Колегії відділу освіти Вільнянської районної державної адміністрації Доповідна записка Про результати управлінської діяльності адміністрацій Вільнянської зош

Скачати
Документи
Колегії відділу освіти

Вільнянської районної державної адміністрації


Доповідна записка


Про результати управлінської діяльності адміністрацій Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 та Купріянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів щодо забезпечення рівня знань з української мови та літератури у 9 класах


червень 2011 року


Згідно з планом роботи відділу освіти на 2010 - 2011 навчальний рік у грудні 2010 року та квітні 2011 року здійснено перевірку по забезпеченню управлінської діяльності щодо рівня знань з української мови та літератури у 9-А та 9 – Б класах Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 та 9 класі Купріянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Основні завдання перевірки :

Методи перевірки:

журналів, зошитів усіх видів.

З метою забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти, навчальні заклади району працюють над створенням передумов для свідомого вибору учнями профілю навчання та здійснюють відповідні управлінські заходи щодо розвитку їх здібностей і нахилів.

Так, у 2008/2009 навчальному році з учнями 7 класу Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 було проведено психологічне дослідження у формі анкетування, за результатами якого 100% учнів класу виявили бажання вивчати українську мову поглиблено. З батьками учнів даного класу було проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо необхідності та можливостей навчального закладу у відкритті того чи іншого напряму. Результатом такої роботи стало відкриття у 2009/2010 навчальному році класу з допрофільною підготовкою вивчення української мови, що за мету визначив професійну орієнтацію учнів, сприяння в їхньому виборі напряму профільного навчання у старшій школі.

Українську мову та літературу у 9 – Б класі викладає Поліщук Світлана Анатоліївна, яка має вищу освіту, за фахом вчитель української мови та літератури. За результатами атестації у 2007 році є спеціалістом вищої кваліфікаційної категорії. Курсову перепідготовку пройшла у 2008 році. Українську мову викладає 24 роки. Досвіду роботи у класах з поглибленим вивченням української мови не має.

Українську мову та літературу у 9 – А класі Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів викладає Шовкова Ірина Володимирівна, яка має вищу освіту за спеціальністю вчитель української мови та літератури. Даний предмет викладає 26 років. За наслідками останньої атестації у 2008 році є спеціалістом вищої кваліфікаційної категорії. Курсову перепідготовку пройшла у 2009 році.

Українську мову та літературу у 9 класі Купріянівської ЗОШ І – ІІІ ступенів викладає Ситник Наталія Андріївна, яка має вищу освіту за спеціальністю вчитель української мови та літератури. Педагогічний стаж - 24 роки. Спеціаліст першої кваліфікаційної категорії. Курсову перепідготовку та атестацію останній раз проходила у 2009 році. Працює над проблемною темою «Формування навичок діалогічного мовлення на уроках української мови та літератури».

У 2010/2011 навчальному році у 9 – Б класі Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 навчальним планом відведено 4 години на тиждень для вивчення рідної мови. Календарне планування складено відповідно до чинної програми «Українська мова. 8-9 клас. Програма для шкіл з поглибленим вивченням української мови, ліцеїв та гімназій гуманітарного профілю / Укладачі С.О.Караман,В.І. Тихоша.-К.: Педагогічна преса, 2008».

Для вивчення української літератури навчальним планом передбачено 3 години, календарне планування складено відповідно до програми «Українська література. 5 – 12 класи. Для загальноосвітніх навчальних закладів / За редакцією Мовчан . – К.: Перун, 2005».

Навчальним планом 9 – Б класу передбачено 1 годину на факультативне заняття «Культура мовлення і стилістики української мови», календарне планування якого складено відповідно до програми «Культура мовлення і стилістики української мови» автора Пентилюк М. (Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів, 7 – 11 класи / В.Федоренко.- К.: Дивослово,2007».

Навчальним планом у 9 – А класі Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 та 9 класі Купріянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів відведено 2 години на тиждень для вивчення рідної мови, 2 години - для вивчення української літератури. Календарне планування складено відповідно до чинних програм: «Рідна мова. 5 – 12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / За редакцією Скуратівського. – К.:Перун «Ірпінь»,2005, «Українська література. 5 – 12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / За редакцією Мовчан. – К.:Перун «Ірпінь», 2005.

Матеріальна база перевірених шкіл є достатньою для проведення повноцінних уроків української мови та літератури. У Вільнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 та Купріянівській ЗОШ І-ІІІ ступенів діють кабінети української мови та літератури, де зібрані чинні програми з української мови та літератури, дидактичний матеріал, тексти художніх творів та програмного матеріалу, довідкову літературу, портрети письменників. Оформлено передплату на журнали «Вивчаємо українську мову та літературу» видавництва «Основа». Учні 9-А класу Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 та учні 9 класу Купріянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів у повній мірі забезпечені підручниками з української мови та літератури. Учні 9-б класу Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 забезпечені підручниками для поглибленого вивчення ( Рідна мова. Підручник для 9 класу гімназій, ліцеїв та шкіл з поглибленим вивченням / За редакцією М.Я.Плющ. – К.: Освіта,2006), що передбачають глибоке і повне опанування мовної теорії, системний виклад навчального матеріалу, його логічне упорядкування, широке використання знань із споріднених предметів, застосування активних методів навчання.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови та літератури у 9 класах Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 та Купріянвської ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснюється відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій щодо викладання української мови та літератури у 2010-2011 н.р.

Так, у 9 –Б класі Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 у І семестрі заплановано 4 тестові контрольні роботи, обов’язкові контрольні види перевірки: читання мовчки, контрольний переказ, контрольний диктант, контрольний твір. На момент перевірки проведено 3 контрольні тестові роботи, контрольний переказ, диктант, читання мовчки, діалог. У І семестрі з української літератури заплановано 3 контрольних роботи, контрольний домашній твір,усний і письмовий уроки розвитку зв'язного мовлення, урок позакласного читання. На момент перевірки проведено 2 контрольні роботи (твір, тести), домашній контрольний твір, РЗМ – 2.

У 9-А класі Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів у І семестрі з української мови заплановано 2 тестові контрольні роботи, обов’язкові контрольні види перевірки: читання мовчки, контрольний переказ, контрольний диктант, контрольний твір. На момент перевірки проведено 1 контрольну тестову роботу, контрольний переказ, диктант, читання мовчки, діалог. У І семестрі з української літератури заплановано 3 контрольних роботи, контрольний домашній твір, усний і письмовий уроки розвитку зв'язного мовлення, урок позакласного читання.

Оформлення сторінок класного журналу з української мови і літератури у 9 – их класах Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 відповідає вимогам Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-12 класів ЗНЗ (Наказ МОН від 03.06.2008 № 496). Порядок перевірки учнівських зошитів відповідає вимогам до виконання письмових робіт учнів ЗНЗ (Лист МОНУ від 21.08.2010р.№ 1/9 - 580): зошити перевіряються двічі на місяць, у журналі кожного місяця виставляється оцінка за ведення зошита.

Рівень навчальних досягнень учнів 9 –их класів Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 та 9 класу Купріянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з української мови вивчався шляхом проведення диктанту; з української літератури, в учнів Вільнянської ЗОШ І-ІІІ супенів, – шляхом проведення контрольної роботи у формі відповідей на запитання, а в учнів Купріянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – шляхом проведення контрольного твору за творчістю Шевченка.

Контрольними роботами з української мови було охоплено 50 учнів ( із 67 за списком ). Найкращі знання показали учні 9 – А класу Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 ( вчитель Шовкова І.В.) – якість знань 55%. Гірші результати виявили учні 9 класу Купріянівської ЗОШ ( вчитель Ситник Н.А.) – якість знань 20 %.

При написанні диктанту учні 9 – их класів Купріянівської ЗОШ та Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 допустили типові помилки на вивчені орфограми. Але більшість орфографічних та пунктуаційних помилок зробили учні Купріянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів: написання власних назв, вживання апострофа, подовження приголосних, написання часток, дієслова на -ться, перенос слів, заміна букв. Причина цього недоліку – незнання учнями основних правил орфографії та пунктуації. Вивчаючи у 9 класі синтаксис, вчитель не встановила необхідний зв’язок із вивченням орфографії, повторенням орфограм, вивчених раніше. Аналіз робочих зошитів засвідчив, що вчитель не проводить на уроках ні словникові, ні пояснювальні, ні навчальні диктанти, а це стало однією із суттєвих причин неграмотності учнів.

Контрольними роботами з української літератури було охоплено 44 учні ( із 69 за списком).Учні Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 писали контрольну роботу у формі відповідей на запитання. Найкращі знання показали учні 9 – Б класу Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 ( вчитель Поліщук С.А.) – якість знань 74 %. Гірші результати виявили учні 9-Б ( вчитель Шовкова І.В.) – якість знань 69 %. Учні допустили помилки під час визначення засобів творення комічного у поемі І.Котляревського «Енеїда» і у визначенні самого засобу; під час опису картин пекла і раю; у визначенні пісень, які співає Наталка-Полтавка; помилки під час побудови власного висловлювання у завданнях високого рівня.

Найгірший результат показали учні Купріянівської ЗОШ (вчитель Ситник Н.А.) – якість знань 20 %. Чимало орфографічних, пунктуаційних, лексичних помилок допустили учні при написанні твору за творчістю Т.Шевченка. Значна частина учнів поверхово розкрили тему твору. Малий словниковий і фразеологічний запас слів не дозволив учням передати багатство думок і почуттів, закладених у творах Шевченка; часто в учнівських творах траплялися русизми, повтори, слова вжиті у невластивому їм значенні. Частина старшокласників недостатньо знають правила пунктуації у складному реченні, не відокремлюють звороти.

Відвідані у 9 класі Купріянівської ЗОШ уроки української мови за темою «Актуальне членування речень у висловленні: відоме і нове»,української літератури «Пантелеймон Куліш – письменник, український професійний літературний критик, прекладач, автор підручників для шкіл» засвідчили: вчитель працює за традиційною методикою.Провідними прийомами навчання на уроці визначає розповідь, бесіду, роботу з підручником, зовсім не використовуючи диференційований, індивідуальний підходи, інноваційні форми навчання. А на уроці української літератури вчитель не вмотивував тему, а тому впродовж уроку учні виявляли пасивність під час вивчення життєвого і творчого шляху письменника. Значний недолік відвіданих уроків – відсутність будь-якого унаочнення навчального процесу.Клас

Вчитель

Рівень навчальних досягнень

Українська мова

Українська література

9 – Б клас

Поліщук С.А.

Початковий

16%

4%

Середній

32%

22%

Достатній

32%

52%

Високий

20%

22%

Якість знань

52%

74%


9 – Б клас

Шовкова І.В.

Початковий

15%

6,25 %

Середній

30%

25 %

Достатній

30%

62,5%

Високий

25%

6,25 %

Якість знань

55%

69 %


9 клас

Ситник Н.А.

Початковий

80 %

60%

Середній

0 %

20 %

Достатній

20 %

20%

Високий

0%

0%


Якість знань

20%

20%Достатній відсоток якості знань у 9 класах Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 є результатом плідної співпраці вчителя та учнів на уроках української мови та літератури.

Так, відвіданий урок з української мови у 9 – Б класі Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 (вчитель Поліщук С.А.) з теми «Обставинні підрядні речення. Різновиди підрядних обставинних речень» свідчить про високий рівень підготовки вчителя до уроків. Поліщук С.А. готуючись до занять пише розширені плани - конспекти, створює власні презентації. При викладенні навчального матеріалу вчитель акцентує основну увагу на мовній і змістовій лініях, як це передбачено програмою. На уроках забезпечує реалізацію соціокультурно-змістової лінії: підбирає тексти відповідної тематики і за допомогою системи спеціальних інтелектуально і емоційних орієнтованих завдань опрацьовує їх з учнями. На даному уроці вчитель запропонувала текст про Національну премію імені Т.Шевченка (до ювілею премії), а дидактичний матеріал базувався на поезіях Василя Симоненка, одного із лауреатів премії імені Шевченка. При вивченні складнопідрядного речення вчитель не передавала готові знання, а, пропонуючи порівняти два речення, спонукала учнів самих визначити особливості обставинного підрядного речення.

Реалізацію проблемної теми «Впровадження елементів народознавства на уроках української мови та літератури засобами проектної діяльності» на своїх заняттях забезпечує вчитель Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Шовкова І.В. Так, на відвіданому уроці «Григорій Квітка - Основ'яненко – батько української прози. Життєпис письменника. «Маруся» - перша україномовна повість нової української літератури» учні представили власні дослідження життєпису письменника та історію походження його справжнього прізвища.

Дані результати є наслідком управлінської діяльності адміністрації Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 та Купріянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, які тримають на постійному контролі стан викладання української мови як одного з базових предметів

Так, у річному плані роботи Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 на 2010/2011 навчальний рік ( директор Гринько І.М, заступник – Могилат О.В.) з метою вивчення стану викладання та вивчення рівня знань з української мови та літератури у грудні 2010 року заплановано перевірку «Рівень навчальних досягнень учнів з української мови та літератури у 9 класах». З метою вивчення ефективності роботи вчителя з розвитку пізнавальних інтересів учнів заступником з навчально-виховної роботи впродовж листопада-грудня відвідано 8 уроків у 9 –Б класі. З метою вивчення ефективності впровадження інтерактивних вправ відвідано 4 уроки у 9-А класі. Порушень у методиці викладання уроків не виявлено.

У 2009/2010 навчальному році у закладі вивчалося питання «Виконання завдань Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки». За результатами контролю оформлено довідку від 18.06.2010 року. Цього ж навчального року вивчався стан викладання української мови у класі з поглибленим вивченням даного предмету. За результатами оформлено довідку від 10.06.2010, зміст якої заслухано на засіданні ШМО (протокол від 14.09.2010 № 1). У грудні 2009 року перевірялося питання щодо організації та проведення факультативу з української мови у 9 – Б класі. За результатами видано наказ по школі від 25.12.2009 № 167. Щорічно адміністрація перевіряє дотримання орфографічного режиму під час ведення учнями робочих та контрольних зошитів. Упродовж листопада – грудня 2009 року перевірялися робочі зошити учнів 5 класів, контрольні зошити учнів 11 класів. За результатами перевірки оформлено довідки. У 2008/2009 навчальному році адміністрацією закладу вивчено стан викладання та рівень навчальних досягнень з української літератури. За результатами перевірки видано наказ по школі від 26.01.2009 № 18.

У річному плані роботи Купріянівської ЗОШ на 2010/2011 навчальний рік з метою вивчення стану викладання та вивчення рівня знань з української мови та літератури у квітні 2011 року заплановано перевірку «Стан викладання української мови і літератури в 5 – 6 класах». У 2008/2009 навчальному році вивчалося питання «Про впровадження принципу індивідуалізації та диференціації в навчально-виховному процесі на уроках української мови та літератури» за наслідками перевірки видано наказ від 30.12.2008 № 139.

Упродовж навчального року директор відвідала 3 уроки української мови у 9 класі:

06.12.2010 «Складнопідрядні речення з підрядними частинами місця, часу».Мета відвідування – здійснення індивідуального підходу.

13.12.2010 «Складнопідрядні речення з підрядними ступеня і способу дії». Мета відвідування - характеру взаємовідносин вчителя і учнів».

01.02.2011 «Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового зв’язку». Мета відвідування – організація пізнавальної діяльності на уроці. У висновку директор вказує, що зміст уроків відповідає вимогам прорами, вчитель створює оптимальні умови для успішного сприйняття навчального матеріалу, враховує індивідуальні здібності учнів.

У Вільнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 діє ШМО об'єднання вчителів гуманітарного циклу (керівник Поліщук С.А.), на засіданні якого у травні 2010 року розглядалися питання «Обмін досвідом щодо підготовки випускників до ДПА та ЗНО», «Визначення форм і методів роботи з обдарованими учнями», «Вимоги до проведення контрольного диктанту та переказу», «Методичні рекомендації щодо роботи з обдарованими учнями».

Учні 9 – Б класу Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, які поглиблено вивчають українську мову, беруть участь у мовно-літературних конкурсах і мають призера у районному та обласному етапах:


Рік

П.І.Б.

Місце

Конкурс

2006/2007 н.р.

Наливайко Ксенія

ІІІ (районний етап)

Міжнародний конкурс з української мови імені П.Яцика

2007/2008 н.р

Наливайко Ксенія

ІІІ (районний етап)

Міжнародний конкурс з української мови імені П.Яцика

2008/2009 н.р.

Наливайко Ксенія

ІІІ (районний етап)

Міжнародний конкурс з української мови імені П.Яцика

2009/2010н.р.

Наливайко Ксенія

ІІ (районний етап)

Міжнародний конкурс з української мови імені П.Яцика

2009/2010н.р.

Наливайко Ксенія

ІІ (районний етап)

Всеукраїнська учнівська олімпіада

2009/2010н.р.

Наливайко Ксенія

ІІІ (обласний етап)

Всеукраїнська учнівська олімпіада


Висновок


Вважати результати управлінської діяльності щодо забезпечення рівня знань з української мови та літератури у 9 класах Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 такими, що на високому рівні відповідають вимогам чинного законодавства, а Купріянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – на задовільному.


РІШЕННЯ

КОЛЕГІЇ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

ВІЛЬНЯНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ


«__17__» червня 2011 рік Протокол № 4


Про результати управлінської діяльності адміністрацій Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 та Купріянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів щодо забезпечення рівня знань з української мови та літератури у 9 класах


Заслухавши та обговоривши інформацію, викладену в доповідній записці «Про результати управлінської діяльності адміністрацій Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 та Купріянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів щодо забезпечення рівня знань з української мови та літератури у 9 класах»,


КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:


1.Доповідну записку «Про результати управлінської діяльності адміністрацій Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 та Купріянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів щодо забезпечення рівня знань з української мови та літератури у 9 класах» взяти до відома.

2.Вважати результати управлінської діяльності щодо забезпечення рівня знань з української мови та літератури у 9 класі Купріянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів задовільними.

3.Схвалити результати управлінської діяльності щодо забезпечення рівня знань з української мови та літератури у 9 класах Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3.

4. Адміністрації Купріянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів:

4.1. під час відвідування уроків української мови та літератури детально аналізувати організацію пізнавальної діяльності учнів, застосування диференційованого та індивідуального підходів; звертати увагу на проведення вчителем різних видів диктантів, розборів.

Постійно

4.2. забезпечити роботу вчителя Ситник Н.А. по вивченню теоретичного підґрунтя інноваційних технологій та впровадженню їх у навчальний процес;

Серпень 2011 року

  1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

5.1. тримати на контролі стан викладання української мови та літератури в школі різними видами перевірок.

Щорічно


6. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на методиста РМК відділу освіти Д׳яченко І.В.


Голова колегії А.Г.Супруненко


Секретар Г.Л. Міщенко
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації