Захід виконано Держкомтелерадіо

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Додаток № 1

до листа Держкомтелерадіо України


від «___» ___________ № ___________


ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції на 2008 – 2011 роки

за 2009 рік


Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника за 2009 рік

Найменування

заходу

Головний розпорядник

бюджетних

коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Стан виконання заходу

Фінансування за 2009 рік, тис. грн.

1. Запровадження моніторингу громадської думки та проведення її всебічного аналізу


кількість досліджень

2

1) проведення соціологічними компаніями на конкурсній основі кожного півріччя загальнонаціональних репрезентативних досліджень ставлення населення до політики євроатлантичної інтеграції та аналіз їх результатів

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Захід виконано

Держкомтелерадіо

Відповідно до Договору №1 від 10.09.2009р на замовлення Держкомтелерадіо Науково-виробничим Центром з інформаційних проблем територій ІППММ ім.Я.Підстригача НАНУ проведено відповідне соціологічне дслідження на тему: «Динаміка змін ставлення українського суспільства до перспектив євроатлантичної інтеграції України»

З метою визначення ставлення населення України в цілому, територіальних адміністративних одиницях та окремих її регіонах (Захід, Центр, Схід, Південь, Північ) до можливого вступу України в НАТО та динаміки зміни цього, в жовтні - грудні 2009 року було виконано дослідження щодо динаміки зміни ставлення українського суспільства до перспектив євроатлантичної інтеграції України. Дослідження включало соціологічне опитування з охопленням усіх регіонів України, обробку й аналіз результатів опитування, порівняння з аналогічними результатами попередніх років.

Соціологічні опитування виконувалися методом формалізованого інтерв'ю за стандартною анкетою за місцем проживання респондента. Основне опитування проводитилося в усіх адміністративно-територіальних одиницях (24 області, АР Криму, містах Києві та Севастополі) з дотриманням пропорцій розподілу населення за типами поселення відповідно до його частки в кожному з регіонів. Теоретична похибка основного опитування на загальноукраїнському рівні не перевищуває 1,5 % при 95 %-му рівні значимості

Опитування виконано 30.10.2009 - 5.11.2009.

Загальний обсяг пропорційної вибірки 2746 респондентів

Найбільш важливим досягненням 2009 року є те, що вперше кількість українців, які є противниками НАТО, становила менше 50% (48,2%).


Додатково:

За інформацією Кіровоградської ОДА

Відповідно до замовлення облдержадміністрації Центрально-Українською соціологічною лабораторією проведено соціологічне дослідження на тему: “Громадська думка населення Кіровоградщини”, у четвертому розділі якого (“Зовнішньополітичні орієнтації населення області”) проаналізовано ставлення населення регіону до проблем і перспектив євроатлантичної інтеграції України. Опитано 400 респондентів, постійних мешканців області.

За результатами дослідження з’ясовано ставлення кіровоградців до вступу України до НАТО:

швидше позитивно: 36,2% (обласний центр), 25,2% (районний центр), 20,5% (сільська місцевість).


За інформацією Херсонської ОДА

У червні 2009 року управлінням з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації розроблено соціологічну анкету, проведено опитування жителів районів області щодо їх ставлення до євроінтеграційних процесів в Україні, у тому числі можливого вступу України до НАТО, рівня поінформованості населення про діяльність Північноатлантичного Альянсу. В опитуванні взяло участь 900 осіб. Так, до можливого вступу України до НАТО позитивно ставляться 23,5% опитаних, негативно – 51,2%, утруднилися з відповіддю – 25,3%. 6,5% респондентів зазначили, що вони дуже добре поінформовані про діяльність
кількість

2

2) проведення разом з громадськими організаціями моніторингу і відповідного аналізу загальнодержавних і регіональних засобів масової інформації щодо висвітлення питань євроатлантичної інтеграції

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Захід виконано

Держкомтелерадіо

Тематика євроатлантичної інтеграції України досліджується відділом моніторингу ЗМІ Укртелерадіопресінституту четвертий рік і проводиться комплексно двома соціологічними методами: експертні опитування із зазначеної тематики (з 2006 року) та контент-аналіз повідомлень, що висвітлюють тему євроінтеграції України на Інтернет-сайтах українських мас-медіа (з 2007 року). Мета останнього - дослідити рівень інформаційної насиченості електронних ЗМІ матеріалами про НАТО, проаналізувати їх тематику та визначити тональність повідомлень, які розкривали цілі та завдання Альянсу, а також участь українських ЗМІ в реалізації державної політики з питань євроатлантичної інтеграції.

За цей період оглянуто та проаналізовано 380 електронних засобів масової інформації. Вони виявилися найбільш наповненими інформацією, що включала поняття «НАТО», «Альянс» та «євроатлантична інтеграція». Їх загальна кількість за ці роки склала 10963 повідомлень. Переважна більшість – це офіційні заяви, рішення, зустрічі та візити, державні, громадські та військові заходи, коментарі політиків, позиції ЗМІ та експертні оцінки.

Висвітлення теми НАТО на українських інтернет-сайтах, впродовж моніторингу, відбувалося з різною інтенсивністю. Найбільш інформаційно насиченим був 2008 рік. Цьому сприяли квітнева зустріч керівників НАТО в Бухаресті та очікування політиками та громадськістю грудневого самміту НАТО, на якому, як передбачалося, Україна мала отримати ПДЧ.. Після грудневого самміту у Брюсселі також спостерігалося значне збільшення повідомлень на тему «Україна – Росія – НАТО». У 2009 році за темою дослідження оглянуто 147 джерел інформації та опрацьовано 2940 повідомлень (відповідно: січень-березень – 1654, жовтень-грудень – 1288). Серед них 2198 відповідали меті дослідження. Матеріали, які містили приклади з життя країн - членів НАТО (позитивні або негативні) або обґрунтовано доводили необхідність вступу України до Альянсу, аналізувалися також і за тональністю. Групи документів, в яких поняття «НАТО» та «євроатлантична інтеграція» лише згадувалися, а також ті, що відображали стосунки Альянсу з іншими країнами (таких було 742), не аналізувалися.

У порівнянні з даними 2008 року кількість матеріалів, які висвітлювали тематику євроатлантичної інтеграції нашої держави в електронних ЗМІ, скоротилася майже удвічі. Зберігаючи позиції лідерів, кількість публікацій у виданнях УНІАН, УКРІНФОРМ, «Новинар», «Кореспондент.net», «РБК-Україна», «Європейський простір», «Євроатлантична Україна», «Україна–НАТО» та Всесвітня служба «УТР» також помітно зменшилася.
кількість заходів

3

3) вивчення досвіду держав-членів НАТО у сфері забезпечення ефективного цивільного та демократичного контролю за сектором оборони і безпеки, розроблення пропозицій щодо посилення такого контролю в Україні

МЗС

Державний бюджет

Захід не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування


Додатково:

За інформацією НЦ ЄАІ

9 червня 2009 р в Києві відбувся круглий стіл «Громадська дипломатія в добу кібервоєн: виклики для НАТО, Євросоюзу й України», на якому обговорювалось: що таке громадська дипломатія; досвід НАТО в перебудові інформаційної політики; протистояти кібертероризму; чи можлива «мереживі війни»; кібервійна проти Естонії: уроки для Альянсу, ЄС, і України.

10 серпня 2009 р. в Одесі пройшов "круглий стіл" "Діалог Україна-НАТО. Досвід співпраці громадських організацій та державних установ країн НАТО з охорони навколишнього середовища". Учасники розглядали питання досвіду країн-членів НАТО та європейської практики подолання наслідків екологічних проблем, проблеми утилізації відходів шкідливих виробництв, взаємодії та співпраці громадських організацій і державних установ України з охорони довкілля, а також розв’язання екологічних та прикордонних конфліктів в Європі.
кількість заходів

1

4) проведення щороку засідання за круглим столом за участю громадських організацій з метою аналізу ефективності діяльності органів влади, відповідальних за виконання програми

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Захід виконано

Держкомтелерадіо

10 червня 2009 року Центр євроатлантичної інтеграції в м. Дніпропетровську та Громадська Асоціація «Ягелло-2000» (Чеська Республіка) за сприяння Держкомтелерадіо в рамках проекту «Євроатлантичний інтеграційний центр в м. Дніпропетровську» провели круглий стіл: «Підвищення ефективності діяльності громадських організацій України щодо євроатлантичної інтеграції України». Одним з питань порядку денного передбачено розгляд умов сертифікації Центрів України з питань євроатлантичної інтеграції. Національним Центром з питань євроатлантичної інтеграції України представлено на розгляд керівників інформаційних центрів проект Положення про сертифікацію Інформаційних центрів з питань євроатлантичної інтеграції. Під час круглого столу відбувся обмін досвідом між керівниками громадських та інших організацій України, які впроваджують зовнішньополітичний курс держави, спрямований на вступ до НАТО. Участь в проведенні заходу взяли представники Міністерства освіти і науки України, Міністерства закордонних справ України, громадських організацій з різних областей України та іноземних держав, представники Національного центру євроатлантичної інтеграції України, Центру інформації та документації НАТО в Україні, Громадської ліги Україна – НАТО, Атлантичної ради України.


Додатково:

За інформацією НЦ ЄАІ

Протягом звітного періоду під час публічних заходів громадських організацій розглядались питання пов’язані з аналізом ефективності діяльності органів державної влади з виконання Програми.
кількість

1

5) проведення моніторингу виконання Програми


Уповноважений Кабінетом Міністрів орган

Не потребує коштів з державного бюджету

Захід виконано

Держкомтелерадіо

На постійній основі Державним комітетом телебачення і радіомовлення України проводиться моніторинг виконання Держпрограми.

З метою підвищення ефективності виконання Програми Держкомтелерадіо розроблено Регламент висвітлення на офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008-20011 роки та питань євроатлантичної інтеграції України. Цей документ встановлює систему правил, спрямовану на підвищення результативності інформування громадськості в рамках вищезгаданої Програми.

Положення регламенту враховують вимоги Закону України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року № 2657, «Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року № 3, а також «Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади» затвердженого спільним наказом Держкомтелерадіо та Держкомзв’язку 25 листопада 2002 № 327/225, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2002 року за №1022/7310.

За поданням Держкомтелерадіо Кабінет Міністрів України рекомендував центральним та місцевим органам виконавчої влади у подальшій роботі користуватися вимогами Регламенту (доручення КМУ №61398/1/1-09 від 09.11.2009).

У березні 2009 року Держкомтелрадіо надано КМУ проміжків звіт про стан виконання Держпрограми.
кількість досліджень


1

6) проведення періодичних соціологічних досліджень ставлення працівників органів внутрішніх справ до євроатлантичної інтеграції

МВС

Державний бюджет

Захід не виконано
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації