої.

 5. Особливості системи місцевих органів в Україні.

20. Адміністративно-територіальний поділ Польського королівства.

 1. Адміністративно-територіальний поділ Великого князівства Литовського.

 2. Місцева адміністрація Великого князівства Литовського.

 3. Органи самоврядування сільських общин Великого князівства Литовського.

 4. Компетенція місцевих урядовців Великого князівства Литовського.

 5. Адміністративно-територіальний поділ Речі Посполитої.

26. Адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Речі
Посполитої.

27. Місцеві органи влади у Речі Посполитій.
28. Поділ міст за правовим становищем.

 1. Урядовці міст.

 2. Зміст міського самоврядування на підставі магдебурзького права.

 3. Органи міського самоврядування.

 4. Склад і компетенція міської Ради.

 5. Склад і компетенція Лави.

 6. Що таке юридики.

 7. Мета діяльності і компетенція братств.

36. Органи самоврядування братств.

 1. Значення Львівського братства.

 2. Військові органи.

 3. Склад посполитого рушіння.

 4. Склад найманого війська.

 5. Військові начальники реєстрового козацтва.

 6. Зв'язок судової влади з адміністрацією.

 7. Підсудність суду князя.

44. У чому полягала становість судових установ.

 1. Види повітових судів.

 2. Склад і компетенція земських судів (шляхетських трибуналів).

 3. Склад і компетенція гродських (замкових) судів.

 4. Склад і компетенція підкоморських судів.

 5. Повноваження возних (дітських).

 6. Повноваження суду асесорів.

 7. Порядок діяльності маршалківського суду.

52. Види церковних судів.

 1. Компетенція духовних судів.

 2. Компетенція церковного доменіального суду.

 3. Компетенція феодального доменіального суду.

 4. Судові органи самоврядних міст.

 5. Види, склад і компетенція магістратських судів.

 6. Склад і компетенція поточного суду.

 7. Склад і компетенція виложеного суду.
  бО. Склад і компетенція цехового суду.

 1. Склад і компетенція общинних (копних) судів.

 2. Судова система Запорізької Січі.

 3. Польські джерела права.

 4. Литовські джерела права.

 5. Види литовських князівських привілеїв.

 6. Земські устави.

 7. Судебник Казимира 1468 р.

68. Редакції Литовських статутів та їх зміст.

 1. Козацьке звичаєве право.

 2. Види землеволодінь.

 3. Категорії маєтків за способом набуття.

 4. Умови втрати права власності.

 5. Обмеження щодо розпорядження власністю.

 6. Умова землеволодіння.

 7. Сервітути.

76. Заставне володіння.

 1. Види договорів.

 2. Порядок укладення угод.

 3. Засоби забезпечення зобов"язань.

 4. Правовий режим майна подружжя.

 5. Спадкування за законом.

 6. Хто позбавлявся спадкових прав.

 7. Вдовина спадкова частка.

84. Батьківське і материнське майно.

 1. Спадкування за заповітом.

 2. Поняття злочину.

 3. Склад злочину.

 4. Види злочинів.

 5. Мета покарання.

 6. Види покарань.

 7. Майнові покарання.

92. Виволання і опала.

93.Система злочинів Запорізької Січі.

 1. Система покарань Запорізької Січі.

 2. Характер судового процесу.

 3. Судові докази.

 4. Хто не міг бути свідком.

 5. Попереднє слідство.

 6. Копне (общинне) судочинство.
Додаткова література

1. Владимирський-Буданов М.Ф. Німецьке право в Польщі й Литві: У 2 кн. Львів, 1903-1904.

2. Голобуцький В. Запорізьке козацтво. К., 1994.

3. Кугутяк М. Галичина: Сторінки історії. Івано-Франківськ, 1993.

4. Кульчицький В.С., Лісна І.С. Апарат управління Західною Україною у складі Польщі // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1993.

5. Присташ Л.Т. Апарат управління Західною Україною у складі Польщі. Львів, 1998.

6. Третій Литовський статут на Україні // Український календар. 1978 (Варшава).

7. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. Львів, 1990-1992. Т.1-3.


Тема 5. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У ПЕРІОД

НАРОДНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ 1648-1654 рр. (2 год.)

1. Антикріпосницький і національно-визвольний характер народної війни.

2. Суспільний лад України у період народно-визвольної війни.

3. Державний устрій України періоду народно-визвольної війни.

4. Характеристика права України періоду народно-визвольної війни (Джерела права. Цивільне право. Кримінальне право. Судочинство).
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації