Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3


Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення

навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 5-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів Амвросіївського району у 2010/2011 навчальному році де тимчасово припинено навчальний процес


Українська мова і література


Пропонуємо внести корективи до календарного планування, врахувавши різні способи ущільнення вивчення навчального матеріалу, а саме:

- за рахунок об’єднання навчальних тем;

- використання міжпредметних зв’язків, оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу;

- використання резервних годин навчальної програми та годин, передбачених на проведення окремих уроків тематичного оцінювання;

- організації проектної діяльності учнів;

- самостійної діяльності школярів.

При цьому обов’язково мають бути виконані всі види контрольних робіт, визначені навчальними програмами.

Слід уважно передивитися програми відповідно до класів навчання і визначити розподіл кількості годин на кожен клас, щоб з’ясувати, як змінити календарне планування для виконання річного навантаження змісту навчального матеріалу.


Українська мова. Школи (класи) з українською мовою навчання (Програми авторів: 5-9кл.: Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук та ін.; 10-11-кл: В. Новосьолова, Л. Скуратівський, Г. Шелехова)


Клас

Кільк. год. на рік

Кільк.год.

на тижд.


Де взяти години на виконання програми

5

122

3,5

Об’єднати 2 теми на розсуд учителя. Наприклад, Лексичне значення слова . Однозначні й багатозначні слова + Пряме і переносне значення слів.

Способи творення слів.

6

105

3

Об’єднати деякі теми з морфології на розсуд учителя. Відмінювання займенників (особових, зворотного, питальних, відносних).

7

105

3

Об’єднати деякі теми з морфології на розсуд учителя. Частка як частина мови + Розряди часток.

8

70

2

Об’єднати деякі теми з синтаксису на розсуд учителя. Речення із звертанням та вставні слова.

9

70

2

Об’єднати деякі теми з синтаксису на розсуд учителя та за рахунок повторення в кінці року.

10

68 (+2)

2

Морфеміка и словотвір. Морфологія (скоротити години.) Складне речення+ Види складних речень+ Основні пунктограми.Українська мова. Школи(класи) з російською мовою навчання (Програми авторів: 5-9кл.: Н.В. Бондаренко, О.М. Бєляєв, Л.М.Паламар, В.Л. Кононенко; 10-11-кл:О.Біляєв, Н. Бондаренко. А. Ярмолюк)


Клас

Кільк. год. на рік

Кільк.год.

на тижд.

Де взяти години на виконання програми

5

105

3

Об’єднати теми на розсуд учителя. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова+ Пряме і переносне значення слів.

Способи творення слів( замість 2 – 1 година)

6

105

3

Об’єднати деякі теми з морфології на розсуд учителя. Відмінювання порядкових числівників+Розбір числівників як частини мови.

7

70

2

Об’єднати деякі теми з морфології на розсуд учителя. И- і- у прислівників + Дефіс у прислівників.

8

70

2

Об’єднати деякі теми з синтаксиу на розсуд учителя. Речення із звертанням та вставні слова.

Відокремлені члени речення + Відокремлені означення.

9

70

2

Об’єднати деякі теми з синтаксиу на розсуд учителя. За рахунок узагальнення.

10

68 (+2)

2

Основні орфограми в корені слів і суфіксах.

Види складних речень. Основні пунктограми.

11

68 (+2)

2

За рахунок повторення в кінці року. Вставні слова + Звертання.


Українська мова. Поглиблене і профільне навчання

(Програма В.І. Тихоша, 8-11 кл.)


Клас

Кільк. год. на рік

Кільк.год.

на тижд.

Де взяти години на виконання програми

10

136

4

(об’єднати деякі теми з лексики на розсуд учителя)


Українська література. Школи (класи) з українською мовою навчання (Програми авторів: 5-9кл.:Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик та ін.; 10-11-кл: О.Бандура, Н.Волошина)


Клас

Кільк. год. на рік

Кільк.год.

на тижд.

Де взяти години на виконання програми

5

70

2

Олена Пчілка «Сосенка» (для самостійного опрацювання, 2 год)

Тичинв «Гаї шумлять» + Художній етюд про природу.

6

70

2

Степан Руданський ( 2 год на самостійне опрацювання)

7

70

2

Є.Гуцало (на самостійне опрацювання)

8

70

2

В.Самійленко на самостійне опрацювання.

9

70

2

П.Куліш. Поезія (на самостійне опрацювання)

10

68 (+2)

2

О.Олесь на самостійне опрацювання.

11

68 (+2)

2

Ущільнити навчальний матеріал на вивчення оглядових тем та на творчість письменників, що не виноситься на ЗНО


Українська література. Школи(класи) з російською мовою навчання (Програми авторів: 5-9кл.:О.М.Івасюк,Н.В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська;

10-11-кл: О.Бандура, Н.Волошина)


Клас

Кільк. год. на рік

Кільк.год.

на тижд.


Де взяти години на виконання програми

5

70

2

Творчість П.Тичини і в.Сосюри

6

70

2

М.Рильський Поезії.(2-1)

Остап Вишня. Гуморески (замість 2 - 1година)

7

70

2

«Планетник» (замість 2 уроків – 1 урок),

Симоненко (замість 2 уроків – 1 урок).

8

70

2

Поезія В.Самійленка (замість 3 год. – 2 години).

Є.Ярошинська «Двір життя» (замість 2 уроків – 1 урок).

9

70

2

Ущільнення за рахунок узагальнення.

10

68 (+2)

2

Ущільнити навчальний матеріал на вивчення оглядових тем та на творчість письменників, що не виноситься на ЗНО


Українська література. Поглиблене і профільне навчання


Клас

Кільк. год. на рік

Кільк.год.

на тижд.


Де взяти години на виконання програми

10

136

4

Ущільнити навчальний матеріал за рахунок зменшення кількості годин на оглядові теми та на вивчення великих за обсягом тем:


Математика


Для ущільнення вивчення навчального матеріалу з математики, пропонуємо внести корективи до календарного планування, опублікованого в газеті «Математика в школах України», №22-24, 2009р.:


5 клас

4 год. – пропущено
Тема

Кількість годин

Корективи

За програмою

Треба провести

Ущільнення

1

Тема 8. Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів.

12

10

2

  • зменшити на 1 годину на вивчення матеріалу

«Розв’язок задач»;

- не проводити окремим
уроком аналіз контрольної
роботи;

2

Тема 10.

Ділення десяткових дробів. Дії з десятковими дробами.

10

9

1

  • зменшити на 1 годину на вивчення матеріалу «Розв’язок задач»; або

  • не проводити окремим уроком аналіз контрольної роботи;

3

Повторення і систематизація навчального матеріалу.

11

10

1

- за рахунок повторення навчального матеріалу;
Всього4
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації